Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

My Encrypter 1.3.3

Autor: RHIT Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 10.65 MB
Cena: 9.95 $
Počet stiahnutí: 866
Dátum pridania: 2010-01-27
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win98, WinServer, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu My Encrypter:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér My Encrypter vo verzií 1.3.3 od autora RHIT Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu My Encrypter je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér My Encrypter ..

Popis od autora programu - RHIT Software v anglickom jazyku:

My Encrypter provides fast reliable secure encryption of all file types. Software like My Encrypter has been used by militaries, governments, corporations, and individuals for decades to transform information. Now protecting your potentially sensitive information has never been more important. The news is filled with stories of hackers who routinely breach systems and obtain personal and financial information about a surprisingly large number of people. In one case in 2009 alone three men were indicted in the theft of 130,000,000 (one hundred and thirty million) credit and debit card numbers. Avoid leaving your information wide open hiding behind simple firewalls that have their secrets detailed in documents distributed all over the Internet. Most viruses and trojans come in behind your firewall through email, rerouted legitimate web site addresses, or hacked accounts on social networks. If your information is not encrypted it is not secure from today's most common threats. My Encrypter uses Department of Defense standards to ensure remarkable privacy. My Encrypter's world class file shredder provides total irradication of your original files. Our software has been successfully tested against popular file recovery software including Ontrack EasyRecovery, PC Inspector File Recovery and GetDataBack. Buy My Encrypter now. Make your information more secure today!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

My Encrypter zaisťuje rýchle a spoľahlivé šifrovanie bezpečné všetkých typov súborov. Softvér ako My Encrypter bol použitý armády, vlády, korporácií a jednotlivcov po desaťročia k transformácii informácií. Teraz chráni váš potenciálne citlivých informácií nebolo nikdy dôležitejšia. Správy je plná príbehov o hackermi, ktorí sa bežne porušujú systémov a získanie osobných a finančných informácií o prekvapivo veľké množstvo ľudí. V jednom prípade v roku 2009 boli len traja muži obžalovaní v krádeže 130 miliónov (130 miliónov), kreditných a debetných kariet. Nenechávajte svoje informácie dokorán schováva za jednoduchý firewall, ktoré majú svoje tajomstvo podrobne opísané v dokumentoch distribuované po celom internete. Väčšina vírusov a trójskych koní prísť za váš firewall prostredníctvom e-mailu, presmerované legitímne webové adresy, alebo napadnutým účty na sociálnych sieťach. Ak vaše informácie nie sú šifrovaná, nie je bezpečný z dnešnej spoločnej hrozby. My Encrypter používa štandardom Ministerstva obrany na zabezpečenie pozoruhodné súkromia. My Encrypter svete triedy File Shredder ponúka celkom irradication vašich pôvodných súborov. Náš softvér bol úspešne testovaný proti populárny softvér pre obnovenie súborov, vrátane Ontrack EasyRecovery, PC Inspector File Recovery a GetDataBack. Predám Moja Encrypter teraz. Urob si svoj informácie viac zabezpečiť ešte dnes!

Sťahujte tu: My Encrypter 1.3.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Folder Protection 2.1Novinka

Password-protect folders on your hard, external, or removable drives.

Orientačný preklad: Heslo-chrániť zložky na pevnom, externé, alebo vymeniteľné jednotky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.77 MB

Secure Disk 2.22Novinka

Powerful encryption software with pre-boot authentication

Orientačný preklad: Výkonný šifrovací softvér s Pre-Boot Authentication

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.95 MB

DRM Plus Encryption Solution 8.7Novinka

Encrypt .wmv,.wma,.asf and manage Play Count,Play Time,Expiration Date

Orientačný preklad: Zašifrovať. WMV,. WMA. ASF a riadiť Play gróf, Doba prehrávania, dobu platnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.13 MB

File Encryptor 2Novinka

'File Encryptor is a small program that encrypts and decrypts files.

Orientačný preklad: "Súboru Encryptor je malý program, ktorý šifruje a dešifruje súbory.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.18 MB

VIPstegano 1.2.1Novinka

A tool to hide scrambled text in a picture - a way to avoid attention

Orientačný preklad: Nástroj pre skrytie miešaná textu v obrázku - spôsob, ako sa vyhnúť pozornosti

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.54 MB

123 Cleaner 6.00Novinka

Clean up any information you don't want to keep.

Orientačný preklad: Vyčistiť všetky informácie, ktoré nechcete ponechať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.77 MB

Max File Encryption 1.8Novinka

The program can encrypt files, hide files and create self-decrypting packages

Orientačný preklad: Program vie šifrovať súbory, skryť súbory a vytvoriť self-dešifrovanie balíky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

Advanced FTP Password Recovery 1.1.180.2006Novinka

Advanced FTP Password Recovery - FTP password recovery tool

Orientačný preklad: Pokročilé FTP Password Recovery - FTP hesla nástroj pre obnovu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.20 MB

FlashCrypt 1.0Novinka

Encrypt and password protect folders on your PC with a couple of clicks

Orientačný preklad: Nástroj, ktorý dokáže šifrovať a chrániť heslom zložky v počítači.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.16 MB

Najsťahovanejšie programy