Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Math Ninja 1.01

Autor: Piotr J. Walczak
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.72 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1261
Dátum pridania: 2007-02-10
Aktualizácia: 2011-08-22

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win2000, Win98, WinOther, WinServer, WinXP, Other

Krátky popis k programu Math Ninja:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Math Ninja vo verzií 1.01 od autora Piotr J. Walczak. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Math Ninja je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Math Ninja ..

Popis od autora programu - Piotr J. Walczak v anglickom jazyku:

Math Ninja is an educational fun math game. Objective of the game is to answer correctly all given excercises, as fast as possible. The game has 8 levels of difficulty, and knowing the age of the student, program can select appropriate level automatically. Math Ninja provides exercises for Addition, Subtraction, Multiplication and Division (also for negative numbers). Correct answers and response time are scored appropriately. The key advantage of Math Ninja is that student can play unattended. Whenever game is played results from all exercises are written to a log file. Log file can be used then at any time to check the progress, spot the difficulties, and have detailed report from student's activity.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Matematické Ninja je podstatným vzdelávacím zábava matematické hry. Cieľom hry je odpovedať na správne všetky danej excercises, tak rýchlo ako je to možné. Hra má 8 úrovní obtiažnosti a vedomím veku študent, program môžete vybrať vhodnú úroveň automaticky. Matematické Ninja poskytuje cvičenia pre pridanie, odčítania, násobenia a delenia (aj pre záporné čísla). Správne odpovede a doba odozvy vyhodnocujú primerane. Kľúčové výhody Math Ninja je, že študent môže hrať bez dozoru. Vždy, keď sa hrá hra výsledky zo všetkých cvičeniach zapisujú do súboru denníka. Súbor denníka možno potom kedykoľvek skontrolovať priebeh, mieste ťažkosti a mať podrobné správy z študenta činnosti.

Sťahujte tu: Math Ninja 1.01

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

EQUALS Math Jigsaw Puzzles 1.05Novinka

A new math drill tool that develop memorization and understanding of math

Orientačný preklad: Nový matematický nástroj, ktorý vŕtačku rozvíjať memorization a chápania matematiky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.25 MB

Wykresy 3.1.1Novinka

Draws various functions graphs and makes calculations on them

Orientačný preklad: Nakreslí rôzne funkcie grafov a vykonáva výpočty na nich

Licencia: Freeware | Veľkosť: MB

3D Calculator 1.00Novinka

Compute expressions, plot 2D 3D animated functions and run programs.

Orientačný preklad: Compute výrazy, pozemok 2D 3D animovaný funkcií a spúšťať programy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.61 MB

Advanced Grapher 2.2Novinka

Plot and analyze graphs of equations and data

Orientačný preklad: Pozemok a analyzovať grafy rovnice a údajov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.38 MB

FlatGraph 1.10b2Novinka

Plotting functions (usual and parametric) with more possibilities

Orientačný preklad: Zobrazenie funkcií (bežné a parametrov) viac možností

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

Phyllotaxis 1.0Novinka

Visualization of phyllotaxic arrangement of circles

Orientačný preklad: Táto aplikácia generuje jednoduché vizuálne usporiadanie kruhov, do špirály.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.14 MB

MB Mind Reading Numerology 1.10Novinka

MB Mind Reading Numerology tells you what is going on in your mind.

Orientačný preklad: MB čítanie myšlienok Numerológia vám povie, čo sa deje vo vašej mysli.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.61 MB

Math Miscellanea 1.00Novinka

Performs miscellaneous math procedures

Orientačný preklad: Vykonáva rôzne matematické postupy

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.90 MB

Scan Registry Free 1.00Novinka

Free Terabyte to Megabyte to Kilobyte to Byte to bit converter

Orientačný preklad: Voľný terabajt megabajt Kilobajt bajt bitové prevodník

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

Najsťahovanejšie programy