Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Multimedia Calculator.Net 2.0.0.10

Autor: www.peterburgess.net
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.22 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1101
Dátum pridania: 2007-6-11
Aktualizácia: 2011-08-23

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005

Krátky popis k programu Multimedia Calculator.Net:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Multimedia Calculator.Net vo verzií 2.0.0.10 od autora www.peterburgess.net. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Multimedia Calculator.Net je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Multimedia Calculator.Net ..

Popis od autora programu - www.peterburgess.net v anglickom jazyku:

Multimedia Calculator features:
New in Version 2
You can select whether to invert the number pad or not whilst using the calculator.
Sounds can be turned on or off at will.
The colours match the Big Keys Keyboard.
Add a +/- sign changing key.
The help is a full web browser in a seperate window.
Higher contrast display.
Also: (includes version 1)
An inverted numerics pad makes it easier to key in sums.
You can control the accuracy of the output to show remainders or decimal results.
The calculator can work to either 2 or 6 decimal places.
Colour coded keys, yellow for numerals, green for operations, red for cancel keys and blue for program control.
System sounds help differentiate the types of keys pressed and confirm that the key was pressed.
The operators (+,-,x and /) need to be selected on the opening screen and can be changed between sums. This encourages consideration of which operation is needed for each sum in turn.
Unneeded operators can be turned off to simplify the display.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Multimediálne funkcie programu Kalkulačka: nové vo verzii 2 vás môžete vybrať, či Invertovať numerickú alebo nie, zatiaľ čo pomocou kalkulačky.


Zvuky môžete zapnúť alebo vypnúť na vôli.


Farby zápas veľká klávesy klávesnice.


Pridať +/-znamienko meniace kľúča.


Pomoc je plný webovom prehľadávači v okne samostatný.


Vyšší kontrast zobrazenia.


Tiež: (zahŕňa verzia 1) obrátený numerické znaky pad uľahčuje kľúč do súm.


Môžete kontrolovať presnosť výstup na zobrazenie odrezky alebo desatinných výsledky.


Kalkulačka môžete pracovať na 2 alebo 6 desatinných miest.


Farebne označené klávesy, žltá pre číslice, Zelená pre operácie pre červená zrušiť kľúče a modrá pre program kontroly.


Systémové zvuky pomôcť odlíšiť typy stlačení a potvrdiť, že bol stlačený kláves.


Prevádzkovatelia (+,-, x a /) potreba vyberajú na úvodná obrazovka a medzi sumami sa dá meniť. To podporuje úvahy ktoré operáciu je potrebný pre každú sumu zase.


Nepotrebné operátorov je možné vypnúť zjednodušiť zobrazenie.

Sťahujte tu: Multimedia Calculator.Net 2.0.0.10

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Fomdigests 1Novinka

Program to grep the fom-digests mailing list: Foundations Of Mathematics

Orientačný preklad: Program grep FOM-tráveniny konferencie: základov matematiky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.72 MB

RRs Unit Converter 3.1Novinka

Universal unit converter and dictionary with over 1000 units.

Orientačný preklad: Univerzálny prevodník jednotiek a slovník s viac ako 1000 jednotiek.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.99 MB

MultipliK12 1.0.0Novinka

Educational game for learning and practicing the multiplication tables.

Orientačný preklad: Vzdelávacie hra pre učenie a precvičovanie násobilky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.90 MB

Mathomatic 15.6.0Novinka

Mathomatic is an easy to learn computer algebra system.

Orientačný preklad: Mathomatic je ľahké sa naučiť počítač systém algebry.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.87 MB

Prime Integer Observatory 1.0Novinka

Visualization of integer factorizations as a scrollable table

Orientačný preklad: Vizualizácia celé factorizations ako posúvateľný tabuľka

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.10 MB

Phyllotaxis 1.0Novinka

Visualization of phyllotaxic arrangement of circles

Orientačný preklad: Táto aplikácia generuje jednoduché vizuálne usporiadanie kruhov, do špirály.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.14 MB

ClimeCalc 1.000Novinka

Pt100 , temperature , relative humidity , dew point , wet-bulb temperature etc.

Orientačný preklad: Pt100, teplota, relatívna vlhkosť, rosný bod, vlhkým teplomerom teplota atď.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Multimedia Interactive Calculator Palm 1 1.1Novinka

MIC is an ideal alternative calculator for those working with individual numerac

Orientačný preklad: Mikrofón je ideálny alternatívne Kalkulačka pre tých, ktorí pracujú s jednotlivými numerac

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.19 MB

Data Pilot 1.03Novinka

Expand Microsoft Excell data analysis options with Data Pilot

Orientačný preklad: Rozbaľte položku Microsoft Excell možnosti analýzy údajov s údajmi Pilot

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

Najsťahovanejšie programy