Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MB Zodiac Spiritual Sign 1.25

Autor: MysticBoard.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.61 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1396
Dátum pridania: 2009-11-08
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu MB Zodiac Spiritual Sign:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MB Zodiac Spiritual Sign vo verzií 1.25 od autora MysticBoard.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MB Zodiac Spiritual Sign je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MB Zodiac Spiritual Sign ..

Popis od autora programu - MysticBoard.com v anglickom jazyku:

MB Free Zodiac Spiritual Sign describes the placement of Neptune in your birth chart. This planet is also known as the Planet of Spirituality. This sign shows how you feel about many issues in life from beauty to spirituality. This sign describes about your intuition, imagination and spiritual conquests in life. MB Free Zodiac Spiritual Sign describes your characteristics based on the placement of Neptune in your birth chart. Along with the sun sign and moon sign, the spiritual sign also helps you understand yourself better. In Roman mythology Neptune was the god of the sea. Neptune is related to compassion, deception, idealism and fantasy. This is known as the planet of Illusion. The energy within us can be used for positive or negative purposes. It is totally upto us how we use it. Neptune also makes us aware of our psychic and mental powers.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

MB voľného Zodiac Duchovné zaregistrujte sa opisuje umiestnenie Neptún vo vašom narodenia grafe. Táto planéta je tiež známy ako Planéta spirituality. Táto značka ukazuje, ako sa cítite o mnoho problémov v živote, od krásy k duchovnosti. Toto označenie opisuje o svoju intuíciu, predstavivosť a duchovné výboje v živote. MB voľného Zodiac Duchovný zaregistrujte opisuje vaše vlastnosti na základe umiestnenia Neptún vo vašom narodenia grafe. Spolu s znamení slnka a mesiaca podpísať, duchovné znamenia aj vám pomôže pochopiť seba lepšie. V rímskej mytológii bol Neptún bol boh mora. Neptún je v súvislosti s súcitu, podvodu, idealizmus a fantázie. Toto je známe ako planéta Illusion. Energia v nás môžu byť použité pre pozitívny alebo negatívny účely. Je to úplne aľ nás, ako ich používame. Neptún tiež robí nám vedomí našej psychickej a duševnej sily.

Sťahujte tu: MB Zodiac Spiritual Sign 1.25

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MB Pagan Diary 1.95Novinka

An unique Pagan Diary tool which is like a personal journal for pagan followers.

Orientačný preklad: Unikátny Pagan Denník nástroj, ktorý je ako osobný denník pre pohanské nasledovníkov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.63 MB

MB Purple Star Astrology 1.45Novinka

An unique Purple Star Astrology or Zi Wei Do Shu software.

Orientačný preklad: Unikátny Purple Star astrológia alebo Zi Wei Do Shu softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.93 MB

The KJV Desktop Bible Book 2 2.0Novinka

Beautiful Mediaeval KJV desktop multi bible book. Search, Notes, Bookmarks.

Orientačný preklad: Krásne stredovekými Supernova pracovnej plochy multi bible book. Vyhľadávanie, poznámky, záložky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 34.38 MB

Visitation Manager 2.5Novinka

Schedule your staff visits to church members and maintain history of each visit.

Orientačný preklad: Plán svojich zamestnancov návštevy členov zboru a udržiavať históriu každej návšteve.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.89 MB

Easy Sunday School Administrator 3.4Novinka

The program to maintain Sunday School members, and member attendance history.

Orientačný preklad: Program zachovať nedeľnej školy členmi, a člen účasť históriu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.46 MB

MB Vedic Astrology Divisional Charts 1.65Novinka

This is an unique Vedic Astrology Divisional Charts or Vargas software.

Orientačný preklad: Jedná sa o unikátny Vedic astrológia divízny grafy alebo Vargas softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.23 MB

MB Tantric Numerology 1.25Novinka

MB Tantric Numerology is a Kundalini or Akara Numerology software.

Orientačný preklad: MB Tantric Numerológia je Kundalini alebo Akara Numerológia softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.26 MB

MB Astrology Kundali Match 1.45Novinka

This is an effective and an advanced Vedic astrological match making tool.

Orientačný preklad: Jedná sa o efektívny a moderný Vedic astrológii nadväzovanie nástroj.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.92 MB

MB Bibliomancy 1.10Novinka

MB Bibliomancy is a divination tool based on different religious texts.

Orientačný preklad: MB Bibliomancy je veštenie nástroj založený na rôznych náboženských textov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.64 MB

Najsťahovanejšie programy