Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

NoPlotter HPGL plotter file viewer 2.9.2

Autor: Handscomb Consultants Ltd
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.29 MB
Cena: 24 $
Počet stiahnutí: 1612
Dátum pridania: 2009-12-09
Aktualizácia: 2011-07-09

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win98, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu NoPlotter HPGL plotter file viewer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér NoPlotter HPGL plotter file viewer vo verzií 2.9.2 od autora Handscomb Consultants Ltd. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu NoPlotter HPGL plotter file viewer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér NoPlotter HPGL plotter file viewer ..

Popis od autora programu - Handscomb Consultants Ltd v anglickom jazyku:

NoPlotter views HPGL plotter files on any PC monitor or print it on any Windows compatible printer. The output can be scaled up or down and will be in colour on colour printers, and can plot on multiple sheets e.g. to plot A3 on A4 paper etc

NoPlotter will work with all versions of Windows (including Vista), you just click on the link to download & install it on your computer and then have a 30 days trial period before you have to decide whether to purchase or not. The trial version is fully functioning.

Key Benefits :-
1. To print a plotter file on a Windows compatible printer on multiple pages.
2. To view a plotter file on a Windows compatible monitor.
3. To convert a plotter file into a bitmap and save as a .BMP format file.
4. To cut & paste a plotting into a word processor document as a BMP.
5. To use plotter files produced by CAD packages.
6. To use a screen dump from storage oscilloscope in the form of a plotter file.
7. To view / print new designs at the conceptual stage without the need for a copy of the particular CAD system(s) used.
8. To view / print files sent via email etc.
9. To modify (improve?) plottings using PBrush prior to pasting into a report.

HP Plotter files (HPGL, HP-GL, HP/GL) overcome the normal incompatibility problems that prevent departments, companies, contractors etc. passing CAD data around on disks, via networks, email etc. without the need to justify and purchase an expensive plotter, or a copy of every CAD system that you may come into contact with.

To obtain all these benefits get NoPlotter for yourselves, or why not buy it for your "customer" department to use.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

NoPlotter názory HPGL zapisovač súborov na ľubovoľnom PC sledovať alebo tlačiť na akékoľvek Windows kompatibilnej tlaèiarni. Výstup môže byť okujeným hore alebo dole a bude farba na farebné tlačiarne a zobraziť na viacerých hárkoch napríklad na pozemku A3 na papieri formátu A4 atď NoPlotter bude fungovať vo všetkých verziách systému Windows (vrátane Vista), stačí kliknúť na odkaz stiahnuť & ju nainštalovať na počítač a potom sa skúšobné obdobie 30 dní predtým, ako budete musieť rozhodnúť, či kúpiť alebo nie. Skúšobná verzia je plne funkčné.

Kľúčové výhody: - 1. Vytlačiť súbor zapisovača na kompatibilnej tlačiarni systému Windows na viacerých stranách.


2. Ak chcete zobraziť súbor zapisovača na monitore Windows kompatibilná.


3. Ak chcete konvertovať súbor zapisovač bitová mapa a uložiť ako.Súbor formátu BMP.


4. S cieľom znížiť & prilepiť pustila do dokumentu word processor ako BMP.


5. Na použitie pre súradnicový zapisovač súbory vytvorené CAD balíkov.


6. Na použitie obrazovky výpisom z osciloskopu skladovania vo forme súboru pre súradnicový zapisovač.


7. Ak si chcete zobraziť / tlačiť nové vzory štádiu koncepčného bez potreby kópiu systémom(ami) najmä CAD použiť.


8. Ak si chcete zobraziť / tlačiť súbory odoslané prostredníctvom e-mailu atď 9. Upraviť (zlepšiť?) plottings pomocou PBrush pred vložením do zostavy.

Súradnicový zapisovač HP súbory (HPGL, HP-GL, HP, GL) prekonať bežné nezlučiteľnosti problémy, ktoré bránia oddelenia, spoločnosti, dodávateľov atď prenášania dát CAD okolo diskov, prostredníctvom sietí, e-mail atď bez musieť zdôvodniť a nákup drahé zapisovača, alebo kópiu každej CAD systém, ktorý môže prísť do styku s.

Získavať všetky tieto výhody dostať NoPlotter pre seba alebo prečo nie kúpiť pre vaše "zákazník" oddelenie používať.

Sťahujte tu: NoPlotter HPGL plotter file viewer 2.9.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Screen Tracing Paper 1.0Novinka

Overlay a transparent digital measurement sheet, to trace diagrams and designs.

Orientačný preklad: Prekrytie transparentné digitálne merania hárok stopových diagramy a vzory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.60 MB

AvisMap Deskpro 5.1.0Novinka

A professional desktop GIS software for map editing, managing and analysis.

Orientačný preklad: Odbornej desktopové GIS softvér pre mapa strih, riadenie a analýzu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.19 MB

3DS Import for Solid Edge 1.0Novinka

3DS Import for Solid Edge - 3D Studio 3DS file import add-in for Solid Edge

Orientačný preklad: 3DS Import pre Solid Edge - 3D Studio 3DS import súborov add-in pre Solid Edge

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.16 MB

Realtime Landscaping Pro 4 Demo 4.02Novinka

New landscape design software helps you visualize your landscaping ideas.

Orientačný preklad: Nové krajiny design softvér vám pomôže vizualizovať vaše myšlienky terénne úpravy.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.34 MB

InnerSoft CAD for AutoCAD 2004 1.2bNovinka

InnerSoft CAD is a add-on for AutoCAD working with Graphical Menus

Orientačný preklad: InnerSoft CAD je add-on pre AutoCAD pracuje s grafické menu

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.43 MB

Dxf2Bom 1.0Novinka

Dxf2Bom is an application that extracts value of block attributes from DXF files

Orientačný preklad: Dxf2Bom je aplikácia, ktorá výťažky hodnoty atribútov blokov zo súborov DXF

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.92 MB

Plot2k - AutoCAD Batch Plot utility 1.0.6Novinka

Plot2k - AutoCAD batch plot utility that opens and prints Drawings in Batch mode

Orientačný preklad: Plot2k - AutoCAD šarže sprisahania nástroj, ktorý sa otvorí a vytlačí kresby v dávkovom režime

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.95 MB

Deliview 3.1Novinka

DeliView 3.1 is a Dwg file viewer and preview extractor.

Orientačný preklad: DeliView 3.1 je Dwg súbor viewer a ukážky extraktor.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.29 MB

Easy Plan Pro 1.1.29.2Novinka

Easy Plan Pro is designed to easily draw good-quality, straightforward designs.

Orientačný preklad: Jednoduché plán Pro je navrhnutý tak, aby ľahko kresliť dobrý-kvalitné, jednoduché vzory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.96 MB

Najsťahovanejšie programy