Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Forewave Audio Converter

  Univerzálny audio prevodník Podporuje formáty MP3, WMA, WAV, Real Media RA, FLAC, AAC, AC3, AMR, WAV a tiež niektoré video formáty. »
  Licencia: Shareware

 • UtilCalc

  UtilCalc je kalkulačka, ktorá zobrazuje na obrazovke Pocket Pc každý krok výpočtu. »
  Licencia: Shareware

 • NoteCable Audio Converter

  Je výkonný nástroj na prevod chránených audio súborov DRM do klasického formátu MP3. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu

Miracle Service 3.7.0

Autor: Nexent Innovations Inc.
Licencia: Commercial
Veľkosť: 60.39 MB
Cena: 1395.00 $
Počet stiahnutí: 162889
Dátum pridania: 2007-09-26
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Nezaradené

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Vista, Windows2003

Krátky popis k programu Miracle Service:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Miracle Service vo verzií 3.7.0 od autora Nexent Innovations Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Miracle Service je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Miracle Service ..

Popis od autora programu - Nexent Innovations Inc. v anglickom jazyku:

Miracle Service provides a comprehensive service management and dispatch software solution. It provides Customer and Equipment Management information along with Dispatching, Inventory, Invoicing and Reporting. From our powerful inventory module through our integrated service management module to our invoicing module, Miracle Service tracks all of your costs and profits to ensure you are getting the most out of your business. Miracle Service ensures you can quickly assess the profitability of your maintenance contracts by site, by contract and by client. It provides reporting on inventory levels to ensure you have the products and material you need on-hand. Our powerful dispatch module enables you to define service zones and dispatch your technicians by their service zone to lower travel costs and increase technician productivity. Furthermore, our dispatch module provides you with its unique warning lights system to alert you to repeat callbacks and problem sites ensuring you limit your return trips and minimize your costs. Your server licence with one user starts at $895 USD. With our software installed in over 25 countries around the globe, we have the proven ability to support your local needs. Optional Modules provide Sales Orders and Invoices, Multiple Warehouse, Purchase Order, Preventative Maintenance, and Wireless Messaging. The Accounting Exporter module integrates the information with many standard accounting applications including Quickbooks and Peachtree. Miracle Service is the only software to offer this level of modularization ensuring you are only paying for the software you need for your business.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Miracle Service poskytuje komplexné riadenie služieb a odoslanie softvérové ​​riešenia. Poskytuje zákazníkom a zariadení Správa informácie spolu s dispečing, zásob, fakturácia a výkazníctva. Z našej výkonný modul inventúry prostredníctvom nášho integrovaný modul pre správu služieb pre naše modul fakturácie, Miracle služba sleduje všetky vaše náklady a zisky, aby ste získali čo najviac z vášho podnikania. Miracle Servis zabezpečuje môžete rýchlo vyhodnotiť ziskovosť vašej zmluvy o údržbe podľa stránok, a podľa príslušnej zmluvy klientom. Poskytuje hlásenie o stave zásob, aby vám boli výrobky a materiály, ktoré potrebujete na-ruka. Náš mocný odoslania modul umožňuje definovať servisné zóny a odoslanie vášho technici ich servisnej zóne na nižšie cestovné náklady a zvýšiť produktivitu techník. Navyše, naša expedícia modul vám ponúka unikátny systém výstražné svetlá, aby vás upozornil opakovať spätné volania a lokalít problém zabezpečiť si limit spiatočnej cesty a minimalizovať svoje náklady. Váš server licencie s jedným užívateľom začína na 895 dolár USD. S naším softvérom nainštalovaný vo viac ako 25 krajinách po celom svete, máme preukázanú schopnosť podporovať miestne potreby. Voliteľné moduly poskytujú predajné objednávky a faktúry, viac skladov, objednávky, preventívna údržba, a bezdrôtové Správy. Účtovná Vývozca modul integruje informácie s mnohými štandardných účtovných aplikácií, vrátane QuickBooks a Peachtree. Miracle služba je len softvér, ponúknuť túto úroveň modularizácia zaistiť si len platiť za softvér, ktorý potrebujete pre vaše podnikanie.

Sťahujte tu: Miracle Service 3.7.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Europeantenders.com Windows Edition 1.0Novinka

Europeantenders.com Windows Edition - linking to European tender information

Orientačný preklad: Europeantenders.com Windows Edition - napojenie na európske riadenie informácií

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.59 MB

Hofstede's Cultural Dimensions Software 1.0Novinka

Hofstede's Cultural Dimensions Analysis Software (Strategic Analysis, Management

Orientačný preklad: Hofstedeho Kultúrne Rozmery Software pre analýzu (strategické analýzy, riadenie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.60 MB

Out n About! for Windows 6.2Novinka

In/Out Status Board with integrated Phone Message Pad and Event Calendar

Orientačný preklad: In / Out Stav rady s integrovaným Telefón Správa Pad a Kalendár akcií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.44 MB

Laptop Repair Chicago Coupon Generator 2.00Novinka

Laptop Repair Chicago Coupon Generator for Windows.

Orientačný preklad: Laptop opravy Chicago kupón generátor pre Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.28 MB

SF-Business Card 11.00Novinka

SF Buisiness Card is a business card design environment

Orientačný preklad: SF Buisiness karta je vizitka dizajn prostredia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 19.07 MB

AnyOrder Classic 1: Mail Order Business 6.53Novinka

Mail Order Business Kit. Process orders: invoice, bill, track sales & inventory

Orientačný preklad: Zásielkového obchodu Kit. Proces objednávky: faktúra,, sledovať predaja a inventár

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.86 MB

BlueLive 2.00Novinka

Easy to use proximity marketing software that allows you to send your data to al

Orientačný preklad: Jednoduché použitie blízkosť marketing softvér, ktorý vám umožňuje posielať vaše údaje na al

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.05 MB

RayMedi DE 5.5Novinka

Distribution management software for wholesale distributors and traders

Orientačný preklad: Distribúcia management software pre veľkoobchodných distribútorov a obchodníkov

Licencia: Demo | Veľkosť: 89.00 MB

NiceAlarm 1.7Novinka

NiceAlarm is easy-to-use phone alarm being served to underline your punctuality.

Orientačný preklad: NiceAlarm je ľahký-k-používať telefón vyzváňať sa podáva zdôrazniť svoj dochvíľnosť.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.34 MB

Najsťahovanejšie programy