Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MB Kabbalah Tarot 1.45

Autor: MysticBoard.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.65 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 2585
Dátum pridania: 2010-02-01
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu MB Kabbalah Tarot:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MB Kabbalah Tarot vo verzií 1.45 od autora MysticBoard.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MB Kabbalah Tarot je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MB Kabbalah Tarot ..

Popis od autora programu - MysticBoard.com v anglickom jazyku:

MB Free Kabbalah Tarot Software is an accurate and precise program that associates the tarot cards to the Jewish form of mystique i.e. the Kabbalah. This advanced yet handy software calculates your Sun Sign based on your date of birth and integrates it with the Kabbalah Tree of Life and also shows the corresponding tarot card. MB Free Kabbalah Tarot clearly highlights the two sephiroth of the Tree of Life that are joined by the path ruled over by your Sun Sign. Each of these twelve paths of the Kabbalah Tree of Life corresponds to a card in the particular deck of the tarot cards. And it is the card that influences your positive and negative characteristic traits, your lucky day, color, ruling planet, element, your position in the tree of life and much more. This program helps a person understand his personality and improve himself for the better.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

MB voľného Kabala Tarot softvér a presné program, ktorý združuje tarotové karty k židovskej mystiky, tj formu Kabbalah. Tento moderný, ale šikovný software vypočíta vaše Slnka zaregistrujte sa na základe vášho dátumu narodenia a integruje ju s Kabbalah Tree of Life, a tiež ukazuje, že zodpovedajúce tarotové karty. MB voľného Kabbalah Tarot jasne ukazuje dva Sephiroth zo stromu života, ktoré sú spojené cestou vládnu vaše znamenie slnka. Každá z týchto dvanástich ciest Kabbalah Strom života zodpovedá karty v konkrétnej balíček tarotových kariet. A to je karta, ktorá ovplyvňuje vaše pozitívne aj negatívne charakteristické rysy, váš šťastný deň, farbu, vládnuca planéta, prvok, vaša pozícia v strome života a ešte oveľa viac. Tento program pomáha osobe pochopiť jeho osobnosť a zlepšiť seba k lepšiemu.

Sťahujte tu: MB Kabbalah Tarot 1.45

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Easy Sunday School Administrator 3.4Novinka

The program to maintain Sunday School members, and member attendance history.

Orientačný preklad: Program zachovať nedeľnej školy členmi, a člen účasť históriu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.46 MB

MB Vedic Astrology Divisional Charts 1.65Novinka

This is an unique Vedic Astrology Divisional Charts or Vargas software.

Orientačný preklad: Jedná sa o unikátny Vedic astrológia divízny grafy alebo Vargas softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.23 MB

MB Tantric Numerology 1.25Novinka

MB Tantric Numerology is a Kundalini or Akara Numerology software.

Orientačný preklad: MB Tantric Numerológia je Kundalini alebo Akara Numerológia softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.26 MB

Scripture on Art 1.4Novinka

Create personalized, presentation quality, Christian gifts with Scripture on Art

Orientačný preklad: Vytvárať personalizované, kvalitné prezentácie, Christian darčeky s Písmom o umení

Licencia: Shareware | Veľkosť: 31.61 MB

MB Cyclomancy 1.15Novinka

MB Cyclomancy is a divination method based on a numbered wheel.

Orientačný preklad: MB Cyclomancy je veštenie metóda založená na očíslované bicykel.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.68 MB

The Bible Collection 1.0Novinka

Note cards with Bible quotes and nature paintings, formatted and ready to print.

Orientačný preklad: Poznámka: karty s citátmi Biblie a príroda obrazy, formátované a pripravená k tlači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Christian Virtual Hymnal 2.3dNovinka

Transposable sheet music and chord charts for over 3000 Christian hymns.

Orientačný preklad: Transponovatelných noty a akordové diagramy pre viac než 3000 kresťanské hymny.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.74 MB

Advanced Bible Decoder Pro 1.0.8Novinka

ABD bible code software provides best tools and quality matrices results...

Orientačný preklad: ABD Biblie kód softvér poskytuje najlepšie nástroje a kvality matríc výsledky...

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.30 MB

Faith 2.6Novinka

FAITH Sunday School ministry is used to maintain prospects and ministry members

Orientačný preklad: FAITH nedeľnej školy ministerstvo sa používa na udržanie vyhliadky a ministerstvo členmi

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.89 MB

Najsťahovanejšie programy