Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Multimedia Calculator.Net 2.0.0.10

Autor: www.peterburgess.net
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.22 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1156
Dátum pridania: 2007-6-11
Aktualizácia: 2011-08-23

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005

Krátky popis k programu Multimedia Calculator.Net:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Multimedia Calculator.Net vo verzií 2.0.0.10 od autora www.peterburgess.net. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Multimedia Calculator.Net je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Multimedia Calculator.Net ..

Popis od autora programu - www.peterburgess.net v anglickom jazyku:

Multimedia Calculator features:
New in Version 2
You can select whether to invert the number pad or not whilst using the calculator.
Sounds can be turned on or off at will.
The colours match the Big Keys Keyboard.
Add a +/- sign changing key.
The help is a full web browser in a seperate window.
Higher contrast display.
Also: (includes version 1)
An inverted numerics pad makes it easier to key in sums.
You can control the accuracy of the output to show remainders or decimal results.
The calculator can work to either 2 or 6 decimal places.
Colour coded keys, yellow for numerals, green for operations, red for cancel keys and blue for program control.
System sounds help differentiate the types of keys pressed and confirm that the key was pressed.
The operators (+,-,x and /) need to be selected on the opening screen and can be changed between sums. This encourages consideration of which operation is needed for each sum in turn.
Unneeded operators can be turned off to simplify the display.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Multimediálne funkcie programu Kalkulačka: nové vo verzii 2 vás môžete vybrať, či Invertovať numerickú alebo nie, zatiaľ čo pomocou kalkulačky.


Zvuky môžete zapnúť alebo vypnúť na vôli.


Farby zápas veľká klávesy klávesnice.


Pridať +/-znamienko meniace kľúča.


Pomoc je plný webovom prehľadávači v okne samostatný.


Vyšší kontrast zobrazenia.


Tiež: (zahŕňa verzia 1) obrátený numerické znaky pad uľahčuje kľúč do súm.


Môžete kontrolovať presnosť výstup na zobrazenie odrezky alebo desatinných výsledky.


Kalkulačka môžete pracovať na 2 alebo 6 desatinných miest.


Farebne označené klávesy, žltá pre číslice, Zelená pre operácie pre červená zrušiť kľúče a modrá pre program kontroly.


Systémové zvuky pomôcť odlíšiť typy stlačení a potvrdiť, že bol stlačený kláves.


Prevádzkovatelia (+,-, x a /) potreba vyberajú na úvodná obrazovka a medzi sumami sa dá meniť. To podporuje úvahy ktoré operáciu je potrebný pre každú sumu zase.


Nepotrebné operátorov je možné vypnúť zjednodušiť zobrazenie.

Sťahujte tu: Multimedia Calculator.Net 2.0.0.10

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Time for Tables 1.1Novinka

Knowing your Tables can be child's play with Time for Tables' games & exercises.

Orientačný preklad: Poznať svoje Tabuľky môžu byť detská hra s časom na hry Tabuľky 'a cvičenia.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 35.72 MB

Calculation Made Easy 4.1Novinka

to teach children (even adults) Tables, Addition, Subtraction, etc.

Orientačný preklad: naučiť deti (i dospelých) tabuliek, pridávanie, odčítania atď.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.69 MB

Math Practice 2.1Novinka

Master a huge variety of areas in maths with this free and easy to use program!

Orientačný preklad: Majster obrovskú škálu oblastí matematiky s touto zadarmo a ľahko použiteľný program!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.19 MB

MathProf 4.0Novinka

MathProf is an easy to use mathematics program within approximately 180 subrouti

Orientačný preklad: MathProf je program jednoduché použitie matematiky v rámci približne 180 subrouti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.82 MB

Retaining Ring Math Converter 1.0Novinka

Easily convert the most popular types of units of measure

Orientačný preklad: Jednoducho konvertovať najobľúbenejšie typy merných jednotiek

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.043 MB

3D Geometrical Objects 1.4Novinka

Represents prisms and pyramids in 3D space. Supports interactive 3D animation.

Orientačný preklad: Predstavuje hranolov a pyramíd v 3D priestore. Podporuje interaktívne 3D animácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.06 MB

Partial Derivatives 1.00Novinka

Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Orientačný preklad: Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

MB Runes Numerology 1.15Novinka

MB Runes Numerology relates numerology with the runic form of divination.

Orientačný preklad: MB Runy Numerológia týka numerológie s Runic forma prorokovanie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.22 MB

3D Calculator 1.00Novinka

Compute expressions, plot 2D 3D animated functions and run programs.

Orientačný preklad: Compute výrazy, pozemok 2D 3D animovaný funkcií a spúšťať programy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.61 MB

Najsťahovanejšie programy