Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Note-It 4.6.0.4

Autor: Veign
Stránka: www.veign.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 3.02 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 815
Dátum pridania: 2009-11-06
Aktualizácia: 2011-06-23

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP, Other

Krátky popis k programu Note-It:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Note-It vo verzií 4.6.0.4 od autora Veign. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Note-It je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Note-It ..

Popis od autora programu - Veign v anglickom jazyku:

Enhanced desktop notes that; persist windows sessions, give you control of the look and feel, allow you to save and open notes, provides special notes that provide updated information, drag text to and from any application, and even email the notes or just a selection of the note. Notes on your desktop have never been easier and with Note-It you get all the power you will ever need in note application.

Whats New:
Note-it will now remember that last folder opened

Features;
Drag text to and from any application
Multinote manager
Alarm / Reminder special note
Persist windows sessions
Control the transparency of a note - let notes fade to the background
Email contents of the notes or just selections
Allow you to save and open notes - includes all formating
Provides special notes that provide updated information
Paragraph options: Bullets, Indents, and Alignment
Spell checker

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vylepšené ploche poznamenáva, že; pretrvávajú windows relácie, dať môžete kontrolovať vzhľad, umožňujú uložiť a otvorte poznámky, poskytuje osobitné poznámky, ktoré poskytovať aktuálne informácie, presuňte text a z ľubovoľnej aplikácie, a dokonca aj email, poznámky alebo len výber poznámky. Poznámky na pracovnej ploche sa nikdy nebolo jednoduchšie a poznámka-je vám všetky sily, ktoré budete niekedy potrebovať v aplikácia Poznámky.

Čo je nové: Poznámka bude teraz pamätať, že posledný priečinok otvoriť funkcie;


Presun textu do a z akejkoľvek aplikácie Multinote správca Alarm / upomienky osobitná poznámka Persist windows relácie kontrolu transparentnosti Poznámka - nechať poznamenáva zvadnout pozadie Email obsah poznámok alebo len výber umožňuje uložiť a otvorte poznámky - zahŕňa všetky formátovanie poskytuje osobitné poznamenáva, že poskytovať aktuálne informácie odseku možnosti: odrážky, zarážky a zarovnanie Spell checker

Sťahujte tu: Note-It 4.6.0.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

InfoZoomer 2.02Novinka

InfoZoomer gives you a huge virtual desktop to organize and manage all your Info

Orientačný preklad: InfoZoomer vám obrovské virtuálny desktop organizovať a riadiť všetky svoje Info

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3 MB

Sciral Consistency for Mac OS X 1.1.5Novinka

Tracks and provides feedback on daily tasks that are repeating yet flexible.

Orientačný preklad: Skladby a poskytuje spätnú väzbu o každodenné úlohy, ktoré sú opakujúce sa pritom pružný.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.662 MB

Actual Reminder 3.0.9 + WeatherNovinka

Talking calendar for any reminders, weather forecast and many other functions.

Orientačný preklad: Hovoriť kalendár pre všetkých pripomenutí, predpoveď počasia a mnoho ďalších funkcií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.16 MB

Scheduleview 3.0.76Novinka

Easy-to-use appointment scheduling software, easy as view and click. Sync To Web

Orientačný preklad: Easy-to-používať plánovanie schôdzok, software, jednoduché, ako zobraziť a kliknite na tlačidlo. Synchronizácia na webovej

Licencia: Demo | Veľkosť: 200.27 MB

Melon 2.2Novinka

Melon is a simple yet powerful notes-taking/task-making utility.

Orientačný preklad: Melón je jednoduchý, ale účinný nástroj notes-taking/task-making.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.53 MB

My Schedule 1.75Novinka

Schedule planner, reminder and printable calendar. US holidays. Free download.

Orientačný preklad: Plán plánovač, upomienky a tlač kalendára. USA sviatky. Na stiahnutie zadarmo.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.78 MB

LeaderTask 5.5.9Novinka

Business organizer: PIM, Calendar, Scheduler, Address Book, Managing tasks

Orientačný preklad: Obchodné Usporiadateľ: PIM, Kalendár, Plánovač, Address Book, Správa úloh

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.96 MB

myTasks 1.7.0Novinka

The perfectly simple to-do list manager, powerful without being bloated!

Orientačný preklad: Dokonale jednoduchý úloha zoznam manažér mocný bez je nafouklý!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.77 MB

Pimero Free Edition 2010.R5Novinka

Pimero 2009 enables you to manage your appointments, contacts, tasks and notes.

Orientačný preklad: Pimero 2009 vám umožní spravovať svoje stretnutia, kontakty, úlohy a poznámky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 22.28 MB

Najsťahovanejšie programy