Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Math Ninja 1.01

Autor: Piotr J. Walczak
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.72 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1231
Dátum pridania: 2007-02-10
Aktualizácia: 2011-08-22

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win2000, Win98, WinOther, WinServer, WinXP, Other

Krátky popis k programu Math Ninja:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Math Ninja vo verzií 1.01 od autora Piotr J. Walczak. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Math Ninja je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Math Ninja ..

Popis od autora programu - Piotr J. Walczak v anglickom jazyku:

Math Ninja is an educational fun math game. Objective of the game is to answer correctly all given excercises, as fast as possible. The game has 8 levels of difficulty, and knowing the age of the student, program can select appropriate level automatically. Math Ninja provides exercises for Addition, Subtraction, Multiplication and Division (also for negative numbers). Correct answers and response time are scored appropriately. The key advantage of Math Ninja is that student can play unattended. Whenever game is played results from all exercises are written to a log file. Log file can be used then at any time to check the progress, spot the difficulties, and have detailed report from student's activity.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Matematické Ninja je podstatným vzdelávacím zábava matematické hry. Cieľom hry je odpovedať na správne všetky danej excercises, tak rýchlo ako je to možné. Hra má 8 úrovní obtiažnosti a vedomím veku študent, program môžete vybrať vhodnú úroveň automaticky. Matematické Ninja poskytuje cvičenia pre pridanie, odčítania, násobenia a delenia (aj pre záporné čísla). Správne odpovede a doba odozvy vyhodnocujú primerane. Kľúčové výhody Math Ninja je, že študent môže hrať bez dozoru. Vždy, keď sa hrá hra výsledky zo všetkých cvičeniach zapisujú do súboru denníka. Súbor denníka možno potom kedykoľvek skontrolovať priebeh, mieste ťažkosti a mať podrobné správy z študenta činnosti.

Sťahujte tu: Math Ninja 1.01

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Loans For People With Bad Credit 1.0Novinka

The Loans for people with bad credit calculator ease calculations

Orientačný preklad: Pôžičky pre ľudí so zlou úverovou Kalkulačka jednoduchosť výpočty

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.40 MB

FRS Fraction Master 2.1Novinka

Learn fractions faster.

Orientačný preklad: Učiť frakcie rýchlejšie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.2 MB

Systems of Nonlinear Equations 1.00Novinka

Numerically solves systems of simultaneous nonlinear equations.

Orientačný preklad: Numericky rieši systémy simultánnych nelineárnych rovníc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.68 MB

Retaining Ring Math Converter 1.0Novinka

Easily convert the most popular types of units of measure

Orientačný preklad: Jednoducho konvertovať najobľúbenejšie typy merných jednotiek

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.043 MB

Math Flight 2.3Novinka

Fly High while having fun learning basic mathematics with Math Flight!

Orientačný preklad: Lietať High zabávať učenie základných matematiky s Math letu!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 16.52 MB

Data Pilot 1.03Novinka

Expand Microsoft Excell data analysis options with Data Pilot

Orientačný preklad: Rozbaľte položku Microsoft Excell možnosti analýzy údajov s údajmi Pilot

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

Antiprism 0.19.1Novinka

Makes polyhedron models to view, analyze and export to other programs.

Orientačný preklad: Robí Polyhedron modely pre zobrazenie, analýzu a export do iných programov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8 MB

FRS Clocks and Time 1.9.4Novinka

Learn to tell time through practice.

Orientačný preklad: Naučiť sa povedať čas prostredníctvom postupov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.2 MB

Math Quiz Creator 2.0.0Novinka

Makes quizzes with any number and type of arithmetic problem.

Orientačný preklad: Robí kvízy s ľubovoľným počtom a druhy aritmetických problémov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.04 MB

Najsťahovanejšie programy