Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Office Password Remover 2.0

Autor: Rixler Software
Stránka: www.rixler.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.68 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 905
Dátum pridania: 2007-06-07
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Office Password Remover:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Office Password Remover vo verzií 2.0 od autora Rixler Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Office Password Remover je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Office Password Remover ..

Popis od autora programu - Rixler Software v anglickom jazyku:

Office Password Remover helps users open their password-protected documents, which have been created in Microsoft Word or Excel. Whether you lost or simply forgot your password, this program removes the "open" password, and decrypts the content of a document, giving you instant access to it. The search for a decryption key is done on the online server, while the actual decryption is executed on your computer. Basically, it takes about 15 seconds for the program to remove an "open" password and the speed doesn't depend on the password length.

Office Password Remover is extremely convenient in use. It has a simple one-window interface, which serves as a document picker. It allows you to specify a document protected with an "open" password. Once you have specified it and clicked on the Remove button, Office Password Remover takes control over the process and decrypts the document using the online document decryption service. The document picker sends only two dozens bytes to the server for processing, while the document itself remains on your computer. Therefore the content of a document is protected and your privacy is secured too. For more protection and to ensure the impossibility of unauthorized access, Office Password Remover allows you to set an access password. This password is used to prevent unauthorized running of the program.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Office Password Remover umožňuje používateľom otvoriť svoje heslo-chrániť dokumenty, ktoré boli vytvorené v programe Microsoft Word alebo Excel. Či už ste stratili, alebo jednoducho zabudli svoje heslo, tento program odstraňuje "otvorené" heslá, a dešifruje obsah dokumentu, ktorá vám okamžitý prístup k nemu. Hľadanie dešifrovací kľúč je robený na online server, zatiaľ čo skutočné dešifrovanie sa vykonáva na počítači. V podstate to trvá asi 15 sekúnd na program odstránenia "otvorené" heslo a rýchlosť nezávisí na dĺžku hesla. Office Password Remover je veľmi pohodlné v používaní. To má jednoduchý-okno rozhranie, ktoré slúži ako doklad pre výber. To umožňuje určiť dokument chránený "otvorený" heslo. Akonáhle ste zadali, a klikol na tlačidlo Odstrániť, Office Password Remover prevezme kontrolu nad procesom a dešifruje dokumentu pomocou on-line dokumente dešifrovania služby. Dokument Zberač vysiela len dve desiatky bytov na server pre spracovanie, zatiaľ čo v samotnom doklade ostáva na vašom počítači. Preto je obsah dokumentu je chránený a vaše súkromie je zaistené tiež. Pre viac ochrany a zabezpečiť nemožnosť proti neautorizovanému prístupu, Office Password Remover umožňuje nastaviť prístupové heslo. Toto heslo sa používa na zabránenie neoprávnenému spusteniu programu.

Sťahujte tu: Office Password Remover 2.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

1 Second Folder Encrypt Free 6.71Novinka

With 1 Second Folder Encryption, You don't worry your child find your amor photo

Orientačný preklad: S 1 Druhá zložka šifrovanie, Neboj vaše dieťa nájsť amor foto

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

DRMsoft Pdf to EXE Encrypter 9.0Novinka

PDF to EXE Converter, encrypt and convert pdf to exe with password protected

Orientačný preklad: PDF EXE prevodník, šifrovanie a konvertovať pdf na exe s heslom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.89 MB

CAD DWG Drawing Encrypter 8.0Novinka

Encrypt and protect AutoCAD DWG,DXF, HPGL, SVG files.

Orientačný preklad: Zašifrovať a chrániť AutoCAD DWG, DXF, HPGL, SVG súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.01 MB

Stealth Files 4.0Novinka

The ultimate Tool for packing, encrypting and hiding files.

Orientačný preklad: Ten najdokonalejší nástroj na balenie, šifrovanie a skrytie súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.59 MB

Masker 7.0.8Novinka

Hide files and have them automatically encrypted!

Orientačný preklad: Skryť súbory a mať ich automaticky šifrovaná!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.35 MB

Crypto Composer 0.8.5.0Novinka

Info Security, Personal/Corporate Privacy, Identity Authentication & Management

Orientačný preklad: Informácie o bezpečnosti, osobné/Corporate súkromia, overovania & riadenie Identity

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.69 MB

KaKa Folder Protector 5.50Novinka

KaKa Foder protector is a powerful and easy-to-use program for protection

Orientačný preklad: Ks Foder Protektor je mocný a ľahké-to-use program pre ochranu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.64 MB

AxCrypt 1.7.2126.0Novinka

Easy to use strong file encryption, integrated with Windows Explorer.

Orientačný preklad: Ľahko použiteľné silné šifrovanie, integrovaný s Windows Explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Accent WORD Password Recovery 5.00Novinka

Even new users can effectively recover lost MS Word passwords!

Orientačný preklad: Aj noví užívatelia môžu efektívne obnoviť stratené MS Word hesla!

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.45 MB

Najsťahovanejšie programy