Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MurGee ScreenSaver 1.0

Autor: MurGee
Stránka: www.murgee.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.61 MB
Cena: 5.00 $
Počet stiahnutí: 670
Dátum pridania: 2009-04-13
Aktualizácia: 2011-06-29

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: nezaradené

Operačný systém:

WinXP, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu MurGee ScreenSaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MurGee ScreenSaver vo verzií 1.0 od autora MurGee. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MurGee ScreenSaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MurGee ScreenSaver ..

Popis od autora programu - MurGee v anglickom jazyku:

Computers Use Electricity, now let MurGee ScreenSaver save electrcity, save computer screen, shutdown inactive computers, and more. Screensavers are supposed to save screen and now MurGee ScreenSaver can be a real Screen Saver. Download Screensaver now and control your computer's inactive / idle state. Now a days screen savers have become a purpose of entertainment and use more computer resources displaying 3d graphics, etc. Screen Savers can be controlled from windows control panel easily, and can even be password protected. Moreover Screensavers are started by windows when computer is left idle or inactive, when computer / laptop is left unused, nobody may be watching or using the computer actively, this inactive or idle time can be used to save power / electricity, and in turn real money saving. Imagine the power savings when MurGee Screensaver deployed to a big network of computers. The ScreenSaver can shutdown computer as well, provided current signed on user has computer shutdown privilidges. Use the Screen Saver with caution as it can be configured to shutdown / hibernate computer as well. Do write to us in case you feel that some relative feature should be there in the screensaver.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Počítače využívanie elektrickej energie, nech MurGee šetrič obrazovky uložiť electrcity uložiť obrazovky počítača, vypnutie neaktívne počítače a ďalšie. Šetriče obrazovky sú to má zachrániť obrazovky a teraz MurGee šetrič obrazovky môže byť skutočné šetrič obrazovky. Download šetrič obrazovky a ovládať váš počítač neaktívny / nečinný stav. Teraz šetriče obrazovky dní sa stali účel zábava a využívať viac zdrojov počítača zobrazenie 3d grafiky, atď. Šetriče obrazovky môžu byť riadené z ovládacieho panela systému windows ľahko a môže dokonca byť chránené heslom. Okrem šetriče obrazovky sa spustia systémom windows, keď počítač zostáva nečinnosti alebo neaktívny, ak počítač / notebooku je nevyužité, nikto môže sledovať alebo pomocou počítača aktívne, tentoraz neaktívne alebo nečinnosti možno použiť na šetrenie energie / elektrickej energie a zase peniaze ukladanie. Predstavte si úsporu energie, keď MurGee Screensaver rozmiestnené na veľké sieťové počítače. Šetrič obrazovky môžete vypnúť počítač rovnako, predpokladu prúd podpísaná používateľ má počítač vypnúť privilidges. Používať s opatrnosťou šetrič obrazovky, ako je možné nakonfigurovať na vypnutie / hibernate počítači rovnako. Napíšte nám v prípade, že máte pocit, že niektoré relatívna funkcia má v šetrič obrazovky.

Sťahujte tu: MurGee ScreenSaver 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Lava Lamp Screen Saver 1.2.0.0Novinka

Put a virtual lava lamp on your desktop.

Orientačný preklad: Dajte virtuálnej lávové lampy na vašej pracovnej ploche.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.95 MB

Buddhism Screensaver EV 2.0Novinka

A free custozimable screensaver with great original pictures of buddhism.

Orientačný preklad: Voľný custozimable šetrič obrazovky s veľkým pôvodné obrázky budhizmu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.40 MB

DrinkACT 1.0Novinka

DrinkACT Screensaver by DrinkACT

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky DrinkACT v DrinkACT

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.67 MB

octogon 1.0Novinka

This application is a desktop screensaver.

Orientačný preklad: Táto aplikácia je desktopové šetrič obrazovky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.28 MB

Boat Shoes 1.0Novinka

Screensaver with a boat shoe theme.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s loďou topánka motív.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.49 MB

RCM 7 Questions Screensaver 1Novinka

Reliability Centred Maintenance 7 Questions Screensaver

Orientačný preklad: Spoľahlivosť sústredené údržby 7 otázky Screensaver

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.50 MB

Babaji: Flight of Soul - screensaver 1.0Novinka

Feel the bliss that Babaji gives you

Orientačný preklad: Pocit blaženosti, ktorá vám dáva Babaji

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.89 MB

Matrix Guitars Screensaver 1.50Novinka

The classic matrix screen, but with falling Guitars.

Orientačný preklad: Klasické matice obrazovky, ale s klesajúcimi gitary.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.76 MB

Cuisinart Coffee Maker 1.0Novinka

Screensaver with a coffee maker theme.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s kávovar tému.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.44 MB

Najsťahovanejšie programy