Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

NetworkActiv Web Server 3.5.16

Autor: NetworkActiv
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.60 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1139
Dátum pridania: 2006-02-21
Aktualizácia: 2011-06-17

Kategória programu:

Servery > Web server

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Linux

Krátky popis k programu NetworkActiv Web Server:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér NetworkActiv Web Server vo verzií 3.5.16 od autora NetworkActiv. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu NetworkActiv Web Server je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér NetworkActiv Web Server ..

Popis od autora programu - NetworkActiv v anglickom jazyku:

Very easy to use, intuitive, 100% freeware, secure, Windows based web server (HTTP Daemon) with a multilingual graphical user interface and a real-time on-screen connection log. Has a small footprint of just 608KB (not compressed!) and can be easily configured in just a few minutes. Allows for you to host websites and share files directly from your computer (no need to pay for web hosting), and share as many files and folders as you like. Supports the resuming of broken downloads, and supports direct HTTP file upload (easy to use and convenient). Supports CGI, PHP, and Perl. Collects comprehensive statistical information, which is viewable locally and remotely via a web browser (password protected). Customizable 404 and other error pages, customizable colours and fonts of file listings, and supports index files. Supports Common Log Format and Extended Common Log Format. Restrictable access by password protection and by IP address range allowing/blocking. Can be run as a service on NT based systems. This server can even be run without installing. Can easily host several domains simultaneously using native support. Contains absolutely No ads, banners, spyware, or nags.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Veľmi jednoduché, intuitívne, 100% freeware, bezpečné, Windows založené webový server (HTTP Daemon) s viacjazyčným grafické používateľské rozhranie a v reálnom čase na obrazovke denník pripojení. Má malé stopy len 608 KB (nie komprimované!) a môžete ľahko konfigurovať len pár minút. Vám umožňuje hostiteľskej stránky a podiel súborov priamo z počítača (nemusíte platiť za webhosting), a zdieľať čo najviac súborov a priečinkov, ako sa vám páči. Podporuje obnovenie zlomkovej za týždeň, a priamy HTTP súbor nahrať (jednoduché a pohodlné). Podporuje CGI, PHP a Perl. Zhromažďuje obsiahlych štatistických informácií, ktoré sú zobraziteľné lokálne a vzdialene cez webový prehliadač (chránený heslom). Prispôsobiteľný Chyba 404 a iné stránky, prispôsobiteľné farieb a písma súbor výpisy, a podporuje indexovanie súborov. Podporuje jednotný formát denníka a rozšírený spoločný formát denníka. Restrictable prístup ochrana heslom a IP adresu rozsahu umožňujúce/blokovanie. Môže byť spustený ako služba na NT založených systémov. Tento server je možné spustiť aj bez inštalácie. Môžete ľahko hosť rôznych oblastiach súčasne pomocou natívnu podporu. Obsahuje absolútne bez reklám, bannery, spyware, alebo otravné kecy.

Sťahujte tu: NetworkActiv Web Server 3.5.16

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

NetServe Web Server 1.0.53Novinka

NetServe is a secure Web Server / File Sharing with Perl, ASP and PHP support.

Orientačný preklad: NetServe je zabezpečený webový Server / zdieľanie súborov s Perl, ASP a PHP podporu.

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.11 MB

Helm Control Panel 4Novinka

FREE Helm Lite 5 Control Panel for Windows, no limit on how long you use it.

Orientačný preklad: ZADARMO Helm Lite 5 Ovládacie panely pre Windows, žiadne obmedzenie, ako dlho ho použiť.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.43 MB

iOldPHP 4.20Novinka

iOldPHP = web browser + web server + PHP 4.

Orientačný preklad: iOldPHP = webový prehliadač + web server + PHP 4.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.67 MB

LiteServe 2.81Novinka

Full-featured Web, Mail and FTP Server

Orientačný preklad: Full-najlepšie webové, poštu a FTP Server

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.6 MB

IISKeeper 2.2Novinka

ISAPI protection filter, protect web site resources by a password.

Orientačný preklad: ISAPI filter pre ochranu, ochranu zdrojov, webových stránok heslom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.95 MB

NaviCOPA Web Server 3.01Novinka

NaviCOPA takes the hard work out of running a Web Server.

Orientačný preklad: NaviCOPA berie tvrdej práce mimo prevádzku webového servera.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.02 MB

Weabers 1.1Novinka

A PHP enabled Webserver and Web browser combined into one single application

Orientačný preklad: PHP povolené Webserver a Web prehliadač kombinovanej do jednej jednotnej žiadosti

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.89 MB

iNewPHP 5.27Novinka

iNewPHP is the best application to build an interactive CD.

Orientačný preklad: iNewPHP je najlepšie aplikácie vytvoriť interaktívne CD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.69 MB

Alinous-Core HTML-SQL language serverIDE 1.0.69Novinka

Create WebDB Application with almost only SQL & HTML.

Orientačný preklad: Vytvoriť WebDB aplikáciu s takmer výhradne SQL & HTML.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 140.33 MB

Najsťahovanejšie programy