Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Numero 1.1

Autor: Cole's Computer Programs
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.15 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 4841
Dátum pridania: 2004-07-09
Aktualizácia: 2011-05-27

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalkulačky a prevodníky

Operačný systém:

WinXP

Krátky popis k programu Numero:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Numero vo verzií 1.1 od autora Cole's Computer Programs. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Numero je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Numero ..

Popis od autora programu - Cole's Computer Programs v anglickom jazyku:

Numero is a calculator program that I made because I don't like the calculator that comes with Windows. Microsoft's calculator program only lets you type in one number at a time. Mine, however, can do the order of operations, so you can type in the whole expression at once. Numero has about everything that you would expect to see on a scientific calculator, including trigonometric and arctrigonometric functions. In addition to the text box that you enter the expression into, Numero has a text box that displays all of the expressions and answers that you have already calculated. I also added fading in and fading out effects when you open and close the program, and there are some options that let you customize the interface. You can change the colors of the window, and you can change how transparent it is.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Numero je kalkulačka program, ktorý som urobil, pretože sa mi nepáči kalkulátor, ktorý je dodávaný so systémom Windows. Microsoft kalkulačka program iba vám umožní zadať jedno číslo naraz. Baňa však môže urobiť poradie operácií, takže môžete zadať v celom výrazu naraz. Numero má asi všetko, čo by ste očakávali až u vedecká kalkulačka, vrátane trigonometrických a arctrigonometric funkcie. Okrem textové pole, ktoré zadáte výraz do, Numero má textové pole, ktoré zobrazuje všetky výrazy a odpovede, ktoré ste už počíta. Tiež som pridal roztmívání a stmievanie sa účinky pri otvorení a zatvorení programu, a tam sú niektoré možnosti, ktoré vám umožnia prispôsobiť rozhranie. Môžete zmeniť farby okna, a môžete zmeniť, ako je to transparentné.

Sťahujte tu: Numero 1.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Free PDF Converter 1.1Novinka

Create PDF documents from various file format

Orientačný preklad: Vytvárať PDF dokumenty z rôznych formáte

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.74 MB

Factor 1.0Novinka

See what Factoring can do for your company !

Orientačný preklad: Pozrite sa, čo Factoring môže urobiť pre vašu spoločnosť!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.95 MB

Affiliate Marketing Training 1.0Novinka

Convert any keyword into a ton of commonly misspelled keywords.

Orientačný preklad: Konvertovať nejaké slovo, na tonu bežne nesprávne napísané slová.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.27 MB

Calculator 1.0Novinka

Easiest calculator. Free.

Orientačný preklad: Najjednoduchší Kalkulačka. Voľný.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.03 MB

Airport Facts Calculator 1.0Novinka

Airport Facts Calculator: Get all the facts between any two airports

Orientačný preklad: Letisko Fakty Kalkulačka: Získajte všetky fakty medzi dvoma letiskami

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

MarinersOffice 8.0Novinka

Draft Survey, Lashing, Course and Distance calculations

Orientačný preklad: Návrh prieskumu, bičovanie, kurz a vzdialenosť výpočty

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.18 MB

Debt Settlement 5.0Novinka

Debt settlement chmod calculator is a free javascript program

Orientačný preklad: Vyrovnanie dlhov chmod kalkulačka je bezplatný program javascript

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.40 MB

DVD Resell Rights 1.0Novinka

BudgetMate PPC campaign budgeting tool.

Orientačný preklad: BudgetMate PPC kampane rozpočtovania nástroj.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.31 MB

ESBCalc - Freeware Calculator 7.3Novinka

Handy Freeware Scientific Calculator with many features

Orientačný preklad: Šikovný Freeware vedecký kalkulátor s mnohými funkciami

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.21 MB

Najsťahovanejšie programy