Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Network Time System 1.8.1

Autor: Softros Systems, Inc.
Stránka: nts.softros.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.95 MB
Cena: 190 $
Počet stiahnutí: 1124
Dátum pridania: 2008-03-25
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > Synchronizácia času a časovače

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Network Time System:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Network Time System vo verzií 1.8.1 od autora Softros Systems, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Network Time System je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Network Time System ..

Popis od autora programu - Softros Systems, Inc. v anglickom jazyku:

Network Time System is a full-featured Client\Server network time synchronization system that allows synchronization of all computers on the network clocks with Internet time servers or any other local source of synchronization. Network Time System allows creation of custom exact time source in corporate network environment establishing interconnected server time synchronization system for each and every machine on the enterprise network. This powerful software solution is ideal for networks of all sizes from small office local networks to large enterprise networks. All major time protocols are supported including NTP, SNTP, DAYTIME and NTS (over TCP/IP, IPX, NetBEUI.)

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Network Time System je plne vybavený-klient server pre synchronizáciu času sieťových systém, ktorý umožňuje synchronizáciu všetkých počítačov v sieti hodiny sa servery Internet času alebo akékoľvek iné lokálne zdroje synchronizácie. Network Time System umožňuje vytváranie vlastných presný zdroj času v podnikovom sieťovom prostredí, ktorým sa stanovujú vzájomne prepojených server pre synchronizáciu času systémov pre každý stroj v podnikovej sieti. Toto výkonné softvérové ​​riešenie je ideálne pre siete všetkých veľkostí od malých sietí kancelárie miestnej rozsiahlych podnikových sieťach. Všetky hlavné čas Podporované sú protokoly vrátane NTP, SNTP, denné a NTS (cez TCP / IP, IPX, NetBEUI.)

Sťahujte tu: Network Time System 1.8.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

1Click Time Synchronizer 1.1.2Novinka

Synchronize system time on your PC with highest precision atomic clock servers.

Orientačný preklad: Synchronizovať systémový čas v Počítači s najvyššia presnosť atómové hodiny serverov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.32 MB

TWWeltzeit 1.7Novinka

Worldtimer and counter

Orientačný preklad: Worldtimer a počítadlo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

Stopwatch 2009Novinka

Stopwatch is a high performance, multi thread, multi group, multi task, programa

Orientačný preklad: Stopky je vysoký výkon, multi vlákno, multi skupiny, multi úlohy, programa

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.60 MB

1st Atomic Time 3.0Novinka

Keeps your system time accurate by synchronizing it with atomic time servers

Orientačný preklad: Udržuje váš systémový čas presný pomocou synchronizácie s atómovými časových serverov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

AtomTime Pro 3.1dNovinka

AtomTime Pro will set your PC clock to the correct time.

Orientačný preklad: AtomTime Pro sa nastaví hodiny PC správny čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Windows NTP Time Server Client 1.0.0Novinka

TimeTools Windows NTP time server client software is a simple SNTP client.

Orientačný preklad: TimeTools Windows NTP čas servera klientsky softvér je jednoduché SNTP klient.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

Net Time Server & Client 3.0.1.2110Novinka

Synchronize your PC's system clock or all PC's system clock in your LAN.

Orientačný preklad: Synchronizovať PC systémových hodín alebo všetkých PC systémových hodín vo vašej LAN.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.84 MB

Handy Schedule Manager 2.00Novinka

It can help you set the plan easy on the computer.

Orientačný preklad: To môže pomôcť nastaviť jednoduché plánu na počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.32 MB

#1 Atomic Clock 1.1Novinka

Skinned atomic clock synchronizing application

Orientačný preklad: Sťahované z kože atómové hodiny synchronizácia aplikácií

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.48 MB

Najsťahovanejšie programy