Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MeOnTime Personal 1.6.1.2

Autor: Most Effective Software GmbH
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.01 MB
Cena: 39.00 $
Počet stiahnutí: 801
Dátum pridania: 2008-03-11
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

WinXP, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu MeOnTime Personal:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MeOnTime Personal vo verzií 1.6.1.2 od autora Most Effective Software GmbH. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MeOnTime Personal je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MeOnTime Personal ..

Popis od autora programu - Most Effective Software GmbH v anglickom jazyku:

MeOnTime Personal is a well-priced time tracking software for all professions that need to account their working hours, like freelancers, lawyers, tax counselors, consultants and project teams.
With different helpful time tracking methods, from second accounting to a rough overview, MeOnTime offers a solution for each use case to record tasks, projects and working times. Provide cost rates for your projects and settle your amount of time spent.

With the driver's logbook function you can enter your travel time and distance and easily calculate your travel expenses.
The extensive reporting offers a wide range of different analyses. You can set-up user-defined filters for your time data and export it in all current formats or send it via email to your customers, partners or contractors.

MeOnTime ist multilingual and offers different designs for every taste.
A modern Auto Update functionality keeps MeOnTime Personal always up to date.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

MeOnTime Personal je dobre-ceny čas sledovací softvér pre všetky profesie, ktoré potrebujú k svojej pracovnej doby, ako nezávislí novinári, právnici, daňoví poradcovia, konzultanti a projektových tímov. S rôznymi užitočné metódy sledovanie času, od druhého účtovníctva na hrubý prehľad, MeOnTime ponúka riešenie pre každý prípad použitia k záznamu úlohy, projekty a pracovného času. Poskytujú nákladové sadzby pre svoje projekty a urovnať si množstvo času stráveného. S vodiča funkciou denníku môžete zadať svoj cestovný čas a vzdialenosť a ľahko vypočítať cestovné náklady. Rozsiahly správ ponúka širokú škálu rôznych analýz. Môžete si set-up user-definované filtre pre váš čas a exportovať dáta vo všetkých bežných formátoch alebo ho poslať e-mailom na vaši zákazníci, partneri alebo dodávatelia. MeOnTime ist viacjazyčné a ponúka rôzne vzory pre každý vkus. Moderné funkcie Automatické aktualizácie drží MeOnTime Osobné vždy aktuálne.

Sťahujte tu: MeOnTime Personal 1.6.1.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

John Musca Calendar 1.1Novinka

John Musca Calendar

Orientačný preklad: John Mucha kalendár

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

Personal Calendar Generator 6.2.1Novinka

Highly flexible calendar maker includes holidays of 19 countries in 7 languages

Orientačný preklad: Flexibilný kalendár maker obsahuje prázdniny v 19 krajinách v 7 jazykoch

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.21 MB

Enhilex Cards 3.22Novinka

The Ultimate personal cardfile database!

Orientačný preklad: Ultimate osobné Cardfile databáze!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.48 MB

Aeris Calendar 2.1Novinka

Desktop Calendar, Weather, Reminders, Events, Notes, Todos

Orientačný preklad: Pozadia kalendára, počasie, pripomenutí udalostí, poznámky, Todos

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.66 MB

To-Do DeskList 1.70Novinka

Simple and very effective to-do list software with easy-to-use interface.

Orientačný preklad: Jednoduché a veľmi účinné to-do zoznamu softvér s easy-to-use rozhranie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.95 MB

MemoTicker 3.0Novinka

Broadcast real time text news over the company network or display notes locally.

Orientačný preklad: Vysielanie reálnom čase text novinky cez firemnej sieti alebo Zobraziť poznámky lokálne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.73 MB

Mindful Lite 2.2.0.0Novinka

Mindful Lite, Event Reminder and Password Manager

Orientačný preklad: Majúc na zreteli Lite, udalosť upomienky a hesla správcu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.27 MB

SEO Note 1.3.34Novinka

SEO Note is one of the best personal and business info managers.

Orientačný preklad: SEO Note je jedným z najlepšie osobné a obchodné informácie manažérov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.51 MB

MeOnTime Personal 1.6.1.2Novinka

Well-priced time tracking software for freelancers, self-employed, project teams

Orientačný preklad: Dobre-ceny čas sledovací softvér pre slobodné povolania, samostatne zárobkovo činné osoby-, projektových tímov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.01 MB

Najsťahovanejšie programy