Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Palm Video Converter for Mac 3.3.9

Autor: iOrgSoft Official Mac
Licencia: Shareware
Veľkosť: 19.46 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 700
Dátum pridania: 2009-10-12
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Audio a multimédia > Nástroje na multimediálnu tvorbu

Operačný systém:

Mac OS X, Mac Other, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.1

Krátky popis k programu Palm Video Converter for Mac:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Palm Video Converter for Mac vo verzií 3.3.9 od autora iOrgSoft Official Mac. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Palm Video Converter for Mac je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Palm Video Converter for Mac ..

Popis od autora programu - iOrgSoft Official Mac v anglickom jazyku:

Palm Video Converter for Mac is the best video to Palm converter program for Mac(including Snow Leopard) users. It can convert almost all video files like MOV, MPG, ASF, RM, RMVB, MKV, FLV(flash video), TOD, M4V and DV for smoothly playback on Palm. Video to Palm converter Mac supports Palm Pre, Palm Treo Pro, Palm TX, Palm Treo, Palm Zire, Palm Tungsten.

Mac Palm Video Converter is not just a video converter, but also a perfect palm video files editor. It allows you to have full control over the converted video and audio quality, you can perform video editing by trimming, cropping, merging and special effects adding. With Palm Video Converter for Mac, you can enjoy your videos on your Palm anywhere and anytime.

Key Features:
Supports almost all video formats
Almost all video files formats can be converted to Palm compatible,for example:DVD, MOV(Quick Time), MPG, ASF, RM, RMVB, MKV, FLV(flash video), TOD, M4V, DV etc.

Optimize videos for Palm
Convert video files for almost all Palm mode, such as Palm Pre, Palm Treo Pro, Palm TX, Palm Treo, Palm Zire, Palm Tungsten.

Common video exporting
Export common video formats:MP4, WMV, 3GP, 3G2, MPG, MOV(Quick Time) and AVI.

Extract audio from video
Support you to get audios in MP3, WAV and WMA audio formats from video files.

Practical editing features
With its video editing features: video trimming, cropping and effect applying, you will get any time-length video clips from your video sources, cut off the unwanted parts(like the black bar at the top and bottom of the frame) and tune brightness, contrast and saturation as your requirement.

Various settings
You can set video Encoder, Resolution, Frame Rate, Bit rate and Audio Encoder, Sample Rate, Channels, Bit rate.

Batch process
You can make batch import and conversion with its batch mode.

Video joining
"Merge into one file" allows you to merge several video files into a single one.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Palm Video Converter pre Mac je najlepšie video konvertor Palm program pre Mac (vrátane Snow Leopard) užívateľa. Je možné previesť takmer všetky video súbory ako MOV, MPG, ASF, RM, RMVB, MKV, FLV (Flash Video), TOD, M4V a DV pre hladké prehrávanie na Palm. Video prevodník Palm Mac podporuje Palm Pre, Palm Treo Pro, Palm TX, Palm Treo, Palm pripravili súťaž Palm Tungsten. Mac Palm Video Converter nie len video konvertor, ale aj dokonalý dlani video súbory editor. To vám umožní mať plnú kontrolu nad previesť video a audio kvality, je možné vykonať strih videa na orezávanie, orezanie, zlučovanie a špeciálne efekty pridať. S Palm Video Converter pre Mac, si môžete vychutnať vaše videá na váš Palm kdekoľvek a kedykoľvek. Kľúčové vlastnosti: Podporuje takmer všetky video formáty Takmer všetky video formáty súborov je možné previesť na Palm kompatibilné, napríklad: DVD, MOV (Quick Time), MPG, ASF, RM, RMVB, MKV, FLV (Flash Video), TOD, M4V , DV, atď Optimalizovať pre video súbory, Palm video Previesť takmer u všetkých režim Palm, ako sú Palm Pre, Palm Treo Pro, Palm TX, Palm Treo, Palm pripravili súťaž Palm Tungsten. Spoločný video export Export bežné video formáty: MP4, WMV, 3GP, 3G2, MPG, MOV (Quick Time) a AVI. Extrahovať audio z video Podpora aby ste si audio v MP3, WAV a WMA audio formátov z video súborov. Praktické funkcie pre úpravu Vďaka video editačných funkcií: video orezávanie, orezanie a efekt použitia, dostanete kedykoľvek-dĺžka videoklipov z video zdroja, odrezal nežiaduce časti (napr. čierny prúžok v hornej a spodnej časti rámu) a naladiť jasu, kontrastu a saturácie, ako svoju požiadavku. Rôzne nastavenia môžete nastaviť video Encoder, rozlíšenie, počet snímkov za sekundu, prenosová rýchlosť a Audio Encoder, vzorkovacia frekvencia, kanály, prenosová rýchlosť. Dávkového spracovania môžete urobiť dávkový import a konverziu s jeho dávkovom režime. Video vstup "Zlúčiť do jedného súboru" umožňuje zlúčiť niekoľko video súborov do jedného.

