Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

MetaCompress 2.4

Autor: Metamatica Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.07 MB
Cena: 64.50 $
Počet stiahnutí: 1254
Dátum pridania: 2009-11-27
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Servery > Web server

Operačný systém:

WinXP, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu MetaCompress:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MetaCompress vo verzií 2.4 od autora Metamatica Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MetaCompress je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MetaCompress ..

Popis od autora programu - Metamatica Software v anglickom jazyku:

MetaCompress is an ISAPI filter for IIS (Internet Information Server). Most web browsers, including the most popular Microsoft Internet Explorer, can access compressed content of web sites as well as ordinary HTML pages. If a site packed with MetaCompress is accessed by a client browser which supports compressed content, MetaCompress packs text on the fly. Otherwise, MetaCompress leaves the required content uncompressed. This feature gives you an incontestable advantage: the text content of your site loads faster. This, in turn, increases your site's accessibility for users who have a slow dial up connection and speeds up the loading of pages on your site in general.

MetaCompress advantages:
- Increases the pages loading speed 3 - 5 times
- Reduces Internet traffic 20 - 60% (depending on the site content)
- Supports compression using HTTP/1.0 protocol
- Create and analyze compression activities logs
- Easily configurable. Ability to change settings without restarting.
- Simplified install and un-install process

This filter is most useful if your site contains a lot of text information. For example:

- forums or web mail clients
- news portals, documentation sites, virtual libraries
- article catalogs, etc.

MetaCompress is designed to be used in a web server environment.
Supported Operating Systems:
- Windows 2000 Professional
- Windows 2000 Server
- Windows XP Professional
- Windows Server 2003

Additional Requirements: Internet Information Server (IIS) 4, 5, 6.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

MetaCompress je filter ISAPI pre službu IIS (Internet Information Server). Väčšina internetových prehliadačov, vrátane najobľúbenejšie Microsoft Internet Explorer, môžete prístup k komprimovaný obsah webových stránok rovnako ako bežné HTML stránky. Ak web plný MetaCompress je prístup klienta prehliadač, ktorý podporuje komprimované obsah, MetaCompress balenia text o lete. V opačnom prípade MetaCompress listy požadovanej nekomprimovaný obsah. Táto funkcia vám nepopierateľný výhodu: textový obsah vašich stránok zaťaženia rýchlejšie. Toto, podľa poradia, zvyšuje vaše stránky prístupnosť pre užívateľov, ktorí majú pomalé vytáčané pripojenie a urýchľuje načítanie stránok na vašom webe všeobecne. MetaCompress výhody: - Zvyšuje rýchlosť načítania stránok, 3 - 5 krát - Znižuje prevádzka na internete 20 - 60% (v závislosti na obsahu webe) - Podporuje kompresiu pomocou HTTP/1.0 protokolu - Vytvoriť a analyzovať kompresie činnosti protokoly - Ľahko konfigurovateľné. Možnosť zmeny nastavenia, bez reštartu. - Zjednodušená inštalácia a un-install proces Tento filter je veľmi užitočné, ak vaše stránky obsahujú veľké množstvo textových informácií. Napríklad: - témy alebo webový e-mail klientov - spravodajské portály, dokumentácia miesta, virtuálne knižnice - článok katalógy, atď MetaCompress je určený pre použitie v prostredí webového servera. Podporované operačné systémy: - Windows 2000 Professional - Windows 2000 Server - Windows XP Professional - Windows Server 2003 Ďalšie požiadavky: Internet Information Server (IIS) 4, 5, 6.

Sťahujte tu: MetaCompress 2.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MetaCompress 2.4Novinka

MetaCompress - ISAPI compression filter. Compresses requested content on-the-fly

Orientačný preklad: MetaCompress - ISAPI filter kompresie. Obklady požadovaný obsah on-the-lietať

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.07 MB

NaviCOPA Web Server 3.01Novinka

NaviCOPA takes the hard work out of running a Web Server.

Orientačný preklad: NaviCOPA berie tvrdej práce mimo prevádzku webového servera.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.02 MB

Alinous-Core HTML-SQL language serverIDE 1.0.69Novinka

Create WebDB Application with almost only SQL & HTML.

Orientačný preklad: Vytvoriť WebDB aplikáciu s takmer výhradne SQL & HTML.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 140.33 MB

TZO Dynamic DNS with PhotoSharing 3.2.1Novinka

TZO uses true dynamic DNS technology to fix static domain name to a Dynamic IP

Orientačný preklad: TZO používa pravda, dynamický DNS technológie opraviť statické doménové meno k dynamickej IP

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.52 MB

WebDelegator 1.0Novinka

Permits a collection of web servers to be hosted on a single IP address

Orientačný preklad: Umožňuje zber webových serverov má byť hostiteľom jednej IP adresy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

iNewPHP 5.27Novinka

iNewPHP is the best application to build an interactive CD.

Orientačný preklad: iNewPHP je najlepšie aplikácie vytvoriť interaktívne CD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.69 MB

NetworkActiv Web Server 3.5.16Novinka

Easy to use, free, Windows based Web Server supporting CGI, PHP, and Perl...

Orientačný preklad: Jednoduché, zadarmo, systémom Windows Web Server s podporou CGI, PHP a Perl...

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.60 MB

Weabers 1.1Novinka

A PHP enabled Webserver and Web browser combined into one single application

Orientačný preklad: PHP povolené Webserver a Web prehliadač kombinovanej do jednej jednotnej žiadosti

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.89 MB

Helm Control Panel 4Novinka

FREE Helm Lite 5 Control Panel for Windows, no limit on how long you use it.

Orientačný preklad: ZADARMO Helm Lite 5 Ovládacie panely pre Windows, žiadne obmedzenie, ako dlho ho použiť.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.43 MB

Najsťahovanejšie programy