Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MouseImp Pro Live! 0.0.0.0

Autor: Pingram Software
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.29 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1077
Dátum pridania: 2006-04-19
Aktualizácia: 2011-08-21

Kategória programu:

Systémové utility > Shell

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu MouseImp Pro Live!:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MouseImp Pro Live! vo verzií 0.0.0.0 od autora Pingram Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MouseImp Pro Live! je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MouseImp Pro Live! ..

Popis od autora programu - Pingram Software v anglickom jazyku:

MouseImp is a handy tool that helps you to use your conventional mouse more efficiently. The AutoShrink feature increases your available workspace by removing toolbars from the screen so that only caption bars remain. To access a toolbar, just point to its caption, and it will be restored immediately. The Direct Scroll feature makes it easier to scroll through windows. Instead of using a scroll bar, you can activate MouseImp and scroll by moving the mouse up or down anywhere in the window.

MouseImp also gives you the ability to shrink windows temporarily.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

MouseImp je užitočný nástroj, ktorý vám pomôže použiť myš konvenčných efektívnejšie. Funkcia AutoShrink zvyšuje priestoru k dispozícii odstránením panely s nástrojmi z obrazovky tak, že zostávajú len popis barov. Prístup panel s nástrojmi, len bod voči jeho popisu a okamžite obnoviť. Funkciu priame prejdite ľahšie presúvať medzi oknami. Namiesto pou┼╛itia posúvač, môžete aktivovať MouseImp a prejdite v pohybe myši nahor alebo nadol kdekoľvek v okne.

MouseImp tiež vám dáva možnosť dočasne zmenšiť windows.

Sťahujte tu: MouseImp Pro Live! 0.0.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

PropertyEditor 4.21Novinka

Configure a great number of properties for the selected file, folder or drive

Orientačný preklad: Konfigurácia veľké množstvo vlastností pre vybratý súbor, priečinok alebo jednotku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

SonicFolder 1.5.1.3Novinka

Open frequently used folders quickly in Windows Explorer, Open/Save Dialog, etc.

Orientačný preklad: Otvoriť často používaných priečinkov rýchlo v programe Windows Prieskumník, dialógové okno Otvoriť/Uložiť, atď.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.89 MB

Tabout 2.7Novinka

converts tabs to spaces in an ASCII text file.

Orientačný preklad: prevedie tabulátory na medzery v ASCII súbore.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

Align 1.6Novinka

Aligns data in ASCII text files into neat columns.

Orientačný preklad: Zarovnáva dáta v textových súboroch ASCII do úhľadných stĺpcov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

AudioShell 1.3.5Novinka

MP3/WMA/M4A/MP4/OGG/APE/FLAC tag editor Windows Shell Extension

Orientačný preklad: MP3/WMA/M4A/MP4/OGG/APE/FLAC tag editor rozšírenie Windows šelu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.10 MB

Tooler 1.00Novinka

Tool for easy creation of useful system shortcuts

Orientačný preklad: Nástroj pre ľahké vytváranie užitočné systému skratky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.05 MB

Tabin 5.3Novinka

Converts spaces to tabs in an ASCII text file.

Orientačný preklad: Prevedie medzery na tabulátory v ASCII súbore.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

EscapeClose 1.6Novinka

The utility, allowing you to close the active window by pressing the Esc button.

Orientačný preklad: Utility, ktorá vám umožní zavrieť aktívne okno stlačením tlačidla Esc.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.31 MB

ID Window 1.11Novinka

Hover mouse on any title bar and tooltip shows executable

Orientačný preklad: Pri ukázaní myšou na všetky záhlavia a tooltip ukazuje spustiteľný

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.62 MB

Najsťahovanejšie programy