Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MB Tantric Numerology 1.25

Autor: MysticBoard.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.26 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1395
Dátum pridania: 2010-03-19
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu MB Tantric Numerology:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MB Tantric Numerology vo verzií 1.25 od autora MysticBoard.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MB Tantric Numerology je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MB Tantric Numerology ..

Popis od autora programu - MysticBoard.com v anglickom jazyku:

Tantric numerology also known as Akara Numerology has its roots in ancient yogic and Tantric practices. It helps you rediscover yourself and revaluate where you stand in life. MB Tantric Numerology aims to make you aware of the ten bodies of the human psyche and their balance which effect human actions and behavior. Tantric Numerology recognizes that each of us is born with a purpose in this life. We may not be aware of this consciously but our sub-conscious is very well aware of it. Tantric Numerology aims to spread out knowledge and wisdom.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tantrické numerológia tiež známy ako Akara numerológia má svoje korene v starom jogové a tantrické praktiky. To vám pomôže znovu nájsť sám seba a prehodnocovať, ako si stojíte v živote. MB Tantric Numerológia cieľom je, aby si vedomí desiatich orgánov ľudskej psychiky a ich vyváženie, ktoré účinok ľudského jednania a správania. Tantric Numerológia uznáva, že každý z nás sa rodí s cieľom v tomto živote. Môžeme byť vedomí tohto vedome, ale naše sub-vedomé, je veľmi dobre vedomí. Tantrické Numerológia si kladie za cieľ šíriť z poznania a múdrosti.

Sťahujte tu: MB Tantric Numerology 1.25

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Joel's Journal 2.13Novinka

Christian dream and vision journaling software. Free demo download.

Orientačný preklad: Kresťanské sna a vízie denníka softvér. Zadarmo k stiahnutiu demo.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 17.84 MB

BiblePromise 2.3Novinka

BiblePromise : Scripture verses for your Daily Bread

Orientačný preklad: BiblePromise: Písmo verše pre váš denný chlieb

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.73 MB

The KJV Desktop Bible Book 2 2.0Novinka

Beautiful Mediaeval KJV desktop multi bible book. Search, Notes, Bookmarks.

Orientačný preklad: Krásne stredovekými Supernova pracovnej plochy multi bible book. Vyhľadávanie, poznámky, záložky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 34.38 MB

MB Bibliomancy 1.10Novinka

MB Bibliomancy is a divination tool based on different religious texts.

Orientačný preklad: MB Bibliomancy je veštenie nástroj založený na rôznych náboženských textov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.64 MB

Bible Collection Plus 1.0Novinka

Note cards with quotes from the Bible plus planner, formatted and ready to use.

Orientačný preklad: Poznámka: karty s citátmi z biblie a plánovač, naformátovaný a pripravený na použitie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.48 MB

MB Kabbalah IChing 1.20Novinka

MB Kabbalah IChing is a tool that relates the Kabbalah and the I Ching hexagram.

Orientačný preklad: MB Kabala IChing je nástroj, ktorý sa týka Kabbalah a ja Ching hexagram.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.52 MB

MB 9 Star Ki Astrology 1.35Novinka

This is a Japanese Astrology software based on 9 Star Ki Astrology.

Orientačný preklad: Ide o japonský Astrológia softvér založený na 9 Star Ki astrológia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.38 MB

Scripture on Art 1.4Novinka

Create personalized, presentation quality, Christian gifts with Scripture on Art

Orientačný preklad: Vytvárať personalizované, kvalitné prezentácie, Christian darčeky s Písmom o umení

Licencia: Shareware | Veľkosť: 31.61 MB

BiblePlayer for iPod 1.1Novinka

Read and hear the Bible on your iPod. Includes devotionals, reading plans, more

Orientačný preklad: Čítať a počuť Biblie na váš iPod. Zahŕňa devotionals čítaní plánov, viac

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.25 MB

Najsťahovanejšie programy