Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MurGee ScreenSaver 1.0

Autor: MurGee
Stránka: www.murgee.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.61 MB
Cena: 5.00 $
Počet stiahnutí: 687
Dátum pridania: 2009-04-13
Aktualizácia: 2011-06-29

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: nezaradené

Operačný systém:

WinXP, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu MurGee ScreenSaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MurGee ScreenSaver vo verzií 1.0 od autora MurGee. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MurGee ScreenSaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MurGee ScreenSaver ..

Popis od autora programu - MurGee v anglickom jazyku:

Computers Use Electricity, now let MurGee ScreenSaver save electrcity, save computer screen, shutdown inactive computers, and more. Screensavers are supposed to save screen and now MurGee ScreenSaver can be a real Screen Saver. Download Screensaver now and control your computer's inactive / idle state. Now a days screen savers have become a purpose of entertainment and use more computer resources displaying 3d graphics, etc. Screen Savers can be controlled from windows control panel easily, and can even be password protected. Moreover Screensavers are started by windows when computer is left idle or inactive, when computer / laptop is left unused, nobody may be watching or using the computer actively, this inactive or idle time can be used to save power / electricity, and in turn real money saving. Imagine the power savings when MurGee Screensaver deployed to a big network of computers. The ScreenSaver can shutdown computer as well, provided current signed on user has computer shutdown privilidges. Use the Screen Saver with caution as it can be configured to shutdown / hibernate computer as well. Do write to us in case you feel that some relative feature should be there in the screensaver.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Počítače využívanie elektrickej energie, nech MurGee šetrič obrazovky uložiť electrcity uložiť obrazovky počítača, vypnutie neaktívne počítače a ďalšie. Šetriče obrazovky sú to má zachrániť obrazovky a teraz MurGee šetrič obrazovky môže byť skutočné šetrič obrazovky. Download šetrič obrazovky a ovládať váš počítač neaktívny / nečinný stav. Teraz šetriče obrazovky dní sa stali účel zábava a využívať viac zdrojov počítača zobrazenie 3d grafiky, atď. Šetriče obrazovky môžu byť riadené z ovládacieho panela systému windows ľahko a môže dokonca byť chránené heslom. Okrem šetriče obrazovky sa spustia systémom windows, keď počítač zostáva nečinnosti alebo neaktívny, ak počítač / notebooku je nevyužité, nikto môže sledovať alebo pomocou počítača aktívne, tentoraz neaktívne alebo nečinnosti možno použiť na šetrenie energie / elektrickej energie a zase peniaze ukladanie. Predstavte si úsporu energie, keď MurGee Screensaver rozmiestnené na veľké sieťové počítače. Šetrič obrazovky môžete vypnúť počítač rovnako, predpokladu prúd podpísaná používateľ má počítač vypnúť privilidges. Používať s opatrnosťou šetrič obrazovky, ako je možné nakonfigurovať na vypnutie / hibernate počítači rovnako. Napíšte nám v prípade, že máte pocit, že niektoré relatívna funkcia má v šetrič obrazovky.

Sťahujte tu: MurGee ScreenSaver 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Car Battery Prices 1.0Novinka

Screensaver with a auto battery price theme.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s auto batérie cena tému.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.59 MB

Backlinks 1.0Novinka

Learn how to get backlinks with this instructional video screensaver.

Orientačný preklad: Naučte sa, ako získať spätné odkazy s šetrič inštruktážne video.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.89 MB

Alive 1.0.0.5Novinka

Screen Saver. Shows on a screen short phrases. The phrases can be changed.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky. Zobrazuje na obrazovke krátkych slovných spojení. Výrazy môžu meniť.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.10 MB

Haflinger Horse Screensavers 1.2Novinka

Free horse screensavers for download. Hundreds of top breds to pick from!

Orientačný preklad: Voľný kôň šetriče obrazovky na prevzatie. Stovky top breds vybrať z!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.39 MB

Stock Market_for Beginners 1.0Novinka

Stock Market for Beginners, Stock Market For Beginners Screen Saver 4

Orientačný preklad: Akciový trh pre začiatočníkov, akciového trhu pre začiatočníkov ¹etriè 4

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.24 MB

TF Funny Animal Screensaver 1.0Novinka

Funny animal screensaver that will make you laugh out loud. Contains 100 effect.

Orientačný preklad: Legrační zvierat šetrič obrazovky, ktorá umožní vám smiať nahlas. Obsahuje 100 účinok.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.21 MB

Artic Fox Screensavers 1.0Novinka

Free wild animal screensavers to download. Hundreds to pick from!

Orientačný preklad: Voľný voľne žijúcich zvierat šetriče stiahnuť. Stovky vybrať z!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.94 MB

Relax - It's Settled 1.02Novinka

Stunning. See how you can relax once your case is settled.

Orientačný preklad: Ohromujúca. Vidieť, ako môžete relaxovať po vašom prípade je vyriešená.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.18 MB

Santa Maria lawyer 1.0Novinka

Santa Maria lawyer screensaver for Windows

Orientačný preklad: Santa Maria advokát šetrič obrazovky pre Windows

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.62 MB

Najsťahovanejšie programy