Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Multimedia Interactive Calculator Palm 1 1.1

Autor: www.peterburgess.net
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.19 MB
Cena: 15 $
Počet stiahnutí: 1173
Dátum pridania: 2006-08-26
Aktualizácia: 2011-10-20

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Palm OS 1.0, Palm OS 2.0, Palm OS 2.1, Palm OS 3.0, Palm OS 3.1, Palm OS 3.2

Krátky popis k programu Multimedia Interactive Calculator Palm 1:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Multimedia Interactive Calculator Palm 1 vo verzií 1.1 od autora www.peterburgess.net. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Multimedia Interactive Calculator Palm 1 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Multimedia Interactive Calculator Palm 1 ..

Popis od autora programu - www.peterburgess.net v anglickom jazyku:

MIC is an ideal alternative calculator for those working with individual numeracy needs.

MIC uses the same inverted keypad as the mobile �phone and most other common numeric pads such as ATMs, telephones and remote controls.
MIC provides audio feedback when keys are pressed and differentiates between numeric, operator and function key presses.
MIC displays the entire sum all through the calculation.
MIC uses the modern oblique (/) for the division rather than the older the same as mobiles and spreadsheets.
MIC forces premeditation when carrying out calculations by asking for which operators to display, mobiles do the same by having only one operator key or menu from which the operator is chosen.
MIC offers different levels of precision; remainders which are commonly used with basic skills students; two decimal places for use in monetary situations and six decimal places for metric work, which is sufficient to shift through two major metric units e.g. from mm to m to km.
The cancel button does not obliterate the entire sum, but backs up by one stage with each press

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Mikrofón je ideálny alternatívne Kalkulačka pre tých, ktorí pracujú s potrebami jednotlivých počítania.

MIC používa rovnaké obrátený tlaèidlá ako mobilné �phone a väčšina iných spoločných číselné podložky ako bankomatov, telefónov a diaľkové ovládania.


MIC poskytuje spätnej pri stlačení klávesov a rozlišuje medzi číselné, prevádzkovateľ a funkcia stláčaniu.


MIC zobrazí celý súčet všetkých prostredníctvom výpočet.


MIC používa moderné šikmého (/) pre rozdelenie skôr ako starší rovnaké ako mobilů a pracovné hárky.


MIC sily premeditation pri vykonávaní výpočty dotazem, na ktorý prevádzkovatelia na zobrazenie mobily urobiť to isté iba jeden prevádzkovateľ kľúč alebo ponuka, z ktorej prevádzkovateľ zvolí.


MIC ponúka rôzne úrovne presnosti; odrezky, ktoré sú bežne používané s základné zručnosti študentov; dve desatinné miesta pre menové situácie a šesť desatinných miest pre metrika práce, ktorá je dostatočná na posun prostredníctvom dvoch hlavných metrických jednotiek napr z mm m km.


Tlačidlo Zrušiť nie obliterate celú sumu, ale chrbtom nahor v jednej etape s každým stlačením

Sťahujte tu: Multimedia Interactive Calculator Palm 1 1.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Partial Derivatives 1.00Novinka

Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Orientačný preklad: Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

Fomdigests 1Novinka

Program to grep the fom-digests mailing list: Foundations Of Mathematics

Orientačný preklad: Program grep FOM-tráveniny konferencie: základov matematiky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.72 MB

Math Miscellanea 1.00Novinka

Performs miscellaneous math procedures

Orientačný preklad: Vykonáva rôzne matematické postupy

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.90 MB

Abacus Math Writer 4.0Novinka

For publishing Mathematical and Scientific equations.

Orientačný preklad: Na publikovanie matematická a vedecké rovníc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.6 MB

MobileMath 0.9bNovinka

MobileMath - Turning your mobile into expert

Orientačný preklad: MobileMath - premeniť váš mobil odborník

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

Antiprism 0.19.1Novinka

Makes polyhedron models to view, analyze and export to other programs.

Orientačný preklad: Robí Polyhedron modely pre zobrazenie, analýzu a export do iných programov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8 MB

ClimeCalc 1.000Novinka

Pt100 , temperature , relative humidity , dew point , wet-bulb temperature etc.

Orientačný preklad: Pt100, teplota, relatívna vlhkosť, rosný bod, vlhkým teplomerom teplota atď.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Wykresy 3.1.1Novinka

Draws various functions graphs and makes calculations on them

Orientačný preklad: Nakreslí rôzne funkcie grafov a vykonáva výpočty na nich

Licencia: Freeware | Veľkosť: MB

Animated Math 1.0Novinka

Teaches counting, addition and subtraction with animated rewards.

Orientačný preklad: Animovaná matematika učí počítanie, sčítanie a odčítanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.25 MB

Najsťahovanejšie programy