Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Math Miscellanea 1.00

Autor: Numerical Mathematics
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.90 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1164
Dátum pridania: 2002-12-28
Aktualizácia: 2011-09-17

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Math Miscellanea:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Math Miscellanea vo verzií 1.00 od autora Numerical Mathematics. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Math Miscellanea je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Math Miscellanea ..

Popis od autora programu - Numerical Mathematics v anglickom jazyku:

Finds the prime factors of positive integers, solves triangles and circles problems, manipulates complex numbers, does base conversions. Results can be saved or printed. Includes a help file with instructions, example and methodology.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Nájde Prvočíslo faktory kladné celé čísla, rieši trojuholníky a kruhy problémy, ovládanie poznať jazyk komplexných čísel, base prepočty. Výsledky môžete uložiť alebo vytlačené. Obsahuje súbor Pomocníka s pokynmi, príklad a metodiky.

Sťahujte tu: Math Miscellanea 1.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MobileMath 0.9bNovinka

MobileMath - Turning your mobile into expert

Orientačný preklad: MobileMath - premeniť váš mobil odborník

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

3D Calculator 1.00Novinka

Compute expressions, plot 2D 3D animated functions and run programs.

Orientačný preklad: Compute výrazy, pozemok 2D 3D animovaný funkcií a spúšťať programy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.61 MB

Golden Rectangular Solid 1.0Novinka

Visualize 3D golden-rectangular-solid analagous to the 2D golden-rectangle

Orientačný preklad: Vizualizovať 3D golden-obdĺžnikové-pevné analagous 2D golden obdĺžnik

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.47 MB

Math Flash 4.6Novinka

Flash card style addition and subtraction practice.

Orientačný preklad: Flash karty štýl sčítanie a odčítanie praxe.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.7 MB

Calculation Made Easy 4.1Novinka

to teach children (even adults) Tables, Addition, Subtraction, etc.

Orientačný preklad: naučiť deti (i dospelých) tabuliek, pridávanie, odčítania atď.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.69 MB

Das Unit Converter 6.25Novinka

A free unit converter with 2000+ units, 80+ categories, and many great features.

Orientačný preklad: Bezplatne prevodník jednotiek s 2000 + jednotiek, kategórie 80 +, a veľa skvelých funkcií.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.17 MB

FlatGraph 1.10b2Novinka

Plotting functions (usual and parametric) with more possibilities

Orientačný preklad: Zobrazenie funkcií (bežné a parametrov) viac možností

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

Data Pilot 1.03Novinka

Expand Microsoft Excell data analysis options with Data Pilot

Orientačný preklad: Rozbaľte položku Microsoft Excell možnosti analýzy údajov s údajmi Pilot

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

Antiprism 0.19.1Novinka

Makes polyhedron models to view, analyze and export to other programs.

Orientačný preklad: Robí Polyhedron modely pre zobrazenie, analýzu a export do iných programov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8 MB

Najsťahovanejšie programy