Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Multimedia Calculator.Net 2.0.0.10

Autor: www.peterburgess.net
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.22 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1180
Dátum pridania: 2007-6-11
Aktualizácia: 2011-08-23

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005

Krátky popis k programu Multimedia Calculator.Net:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Multimedia Calculator.Net vo verzií 2.0.0.10 od autora www.peterburgess.net. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Multimedia Calculator.Net je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Multimedia Calculator.Net ..

Popis od autora programu - www.peterburgess.net v anglickom jazyku:

Multimedia Calculator features:
New in Version 2
You can select whether to invert the number pad or not whilst using the calculator.
Sounds can be turned on or off at will.
The colours match the Big Keys Keyboard.
Add a +/- sign changing key.
The help is a full web browser in a seperate window.
Higher contrast display.
Also: (includes version 1)
An inverted numerics pad makes it easier to key in sums.
You can control the accuracy of the output to show remainders or decimal results.
The calculator can work to either 2 or 6 decimal places.
Colour coded keys, yellow for numerals, green for operations, red for cancel keys and blue for program control.
System sounds help differentiate the types of keys pressed and confirm that the key was pressed.
The operators (+,-,x and /) need to be selected on the opening screen and can be changed between sums. This encourages consideration of which operation is needed for each sum in turn.
Unneeded operators can be turned off to simplify the display.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Multimediálne funkcie programu Kalkulačka: nové vo verzii 2 vás môžete vybrať, či Invertovať numerickú alebo nie, zatiaľ čo pomocou kalkulačky.


Zvuky môžete zapnúť alebo vypnúť na vôli.


Farby zápas veľká klávesy klávesnice.


Pridať +/-znamienko meniace kľúča.


Pomoc je plný webovom prehľadávači v okne samostatný.


Vyšší kontrast zobrazenia.


Tiež: (zahŕňa verzia 1) obrátený numerické znaky pad uľahčuje kľúč do súm.


Môžete kontrolovať presnosť výstup na zobrazenie odrezky alebo desatinných výsledky.


Kalkulačka môžete pracovať na 2 alebo 6 desatinných miest.


Farebne označené klávesy, žltá pre číslice, Zelená pre operácie pre červená zrušiť kľúče a modrá pre program kontroly.


Systémové zvuky pomôcť odlíšiť typy stlačení a potvrdiť, že bol stlačený kláves.


Prevádzkovatelia (+,-, x a /) potreba vyberajú na úvodná obrazovka a medzi sumami sa dá meniť. To podporuje úvahy ktoré operáciu je potrebný pre každú sumu zase.


Nepotrebné operátorov je možné vypnúť zjednodušiť zobrazenie.

Sťahujte tu: Multimedia Calculator.Net 2.0.0.10

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MultipliK12 1.0.0Novinka

Educational game for learning and practicing the multiplication tables.

Orientačný preklad: Vzdelávacie hra pre učenie a precvičovanie násobilky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.90 MB

FRS Clocks and Time 1.9.4Novinka

Learn to tell time through practice.

Orientačný preklad: Naučiť sa povedať čas prostredníctvom postupov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.2 MB

EQUALS Math Jigsaw Puzzles 1.05Novinka

A new math drill tool that develop memorization and understanding of math

Orientačný preklad: Nový matematický nástroj, ktorý vŕtačku rozvíjať memorization a chápania matematiky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.25 MB

Animated Math 1.0Novinka

Teaches counting, addition and subtraction with animated rewards.

Orientačný preklad: Animovaná matematika učí počítanie, sčítanie a odčítanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.25 MB

Golden Rectangular Solid 1.0Novinka

Visualize 3D golden-rectangular-solid analagous to the 2D golden-rectangle

Orientačný preklad: Vizualizovať 3D golden-obdĺžnikové-pevné analagous 2D golden obdĺžnik

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.47 MB

Data Pilot 1.03Novinka

Expand Microsoft Excell data analysis options with Data Pilot

Orientačný preklad: Rozbaľte položku Microsoft Excell možnosti analýzy údajov s údajmi Pilot

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

Cosmic Heart 1.0Novinka

Visualization of relationships between tetrahedron, cube, and dodecahedron

Orientačný preklad: Vizualizácia vzťahy medzi tetrahedron, kocky a dodecahedron

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.51 MB

Fomdigests 1Novinka

Program to grep the fom-digests mailing list: Foundations Of Mathematics

Orientačný preklad: Program grep FOM-tráveniny konferencie: základov matematiky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.72 MB

Prime Integer Observatory 1.0Novinka

Visualization of integer factorizations as a scrollable table

Orientačný preklad: Vizualizácia celé factorizations ako posúvateľný tabuľka

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.10 MB

Najsťahovanejšie programy