Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Math Ninja 1.01

Autor: Piotr J. Walczak
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.72 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1199
Dátum pridania: 2007-02-10
Aktualizácia: 2011-08-22

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win2000, Win98, WinOther, WinServer, WinXP, Other

Krátky popis k programu Math Ninja:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Math Ninja vo verzií 1.01 od autora Piotr J. Walczak. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Math Ninja je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Math Ninja ..

Popis od autora programu - Piotr J. Walczak v anglickom jazyku:

Math Ninja is an educational fun math game. Objective of the game is to answer correctly all given excercises, as fast as possible. The game has 8 levels of difficulty, and knowing the age of the student, program can select appropriate level automatically. Math Ninja provides exercises for Addition, Subtraction, Multiplication and Division (also for negative numbers). Correct answers and response time are scored appropriately. The key advantage of Math Ninja is that student can play unattended. Whenever game is played results from all exercises are written to a log file. Log file can be used then at any time to check the progress, spot the difficulties, and have detailed report from student's activity.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Matematické Ninja je podstatným vzdelávacím zábava matematické hry. Cieľom hry je odpovedať na správne všetky danej excercises, tak rýchlo ako je to možné. Hra má 8 úrovní obtiažnosti a vedomím veku študent, program môžete vybrať vhodnú úroveň automaticky. Matematické Ninja poskytuje cvičenia pre pridanie, odčítania, násobenia a delenia (aj pre záporné čísla). Správne odpovede a doba odozvy vyhodnocujú primerane. Kľúčové výhody Math Ninja je, že študent môže hrať bez dozoru. Vždy, keď sa hrá hra výsledky zo všetkých cvičeniach zapisujú do súboru denníka. Súbor denníka možno potom kedykoľvek skontrolovať priebeh, mieste ťažkosti a mať podrobné správy z študenta činnosti.

Sťahujte tu: Math Ninja 1.01

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Fomdigests 1Novinka

Program to grep the fom-digests mailing list: Foundations Of Mathematics

Orientačný preklad: Program grep FOM-tráveniny konferencie: základov matematiky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.72 MB

EQUALS Math Jigsaw Puzzles 1.05Novinka

A new math drill tool that develop memorization and understanding of math

Orientačný preklad: Nový matematický nástroj, ktorý vŕtačku rozvíjať memorization a chápania matematiky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.25 MB

3D Calculator 1.00Novinka

Compute expressions, plot 2D 3D animated functions and run programs.

Orientačný preklad: Compute výrazy, pozemok 2D 3D animovaný funkcií a spúšťať programy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.61 MB

RRs Unit Converter 3.1Novinka

Universal unit converter and dictionary with over 1000 units.

Orientačný preklad: Univerzálny prevodník jednotiek a slovník s viac ako 1000 jednotiek.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.99 MB

Partial Derivatives 1.00Novinka

Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Orientačný preklad: Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

Retaining Ring Math Converter 1.0Novinka

Easily convert the most popular types of units of measure

Orientačný preklad: Jednoducho konvertovať najobľúbenejšie typy merných jednotiek

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.043 MB

Automaton Lab 3D 1.0Novinka

Visualization of hierarchical 3-dimensional curves

Orientačný preklad: Vizualizácia hierarchické 3-dimenzionálne kriviek

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.75 MB

Mathomatic 15.6.0Novinka

Mathomatic is an easy to learn computer algebra system.

Orientačný preklad: Mathomatic je ľahké sa naučiť počítač systém algebry.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.87 MB

Multiple Integration 1.00Novinka

Numerically computes definite multiple integrals

Orientačný preklad: Numericky vypočíta definitívnej roztrúsenej integrály

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.59 MB

Najsťahovanejšie programy