Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

MB Kabbalah Tarot 1.45

Autor: MysticBoard.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.65 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 2650
Dátum pridania: 2010-02-01
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu MB Kabbalah Tarot:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MB Kabbalah Tarot vo verzií 1.45 od autora MysticBoard.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MB Kabbalah Tarot je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MB Kabbalah Tarot ..

Popis od autora programu - MysticBoard.com v anglickom jazyku:

MB Free Kabbalah Tarot Software is an accurate and precise program that associates the tarot cards to the Jewish form of mystique i.e. the Kabbalah. This advanced yet handy software calculates your Sun Sign based on your date of birth and integrates it with the Kabbalah Tree of Life and also shows the corresponding tarot card. MB Free Kabbalah Tarot clearly highlights the two sephiroth of the Tree of Life that are joined by the path ruled over by your Sun Sign. Each of these twelve paths of the Kabbalah Tree of Life corresponds to a card in the particular deck of the tarot cards. And it is the card that influences your positive and negative characteristic traits, your lucky day, color, ruling planet, element, your position in the tree of life and much more. This program helps a person understand his personality and improve himself for the better.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

MB voľného Kabala Tarot softvér a presné program, ktorý združuje tarotové karty k židovskej mystiky, tj formu Kabbalah. Tento moderný, ale šikovný software vypočíta vaše Slnka zaregistrujte sa na základe vášho dátumu narodenia a integruje ju s Kabbalah Tree of Life, a tiež ukazuje, že zodpovedajúce tarotové karty. MB voľného Kabbalah Tarot jasne ukazuje dva Sephiroth zo stromu života, ktoré sú spojené cestou vládnu vaše znamenie slnka. Každá z týchto dvanástich ciest Kabbalah Strom života zodpovedá karty v konkrétnej balíček tarotových kariet. A to je karta, ktorá ovplyvňuje vaše pozitívne aj negatívne charakteristické rysy, váš šťastný deň, farbu, vládnuca planéta, prvok, vaša pozícia v strome života a ešte oveľa viac. Tento program pomáha osobe pochopiť jeho osobnosť a zlepšiť seba k lepšiemu.

Sťahujte tu: MB Kabbalah Tarot 1.45

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Church Secretary 32 2010Novinka

Church membership, attendance and contributions can be recorded quickly

Orientačný preklad: Kostol členstvo, účasť a príspevkov môžete rýchlo zaznamenať

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.69 MB

Easy Sunday School Administrator 3.4Novinka

The program to maintain Sunday School members, and member attendance history.

Orientačný preklad: Program zachovať nedeľnej školy členmi, a člen účasť históriu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.46 MB

Bible Code Oracle 1.91Novinka

Search and Match the Bible Code

Orientačný preklad: Vyhľadávanie a zápas Biblie kód

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.52 MB

Holy Quran Malayalam English Translation 1.0Novinka

First ever Quran Software in Indian Languages

Orientačný preklad: Prvé Korán Softvér v indických jazykoch

Licencia: Commercial | Veľkosť: 12.4 MB

Advanced Bible Decoder Pro 1.0.8Novinka

ABD bible code software provides best tools and quality matrices results...

Orientačný preklad: ABD Biblie kód softvér poskytuje najlepšie nástroje a kvality matríc výsledky...

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.30 MB

theWord 1.0Novinka

Audio bible that uses Apple's built in speech synthesis to read the bible to you

Orientačný preklad: Audio Biblie, ktorý používa Apple postavený v syntézu reči čítať Bibliu vám

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.30 MB

Scripture on Art 1.4Novinka

Create personalized, presentation quality, Christian gifts with Scripture on Art

Orientačný preklad: Vytvárať personalizované, kvalitné prezentácie, Christian darčeky s Písmom o umení

Licencia: Shareware | Veľkosť: 31.61 MB

MB Pagan Diary 1.95Novinka

An unique Pagan Diary tool which is like a personal journal for pagan followers.

Orientačný preklad: Unikátny Pagan Denník nástroj, ktorý je ako osobný denník pre pohanské nasledovníkov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.63 MB

Truth Counts, Only the Facts 2.5Novinka

Multimedia, Interactive, Adventure that explores how God saves mankind.

Orientačný preklad: Multimédia, interaktívnej, dobrodružstvo, ktorá skúma, ako Boh zachráni ľudstva.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.70 MB

Najsťahovanejšie programy