Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

McFunSoft Audio Editor 7.4.0.12

Autor: McFunSoft Inc.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 9.80 MB
Cena: 17.95 $
Počet stiahnutí: 716
Dátum pridania: 2009-10-08
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Audio a multimédia > Nástroje na multimediálnu tvorbu

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu McFunSoft Audio Editor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér McFunSoft Audio Editor vo verzií 7.4.0.12 od autora McFunSoft Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu McFunSoft Audio Editor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér McFunSoft Audio Editor ..

Popis od autora programu - McFunSoft Inc. v anglickom jazyku:

McFunSoft® Audio Editor™ integrates all of the most-used audio editing technologies and post-production facilities into one editor. It’s the only authoring editor that gives you fast and efficient access to every aspect of audio editing, to record audio and apply different effects to track.

Every most-used audio formats are defined, including: WAV, PCM, MP3, WMA, OGG and others. Advanced visual data analysis options such as Frequency Analysis, Waveform, Spectral View are at your disposal. A bunch of effects and filters will satisfy a most refined musicians taste.

Create Audios: Create, import, convert and export audio files in different formats, including WAV, MP3, MP2, WMA, Ogg Vorbis, AIFF, MPC and etc.

Apply Effects and Filters to Audio: All effects and filters you may need in audio editing are provided.

Edit You Audio: Edit audio the way you want it – Edit like a pro with advanced effect and filter, which covers all industrial audio editing option.

Record Audio: Record audio from micro phone, CD, video, and any audio you can hear from your computer.

Adjust Your Audios: Choose from different encoding bit rates. Whether quality or file size is your preference, it offers adjustment in bit rate, frequency and the other parameters.

Edit Audio Information: Display and edit of audio informations such as album, artist, year of publication and over a dozen others may show in all media player.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

McFunSoft ® Audio Editor ™ integruje všetky najviac používané audio-úpravy technológií a post-produkcia zariadení do jedného editora. Je to len napísať editor, ktorý vám umožní rýchly a efektívny prístup ku každej stránke editácia zvuku, na záznam zvuku a aplikovať rôzne efekty na trati. Každý najviac-použité zvukové formáty sú definované, vrátane: WAV, PCM, MP3, WMA, OGG a ďalšie. Pokročilé možnosti vizuálnu analýzu dát, napríklad frekvenčná analýza, Waveform, Spectral Zobraziť sú Vám k dispozícii. Veľa efektov a filtrov uspokojí väčšinu hudobníkov rafinovaný vkus. Vytvoriť audio: Vytváranie, import, konverziu a exportu zvukových súborov v rôznych formátoch, vrátane WAV, MP3, MP2, WMA, Ogg Vorbis, AIFF, MPC a atď uplatniť rôzne efekty a filtre na Audio: Všetky efekty a filtre môžete potrebovať vo zvuku úpravy sú poskytované. Upraviť môžete Audio: Upraviť audio tak, ako chcete - Úpravy ako profík s pokročilým účinkom a filter, ktorý sa týka všetkých priemyselných zvuk možnosťou editácie. Záznam zvuku: Záznam zvuku z mikro telefón, CD, video, audio a všetky môžete počuť z vášho počítača. Upravte si audio: Vyberte si z rôznych sadzieb kódovanie bit. Či kvalitu alebo veľkosť súboru je vaše preferencie, ponúka úpravu bit rate, frekvencii a ďalšie parametre. Upraviť Audio Informácie: Zobrazenie a editácia zvukových informácií, ako je album, interpret, rok vydania a viac ako tucet ďalších sa môže ukázať vo všetkých médiách prehrávač.

Sťahujte tu: McFunSoft Audio Editor 7.4.0.12

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

PicturesToExe 7.0Novinka

Photo slideshow software. Pan/Zoom, Layers, Masks, 3D effects. PC, DVD, HD video

Orientačný preklad: Foto slideshow softvér. Pan/Zoom, vrstvy, masky, 3D efekty. PC, DVD, HD video

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.58 MB

1st AutoRun Express 3.11Novinka

Make autorun CD in a few clicks, no design or programming required

Orientačný preklad: Make autorun CD pomocou niekoľkých kliknutí, bez dizajnu alebo programovania

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.08 MB

Visual MP3 Splitter & Joiner 6.1Novinka

WAV MP3 Cutter & WAV MP3 Joiner in one. Join, combine and split MP3,WAV quickly.

Orientačný preklad: WAV MP3 Cutter & WAV MP3 Joiner v jednom. Zaregistrujte sa, spojiť a rozdeliť MP3, WAV rýchlo.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.37 MB

Pop MP3 Joiner 2.0Novinka

Fast tool for joining mp3 files

Orientačný preklad: Rýchle nástroj pre vstup do mp3 súborov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.87 MB

WAV Splitter 1.3Novinka

An easy-to-use WAV cutter for cutting your huge WAV (or WAVE) files.

Orientačný preklad: Easy-to-WAV použiť nôž na rezanie váš obrovský WAV (alebo WAVE) súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.47 MB

Cucusoft iPod Video Converter + DVD 5.7Novinka

Cucusoft iPod Video Converter + DVD to iPod Converter Suite build 2006

Orientačný preklad: Cucusoft iPod Video Converter + DVD to iPod Converter Suite stavať 2006

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.42 MB

Magic Music Factory 7.0.7.1Novinka

Audio record, convert, edit, burn, grab are all supported in it.

Orientačný preklad: Audio záznam, konvertovať, upravovať, vypaľovať, uchopiť sú podporované v tom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.32 MB

Free Icon Editor 2.1.0.0Novinka

An easy Free program for editing and creating icons, cursors, animated cursors

Orientačný preklad: Bezplatný program pre jednoduchú editáciu a vytváranie ikon, kurzorov, animovaných kurzorov

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.14 MB

Boils 1.0Novinka

Create professional info boxes. Provide quality information to your web visitors

Orientačný preklad: Vytvoriť profesionálny info políčok. Poskytovať kvalitné informácie pre váš web návštevníkov

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Najsťahovanejšie programy