Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MB Tantric Numerology 1.25

Autor: MysticBoard.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.26 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1361
Dátum pridania: 2010-03-19
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu MB Tantric Numerology:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MB Tantric Numerology vo verzií 1.25 od autora MysticBoard.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MB Tantric Numerology je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MB Tantric Numerology ..

Popis od autora programu - MysticBoard.com v anglickom jazyku:

Tantric numerology also known as Akara Numerology has its roots in ancient yogic and Tantric practices. It helps you rediscover yourself and revaluate where you stand in life. MB Tantric Numerology aims to make you aware of the ten bodies of the human psyche and their balance which effect human actions and behavior. Tantric Numerology recognizes that each of us is born with a purpose in this life. We may not be aware of this consciously but our sub-conscious is very well aware of it. Tantric Numerology aims to spread out knowledge and wisdom.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tantrické numerológia tiež známy ako Akara numerológia má svoje korene v starom jogové a tantrické praktiky. To vám pomôže znovu nájsť sám seba a prehodnocovať, ako si stojíte v živote. MB Tantric Numerológia cieľom je, aby si vedomí desiatich orgánov ľudskej psychiky a ich vyváženie, ktoré účinok ľudského jednania a správania. Tantric Numerológia uznáva, že každý z nás sa rodí s cieľom v tomto živote. Môžeme byť vedomí tohto vedome, ale naše sub-vedomé, je veľmi dobre vedomí. Tantrické Numerológia si kladie za cieľ šíriť z poznania a múdrosti.

Sťahujte tu: MB Tantric Numerology 1.25

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MB Tantric Numerology 1.25Novinka

MB Tantric Numerology is a Kundalini or Akara Numerology software.

Orientačný preklad: MB Tantric Numerológia je Kundalini alebo Akara Numerológia softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.26 MB

MB Chinese Numerology 1.75Novinka

This program generates your favorable number based on Chinese Numerology.

Orientačný preklad: Tento program generuje svoje priaznivé číslo založené na čínskej numerológie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.38 MB

Logos Bible Widget 2.3Novinka

Look up any Bible verse on your Mac instantly. Fast, fun and free!

Orientačný preklad: Okamžite vyhľadať všetky Biblie verse na vašom počítači Macintosh. Rýchly, zábavný a zadarmo!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

Dustan Soul Adv, Only the Truth Counts 3.0Novinka

Multimedia, Interactive, Adventure that explains how mankind can be saved

Orientačný preklad: Multimédiá, interaktívnej, dobrodružstvo, ktorý vysvetľuje, ako môže byť uložený ľudstva

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.04 MB

MB Pagan 1.95Novinka

An interesting program on Pagan culture and Pagan Calendar.

Orientačný preklad: Zaujímavý program na kultúru Pagan a Pagan kalendár.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.11 MB

The Scroll, Bible Topics 3.1Novinka

Search 78 Bible Topics 195,000 words of modern material on the Bible.

Orientačný preklad: Hľadať Biblia 78 Témy 195.000 slov moderný materiál na Bibliu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.45 MB

Bible Collection Plus 1.0Novinka

Note cards with quotes from the Bible plus planner, formatted and ready to use.

Orientačný preklad: Poznámka: karty s citátmi z biblie a plánovač, naformátovaný a pripravený na použitie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.48 MB

MB Vimshottari Dasha 1.60Novinka

This is an advanced Vedic astrology tool to find planetary positions.

Orientačný preklad: Ide o pokročilý nástroj pre Vedic astrológia nájsť planetárnych pozícií.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.33 MB

Church Secretary 32 2010Novinka

Church membership, attendance and contributions can be recorded quickly

Orientačný preklad: Kostol členstvo, účasť a príspevkov môžete rýchlo zaznamenať

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.69 MB

Najsťahovanejšie programy