Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

NetServe Web Server 1.0.53

Autor: Net-X Solutions Ltd
Licencia: Demo
Veľkosť: 3.11 MB
Cena: 25.99 $
Počet stiahnutí: 1375
Dátum pridania: 2006-12-24
Aktualizácia: 2011-10-21

Kategória programu:

Servery > Web server

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu NetServe Web Server:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér NetServe Web Server vo verzií 1.0.53 od autora Net-X Solutions Ltd. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu NetServe Web Server je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér NetServe Web Server ..

Popis od autora programu - Net-X Solutions Ltd v anglickom jazyku:

NetServe Web Server is a super compact Web Server and File Sharing application for Windows NT, 95, 98, 2000, and XP.

It's HTTP Web Server can serve all types of files including html, gif and jpeg, actually any files placed in your NetServe directory can be served.

New key features include Server-Side-Include (SSI) support and CGI/1.1 support giving you the choice of your prefered scripting language, including but not limited to; Perl, ASP and PHP, to create your dynamic content.

Other features include a fully integrated File Sharing application supplying a html front end to allow for directory browsing and download. A html form gives users the ability to upload up-to 5 files simultaneously to any directory.

With security in mind, NetServe features the latest Advanced Digest Authentication, (dont risk the security of your computer with anything less) as well as admin tools that allow you full control of how users accessing your server see the resources available, just some of the options include, Access served pages only, allow directory browsing, allow file downloading, and even allow file uploading.

And of course every action being performed on the NetServe Server is automatically logged using the NCSA common log format, so you can interrogate the logs at a later date for statistics.

Now includes a Remote Admin Console for the administration of tasks remotely, and customizable error codes to replace the standard 404s etc.

This release includes the Configuration Wizard which gives beginners to the web server scene a step by step wizard to configure the most used functions.

A major new feature of NetServe Web Server is the ability to resume downloads, all popular download managers can now resume downloads of any size from the NetServe Web Server, or download only selected chunks of data to decrease on bandwidth usage.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

NetServe webový Server je super kompaktné webového servera a zdieľania súborov aplikácie pre systém Windows NT, 95, 98, 2000 a XP.

Je to webový Server HTTP môže slúžiť všetky typy súborov vrátane html, gif a jpeg, skutočne môže doručiť všetky súbory umiestnené v adresári NetServe.

Nové kľúčové funkcie zahŕňajú Server-Side-zahŕňajú (SSI) podporu a CGI/1.1 vám dáva na výber vášho prefered jazyk skriptu, vrátane ale nie obmedzený Perl, ASP a PHP, vytvoriť váš dynamický obsah.

Ostatné funkcie zahŕňajú plne integrovaný zdieľanie súborov aplikácie poskytujúcu html čelo umožniť adresár prehľadávania a stiahnuť. Formulára html dáva používateľom možnosť nahrať súbory až na 5 súčasne na akýkoľvek adresár.

S bezpečnosťou v mysli, NetServe funkcie najnovšie pokročilé funkcie Digest Authentication, (dont riziko zabezpečenia počítača s niečo menej), ako aj admin nástroje, ktoré umožnia vám plnú kontrolu nad ako pou┼╛├¡vatelia váš server vidieť dostupných zdrojov, len niektoré možnosti zahŕňajú, prístup slúžil stránok povoliť len, adresár prehľadávania, povoliť preberanie súboru a dokonca umožňujú súboru nahrávanie.

A každý cinnosti na serveri NetServe je samozrejme automaticky prihlásený, vo formáte NCSA spoločnej denníka, takže môžete interrogate guľatina neskôr pre štatistiku.

Teraz zahŕňa vzdialenej správcovská konzola pre správu úloh vzdialene, a upraviteľnými chybové kódy nahradiť štandardné 404s atď.

Toto vydanie obsahuje Sprievodcu konfiguráciou, ktorá dáva začiatočníkov na web server scénu Sprievodca krok za krokom konfigurácia väčšina použitých funkcií.

Hlavným novým prvkom NetServe Web Server je schopnosť pokračovať na stiahnutie, všetky populárne download manažérov môžete teraz pokračovať za týždeň akejkoľvek veľkosti od NetServe Web Server, alebo stiahnuť iba vybraté kúsky údajov na zníženie o využitie šírky pásma.

Sťahujte tu: NetServe Web Server 1.0.53

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

NetServe Web Server 1.0.53Novinka

NetServe is a secure Web Server / File Sharing with Perl, ASP and PHP support.

Orientačný preklad: NetServe je zabezpečený webový Server / zdieľanie súborov s Perl, ASP a PHP podporu.

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.11 MB

Helm Control Panel 4Novinka

FREE Helm Lite 5 Control Panel for Windows, no limit on how long you use it.

Orientačný preklad: ZADARMO Helm Lite 5 Ovládacie panely pre Windows, žiadne obmedzenie, ako dlho ho použiť.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.43 MB

MetaCompress 2.4Novinka

MetaCompress - ISAPI compression filter. Compresses requested content on-the-fly

Orientačný preklad: MetaCompress - ISAPI filter kompresie. Obklady požadovaný obsah on-the-lietať

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.07 MB

LiteServe 2.81Novinka

Full-featured Web, Mail and FTP Server

Orientačný preklad: Full-najlepšie webové, poštu a FTP Server

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.6 MB

LiteWeb 2.7Novinka

LiteWeb is a powerful full-featured web server that supports PHP and much more!

Orientačný preklad: LiteWeb je mocný full-vybavený webový server, ktorý podporuje PHP a oveľa viac!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.26 MB

iOldPHP 4.20Novinka

iOldPHP = web browser + web server + PHP 4.

Orientačný preklad: iOldPHP = webový prehliadač + web server + PHP 4.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.67 MB

TZO Dynamic DNS with PhotoSharing 3.2.1Novinka

TZO uses true dynamic DNS technology to fix static domain name to a Dynamic IP

Orientačný preklad: TZO používa pravda, dynamický DNS technológie opraviť statické doménové meno k dynamickej IP

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.52 MB

iNewPHP 5.27Novinka

iNewPHP is the best application to build an interactive CD.

Orientačný preklad: iNewPHP je najlepšie aplikácie vytvoriť interaktívne CD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.69 MB

WebDelegator 1.0Novinka

Permits a collection of web servers to be hosted on a single IP address

Orientačný preklad: Umožňuje zber webových serverov má byť hostiteľom jednej IP adresy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

Najsťahovanejšie programy