Sťahujte tu: Palm Video Converter for Mac 3.3.9

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

FunSoft Audio Editor 6.3.9Novinka

FunSoft Audio Editor integrates all of the most-used audio editing technologies

Orientačný preklad: FunSoft Audio Editor integruje všetky najviac používané audio-úpravy technológií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.95 MB

ImTOO 3GP Video Converter Platinum 3.1.2Novinka

Convert RM,MP4,MOV,CUE,APE,CDA ,MPEG,AVI to 3GP & 3GP to AVI,MPEG,aac,m4a

Orientačný preklad: Previesť RM, MP4, MOV, CUE, APE, CDA, MPEG, AVI do 3GP a 3GP do AVI, MPEG, AAC, M4A

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.74 MB

ImTOO MPEG to DVD Converter 6.2.1.0321Novinka

MPEG to DVD burner to burn MPEG files to DVD movie, DVD folder or ISO file

Orientačný preklad: MPEG na DVD napaľovačka vypáliť MPEG súborov na DVD filmu, DVD zložka alebo ISO súbor

Licencia: Shareware | Veľkosť: 31.97 MB

*Spherical Panorama Virtual Tour Builder 5.05Novinka

SP_VTB Virtual Tour compiler for Executable, Internet, ScreenSaver, Flash9

Orientačný preklad: SP_VTB Virtuálna prehliadka kompilátor pre spustiteľný, Internet, ScreenSaver, Flash9

Licencia: Shareware | Veľkosť: 27.66 MB

1st AutoRun Express 3.11Novinka

Make autorun CD in a few clicks, no design or programming required

Orientačný preklad: Make autorun CD pomocou niekoľkých kliknutí, bez dizajnu alebo programovania

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.08 MB

ScriptVOX Studio 1.8.2Novinka

Bring your stories to life with ScriptVOX Studio

Orientačný preklad: Prineste svoje príbehy do života s ScriptVOX Studio

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.46 MB

HiFi Audio Stream 2.00Novinka

Discover right now how to quickly and easily create "Streaming Audio" like a pro

Orientačný preklad: Objavte hned ako rýchlo a ľahko vytvoriť "Streaming Audio" like a pro

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.24 MB

Music Fan`s Factory 7.4.0.13Novinka

Edit, record, convert, burn, grab - CD, mp3, rm, wav, wma, and other audios.

Orientačný preklad: Úpravy, záznam, konverziu, napaľovanie, uchopiť - CD, mp3, rm, wav, wma a ďalšie audio.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 16.78 MB

Voxengo Soniformer 3.2Novinka

Spectral mastering dynamics processor plugin.

Orientačný preklad: Spektrálne zvládnutie dynamiky procesor plugin.

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.71 MB

Najsťahovanejšie programy