Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

MiniBASIC 1.08

Autor: Coder Creations
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.89 MB
Cena: 21.95 $
Počet stiahnutí: 949
Dátum pridania: 2011-04-22
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu MiniBASIC:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MiniBASIC vo verzií 1.08 od autora Coder Creations. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MiniBASIC je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MiniBASIC ..

Popis od autora programu - Coder Creations v anglickom jazyku:

The MiniBASIC compiler is powerful 32 bit compiler featuring an integrated development environment with advanced compiler, assembler and linker.

MiniBASIC can create small, fast, native Windows executables and DLL's and supports Windows XP and above. The environment is modular with new commands available separately using add-on command sets.

No external runtimes are needed to distribute software created with MiniBASIC and no royalties or fees ever on anything you create.

Don't let the name fool you. MiniBASIC is small in size and can be run from a USB stick but has the power to be the language you use everyday.

Main Features:
- BASIC like syntax.
- Rich command set.
- Extensive mathematic operators and functions.
- Built in linked-list handling.
- Easy window, dialog and control creation.
- Advanced inline assembler for optimizing code.
- Use MiniBASIC variables directly in inline assembly code.
- Text console support.
- Advanced and easy pointer operators.
- 'C' style pointer operations.
- Case insensitive keywords.
- Optional casesensitive variable names.
- Graphics primitive operations for quick and simple drawing operations.
- Text and graphics printer output support.
- Simple common control commands and functions.
- Quickly interfaces with the Windows API, C runtime libraries, and static code libraries.
- Optional, default, and variable number of parameters for functions.
- Static variables in subroutines/functions.
- Supports indirect function calls.
- ANSI compliant UDT and UNION types (structure).
- Nested structure definitions.
- STDCALL and CDECL function calling conventions supported.
- Import variables and methods from DLL files.
- Supports OOP

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Prekladač MiniBASIC je silný 32 bit kompilátor s integrovaným vývojovým prostredím s pokročilým kompilátor, assembler a linker. MiniBASIC môže vytvoriť malý, rýchly, natívny Windows spustiteľné súbory a DLL a podporuje Windows XP a vyššie. Prostredie, je modulárny s novými príkazmi k dispozícii samostatne pomocou add-on príkaz nastaví. Žiadne externé chodu je potrebné šíriť softvér vytvorený s MiniBASIC a žiadne licenčné poplatky alebo poplatky vôbec na niečo, čo vytvoríte. Nenechajte sa zmiasť názvom. MiniBASIC je malé rozmery a možno spustiť z USB kľúčenky, ale má silu, aby sa jazyk, ktorý používate každý deň. Hlavné vlastnosti: - základná, ako je syntaxe. - Bohatá sada príkazov. - Rozsiahle matematické operátory a funkcie. - Vstavaná súvisí-list manipuláciu. - Jednoduché okná, dialógového a riadi tvorbu. - Pokročilé inline assembler pre optimalizáciu kódu. - Používajte MiniBASIC premenné priamo v inline assembleri. - Textové konzolu podporu. - Spresnenie a ľahké ukazovateľ operátormi. - \'C\' štýl ukazovateľ operácie. - Malé a veľké písmená slov. - Voliteľné casesensitive názvy premenných. - Grafika primitívne operácie pre rýchle a jednoduché kreslenie operácie. - Text a grafika výstup na tlačiareň podporu. - Jednoduché spoločnou kontrolou príkazov a funkcií. - Rýchlo rozhranie s Windows API, C runtime knižníc a statické kód knižnice. - Voliteľné, predvolené, a variabilný počet parametrov funkcie. - Statické premenné v procedúrach / funkcie. - Podporuje nepriame volanie funkcií. - ANSI UDT a ÚNIE typy (štruktúry). - Vnorené štruktúra definícia. - STDCALL a cdecl funkcie konvencie volania podporované. - Import premenných a metód z DLL súbory. - Podpora OOP

Sťahujte tu: MiniBASIC 1.08

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

mCore .NET SMS Library - PRO 1.0Novinka

.NET class library for 2-Way SMS, WAP Push, vCard and vCalendar using GSM Modem

Orientačný preklad: . NET knižnice pre 2-pásmový SMS, WAP Push, vCard a vCalendar pomocou GSM modemu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

MiniBASIC 1.08Novinka

Compile stand alone Windows XP,Vista, Windows 7 programs with MiniBASIC

Orientačný preklad: MiniBASIC je 32 bitový kompilátor s integrovaným vývojovým prostredím s pokročilým kompilátorom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.89 MB

Aspose.Diagram for .NET 1.0.0.0Novinka

Aspose.Diagram is a pure .NET class library for working with MS Visio files.

Orientačný preklad: Knižnica tried pre prácu so súbormi MS Visio pre platformu .NET.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.30 MB

Outlook Security Manager 1.5Novinka

One-line tool to disable Outlook security alerts. .NET, VCL, ActiveX.

Orientačný preklad: One-line nástroj pre vypnutie zabezpečenia programu Outlook upozornenia. . NET, VCL, ActiveX.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.22 MB

.NET Barcode Recognition Decoder SDK 1.0Novinka

Barcode Recognition and Decoder SDK for Visual Studio, C# and VB .NET.

Orientačný preklad: Rozpoznávanie čiarových kódov a Decoder SDK pre Visual Studio, C # a VB. NET.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.24 MB

Code Line Counter Pro - VB Version 3.2Novinka

an easy-to-use application for counting source code, blanks and comments lines.

Orientačný preklad: Užitočný nástroj pre programátorov jazyka Visual Basic, SQA., ktorý vám pomôže získať podrobné prehľady o zdrojovom kóde.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.11 MB

Aspose.Slides for .NET 5.3.0.0Novinka

Aspose.Slides is a .NET component to read, write & modify PowerPoint documents.

Orientačný preklad: Aspose.slides je.ČISTÉ zložky čítať, písať "upraviť PowerPoint dokumentov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.50 MB

Add-in Express Toys for Excel and .NET 2.0Novinka

Is a free sample COM add-in that extends Microsoft Excel.

Orientačný preklad: Je vzorku zadarmo KOM add-in, ktorá rozširuje aplikáciu Microsoft Excel.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

VBScriptMania 1.0Novinka

MSAccess database with over 2000 predefined scripts, in French and English.

Orientačný preklad: MSAccess databáza s viac ako 2000 preddefinovaných skripty, vo francúzštine a angličtine.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.78 MB

Najsťahovanejšie programy