Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Net Spy Pro 5.1

Autor: Retina-X Studios, LLC
Licencia: Shareware
Veľkosť: 15.06 MB
Cena: 169.00 $
Počet stiahnutí: 1023
Dátum pridania: 2011-01-13
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

WinXP, WinVista, Win7 x32, Win2000, WinServer, Win98

Krátky popis k programu Net Spy Pro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Net Spy Pro vo verzií 5.1 od autora Retina-X Studios, LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Net Spy Pro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Net Spy Pro ..

Popis od autora programu - Retina-X Studios, LLC v anglickom jazyku:

Net Spy Pro is cutting edge network monitoring software. The program allows you to check-in one, some or all users at once. This shows you whether they are doing what they are supposed to be doing. You can also watch keystrokes as they happen! These features allow you to effectively watch all users' actions in real time. Our Network monitoring software allows the administrator to view an actual screenshot of one, some or all workstations instantly! You can even watch keystrokes and events as they happen! This is used for live surveillance to see if your network users are working or playing. The software can show the administrator a list of the favorites on a user's Internet Explorer Browser. This shows the full list of favorites and includes any categories that the user may have created. The application will show you a list of all files in the temporary history (cache) of the Internet Explorer browser. This allows the administrator to check up on employee's activity from before they purchased NSP. The program will show the administrator a full list of processes and services running on the remote machine. A full list is shown along with the ability to kill any process. Real time general system information can also be viewed.

After installing Net Spy Pro onto your network, it immediately begins to record all activity on the client PCs. Activities such as emails, web sites, chat conversations and much more are captured, including screenshots. The software secretly records the activity for later viewing by the administrator.

When you need to view the activity of a client PC, just login to your all-in-one hidden control panel. This control panel allows you to view all of the activity logs recorded for any PC by date and time. Logs can be exported for storage and are standard JPG images and text files. Logs can easily be printed from within the interface. You will finally KNOW what is going on - no more wondering whether your employees are wasting time!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Čistá Spy Pro je špičkové softvér pre monitorovanie siete. Tento program vám umožní odbavenie jedného, ​​niektorých alebo všetkých užívateľov naraz. To ukazuje, či robia to, čo majú robiť. Môžete tiež sledovať stlačenia klávesov, ako sa stalo! Tieto funkcie vám umožnia efektívne sledovať kroky všetkých užívateľov 'v reálnom čase. Náš softvér pre monitorovanie siete umožňuje administrátorovi zobraziť aktuálny screenshot jedného, ​​niektorých alebo všetkých pracovných staniciach okamžite! Môžete dokonca sledovať stlačenia klávesov a akcie, ako k nim dochádza! To je pre živé sledovanie, či sú vaše používatelia siete nie sú pre prácu či hranie. Tento softvér môže ukázať správca zoznam obľúbených na používateľov Internet Explorer prehliadača. To ukazuje úplný zoznam obľúbených položiek a zahŕňa všetky kategórie, ktoré môže mať používateľ vytvoril. Aplikácia sa zobrazí zoznam všetkých súborov v dočasnom histórii (cache) v prehliadači Internet Explorer. To umožňuje administrátorom kontrolovať až na zamestnanca činnosti z obdobia pred rokom kúpili NSP. Program ukáže správca úplný zoznam procesov a služieb spustených na vzdialenom stroji. Úplný zoznam je uvedený spolu so schopnosťou zabiť akýkoľvek proces. V reálnom čase všeobecné informácie o systéme môže tiež byť videný. Po inštalácii Čistá Spy Pro do vašej siete, okamžite začne nahrávať všetku aktivitu na klientskych počítačoch. Činnosti, ako je e-maily, webové stránky, konverzácie a oveľa viac sú zachytené, vrátane screenshotov. Softvér tajne zaznamenáva činnosť pre neskoršie prehliadanie správcom. Keď potrebujete zobraziť aktivitu klienta PC, len prihlásení do svojho all-in-one skrytý ovládací panel. Tento ovládací panel umožňuje zobraziť všetky činnosti zaznamenané protokoly pre akékoľvek PC podľa dátumu a času. Záznamy je možné exportovať pre skladovanie a sú štandardné JPG obrázky a textové súbory. Záznamy možno ľahko vytlačiť priamo z rozhrania. Budete konečne viem, čo sa deje - nič viac premýšľal, či sú vaši zamestnanci strácať čas!

Sťahujte tu: Net Spy Pro 5.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Spy Equipment 1.0Novinka

Spy equipment toolbar for Internet Explorer.

Orientačný preklad: Špionážna zariadenia Toolbar pre Internet Explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.55 MB

Secure Clean PC 2.4Novinka

Schedule removing evidence from your PC that may be used against you!

Orientačný preklad: Plán odstránenie dôkazov z počítača, ktorý môže byť použité proti vám!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

PC Activity Monitor Lite 7.7.1Novinka

Powerful monitoring solution with Unicode support.

Orientačný preklad: Výkonný monitorovacie riešenie s podporou Unicode.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.38 MB

Omniquad Instant Remote Control 2.2.7Novinka

Instant Remote Control - easy remote control solution for Windows based networks

Orientačný preklad: Okamžité diaľkové ovládanie - jednoduchým diaľkovým ovládaním riešenie pre Windows založený sietí

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.28 MB

Pocket PC Forensics Tool 2.0.1.5Novinka

Pocket PC examiner tool illustrate hardware detail with manufactures information

Orientačný preklad: Pocket PC skúšajúci nástroj ilustrovať hardware podrobne sa vyrába informácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

Handy Keylogger 4.1Novinka

Handy Keylogger - superior stealth keyboard monitor for family and business use

Orientačný preklad: Handy Keylogger - vynikajúce stealth klávesnica monitor pre rodinné a firemné použitie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.16 MB

LaptopLocate 2.9.2Novinka

Keeps a log of where your laptop goes and sends to an email address.

Orientačný preklad: Udržuje log, kde notebook jede a odošle na e-mailovú adresu.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.58 MB

AceSpy Spy Software 5.1Novinka

AceSpy computer spy software secretly records everything they do online!

Orientačný preklad: AceSpy počítača špionážne softvér tajne záznamy všetkého, čo robia on-line!

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.10 MB

Quick Free Keylogger 3.0Novinka

Quick FREE Keylogger - compact and simple monitoring utility.

Orientačný preklad: Rýchle voľný Keylogger - kompaktný a jednoduché, monitoring utility.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.84 MB

Najsťahovanejšie programy