Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MB Kabbalah Tarot 1.45

Autor: MysticBoard.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.65 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 2617
Dátum pridania: 2010-02-01
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu MB Kabbalah Tarot:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MB Kabbalah Tarot vo verzií 1.45 od autora MysticBoard.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MB Kabbalah Tarot je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MB Kabbalah Tarot ..

Popis od autora programu - MysticBoard.com v anglickom jazyku:

MB Free Kabbalah Tarot Software is an accurate and precise program that associates the tarot cards to the Jewish form of mystique i.e. the Kabbalah. This advanced yet handy software calculates your Sun Sign based on your date of birth and integrates it with the Kabbalah Tree of Life and also shows the corresponding tarot card. MB Free Kabbalah Tarot clearly highlights the two sephiroth of the Tree of Life that are joined by the path ruled over by your Sun Sign. Each of these twelve paths of the Kabbalah Tree of Life corresponds to a card in the particular deck of the tarot cards. And it is the card that influences your positive and negative characteristic traits, your lucky day, color, ruling planet, element, your position in the tree of life and much more. This program helps a person understand his personality and improve himself for the better.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

MB voľného Kabala Tarot softvér a presné program, ktorý združuje tarotové karty k židovskej mystiky, tj formu Kabbalah. Tento moderný, ale šikovný software vypočíta vaše Slnka zaregistrujte sa na základe vášho dátumu narodenia a integruje ju s Kabbalah Tree of Life, a tiež ukazuje, že zodpovedajúce tarotové karty. MB voľného Kabbalah Tarot jasne ukazuje dva Sephiroth zo stromu života, ktoré sú spojené cestou vládnu vaše znamenie slnka. Každá z týchto dvanástich ciest Kabbalah Strom života zodpovedá karty v konkrétnej balíček tarotových kariet. A to je karta, ktorá ovplyvňuje vaše pozitívne aj negatívne charakteristické rysy, váš šťastný deň, farbu, vládnuca planéta, prvok, vaša pozícia v strome života a ešte oveľa viac. Tento program pomáha osobe pochopiť jeho osobnosť a zlepšiť seba k lepšiemu.

Sťahujte tu: MB Kabbalah Tarot 1.45

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Forge for SwordSearcher 3.1.1Novinka

Build and publish your text in SwordSearcher Bible Software format

Orientačný preklad: Vytvoriť a publikovať váš text vo formáte SwordSearcher Biblie softvér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.35 MB

MB Cyclomancy 1.15Novinka

MB Cyclomancy is a divination method based on a numbered wheel.

Orientačný preklad: MB Cyclomancy je veštenie metóda založená na očíslované bicykel.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.68 MB

MB Bibliomancy 1.10Novinka

MB Bibliomancy is a divination tool based on different religious texts.

Orientačný preklad: MB Bibliomancy je veštenie nástroj založený na rôznych náboženských textov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.64 MB

Baby Boomer Bible Study 14.9Novinka

Study 143 Bibles with an easy to use tool. Great tools like the NIV, NASB & more

Orientačný preklad: Štúdia 143 Bibliou sa ľahko použiteľný nástroj. Veľké nástroje ako NIV, NASB a ďalšie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.51 MB

MB Chinese Numerology 1.75Novinka

This program generates your favorable number based on Chinese Numerology.

Orientačný preklad: Tento program generuje svoje priaznivé číslo založené na čínskej numerológie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.38 MB

BiblePlayer for iPod 1.1Novinka

Read and hear the Bible on your iPod. Includes devotionals, reading plans, more

Orientačný preklad: Čítať a počuť Biblie na váš iPod. Zahŕňa devotionals čítaní plánov, viac

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.25 MB

Advanced Bible Decoder Pro 1.0.8Novinka

ABD bible code software provides best tools and quality matrices results...

Orientačný preklad: ABD Biblie kód softvér poskytuje najlepšie nástroje a kvality matríc výsledky...

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.30 MB

MB Vimshottari Dasha 1.60Novinka

This is an advanced Vedic astrology tool to find planetary positions.

Orientačný preklad: Ide o pokročilý nástroj pre Vedic astrológia nájsť planetárnych pozícií.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.33 MB

MB 9 Star Ki Astrology 1.35Novinka

This is a Japanese Astrology software based on 9 Star Ki Astrology.

Orientačný preklad: Ide o japonský Astrológia softvér založený na 9 Star Ki astrológia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.38 MB

Najsťahovanejšie programy