Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MB Bibliomancy 1.10

Autor: MysticBoard.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.64 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1221
Dátum pridania: 2009-12-17
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu MB Bibliomancy:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MB Bibliomancy vo verzií 1.10 od autora MysticBoard.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MB Bibliomancy je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MB Bibliomancy ..

Popis od autora programu - MysticBoard.com v anglickom jazyku:

MB Bibliomancy is a divination tool that generates a phrase from different religions. This can act as a guide to help you make decisions in life. Bibliomancy refers to the use of books in divination. The books used are usually the Holy scared books if the different religions. Some people mistakenly refer to bibliomancy as “Bible Divination”. But this may necessarily not be the case. They can help guide you achieve your goals and show you the path to success. This software aims to help you do the same. This software uses quotes from Christianity, Islam, Hinduism, Judaism and I Ching to help people solve their problems. Bibliomancy is also known as Libromancy or Stichomancy MB Bibliomancy is a freeware and the best part is it can be administered within two to five minutes. All you have to do is to enter your problems and choose the religious text from which you would like to view the result and the software does the rest for you. This software gives a phrase from the chosen text which can help you find a solution to your worries.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

MB Bibliomancy je veštenie nástroj, ktorý generuje frázy z rôznych náboženstiev. To môže slúžiť ako vodítko, ktoré vám pomôžu urobiť rozhodnutie v živote. Bibliomancy sa odkazuje na použitie kníh v prorokovanie. Použité knihy sú zvyčajne svätý strach knihy, ak rôznych náboženstiev. Niektorí ľudia sa mylne sa odkazovať na bibliomancy ako "Biblia prorokovanie". Ale toto môže byť nutne prípad. Môžu vám pomôcť príručka vám dosiahnuť vašich cieľov, a ukázať vám cestu k úspechu. Tento softvér má za cieľ pomôcť vám urobiť to isté. Tento softvér používa citáty z kresťanstvo, islam, hinduizmus, judaizmus a I-ťing pomáhať ľuďom riešiť ich problémy. Bibliomancy je tiež známy ako Libromancy alebo Stichomancy MB Bibliomancy je freeware a najlepšia časť je, že môže byť podaný do dvoch až piatich minút. Jediné, čo musíte urobiť, je zadať vaše problémy a vyberte náboženský text, z ktorého chcete zobraziť výsledky a softvér sa postará o zvyšok za vás. Tento softvér umožňuje frázy zo zvoleného textu, ktorý vám môže pomôcť nájsť riešenie pre vaše starosti.

Sťahujte tu: MB Bibliomancy 1.10

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Forge for SwordSearcher 3.1.1Novinka

Build and publish your text in SwordSearcher Bible Software format

Orientačný preklad: Vytvoriť a publikovať váš text vo formáte SwordSearcher Biblie softvér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.35 MB

Christian Virtual Hymnal 2.3dNovinka

Transposable sheet music and chord charts for over 3000 Christian hymns.

Orientačný preklad: Transponovatelných noty a akordové diagramy pre viac než 3000 kresťanské hymny.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.74 MB

MB Purple Star Astrology 1.45Novinka

An unique Purple Star Astrology or Zi Wei Do Shu software.

Orientačný preklad: Unikátny Purple Star astrológia alebo Zi Wei Do Shu softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.93 MB

Scripture on Art 1.4Novinka

Create personalized, presentation quality, Christian gifts with Scripture on Art

Orientačný preklad: Vytvárať personalizované, kvalitné prezentácie, Christian darčeky s Písmom o umení

Licencia: Shareware | Veľkosť: 31.61 MB

theWord 1.0Novinka

Audio bible that uses Apple's built in speech synthesis to read the bible to you

Orientačný preklad: Audio Biblie, ktorý používa Apple postavený v syntézu reči čítať Bibliu vám

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.30 MB

MB Kabbalah IChing 1.20Novinka

MB Kabbalah IChing is a tool that relates the Kabbalah and the I Ching hexagram.

Orientačný preklad: MB Kabala IChing je nástroj, ktorý sa týka Kabbalah a ja Ching hexagram.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.52 MB

Truth Counts, Only the Facts 2.5Novinka

Multimedia, Interactive, Adventure that explores how God saves mankind.

Orientačný preklad: Multimédia, interaktívnej, dobrodružstvo, ktorá skúma, ako Boh zachráni ľudstva.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.70 MB

Bible Collection Plus 1.0Novinka

Note cards with quotes from the Bible plus planner, formatted and ready to use.

Orientačný preklad: Poznámka: karty s citátmi z biblie a plánovač, naformátovaný a pripravený na použitie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.48 MB

Today Greek Calendar 3.9.3Novinka

Greek Orthodox Calendar with feasts,screensaver,name days,printing,outlook sync.

Orientačný preklad: Grécky pravoslávny kalendár, ktorý obsahuje zoznam sviatkov, šetrič obrazovky a iné.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.13 MB

Najsťahovanejšie programy