Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Office Password Remover 2.0

Autor: Rixler Software
Stránka: www.rixler.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.68 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 860
Dátum pridania: 2007-06-07
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Office Password Remover:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Office Password Remover vo verzií 2.0 od autora Rixler Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Office Password Remover je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Office Password Remover ..

Popis od autora programu - Rixler Software v anglickom jazyku:

Office Password Remover helps users open their password-protected documents, which have been created in Microsoft Word or Excel. Whether you lost or simply forgot your password, this program removes the "open" password, and decrypts the content of a document, giving you instant access to it. The search for a decryption key is done on the online server, while the actual decryption is executed on your computer. Basically, it takes about 15 seconds for the program to remove an "open" password and the speed doesn't depend on the password length.

Office Password Remover is extremely convenient in use. It has a simple one-window interface, which serves as a document picker. It allows you to specify a document protected with an "open" password. Once you have specified it and clicked on the Remove button, Office Password Remover takes control over the process and decrypts the document using the online document decryption service. The document picker sends only two dozens bytes to the server for processing, while the document itself remains on your computer. Therefore the content of a document is protected and your privacy is secured too. For more protection and to ensure the impossibility of unauthorized access, Office Password Remover allows you to set an access password. This password is used to prevent unauthorized running of the program.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Office Password Remover umožňuje používateľom otvoriť svoje heslo-chrániť dokumenty, ktoré boli vytvorené v programe Microsoft Word alebo Excel. Či už ste stratili, alebo jednoducho zabudli svoje heslo, tento program odstraňuje "otvorené" heslá, a dešifruje obsah dokumentu, ktorá vám okamžitý prístup k nemu. Hľadanie dešifrovací kľúč je robený na online server, zatiaľ čo skutočné dešifrovanie sa vykonáva na počítači. V podstate to trvá asi 15 sekúnd na program odstránenia "otvorené" heslo a rýchlosť nezávisí na dĺžku hesla. Office Password Remover je veľmi pohodlné v používaní. To má jednoduchý-okno rozhranie, ktoré slúži ako doklad pre výber. To umožňuje určiť dokument chránený "otvorený" heslo. Akonáhle ste zadali, a klikol na tlačidlo Odstrániť, Office Password Remover prevezme kontrolu nad procesom a dešifruje dokumentu pomocou on-line dokumente dešifrovania služby. Dokument Zberač vysiela len dve desiatky bytov na server pre spracovanie, zatiaľ čo v samotnom doklade ostáva na vašom počítači. Preto je obsah dokumentu je chránený a vaše súkromie je zaistené tiež. Pre viac ochrany a zabezpečiť nemožnosť proti neautorizovanému prístupu, Office Password Remover umožňuje nastaviť prístupové heslo. Toto heslo sa používa na zabránenie neoprávnenému spusteniu programu.

Sťahujte tu: Office Password Remover 2.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

LockMyText 1.12Novinka

LockMyText is a text encryption software security tool

Orientačný preklad: LockMyText je nástroj textu šifrovanie softvéru zabezpečenia

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.013 MB

HTML Ebook Maker and Encrypter 4.2Novinka

Support html,picture,flash,swf,video... pack all into a single exe,and encrypt.

Orientačný preklad: Podpora html, obrázok, flash, swf, video ... balenie všetkých do jedného exe, a šifrovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.09 MB

DRMsoft PPT to EXE Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert ppt to exe with password protected self-running

Orientačný preklad: Šifrovať a konvertovať ppt exe s heslom spúšťaná bez obsluhy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.89 MB

Privacy Cleaner 6.00Novinka

Erase the cache, cookies, history, typed URLs

Orientačný preklad: Vymazanie vyrovnávacej pamäte, súbory cookie, históriu, napísali adresy URL

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.80 MB

CryptoDisk 1.3Novinka

Creates virtual encrypted disk on your system to secure your private files.

Orientačný preklad: Vytvorí virtuálny šifrovaný disk na vašom systéme na zabezpečenie svoje súkromné ​​súbory.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.91 MB

Flexcrypt folder 2.1Novinka

Flexcrypt folder encrypts your files and folders with a password

Orientačný preklad: Flexcrypt priečinok šifruje súbory a priečinky s heslom

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.60 MB

Belltech InfoProtect Data Security 1.3Novinka

Hide and encrypt any file or text data within your jpg, gif, bmp image files.

Orientačný preklad: Skryť a šifrovanie súborov alebo textu údajov v rámci vášho jpg, gif, bmp súbory obrázkov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

DRM Plus Encryption Solution 8.7Novinka

Encrypt .wmv,.wma,.asf and manage Play Count,Play Time,Expiration Date

Orientačný preklad: Zašifrovať. WMV,. WMA. ASF a riadiť Play gróf, Doba prehrávania, dobu platnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.13 MB

Insider 3.02Novinka

Insider - double steganography, program and data hiding, file encryption.

Orientačný preklad: Insider - dvojitý steganografie, program a dáta úkrytu, šifrovanie súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.50 MB

Najsťahovanejšie programy