Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

OutNote 1.0.13

Autor: Totalidea Software New Zealand Ltd.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 7.83 MB
Cena: 29.99 $
Počet stiahnutí: 654
Dátum pridania: 2008-04-22
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu OutNote:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér OutNote vo verzií 1.0.13 od autora Totalidea Software New Zealand Ltd.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu OutNote je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér OutNote ..

Popis od autora programu - Totalidea Software New Zealand Ltd. v anglickom jazyku:

OutNote: a fully-integrated Microsoft Outlook add-in that saves time and money by making it easy to attach notes to Outlook emails and contacts. Before you compose your answers to important emails, OutNote lets you take notes and attach them to each email. To create a note, simply right-click any email or contact in Outlook. You'll be able to add your thoughts to your Outlook information. You'll know immediately if you have already attached a note. It's easy to control the icon that you associate with each email, and to color-code your notes. Each note can include a date/time stamp.

Sales people and business managers can keep comprehensive notes about outstanding issues, and never worry about losing scraps of paper again. Secretaries and administrative managers can set up meetings and coordinate group activities quickly and easily, accumulating important information and then sending emails when everything comes together.

In addition to acting as an Outlook add-in, OutNote also functions as a stand-alone application. You can search and manage your notes, and display and edit them easily on your desktop. You can even open Outlook emails that have notes attached, without running Outlook.

Whether you're a sales person who has to keep track of hundreds of clients and prospects each month, a project manager who needs to ensure that there are no loose ends or lost information, or a business person who needs to manage and simplify communications with colleagues and customers, OutNote has the tools that you need.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

OutNote: plne integrovaná-Microsoft Outlook Add-in, ktorý šetrí čas a peniaze tým, že ľahko pripojiť poznámky k aplikácii Outlook e-maily a kontakty. Než začnete skladať svoje odpovede na dôležité e-maily, OutNote vám umožní si poznámky, ktoré sa pripoja ku každému e-mailu. Ak chcete vytvoriť poznámku, stačí kliknúť pravým-kliknutím na ľubovoľnú e-mailom alebo kontaktu v aplikácii Outlook. Budete môcť pridávať svoje myšlienky do vašich informácií programu Outlook. Budete vedieť okamžite, ak ste už pripojený na vedomie. Je ľahké ovládanie ikonu, ktorú spájať s každým e-mailom, a farba-kód poznámok. Každá poznámka môže obsahovať dáta a časovú pečiatku. Predaj ľudia a manažéri môžu viesť podrobné poznámky o nevyriešených otázkach, a nikdy obávať, kúsky papiera znova. Sekretárky a administratívne manažéri môžu nastaviť stretnutia a koordinovať aktivity skupiny ľahko a rýchlo, hromadia dôležité informácie a potom odosielanie e-mailov, kedy všetko, čo prichádza spolu. Okrem hrania ako Outlook Add-in, OutNote tiež funguje ako stand-alone "aplikácia. Môžete vyhľadávať a spravovať svoje poznámky a zobrazovať a editovať je ľahko na vašej pracovnej ploche. Môžete dokonca otvoriť Outlook e-maily, ktoré sa pripája poznámky, bez toho by s aplikáciou Outlook. Či už ste obchodnej osoba, ktorá má sledovať stovky klientov a vyhliadky každý mesiac, projektového manažéra, ktorý musí zabezpečiť, že neexistujú žiadne voľné konce alebo stratené informácie, alebo podnikateľ, ktorý potrebuje spravovať a zjednodušiť komunikáciu s kolegami a zákazníkmi, OutNote má nástroje, ktoré budete potrebovať.

Sťahujte tu: OutNote 1.0.13

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Advanced Exchange Recovery 3.0Novinka

Advanced Exchange Recovery is the best Exchange OST file recovery tool.

Orientačný preklad: Advanced Exchange Recovery je najlepší Exchange súbor ost nástroj pre obnovu.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.43 MB

VoiceMailer 1Novinka

A Desktop application that allow you to send and receive voice mail

Orientačný preklad: Desktop aplikácie, ktoré vám umožní posielať a prijímať hlasovej pošty

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.74 MB

InfoMail Editor 2.0.0.6Novinka

Database that exports personalized product selections into HTML e-mail messages.

Orientačný preklad: Databáza, že vývoz osobný sortimentov tovaru do správ HTML e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 17.02 MB

Emoticons Mail 3.2Novinka

Quickly insert graphical smileys into your Outlook email messages.

Orientačný preklad: Rýchlo vložiť grafické smajlíky do vašich e-mailových správ programu Outlook.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.42 MB

GetMail 4.0Novinka

Forward Hotmail, MSN, Windows Live Mail and POP3 email to any account

Orientačný preklad: Forward Hotmail, MSN, Windows Live Mail a POP3 email na nijaký účet

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.60 MB

GERTES(R) Outlook Add-in 2010-2007Novinka

Turbo-boost your email efficiency.

Orientačný preklad: Turbo boost váš email účinnosť.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 17.38 MB

Email Blast Software 1.0.0Novinka

Sends out personalized newsletters and bulk email to your customers and users.

Orientačný preklad: Vysiela prispôsobené bulletiny a hromadnej pošty na svojich zákazníkov a užívateľov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.00 MB

InboxSpecialist 2001Novinka

Preview and delete your email before downloading

Orientačný preklad: Náhľad a odstrániť svoj e-mail pred stiahnutím

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.33 MB

Fastemailer 2011Novinka

Emailing software

Orientačný preklad: E-mailom softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.13 MB

Najsťahovanejšie programy