Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MeOnTime Personal 1.6.1.2

Autor: Most Effective Software GmbH
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.01 MB
Cena: 39.00 $
Počet stiahnutí: 761
Dátum pridania: 2008-03-11
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

WinXP, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu MeOnTime Personal:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MeOnTime Personal vo verzií 1.6.1.2 od autora Most Effective Software GmbH. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MeOnTime Personal je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MeOnTime Personal ..

Popis od autora programu - Most Effective Software GmbH v anglickom jazyku:

MeOnTime Personal is a well-priced time tracking software for all professions that need to account their working hours, like freelancers, lawyers, tax counselors, consultants and project teams.
With different helpful time tracking methods, from second accounting to a rough overview, MeOnTime offers a solution for each use case to record tasks, projects and working times. Provide cost rates for your projects and settle your amount of time spent.

With the driver's logbook function you can enter your travel time and distance and easily calculate your travel expenses.
The extensive reporting offers a wide range of different analyses. You can set-up user-defined filters for your time data and export it in all current formats or send it via email to your customers, partners or contractors.

MeOnTime ist multilingual and offers different designs for every taste.
A modern Auto Update functionality keeps MeOnTime Personal always up to date.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

MeOnTime Personal je dobre-ceny čas sledovací softvér pre všetky profesie, ktoré potrebujú k svojej pracovnej doby, ako nezávislí novinári, právnici, daňoví poradcovia, konzultanti a projektových tímov. S rôznymi užitočné metódy sledovanie času, od druhého účtovníctva na hrubý prehľad, MeOnTime ponúka riešenie pre každý prípad použitia k záznamu úlohy, projekty a pracovného času. Poskytujú nákladové sadzby pre svoje projekty a urovnať si množstvo času stráveného. S vodiča funkciou denníku môžete zadať svoj cestovný čas a vzdialenosť a ľahko vypočítať cestovné náklady. Rozsiahly správ ponúka širokú škálu rôznych analýz. Môžete si set-up user-definované filtre pre váš čas a exportovať dáta vo všetkých bežných formátoch alebo ho poslať e-mailom na vaši zákazníci, partneri alebo dodávatelia. MeOnTime ist viacjazyčné a ponúka rôzne vzory pre každý vkus. Moderné funkcie Automatické aktualizácie drží MeOnTime Osobné vždy aktuálne.

Sťahujte tu: MeOnTime Personal 1.6.1.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Vertabase Timer 2.0Novinka

Track time on projects and track time on clients. Works on Windows and MAC.

Orientačný preklad: Sledovať čas na projekty a sledovať čas na klientov. Funguje na Windows a MAC.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.78 MB

TrayDay 7.03Novinka

Date in the Windows tray with pop-up calendar; shows Julian Day and week numbers

Orientačný preklad: Dáta v zásobníku s Windows pop-up kalendár, ukazuje Julian Day a číslo týždňa

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

Monkeymen Calendar 4.0Novinka

Customizable Calendar Reminder with Photos. Printable Desktop Calendars.

Orientačný preklad: Prispôsobiteľný kalendár upomienky s fotografiami. Tlačiteľnej ploche kalendáre.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.02 MB

Project-Eo Multi Diary - Day Edition 1.0.2Novinka

Manage multiple Diaries at the same time, Appointment, Resource, Project, Time.

Orientačný preklad: Správa viacerých Denníky súčasne, udalosť, zdroj, Project, Time.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.97 MB

InTouch 8.14.26Novinka

InTouch - Your ULTIMATE Rolodex/Address Book!

Orientačný preklad: InTouch - ULTIMATE Rolodex/adresára!

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.33 MB

ViViD Calendar 1.1Novinka

Helps to make customizable photo calendars for one year or several months

Orientačný preklad: Prispieva k tomu, prispôsobiteľné foto kalendára na jeden rok alebo niekoľko mesiacov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.72 MB

CBEOrganizer 2.1Novinka

CBE Organizer - Day planner, task manager, picture viewer, notepad.

Orientačný preklad: CBE Organizátor - Deň plánovač, správcu úloh, prehliadač obrázkov, poznámkový blok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.95 MB

Quicknote 5.5Novinka

Quicknote is a useful desktop-notepad that can also remind you.

Orientačný preklad: QuickNote je užitočné ploche notepad môžete tiež pripomenutie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.09 MB

Lark Reminder 8.0Novinka

Lark Reminder

Orientačný preklad: Lark upomienky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.22 MB

Najsťahovanejšie programy