Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

NoPlotter HPGL plotter file viewer 2.9.2

Autor: Handscomb Consultants Ltd
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.29 MB
Cena: 24 $
Počet stiahnutí: 1694
Dátum pridania: 2009-12-09
Aktualizácia: 2011-07-09

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win98, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu NoPlotter HPGL plotter file viewer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér NoPlotter HPGL plotter file viewer vo verzií 2.9.2 od autora Handscomb Consultants Ltd. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu NoPlotter HPGL plotter file viewer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér NoPlotter HPGL plotter file viewer ..

Popis od autora programu - Handscomb Consultants Ltd v anglickom jazyku:

NoPlotter views HPGL plotter files on any PC monitor or print it on any Windows compatible printer. The output can be scaled up or down and will be in colour on colour printers, and can plot on multiple sheets e.g. to plot A3 on A4 paper etc

NoPlotter will work with all versions of Windows (including Vista), you just click on the link to download & install it on your computer and then have a 30 days trial period before you have to decide whether to purchase or not. The trial version is fully functioning.

Key Benefits :-
1. To print a plotter file on a Windows compatible printer on multiple pages.
2. To view a plotter file on a Windows compatible monitor.
3. To convert a plotter file into a bitmap and save as a .BMP format file.
4. To cut & paste a plotting into a word processor document as a BMP.
5. To use plotter files produced by CAD packages.
6. To use a screen dump from storage oscilloscope in the form of a plotter file.
7. To view / print new designs at the conceptual stage without the need for a copy of the particular CAD system(s) used.
8. To view / print files sent via email etc.
9. To modify (improve?) plottings using PBrush prior to pasting into a report.

HP Plotter files (HPGL, HP-GL, HP/GL) overcome the normal incompatibility problems that prevent departments, companies, contractors etc. passing CAD data around on disks, via networks, email etc. without the need to justify and purchase an expensive plotter, or a copy of every CAD system that you may come into contact with.

To obtain all these benefits get NoPlotter for yourselves, or why not buy it for your "customer" department to use.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

NoPlotter názory HPGL zapisovač súborov na ľubovoľnom PC sledovať alebo tlačiť na akékoľvek Windows kompatibilnej tlaèiarni. Výstup môže byť okujeným hore alebo dole a bude farba na farebné tlačiarne a zobraziť na viacerých hárkoch napríklad na pozemku A3 na papieri formátu A4 atď NoPlotter bude fungovať vo všetkých verziách systému Windows (vrátane Vista), stačí kliknúť na odkaz stiahnuť & ju nainštalovať na počítač a potom sa skúšobné obdobie 30 dní predtým, ako budete musieť rozhodnúť, či kúpiť alebo nie. Skúšobná verzia je plne funkčné.

Kľúčové výhody: - 1. Vytlačiť súbor zapisovača na kompatibilnej tlačiarni systému Windows na viacerých stranách.


2. Ak chcete zobraziť súbor zapisovača na monitore Windows kompatibilná.


3. Ak chcete konvertovať súbor zapisovač bitová mapa a uložiť ako.Súbor formátu BMP.


4. S cieľom znížiť & prilepiť pustila do dokumentu word processor ako BMP.


5. Na použitie pre súradnicový zapisovač súbory vytvorené CAD balíkov.


6. Na použitie obrazovky výpisom z osciloskopu skladovania vo forme súboru pre súradnicový zapisovač.


7. Ak si chcete zobraziť / tlačiť nové vzory štádiu koncepčného bez potreby kópiu systémom(ami) najmä CAD použiť.


8. Ak si chcete zobraziť / tlačiť súbory odoslané prostredníctvom e-mailu atď 9. Upraviť (zlepšiť?) plottings pomocou PBrush pred vložením do zostavy.

Súradnicový zapisovač HP súbory (HPGL, HP-GL, HP, GL) prekonať bežné nezlučiteľnosti problémy, ktoré bránia oddelenia, spoločnosti, dodávateľov atď prenášania dát CAD okolo diskov, prostredníctvom sietí, e-mail atď bez musieť zdôvodniť a nákup drahé zapisovača, alebo kópiu každej CAD systém, ktorý môže prísť do styku s.

Získavať všetky tieto výhody dostať NoPlotter pre seba alebo prečo nie kúpiť pre vaše "zákazník" oddelenie používať.

Sťahujte tu: NoPlotter HPGL plotter file viewer 2.9.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

DXF Export for Solid Edge 1.0Novinka

DXF Export for Solid Edge - AutoCAD DXF file export add-in for Solid Edge

Orientačný preklad: Export DXF pre Solid Edge - AutoCAD DXF súbor export add-in pre Solid Edge

Licencia: Commercial | Veľkosť: 3.15 MB

OverCAD DWG DXF Converter 2.00Novinka

Batch convert DWG and DXF files between R14, 2002, 2004, 2007, 2010

Orientačný preklad: Dávkový prevod DWG a DXF súbory medzi R14, 2002, 2004, 2007, 2010

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.18 MB

iNetBau PlotManager 7.0.3Novinka

PlotManager, PlotConverter and PlotViewer in one program!

Orientačný preklad: PlotManager, PlotConverter a PlotViewer v jednom programe!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.03 MB

Rimu Schematic 2 2Novinka

Electrical electronic schematic capture with support for simulation, PCB design

Orientačný preklad: Elektrické elektronické schematické zachytenie s podporou pre simuláciu, PCB design

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.95 MB

Realtime Landscaping Plus 5 Demo 5.04Novinka

New landscape design software helps you visualize your landscaping ideas.

Orientačný preklad: Nové krajiny design softvér vám pomôže vizualizovať vaše myšlienky terénne úpravy.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.34 MB

FlashCAD 2007.1001.7220Novinka

2D 3D Geometric Entities & Bitmap management, 3D Rendering & Animation, DXF, DWG

Orientačný preklad: Je grafický softvér na prácu s 2D a 3D geometrickými objektami, podporuje 3D vizualizácie a animácie, DXF, DWG.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 43.54 MB

MITCalc - Plates 1.11Novinka

Deflection, stress and variation of forces in the loaded flat plates

Orientačný preklad: Deformácie, napätia a variácie síl v načítaný plochých dosiek

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.5 MB

3DM Import for AutoCAD 1.0Novinka

3DM Import for AutoCAD - Rhinoceros 3DM file import plug-in for AutoCAD

Orientačný preklad: 3DM Import pre AutoCAD - Rhinoceros 3DM súbor import plug-in pre AutoCAD

Licencia: Commercial | Veľkosť: 5.92 MB

MITCalc - V-Belts Calculation 1.17Novinka

Geometric design and strength check of V-belt transmission

Orientačný preklad: Geometrický návrh a pevnostnú kontrolu V-remeňového prevodu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.5 MB

Najsťahovanejšie programy