Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MetaCompress 2.4

Autor: Metamatica Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.07 MB
Cena: 64.50 $
Počet stiahnutí: 1226
Dátum pridania: 2009-11-27
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Servery > Web server

Operačný systém:

WinXP, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu MetaCompress:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MetaCompress vo verzií 2.4 od autora Metamatica Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MetaCompress je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MetaCompress ..

Popis od autora programu - Metamatica Software v anglickom jazyku:

MetaCompress is an ISAPI filter for IIS (Internet Information Server). Most web browsers, including the most popular Microsoft Internet Explorer, can access compressed content of web sites as well as ordinary HTML pages. If a site packed with MetaCompress is accessed by a client browser which supports compressed content, MetaCompress packs text on the fly. Otherwise, MetaCompress leaves the required content uncompressed. This feature gives you an incontestable advantage: the text content of your site loads faster. This, in turn, increases your site's accessibility for users who have a slow dial up connection and speeds up the loading of pages on your site in general.

MetaCompress advantages:
- Increases the pages loading speed 3 - 5 times
- Reduces Internet traffic 20 - 60% (depending on the site content)
- Supports compression using HTTP/1.0 protocol
- Create and analyze compression activities logs
- Easily configurable. Ability to change settings without restarting.
- Simplified install and un-install process

This filter is most useful if your site contains a lot of text information. For example:

- forums or web mail clients
- news portals, documentation sites, virtual libraries
- article catalogs, etc.

MetaCompress is designed to be used in a web server environment.
Supported Operating Systems:
- Windows 2000 Professional
- Windows 2000 Server
- Windows XP Professional
- Windows Server 2003

Additional Requirements: Internet Information Server (IIS) 4, 5, 6.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

MetaCompress je filter ISAPI pre službu IIS (Internet Information Server). Väčšina internetových prehliadačov, vrátane najobľúbenejšie Microsoft Internet Explorer, môžete prístup k komprimovaný obsah webových stránok rovnako ako bežné HTML stránky. Ak web plný MetaCompress je prístup klienta prehliadač, ktorý podporuje komprimované obsah, MetaCompress balenia text o lete. V opačnom prípade MetaCompress listy požadovanej nekomprimovaný obsah. Táto funkcia vám nepopierateľný výhodu: textový obsah vašich stránok zaťaženia rýchlejšie. Toto, podľa poradia, zvyšuje vaše stránky prístupnosť pre užívateľov, ktorí majú pomalé vytáčané pripojenie a urýchľuje načítanie stránok na vašom webe všeobecne. MetaCompress výhody: - Zvyšuje rýchlosť načítania stránok, 3 - 5 krát - Znižuje prevádzka na internete 20 - 60% (v závislosti na obsahu webe) - Podporuje kompresiu pomocou HTTP/1.0 protokolu - Vytvoriť a analyzovať kompresie činnosti protokoly - Ľahko konfigurovateľné. Možnosť zmeny nastavenia, bez reštartu. - Zjednodušená inštalácia a un-install proces Tento filter je veľmi užitočné, ak vaše stránky obsahujú veľké množstvo textových informácií. Napríklad: - témy alebo webový e-mail klientov - spravodajské portály, dokumentácia miesta, virtuálne knižnice - článok katalógy, atď MetaCompress je určený pre použitie v prostredí webového servera. Podporované operačné systémy: - Windows 2000 Professional - Windows 2000 Server - Windows XP Professional - Windows Server 2003 Ďalšie požiadavky: Internet Information Server (IIS) 4, 5, 6.

Sťahujte tu: MetaCompress 2.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

LitePXP 8.90Novinka

Run your PHP website directly from a CD/DVD or USB flash drive.

Orientačný preklad: Spustiť PHP webové stránky priamo z CD / DVD alebo USB flash disku.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.70 MB

iOldPHP 4.20Novinka

iOldPHP = web browser + web server + PHP 4.

Orientačný preklad: iOldPHP = webový prehliadač + web server + PHP 4.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.67 MB

Weabers 1.1Novinka

A PHP enabled Webserver and Web browser combined into one single application

Orientačný preklad: PHP povolené Webserver a Web prehliadač kombinovanej do jednej jednotnej žiadosti

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.89 MB

NetworkActiv Web Server 3.5.16Novinka

Easy to use, free, Windows based Web Server supporting CGI, PHP, and Perl...

Orientačný preklad: Jednoduché, zadarmo, systémom Windows Web Server s podporou CGI, PHP a Perl...

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.60 MB

IISKeeper 2.2Novinka

ISAPI protection filter, protect web site resources by a password.

Orientačný preklad: ISAPI filter pre ochranu, ochranu zdrojov, webových stránok heslom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.95 MB

Galaxie Restoration 1.0Novinka

Ford Galaxie Restoration Forum Finder!

Orientačný preklad: Ford Galaxie Reštaurovanie Forum Finder!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

LiteWeb 2.7Novinka

LiteWeb is a powerful full-featured web server that supports PHP and much more!

Orientačný preklad: LiteWeb je mocný full-vybavený webový server, ktorý podporuje PHP a oveľa viac!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.26 MB

Alinous-Core HTML-SQL language serverIDE 1.0.69Novinka

Create WebDB Application with almost only SQL & HTML.

Orientačný preklad: Vytvoriť WebDB aplikáciu s takmer výhradne SQL & HTML.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 140.33 MB

TZO Dynamic DNS with PhotoSharing 3.2.1Novinka

TZO uses true dynamic DNS technology to fix static domain name to a Dynamic IP

Orientačný preklad: TZO používa pravda, dynamický DNS technológie opraviť statické doménové meno k dynamickej IP

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.52 MB

Najsťahovanejšie programy