Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

NaviCOPA Web Server 3.01

Autor: InterVations, Inc.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 12.02 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 1245
Dátum pridania: 2007-05-24
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Servery > Web server

Operačný systém:

Win98, WinME, WinXP, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu NaviCOPA Web Server:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér NaviCOPA Web Server vo verzií 3.01 od autora InterVations, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu NaviCOPA Web Server je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér NaviCOPA Web Server ..

Popis od autora programu - InterVations, Inc. v anglickom jazyku:

NaviCOPA takes the hard work out of running a Web Server. The NaviCOPA Web Server Software installs on any version of the Microsoft Windows operating system, including Windows Vista, with just a few clicks of the mouse and automatically configures itself for instant HTTP access.

Award winning NaviCOPA Web Server Software is ideal for business users who require a powerful and flexible Web Server. NaviCOPA has a user-friendly interface making managing a Web server an absolute doddle.

NaviCOPA's features include unlimited virtual hosts, unlimited connections, PHP integration, SSL connections, CGI support, .htaccess file support and W3C Log File compliance.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

NaviCOPA berie tvrdej práce mimo prevádzku webového servera. NaviCOPA Web Server softvér nainštaluje na akejkoľvek verzii operačného systému Microsoft Windows, vrátane Windows Vista, len s niekoľkými kliknutiami myšou a automaticky nakonfiguruje sám pre okamžitý prístup HTTP. Ocenený NaviCOPA Web Server Software je ideálny pre podnikových užívateľov, ktorí vyžadujú výkonný a flexibilný webový server. NaviCOPA má užívateľsky príjemný interface robiť správu webového servera absolútnu hračka. NaviCOPA rysy zahŕňajú neobmedzený počet virtuálnych hostiteľov, neobmedzené pripojenie, PHP integrácie, SSL spojenie, podporu CGI. Htaccess podporu a súboru protokolu W3C dodržiavanie.

Sťahujte tu: NaviCOPA Web Server 3.01

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Weabers 1.1Novinka

A PHP enabled Webserver and Web browser combined into one single application

Orientačný preklad: PHP povolené Webserver a Web prehliadač kombinovanej do jednej jednotnej žiadosti

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.89 MB

IISKeeper 2.2Novinka

ISAPI protection filter, protect web site resources by a password.

Orientačný preklad: ISAPI filter pre ochranu, ochranu zdrojov, webových stránok heslom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.95 MB

Galaxie Restoration 1.0Novinka

Ford Galaxie Restoration Forum Finder!

Orientačný preklad: Ford Galaxie Reštaurovanie Forum Finder!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

TZO Dynamic DNS with PhotoSharing 3.2.1Novinka

TZO uses true dynamic DNS technology to fix static domain name to a Dynamic IP

Orientačný preklad: TZO používa pravda, dynamický DNS technológie opraviť statické doménové meno k dynamickej IP

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.52 MB

WebDelegator 1.0Novinka

Permits a collection of web servers to be hosted on a single IP address

Orientačný preklad: Umožňuje zber webových serverov má byť hostiteľom jednej IP adresy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

NetworkActiv Web Server 3.5.16Novinka

Easy to use, free, Windows based Web Server supporting CGI, PHP, and Perl...

Orientačný preklad: Jednoduché, zadarmo, systémom Windows Web Server s podporou CGI, PHP a Perl...

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.60 MB

LiteWeb 2.7Novinka

LiteWeb is a powerful full-featured web server that supports PHP and much more!

Orientačný preklad: LiteWeb je mocný full-vybavený webový server, ktorý podporuje PHP a oveľa viac!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.26 MB

LiteServe 2.81Novinka

Full-featured Web, Mail and FTP Server

Orientačný preklad: Full-najlepšie webové, poštu a FTP Server

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.6 MB

Fastream IQ Web/FTP Server 11.5.5R2Novinka

A secure, agile and user friendly HTTPS/FTPS server for Windows.

Orientačný preklad: A zabezpečenie, agilné a priateľské HTTPS/FTPS server user pre Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.56 MB

Najsťahovanejšie programy