Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

MiniBASIC 1.08

Autor: Coder Creations
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.89 MB
Cena: 21.95 $
Počet stiahnutí: 972
Dátum pridania: 2011-04-22
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu MiniBASIC:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MiniBASIC vo verzií 1.08 od autora Coder Creations. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MiniBASIC je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MiniBASIC ..

Popis od autora programu - Coder Creations v anglickom jazyku:

The MiniBASIC compiler is powerful 32 bit compiler featuring an integrated development environment with advanced compiler, assembler and linker.

MiniBASIC can create small, fast, native Windows executables and DLL's and supports Windows XP and above. The environment is modular with new commands available separately using add-on command sets.

No external runtimes are needed to distribute software created with MiniBASIC and no royalties or fees ever on anything you create.

Don't let the name fool you. MiniBASIC is small in size and can be run from a USB stick but has the power to be the language you use everyday.

Main Features:
- BASIC like syntax.
- Rich command set.
- Extensive mathematic operators and functions.
- Built in linked-list handling.
- Easy window, dialog and control creation.
- Advanced inline assembler for optimizing code.
- Use MiniBASIC variables directly in inline assembly code.
- Text console support.
- Advanced and easy pointer operators.
- 'C' style pointer operations.
- Case insensitive keywords.
- Optional casesensitive variable names.
- Graphics primitive operations for quick and simple drawing operations.
- Text and graphics printer output support.
- Simple common control commands and functions.
- Quickly interfaces with the Windows API, C runtime libraries, and static code libraries.
- Optional, default, and variable number of parameters for functions.
- Static variables in subroutines/functions.
- Supports indirect function calls.
- ANSI compliant UDT and UNION types (structure).
- Nested structure definitions.
- STDCALL and CDECL function calling conventions supported.
- Import variables and methods from DLL files.
- Supports OOP

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Prekladač MiniBASIC je silný 32 bit kompilátor s integrovaným vývojovým prostredím s pokročilým kompilátor, assembler a linker. MiniBASIC môže vytvoriť malý, rýchly, natívny Windows spustiteľné súbory a DLL a podporuje Windows XP a vyššie. Prostredie, je modulárny s novými príkazmi k dispozícii samostatne pomocou add-on príkaz nastaví. Žiadne externé chodu je potrebné šíriť softvér vytvorený s MiniBASIC a žiadne licenčné poplatky alebo poplatky vôbec na niečo, čo vytvoríte. Nenechajte sa zmiasť názvom. MiniBASIC je malé rozmery a možno spustiť z USB kľúčenky, ale má silu, aby sa jazyk, ktorý používate každý deň. Hlavné vlastnosti: - základná, ako je syntaxe. - Bohatá sada príkazov. - Rozsiahle matematické operátory a funkcie. - Vstavaná súvisí-list manipuláciu. - Jednoduché okná, dialógového a riadi tvorbu. - Pokročilé inline assembler pre optimalizáciu kódu. - Používajte MiniBASIC premenné priamo v inline assembleri. - Textové konzolu podporu. - Spresnenie a ľahké ukazovateľ operátormi. - \'C\' štýl ukazovateľ operácie. - Malé a veľké písmená slov. - Voliteľné casesensitive názvy premenných. - Grafika primitívne operácie pre rýchle a jednoduché kreslenie operácie. - Text a grafika výstup na tlačiareň podporu. - Jednoduché spoločnou kontrolou príkazov a funkcií. - Rýchlo rozhranie s Windows API, C runtime knižníc a statické kód knižnice. - Voliteľné, predvolené, a variabilný počet parametrov funkcie. - Statické premenné v procedúrach / funkcie. - Podporuje nepriame volanie funkcií. - ANSI UDT a ÚNIE typy (štruktúry). - Vnorené štruktúra definícia. - STDCALL a cdecl funkcie konvencie volania podporované. - Import premenných a metód z DLL súbory. - Podpora OOP

Sťahujte tu: MiniBASIC 1.08

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

.NET My Screen Capture 1.03Novinka

This .net component let you capture screen in 6 ways for your .NET app.

Orientačný preklad: Toto. NET vám snímanie obrazovky v 6 spôsobmi pre vaše. App NET.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.42 MB

EULA Magic 2007Novinka

Visual Basic distributed application license form builder and installer.

Orientačný preklad: Visual Basic distribuovanej aplikácii license forme builder a Inštalátor.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

MiniBASIC 1.08Novinka

Compile stand alone Windows XP,Vista, Windows 7 programs with MiniBASIC

Orientačný preklad: MiniBASIC je 32 bitový kompilátor s integrovaným vývojovým prostredím s pokročilým kompilátorom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.89 MB

NetWebDownload .Net Component 1.0.0.0Novinka

NetWebDownload .Net Component gives Visual Studio applications internet access.

Orientačný preklad: NetWebDownload.Čisté zložky dáva aplikácie Visual Studio prístup na internet.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.02 MB

blueshell ADO Survey Kit 3.00.0013Novinka

bAsk is a new diagnostic toolkit for ADO programmers!

Orientačný preklad: vyhrievať je nové diagnostické toolkit pre ADO programátorov!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.49 MB

Aspose.Cells for .NET 6.0.0.0Novinka

Aspose.Cells is a .NET component for spreadsheet reporting.

Orientačný preklad: Aspose.Cells je.ČISTÉ zložky pre vykazovanie hárok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 44.90 MB

VBScriptMania 1.0Novinka

MSAccess database with over 2000 predefined scripts, in French and English.

Orientačný preklad: MSAccess databáza s viac ako 2000 preddefinovaných skripty, vo francúzštine a angličtine.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.78 MB

VB Barcode Integration Kit 2007Novinka

Visual Basic Barcode Integration Kit & Tutorial.

Orientačný preklad: Visual Basic čiarového kódu integrácie Kit & Tutorial.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.04 MB

Project Analyzer 10Novinka

Source code analyzer and documenter for Visual Basic, VB.NET and VBA

Orientačný preklad: Zdrojový kód analyzátor a dokumentácie pre Visual Basic, VB.NET a VBA

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.2 MB

Najsťahovanejšie programy