Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

NoPlotter HPGL plotter file viewer 2.9.2

Autor: Handscomb Consultants Ltd
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.29 MB
Cena: 24 $
Počet stiahnutí: 1643
Dátum pridania: 2009-12-09
Aktualizácia: 2011-07-09

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win98, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu NoPlotter HPGL plotter file viewer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér NoPlotter HPGL plotter file viewer vo verzií 2.9.2 od autora Handscomb Consultants Ltd. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu NoPlotter HPGL plotter file viewer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér NoPlotter HPGL plotter file viewer ..

Popis od autora programu - Handscomb Consultants Ltd v anglickom jazyku:

NoPlotter views HPGL plotter files on any PC monitor or print it on any Windows compatible printer. The output can be scaled up or down and will be in colour on colour printers, and can plot on multiple sheets e.g. to plot A3 on A4 paper etc

NoPlotter will work with all versions of Windows (including Vista), you just click on the link to download & install it on your computer and then have a 30 days trial period before you have to decide whether to purchase or not. The trial version is fully functioning.

Key Benefits :-
1. To print a plotter file on a Windows compatible printer on multiple pages.
2. To view a plotter file on a Windows compatible monitor.
3. To convert a plotter file into a bitmap and save as a .BMP format file.
4. To cut & paste a plotting into a word processor document as a BMP.
5. To use plotter files produced by CAD packages.
6. To use a screen dump from storage oscilloscope in the form of a plotter file.
7. To view / print new designs at the conceptual stage without the need for a copy of the particular CAD system(s) used.
8. To view / print files sent via email etc.
9. To modify (improve?) plottings using PBrush prior to pasting into a report.

HP Plotter files (HPGL, HP-GL, HP/GL) overcome the normal incompatibility problems that prevent departments, companies, contractors etc. passing CAD data around on disks, via networks, email etc. without the need to justify and purchase an expensive plotter, or a copy of every CAD system that you may come into contact with.

To obtain all these benefits get NoPlotter for yourselves, or why not buy it for your "customer" department to use.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

NoPlotter názory HPGL zapisovač súborov na ľubovoľnom PC sledovať alebo tlačiť na akékoľvek Windows kompatibilnej tlaèiarni. Výstup môže byť okujeným hore alebo dole a bude farba na farebné tlačiarne a zobraziť na viacerých hárkoch napríklad na pozemku A3 na papieri formátu A4 atď NoPlotter bude fungovať vo všetkých verziách systému Windows (vrátane Vista), stačí kliknúť na odkaz stiahnuť & ju nainštalovať na počítač a potom sa skúšobné obdobie 30 dní predtým, ako budete musieť rozhodnúť, či kúpiť alebo nie. Skúšobná verzia je plne funkčné.

Kľúčové výhody: - 1. Vytlačiť súbor zapisovača na kompatibilnej tlačiarni systému Windows na viacerých stranách.


2. Ak chcete zobraziť súbor zapisovača na monitore Windows kompatibilná.


3. Ak chcete konvertovať súbor zapisovač bitová mapa a uložiť ako.Súbor formátu BMP.


4. S cieľom znížiť & prilepiť pustila do dokumentu word processor ako BMP.


5. Na použitie pre súradnicový zapisovač súbory vytvorené CAD balíkov.


6. Na použitie obrazovky výpisom z osciloskopu skladovania vo forme súboru pre súradnicový zapisovač.


7. Ak si chcete zobraziť / tlačiť nové vzory štádiu koncepčného bez potreby kópiu systémom(ami) najmä CAD použiť.


8. Ak si chcete zobraziť / tlačiť súbory odoslané prostredníctvom e-mailu atď 9. Upraviť (zlepšiť?) plottings pomocou PBrush pred vložením do zostavy.

Súradnicový zapisovač HP súbory (HPGL, HP-GL, HP, GL) prekonať bežné nezlučiteľnosti problémy, ktoré bránia oddelenia, spoločnosti, dodávateľov atď prenášania dát CAD okolo diskov, prostredníctvom sietí, e-mail atď bez musieť zdôvodniť a nákup drahé zapisovača, alebo kópiu každej CAD systém, ktorý môže prísť do styku s.

Získavať všetky tieto výhody dostať NoPlotter pre seba alebo prečo nie kúpiť pre vaše "zákazník" oddelenie používať.

Sťahujte tu: NoPlotter HPGL plotter file viewer 2.9.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Amethyst DWF-2-DWG 2Novinka

Quickly easily batch convert Design Web Format (DWF) files to AutoCAD DWG/DXF

Orientačný preklad: Rýchlo ľahko šarže previesť Design Web formáte (DWF) súbory aplikácie AutoCAD DWG/DXF

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

TigerCad 3.001 FreeNovinka

Simple technical drawing software (mech, building, diagrams, PDF, elec, garden)

Orientačný preklad: Jednoduché technické Kreslenie softvér (mech, stavebné, diagramy, PDF, elektro, záhrada)

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.64 MB

Realtime Landscaping Pro 2.03Novinka

Realtime Landscaping Pro helps you design and visualize your landscaping ideas.

Orientačný preklad: Realtime Krajinné Pre vám pomôže navrhnúť a vizualizovať vaše myšlienky terénne úpravy.

Licencia: Demo | Veľkosť: 23.67 MB

Amethyst DWG-2-DWG 2Novinka

Quickly easily batch convert DWG/DXF to other AutoCAD file versions.

Orientačný preklad: Rýchlo ľahko šarže konvertovať DWG/DXF na iné verzie súborov aplikácie AutoCAD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

Visual Drawing Maker 1.13Novinka

Convert CAD files into self viewing executable (*.exe) files.

Orientačný preklad: CAD súbory previesť do seba prehliadanie spustiteľný súbor (*. exe) súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.8 MB

Modular Homes 1.2 1.2Novinka

Modular Homes Design Software - Free Home Planner Software

Orientačný preklad: Modulárny domov designu softvér - softvér zadarmo domov Planner

Licencia: Freeware | Veľkosť: 45.79 MB

RapidDXF 4.0Novinka

RapidDXF reads ASCII (text) or XLS files of coordinates and creates DXF files.

Orientačný preklad: RapidDXF číta ASCII (text) alebo XLS súborov súradníc a vytvára DXF súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.14 MB

3DS Import for Solid Edge 1.0Novinka

3DS Import for Solid Edge - 3D Studio 3DS file import add-in for Solid Edge

Orientačný preklad: 3DS Import pre Solid Edge - 3D Studio 3DS import súborov add-in pre Solid Edge

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.16 MB

RapidSketch-Floor Plan & Area Calculator 2.3Novinka

Create accurate floor plan layouts and calculate the area and perimeter.

Orientačný preklad: Vytvárať presné rozvrhnutie pôdorysu a výpočet plochy a obvodu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 36.23 MB

Najsťahovanejšie programy