Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Office Password Remover 2.0

Autor: Rixler Software
Stránka: www.rixler.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.68 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 883
Dátum pridania: 2007-06-07
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Office Password Remover:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Office Password Remover vo verzií 2.0 od autora Rixler Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Office Password Remover je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Office Password Remover ..

Popis od autora programu - Rixler Software v anglickom jazyku:

Office Password Remover helps users open their password-protected documents, which have been created in Microsoft Word or Excel. Whether you lost or simply forgot your password, this program removes the "open" password, and decrypts the content of a document, giving you instant access to it. The search for a decryption key is done on the online server, while the actual decryption is executed on your computer. Basically, it takes about 15 seconds for the program to remove an "open" password and the speed doesn't depend on the password length.

Office Password Remover is extremely convenient in use. It has a simple one-window interface, which serves as a document picker. It allows you to specify a document protected with an "open" password. Once you have specified it and clicked on the Remove button, Office Password Remover takes control over the process and decrypts the document using the online document decryption service. The document picker sends only two dozens bytes to the server for processing, while the document itself remains on your computer. Therefore the content of a document is protected and your privacy is secured too. For more protection and to ensure the impossibility of unauthorized access, Office Password Remover allows you to set an access password. This password is used to prevent unauthorized running of the program.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Office Password Remover umožňuje používateľom otvoriť svoje heslo-chrániť dokumenty, ktoré boli vytvorené v programe Microsoft Word alebo Excel. Či už ste stratili, alebo jednoducho zabudli svoje heslo, tento program odstraňuje "otvorené" heslá, a dešifruje obsah dokumentu, ktorá vám okamžitý prístup k nemu. Hľadanie dešifrovací kľúč je robený na online server, zatiaľ čo skutočné dešifrovanie sa vykonáva na počítači. V podstate to trvá asi 15 sekúnd na program odstránenia "otvorené" heslo a rýchlosť nezávisí na dĺžku hesla. Office Password Remover je veľmi pohodlné v používaní. To má jednoduchý-okno rozhranie, ktoré slúži ako doklad pre výber. To umožňuje určiť dokument chránený "otvorený" heslo. Akonáhle ste zadali, a klikol na tlačidlo Odstrániť, Office Password Remover prevezme kontrolu nad procesom a dešifruje dokumentu pomocou on-line dokumente dešifrovania služby. Dokument Zberač vysiela len dve desiatky bytov na server pre spracovanie, zatiaľ čo v samotnom doklade ostáva na vašom počítači. Preto je obsah dokumentu je chránený a vaše súkromie je zaistené tiež. Pre viac ochrany a zabezpečiť nemožnosť proti neautorizovanému prístupu, Office Password Remover umožňuje nastaviť prístupové heslo. Toto heslo sa používa na zabránenie neoprávnenému spusteniu programu.

Sťahujte tu: Office Password Remover 2.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Belkasoft Parental IM Control 1.01Novinka

Searches and analyzes your children chats made with various Internet Messengers

Orientačný preklad: Vyhľadáva a analyzuje vaše deti z chaty s rôznymi Internet Poslovia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.64 MB

Workshare Protect Premium 6.0Novinka

Secure the private information on your PC with rules-driven policies.

Orientačný preklad: Zabezpečiť súkromné ​​informácie na vašom PC s pravidlami-riadené politiky.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 125.95 MB

SafeHouse Hard Drive Encryption 2.10Novinka

SafeHouse provides transparent on-the-fly hard drive encryption for your PC.

Orientačný preklad: Útulku poskytuje transparentný on-the-lietať pevný disk šifrovanie pre vaše PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.93 MB

MAXA Text2EXE 3.3Novinka

MAXA Text2Exe is an executable container for encrypted text.

Orientačný preklad: MAXA Text2Exe je spustiteľný kontajner pre šifrovaný text.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.13 MB

DRMsoft Universal File to EXE Converter 9.1Novinka

Encrypt and convert file to exe, prevent from editing, copying and printing.

Orientačný preklad: Šifrovať a previesť Súbor exe, zabrániť strih, kopírovanie a tlač.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.58 MB

Excel Password Recovery Wizard 2.0.8Novinka

Excel Password Recovery lets you recover any Excel password in a flash.

Orientačný preklad: Excel Password Recovery vám umožní obnoviť žiadne heslo Excel vo flash.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.60 MB

SecExMail SOHO 1.5Novinka

SecExMail makes email encryption easy. Works with any email client and is free.

Orientačný preklad: SecExMail uľahčuje šifrovanie e-mailu. Pracuje s žiadne e-mailového klienta a je zadarmo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.6 MB

dbQwikMySSH 1.1.0.0Novinka

Connect to MySQL using SSH, encrypt data, bypass port 3306 blocking

Orientačný preklad: Pripojiť k MySQL pomocou SSH, šifrovanie údajov, obísť prístavu 3306 blokovanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.53 MB

Easy Document Security 2.0Novinka

Encrypt document through context menu, and use it without decrypting.

Orientačný preklad: Dokáže zašifrovať dokument prostredníctvom kontextového menu, ponúka zvýšené zabezpečenie pre Vaše dokumenty.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.62 MB

Najsťahovanejšie programy