Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Multimedia Interactive Calculator Palm 1 1.1

Autor: www.peterburgess.net
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.19 MB
Cena: 15 $
Počet stiahnutí: 1112
Dátum pridania: 2006-08-26
Aktualizácia: 2011-10-20

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Palm OS 1.0, Palm OS 2.0, Palm OS 2.1, Palm OS 3.0, Palm OS 3.1, Palm OS 3.2

Krátky popis k programu Multimedia Interactive Calculator Palm 1:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Multimedia Interactive Calculator Palm 1 vo verzií 1.1 od autora www.peterburgess.net. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Multimedia Interactive Calculator Palm 1 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Multimedia Interactive Calculator Palm 1 ..

Popis od autora programu - www.peterburgess.net v anglickom jazyku:

MIC is an ideal alternative calculator for those working with individual numeracy needs.

MIC uses the same inverted keypad as the mobile �phone and most other common numeric pads such as ATMs, telephones and remote controls.
MIC provides audio feedback when keys are pressed and differentiates between numeric, operator and function key presses.
MIC displays the entire sum all through the calculation.
MIC uses the modern oblique (/) for the division rather than the older the same as mobiles and spreadsheets.
MIC forces premeditation when carrying out calculations by asking for which operators to display, mobiles do the same by having only one operator key or menu from which the operator is chosen.
MIC offers different levels of precision; remainders which are commonly used with basic skills students; two decimal places for use in monetary situations and six decimal places for metric work, which is sufficient to shift through two major metric units e.g. from mm to m to km.
The cancel button does not obliterate the entire sum, but backs up by one stage with each press

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Mikrofón je ideálny alternatívne Kalkulačka pre tých, ktorí pracujú s potrebami jednotlivých počítania.

MIC používa rovnaké obrátený tlaèidlá ako mobilné �phone a väčšina iných spoločných číselné podložky ako bankomatov, telefónov a diaľkové ovládania.


MIC poskytuje spätnej pri stlačení klávesov a rozlišuje medzi číselné, prevádzkovateľ a funkcia stláčaniu.


MIC zobrazí celý súčet všetkých prostredníctvom výpočet.


MIC používa moderné šikmého (/) pre rozdelenie skôr ako starší rovnaké ako mobilů a pracovné hárky.


MIC sily premeditation pri vykonávaní výpočty dotazem, na ktorý prevádzkovatelia na zobrazenie mobily urobiť to isté iba jeden prevádzkovateľ kľúč alebo ponuka, z ktorej prevádzkovateľ zvolí.


MIC ponúka rôzne úrovne presnosti; odrezky, ktoré sú bežne používané s základné zručnosti študentov; dve desatinné miesta pre menové situácie a šesť desatinných miest pre metrika práce, ktorá je dostatočná na posun prostredníctvom dvoch hlavných metrických jednotiek napr z mm m km.


Tlačidlo Zrušiť nie obliterate celú sumu, ale chrbtom nahor v jednej etape s každým stlačením

Sťahujte tu: Multimedia Interactive Calculator Palm 1 1.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Partial Derivatives 1.00Novinka

Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Orientačný preklad: Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

Abacus Math Writer 4.0Novinka

For publishing Mathematical and Scientific equations.

Orientačný preklad: Na publikovanie matematická a vedecké rovníc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.6 MB

Archim 2.0Novinka

Archim is a program for drawing the graphs of all kinds of functions

Orientačný preklad: Archim je program pre kreslenie grafy všetkých druhov funkcií

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.47 MB

FRS Clocks and Time 1.9.4Novinka

Learn to tell time through practice.

Orientačný preklad: Naučiť sa povedať čas prostredníctvom postupov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.2 MB

Math Ninja 1.01Novinka

Educational multimedia, fun, math drill game, with logging capability.

Orientačný preklad: Vzdelávacích multimédií, zábava, math vŕtačka hra s zapisovania schopnosti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.72 MB

Z-Plot 1.02Novinka

2D / 3D function plotter that is able to calculate with complex numbers

Orientačný preklad: 2D / 3D funkcia zapisovača, ktorý je schopný vypočítať s komplexných čísel

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.76 MB

FRS Fraction Master 2.1Novinka

Learn fractions faster.

Orientačný preklad: Učiť frakcie rýchlejšie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.2 MB

3D Geometrical Objects 1.4Novinka

Represents prisms and pyramids in 3D space. Supports interactive 3D animation.

Orientačný preklad: Predstavuje hranolov a pyramíd v 3D priestore. Podporuje interaktívne 3D animácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.06 MB

Wykresy 3.1.1Novinka

Draws various functions graphs and makes calculations on them

Orientačný preklad: Nakreslí rôzne funkcie grafov a vykonáva výpočty na nich

Licencia: Freeware | Veľkosť: MB

Najsťahovanejšie programy