Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MB 9 Star Ki Astrology 1.35

Autor: MysticBoard.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.38 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1552
Dátum pridania: 2010-02-11
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu MB 9 Star Ki Astrology:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MB 9 Star Ki Astrology vo verzií 1.35 od autora MysticBoard.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MB 9 Star Ki Astrology je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MB 9 Star Ki Astrology ..

Popis od autora programu - MysticBoard.com v anglickom jazyku:

MB 9 Star Ki Astrology software is an advanced yet simple program that makes the user familiar to one of the most ancient branches of Japanese astrology - the Nine Star Ki Astrology. The program offers an easy to use interface, which enables you to know about your nine star ki numbers and your relationships in general. It is thus a remarkable and an accurate analytical program based upon your birth date and covers your personality traits. 9 Star Ki Astrology is generally known as the Japanese astrological method for determining your daily horoscope and personal relationships using the Nine Stars method, which has its basis on the Feng Shui 'Magic Square', or what is more commonly known as the Lo Shu. The word 'Energy' is referred to as the 'Ki' according to Japanese astrology. 9 Star Ki Astrology displays your Nine Star Ki numbers, your Birth or Natal Chart, the Elements and the predictions for your relationships. MB Nine Star Ki Astrology software reading is based on three numbers - Principal Number, Character Number and the Energetic Number.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

MB 9 Star Ki astrológia softvér je vyspelé a jednoduchý program, ktorý umožňuje užívateľovi známe jedným z najstarších odborov japonskej astrológie - Deväť Star Ki astrológia. Program ponúka ľahko použiteľné rozhranie, ktoré umožňuje, aby ste vedeli o vašich deväť čísel hviezdu ki a vaše vzťahy všeobecne. To je tak významné a presné analytické program založený na vaše dátum narodenia a pokrýva vaše osobnostné rysy. 9 Star Ki astrológia je všeobecne známy ako japonský astrologické metódy pre stanovenie denný horoskop a osobné vzťahy pomocou Deväť hviezdičky metóda, ktorá má svoj základ na Feng Shui 'Magic námestie', alebo, čo je viac obyčajne známy ako Lo Shu. Slovo 'energie' je len 'Ki' podľa japonskej astrológie. 9 Star Ki astrológia zobrazuje Deväť Star Ki čísla vášho narodenia alebo horoskopu, Prvky a predpovede pre vaše vzťahy. MB Deväť Star Ki astrológia softvér čítanie je založené na troch číslach - Hlavná číslo, znak a číslo Energetické číslo.

Sťahujte tu: MB 9 Star Ki Astrology 1.35

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

The Bible Collection 1.0Novinka

Note cards with Bible quotes and nature paintings, formatted and ready to print.

Orientačný preklad: Poznámka: karty s citátmi Biblie a príroda obrazy, formátované a pripravená k tlači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Church Secretary 32 2010Novinka

Church membership, attendance and contributions can be recorded quickly

Orientačný preklad: Kostol členstvo, účasť a príspevkov môžete rýchlo zaznamenať

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.69 MB

Truth Counts, Only the Facts 2.5Novinka

Multimedia, Interactive, Adventure that explores how God saves mankind.

Orientačný preklad: Multimédia, interaktívnej, dobrodružstvo, ktorá skúma, ako Boh zachráni ľudstva.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.70 MB

Daily Bible and Prayer 2.2.2.1Novinka

Bible in a year reading planner, daily devotional, prayer list tracker.

Orientačný preklad: Biblie v roku čítanie Plánovač, denné zbožný, modlitba zoznam tracker.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.76 MB

Forge for SwordSearcher 3.1.1Novinka

Build and publish your text in SwordSearcher Bible Software format

Orientačný preklad: Vytvoriť a publikovať váš text vo formáte SwordSearcher Biblie softvér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.35 MB

MB 9 Star Ki Astrology 1.35Novinka

This is a Japanese Astrology software based on 9 Star Ki Astrology.

Orientačný preklad: Ide o japonský Astrológia softvér založený na 9 Star Ki astrológia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.38 MB

MB Medicine Wheel 1.15Novinka

MB Medicine Wheel is a Native American Medicine Wheel Divination Software.

Orientačný preklad: MB lekárstvo Wheel je rodený Američan Lekárska kola prorokovanie Software.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

MB Goddess Oracle 1.15Novinka

MB Goddess Oracle generates a God / Goddess reading for your everyday.

Orientačný preklad: MB Goddess Oracle generuje Boha / Bohyne čítanie pre každodenné.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.18 MB

theWord 1.0Novinka

Audio bible that uses Apple's built in speech synthesis to read the bible to you

Orientačný preklad: Audio Biblie, ktorý používa Apple postavený v syntézu reči čítať Bibliu vám

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.30 MB

Najsťahovanejšie programy