Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

My Notes Center 1.5.3

Autor: BC software development
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.82 MB
Cena: 24.95 $
Počet stiahnutí: 830
Dátum pridania: 2009-01-09
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu My Notes Center:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér My Notes Center vo verzií 1.5.3 od autora BC software development. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu My Notes Center je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér My Notes Center ..

Popis od autora programu - BC software development v anglickom jazyku:

Have you ever worked on a research project that required days even months to complete? Then you probably know the frustration of using the regular software solutions for systemizing gathered information and adding new notes. After a while you simply don't know which file contains necessary information and how to manage the data stored.
My Notes Center is an e-organizer and personal information manager jam-packed with features like an overstuffed sandwich. It stores personal notes, e-mails, web links, phone numbers, addresses, even credit card numbers safely and securely. Use it as text editor and word processor for working on various projects or as a personal digital notebook with convenient tree-like structure of your records. The program comes with printing options, encryption support and file compression. Importantly, the notes (files) are loaded and saved dynamically, which optimizes the use of memory. And there are several export options (RTF, TXT or HTML). Beside presenting notes in a convenient, easy-to-use tree-like form, the program allows the notes to be arranged, moved or copied inside or between notebooks in a file tree using handy drag'n'drop feature or with keyboard shortcuts.
Whether you are a student, avid collector or office manager, money spent on My Notes Center will give you a ten-fold return on your investment over time. Best of all, you can download tree trial copy to test and get familiar with this great software now!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Už ste niekedy pracovali na výskumnom projekte, ktorý vyžadoval dní aj mesiacov na dokončenie? Potom asi viete frustráciu pomocou pravidelných softvérových riešení pre systematizácia získaných informácií a pridanie novej poznámky. Po chvíli proste neviem, ktorý súbor obsahuje potrebné informácie a ako spravovať uložené dáta. Moje poznámky Center je e-organizátor a správca osobných informácií jam-packed s funkciami, ako je preplnený sendvič. To ukladá osobné poznámky, e-maily, webové odkazy, telefónne čísla, adresy, dokonca aj čísla kreditných kariet a bezpečne. Používajte ju ako textový editor a textový procesor pre prácu na rôznych projektoch, alebo ako osobný digitálny zápisník s pohodlným strom-ako štruktúra vašich záznamov. Program je dodávaný s možnosti tlače, podpora šifrovania a kompresiu súboru. Dôležité je, že poznámky (súbory) sú načítané a uložené dynamicky, ktorý optimalizuje využitie pamäte. A tam je niekoľko možností exportu (RTF, TXT alebo HTML). Okrem prezentácie poznámky v pohodlnej, ľahko-to-použitie stromu-ako forma, program umožňuje poznámky byť usporiadané, presunúť alebo skopírovať vnútri alebo medzi notebooky v súbore stromu pomocou drag'n'drop šikovná funkcie, alebo pomocou klávesových skratiek. Či už ste študent, vášnivý zberateľ, alebo vedúci kancelárie, že peniaze vynaložené na Moje poznámky centrum vám desať-záhyb návratnosť investície v priebehu času. Najlepšie zo všetkých, môžete si stiahnuť skúšobnú kópiu strom na testovanie a zoznámiť sa s týmto veľkým softvér teraz!

Sťahujte tu: My Notes Center 1.5.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Secure Notes Organizer 3.0.9Novinka

Organizing notes in an outline tree form with document password protection

Orientačný preklad: Organizovanie poznámok v podobe osnovy strom s ochranou dokumentu heslom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.5 MB

GooSync Google Calendar Mobile Sync 1.2Novinka

Synchronize your Google Calendar with your PDA or mobile device for Free.

Orientačný preklad: Synchronizovať Google Calendar s PDA alebo mobilné zariadenia zadarmo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.20 MB

AcroWiki 2.0Novinka

AcroWiki is a hypertext browsing and authoring system for Palm OS.

Orientačný preklad: PDAbs je hypertextový prehliadania a nahrávacieho systém pre Palm OS.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.17 MB

CalendarPro 2.43Novinka

Easy-to-use calendar that allows you to quickly look up dates and set reminders.

Orientačný preklad: Easy-to-používať kalendár, ktorý vám umožní rýchlo vyhľadať dáta a nastaviť pripomenutie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.91 MB

AZZ Cardfile 3.3Novinka

Microsoft Cardfile replacement, modern customizable user interface.

Orientačný preklad: Microsoft Cardfile nahradenie, moderné prispôsobiteľné grafické užívateľské rozhranie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.43 MB

TD SUPER 3.6Novinka

your offfice and home purpose contact management software

Orientačný preklad: offfice a domáce účely kontaktu management softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.30 MB

Barca 2.1Novinka

Email, Calendar, Planner, Notes, RSS, Contacts in a small yet powerful package

Orientačný preklad: E-mail, kalendár, Planner, poznámky, RSS, kontakty v malých ešte výkonnejšie balík

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.06 MB

Quick To-Do Pro 4.5.1Novinka

Quick To-Do Pro is a to-do list organizer with lots of unique features.

Orientačný preklad: Rýchle To-Do Pro je to-do zoznamu organizér s mnohými unikátnymi vlastnosťami.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.19 MB

MeOnTime Personal 1.6.1.2Novinka

Well-priced time tracking software for freelancers, self-employed, project teams

Orientačný preklad: Dobre-ceny čas sledovací softvér pre slobodné povolania, samostatne zárobkovo činné osoby-, projektových tímov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.01 MB

Najsťahovanejšie programy