Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Math Ninja 1.01

Autor: Piotr J. Walczak
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.72 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1283
Dátum pridania: 2007-02-10
Aktualizácia: 2011-08-22

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win2000, Win98, WinOther, WinServer, WinXP, Other

Krátky popis k programu Math Ninja:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Math Ninja vo verzií 1.01 od autora Piotr J. Walczak. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Math Ninja je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Math Ninja ..

Popis od autora programu - Piotr J. Walczak v anglickom jazyku:

Math Ninja is an educational fun math game. Objective of the game is to answer correctly all given excercises, as fast as possible. The game has 8 levels of difficulty, and knowing the age of the student, program can select appropriate level automatically. Math Ninja provides exercises for Addition, Subtraction, Multiplication and Division (also for negative numbers). Correct answers and response time are scored appropriately. The key advantage of Math Ninja is that student can play unattended. Whenever game is played results from all exercises are written to a log file. Log file can be used then at any time to check the progress, spot the difficulties, and have detailed report from student's activity.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Matematické Ninja je podstatným vzdelávacím zábava matematické hry. Cieľom hry je odpovedať na správne všetky danej excercises, tak rýchlo ako je to možné. Hra má 8 úrovní obtiažnosti a vedomím veku študent, program môžete vybrať vhodnú úroveň automaticky. Matematické Ninja poskytuje cvičenia pre pridanie, odčítania, násobenia a delenia (aj pre záporné čísla). Správne odpovede a doba odozvy vyhodnocujú primerane. Kľúčové výhody Math Ninja je, že študent môže hrať bez dozoru. Vždy, keď sa hrá hra výsledky zo všetkých cvičeniach zapisujú do súboru denníka. Súbor denníka možno potom kedykoľvek skontrolovať priebeh, mieste ťažkosti a mať podrobné správy z študenta činnosti.

Sťahujte tu: Math Ninja 1.01

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

FRS Fraction Master 2.1Novinka

Learn fractions faster.

Orientačný preklad: Učiť frakcie rýchlejšie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.2 MB

Infinity 1.3.1Novinka

Innovative non-linear math software for high precision calculations. Try it now!

Orientačný preklad: Inovatívny non-lineárne matematický softvér pre vysoko presné výpočty. Skúste to teraz!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.96 MB

Data Pilot 1.03Novinka

Expand Microsoft Excell data analysis options with Data Pilot

Orientačný preklad: Rozbaľte položku Microsoft Excell možnosti analýzy údajov s údajmi Pilot

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

Multimedia Calculator.Net 2.0.0.10Novinka

Ideal for beginner maths student or those with basic skills needs.

Orientačný preklad: Ideálne pre začiatočníkov matematiky študent alebo tých, ktoré sú základné zručnosti potrieb.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.22 MB

Math Practice 2.1Novinka

Master a huge variety of areas in maths with this free and easy to use program!

Orientačný preklad: Majster obrovskú škálu oblastí matematiky s touto zadarmo a ľahko použiteľný program!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.19 MB

Archim 2.0Novinka

Archim is a program for drawing the graphs of all kinds of functions

Orientačný preklad: Archim je program pre kreslenie grafy všetkých druhov funkcií

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.47 MB

Partial Derivatives 1.00Novinka

Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Orientačný preklad: Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

ClimeCalc 1.000Novinka

Pt100 , temperature , relative humidity , dew point , wet-bulb temperature etc.

Orientačný preklad: Pt100, teplota, relatívna vlhkosť, rosný bod, vlhkým teplomerom teplota atď.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Loans For People With Bad Credit 1.0Novinka

The Loans for people with bad credit calculator ease calculations

Orientačný preklad: Pôžičky pre ľudí so zlou úverovou Kalkulačka jednoduchosť výpočty

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.40 MB

Najsťahovanejšie programy