Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Math Miscellanea 1.00

Autor: Numerical Mathematics
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.90 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1127
Dátum pridania: 2002-12-28
Aktualizácia: 2011-09-17

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Math Miscellanea:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Math Miscellanea vo verzií 1.00 od autora Numerical Mathematics. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Math Miscellanea je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Math Miscellanea ..

Popis od autora programu - Numerical Mathematics v anglickom jazyku:

Finds the prime factors of positive integers, solves triangles and circles problems, manipulates complex numbers, does base conversions. Results can be saved or printed. Includes a help file with instructions, example and methodology.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Nájde Prvočíslo faktory kladné celé čísla, rieši trojuholníky a kruhy problémy, ovládanie poznať jazyk komplexných čísel, base prepočty. Výsledky môžete uložiť alebo vytlačené. Obsahuje súbor Pomocníka s pokynmi, príklad a metodiky.

Sťahujte tu: Math Miscellanea 1.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Measurement Converter 1.0.1Novinka

Measurement Converter allows you to convert one measurement to another.

Orientačný preklad: Meranie Converter umožňuje prevádzať jedného merania k druhému.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

Math Flash 4.6Novinka

Flash card style addition and subtraction practice.

Orientačný preklad: Flash karty štýl sčítanie a odčítanie praxe.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.7 MB

Z-Plot 1.02Novinka

2D / 3D function plotter that is able to calculate with complex numbers

Orientačný preklad: 2D / 3D funkcia zapisovača, ktorý je schopný vypočítať s komplexných čísel

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.76 MB

Mathomatic 15.6.0Novinka

Mathomatic is an easy to learn computer algebra system.

Orientačný preklad: Mathomatic je ľahké sa naučiť počítač systém algebry.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.87 MB

RRs Unit Converter 3.1Novinka

Universal unit converter and dictionary with over 1000 units.

Orientačný preklad: Univerzálny prevodník jednotiek a slovník s viac ako 1000 jednotiek.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.99 MB

Partial Derivatives 1.00Novinka

Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Orientačný preklad: Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

Animated Money 1.0Novinka

Teaches coin recognition and math skills using US and Canadian coins.

Orientačný preklad: Učí mince uznanie a matematické zručnosti pomocou USA a Kanady mincí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.04 MB

Multiple Integration 1.00Novinka

Numerically computes definite multiple integrals

Orientačný preklad: Numericky vypočíta definitívnej roztrúsenej integrály

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.59 MB

Infinity 1.3.1Novinka

Innovative non-linear math software for high precision calculations. Try it now!

Orientačný preklad: Inovatívny non-lineárne matematický softvér pre vysoko presné výpočty. Skúste to teraz!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.96 MB

Najsťahovanejšie programy