Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Math Miscellanea 1.00

Autor: Numerical Mathematics
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.90 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1187
Dátum pridania: 2002-12-28
Aktualizácia: 2011-09-17

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Math Miscellanea:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Math Miscellanea vo verzií 1.00 od autora Numerical Mathematics. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Math Miscellanea je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Math Miscellanea ..

Popis od autora programu - Numerical Mathematics v anglickom jazyku:

Finds the prime factors of positive integers, solves triangles and circles problems, manipulates complex numbers, does base conversions. Results can be saved or printed. Includes a help file with instructions, example and methodology.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Nájde Prvočíslo faktory kladné celé čísla, rieši trojuholníky a kruhy problémy, ovládanie poznať jazyk komplexných čísel, base prepočty. Výsledky môžete uložiť alebo vytlačené. Obsahuje súbor Pomocníka s pokynmi, príklad a metodiky.

Sťahujte tu: Math Miscellanea 1.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MultipliK12 1.0.0Novinka

Educational game for learning and practicing the multiplication tables.

Orientačný preklad: Vzdelávacie hra pre učenie a precvičovanie násobilky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.90 MB

Cosmic Heart 1.0Novinka

Visualization of relationships between tetrahedron, cube, and dodecahedron

Orientačný preklad: Vizualizácia vzťahy medzi tetrahedron, kocky a dodecahedron

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.51 MB

Math Ninja 1.01Novinka

Educational multimedia, fun, math drill game, with logging capability.

Orientačný preklad: Vzdelávacích multimédií, zábava, math vŕtačka hra s zapisovania schopnosti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.72 MB

Math Flight 2.3Novinka

Fly High while having fun learning basic mathematics with Math Flight!

Orientačný preklad: Lietať High zabávať učenie základných matematiky s Math letu!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 16.52 MB

3D Geometrical Objects 1.4Novinka

Represents prisms and pyramids in 3D space. Supports interactive 3D animation.

Orientačný preklad: Predstavuje hranolov a pyramíd v 3D priestore. Podporuje interaktívne 3D animácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.06 MB

ClimeCalc 1.000Novinka

Pt100 , temperature , relative humidity , dew point , wet-bulb temperature etc.

Orientačný preklad: Pt100, teplota, relatívna vlhkosť, rosný bod, vlhkým teplomerom teplota atď.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Partial Derivatives 1.00Novinka

Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Orientačný preklad: Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

Math Miscellanea 1.00Novinka

Performs miscellaneous math procedures

Orientačný preklad: Vykonáva rôzne matematické postupy

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.90 MB

Measurement Converter 1.0.1Novinka

Measurement Converter allows you to convert one measurement to another.

Orientačný preklad: Meranie Converter umožňuje prevádzať jedného merania k druhému.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

Najsťahovanejšie programy