Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

MeOnTime Personal 1.6.1.2

Autor: Most Effective Software GmbH
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.01 MB
Cena: 39.00 $
Počet stiahnutí: 814
Dátum pridania: 2008-03-11
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

WinXP, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu MeOnTime Personal:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MeOnTime Personal vo verzií 1.6.1.2 od autora Most Effective Software GmbH. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MeOnTime Personal je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MeOnTime Personal ..

Popis od autora programu - Most Effective Software GmbH v anglickom jazyku:

MeOnTime Personal is a well-priced time tracking software for all professions that need to account their working hours, like freelancers, lawyers, tax counselors, consultants and project teams.
With different helpful time tracking methods, from second accounting to a rough overview, MeOnTime offers a solution for each use case to record tasks, projects and working times. Provide cost rates for your projects and settle your amount of time spent.

With the driver's logbook function you can enter your travel time and distance and easily calculate your travel expenses.
The extensive reporting offers a wide range of different analyses. You can set-up user-defined filters for your time data and export it in all current formats or send it via email to your customers, partners or contractors.

MeOnTime ist multilingual and offers different designs for every taste.
A modern Auto Update functionality keeps MeOnTime Personal always up to date.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

MeOnTime Personal je dobre-ceny čas sledovací softvér pre všetky profesie, ktoré potrebujú k svojej pracovnej doby, ako nezávislí novinári, právnici, daňoví poradcovia, konzultanti a projektových tímov. S rôznymi užitočné metódy sledovanie času, od druhého účtovníctva na hrubý prehľad, MeOnTime ponúka riešenie pre každý prípad použitia k záznamu úlohy, projekty a pracovného času. Poskytujú nákladové sadzby pre svoje projekty a urovnať si množstvo času stráveného. S vodiča funkciou denníku môžete zadať svoj cestovný čas a vzdialenosť a ľahko vypočítať cestovné náklady. Rozsiahly správ ponúka širokú škálu rôznych analýz. Môžete si set-up user-definované filtre pre váš čas a exportovať dáta vo všetkých bežných formátoch alebo ho poslať e-mailom na vaši zákazníci, partneri alebo dodávatelia. MeOnTime ist viacjazyčné a ponúka rôzne vzory pre každý vkus. Moderné funkcie Automatické aktualizácie drží MeOnTime Osobné vždy aktuálne.

Sťahujte tu: MeOnTime Personal 1.6.1.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Noto Personal Organizer 1.40Novinka

Just like a real personal organizer. Customize with downloadable content.

Orientačný preklad: Rovnako ako skutočný osobné Organizátor. Prispôsobiť sťahovateľná obsah.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 16.97 MB

TreePad X Enterprise 12 Gb single-user 7.14.2Novinka

12 Gigabyte Organizer, Word Processor, multi-featured, powerful yet intuitive.

Orientačný preklad: 12 Gigabyte organizátor, textový procesor, multi-featured, výkonný, no veľmi intuitívne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.81 MB

NaturCalendar STNovinka

Intuitive Desktop Calendar Software for Your PC.

Orientačný preklad: Intuitívne Desktop Calendar softvér pre váš počítač.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.89 MB

GYZ Task Notes 1.03Novinka

Desktop sticky notes and task list program with reminder and printing features.

Orientačný preklad: Pracovnej plochy prilepovacích poznámok a zoznamu program úlohy s upomienky a tlač funkcie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.86 MB

MyWeekly 1.02Novinka

MyWeekly is a simple notes keeper.

Orientačný preklad: MyWeekly je jednoduchý poznámky držiteľom.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.91 MB

myTasks 1.7.0Novinka

The perfectly simple to-do list manager, powerful without being bloated!

Orientačný preklad: Dokonale jednoduchý úloha zoznam manažér mocný bez je nafouklý!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.77 MB

MyPim and more DB's 2.00Novinka

All of your important data centrally available to you.

Orientačný preklad: Všetky vaše dôležité dáta centrálne k dispozícii.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.12 MB

Kalendra 2.0Novinka

Kalendra is your is your free personal multimedia life organizer!

Orientačný preklad: Kalendra je váš je váš zdarma osobných multimediálne život!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.58 MB

T-Minus Reminder Countdown 6.0Novinka

T-Minus Reminder Countdown. You can set the Countdown Clock to remind you.

Orientačný preklad: T-Mínus pripomenutie odpočítavanie. Môžete nastaviť odpočítavanie hodiny upozorníme Vás.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 3.58 MB

Najsťahovanejšie programy