Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Medical Icon Set 3.5

Autor: SibCode
Stránka: www.sibcode.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.99 MB
Cena: 129.00 $
Počet stiahnutí: 3107
Dátum pridania: 2010-06-04
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Medical Icon Set:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Medical Icon Set vo verzií 3.5 od autora SibCode. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Medical Icon Set je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Medical Icon Set ..

Popis od autora programu - SibCode v anglickom jazyku:

The SibCode Medical Icon Library is a comprehensive set of icons that covers most of the possible medicine-related application's needs. This collection is intended for both commercial and personal use, which includes software applications, websites, blog pages and presentations of all sorts.

The icons are divided into several categories, and namely Medicine, Chemistry, Tools, Symbols, Procedures, People, Objects and Reports. Medical interfaces require that all iconic images should be clear and well-readable, to allow medical personnel to quickly access all the necessary functions. All icons in the Medical Icon set have been carefully handcrafted pixel by pixel by professional artists. Their superb quality speaks for itself: icons boast vivid colors, smooth and well-rounded edges and an amazing level of detail. Their fresh look and superb quality will enable developers to attach a genuinely professional feel to their project interfaces. You will not have to search classifieds for ad-hoc designers or spend nights to design your visual components on your own.

This fantastic set covers a variety of commonly recognized medical symbols: an ambulance car, a pill, a tablet, a tooth, a phial, a syringe, a test-tube, a skull, bones, a molecule, a water drop, scales, a brain, teeth, bio hazard, a hospital, a no smoking sign and other important images. There is everything you can think of!

Medical Icon Set is delivered in a variety of formats and sizes, including ICO, PNG, GIF, BMP and such sizes as 16x16, 24x24, 32x32 and 48x48. Icons are available in 256 colors and in True Color with semi-transparency. In addition, icon formats for Windows Vista are also available with such sizes as 128x128 and 256x256.

With Medical Icon Library, your competitors will envy you, your clients will be happy and you will be sure that the interfaces and the files of your future projects are safe with the team of professionals who do not simply design icons, but do it the way you want!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

SibCode lekárska Icon Library je komplexná sada ikon, ktoré pokrýva väčšinu možných medicíny-súvisiace aplikácie potrebuje. Táto kolekcia je určená pre osobné aj komerčné využitie, ktorá obsahuje softvérové ​​aplikácie, webové stránky, blog stránok a prezentácií všetkých druhov. Ikony sú rozdelené do niekoľkých kategórií, a to medicína, chémia, náradie, symboly, postupy, ľudia, objekty a správy. Lekárske rozhranie vyžadujú, aby všetky ikonické obrazy by mali byť jasné a dobre čitateľné-, aby zdravotnícky personál rýchly prístup všetky potrebné funkcie. Všetky ikony v lekárskej Ikona súboru boli starostlivo ručne pixel po pixeli profesionálnymi umelcami. Ich vynikajúcu kvalitu hovorí sama za seba: Ikony sa môžu pochváliť živé farby, hladký a dobre-zaoblené hrany a úžasnú úroveň detailov. Ich svieži vzhľad a vynikajúcu kvalitu umožní vývojárom pripojiť skutočne profesionálny nádych ich projektu rozhrania. Nebudete musieť hľadať inzeráty na ad-hoc dizajnéri alebo stráviť noc na dizajn svojich vizuálnych komponentov na vlastnú päsť. Tento fantastický súbor zahŕňa rad spoločne uznávaná lekárska symboly: sanitka, pilulky, tablety, zub, liekovky, injekčné striekačky, skúmavka, lebky, kosti, molekula, kvapky, váhy, mozog, zuby, bio nebezpečenstvo, nemocnice, zákaz fajčenia znamenia a ďalšie dôležité obrazy. Tam je všetko, čo si môžete myslieť! Lekárske Icon Set je dodávaný v rôznych formátoch a veľkostiach, vrátane ICO, PNG, GIF, BMP a takej veľkosti ako 16x16, 24x24, 32x32 a 48x48. Ikony sú k dispozícii v 256 farieb a True Color s semi-transparentné. Okrem toho, ikona formáty pre Windows Vista sú k dispozícii aj s takými rozmermi ako 128x128 a 256x256. S lekárska knižnica ikon, bude vaša konkurencia závidieť vám, že vaši klienti radi a budete mať istotu, že rozhrania a súbory vaše budúce projekty sú v bezpečí s tímom odborníkov, ktorí nie sú iba ikony designu, ale robiť to tak, chcete!

Sťahujte tu: Medical Icon Set 3.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Artistic Icons Collection 3.0Novinka

Over 350 royalty-free stock icons for sites and applications. All sizes!

Orientačný preklad: Cez 350 royalty-free stock ikony stránok a aplikácií. Všetky veľkosti!

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.64 MB

Small Arrow Icons 2011.1Novinka

A set of eye-catching arrow png icons created by professional artists!

Orientačný preklad: Sada oko-lov šípku png ikon vytvorených profesionálnych umelcov!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.76 MB

Multimedia Icons for Vista 2010.1Novinka

Enhance your multimedia project with hi-res Multimedia Icons for Vista

Orientačný preklad: Vylepšite si svoj multimediálny projekt s hi-res Multimediálne ikony pre Windows Vista

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.53 MB

People Icons for Vista 2011.1Novinka

A set of toolbar icons depicting people's jobs, groups, family status and hands

Orientačný preklad: Nastaviť toolbar icons zobrazujúce ľudovej pracovných miest, skupiny, rodinného stavu a rúk

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.34 MB

FolderMagic 2.0Novinka

Change Desktop and Windows Explorer Folder colors and Icons

Orientačný preklad: Zmena Desktop a Windows Explorer Zložka farby a ikony

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.70 MB

Business Icons Collection (XP) 3.0Novinka

Professional Business Icons for use in Software, Web, and Digital Media

Orientačný preklad: Professional Business ikony na používanie softvéru, webových stránok a digitálnych médií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.26 MB

X-MAC 1500 MAC style application icons 1.0Novinka

The X-Mac icon collection provides you with a realistic style which has all the

Orientačný preklad: X-Mac ikonu zber vám poskytuje realistické štýl, ktorý má všetky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 16 MB

Smile Icon Set 3.1Novinka

An extensive set of emoticons for application and website developers

Orientačný preklad: Rozsiahly súbor smajlíkov pre aplikáciu a vývojárom webových stránok

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.22 MB

Lovely Folders 4.1Novinka

Allows you to set an icon, background image and description for your folders...

Orientačný preklad: Umožňuje nastaviť ikonu, obrázok pozadia a popis pre priečinky...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.94 MB

Najsťahovanejšie programy