Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Partial Derivatives 1.00

Autor: Numerical Mathematics
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.54 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1245
Dátum pridania: 2001-04-25
Aktualizácia: 2011-08-31

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Partial Derivatives:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Partial Derivatives vo verzií 1.00 od autora Numerical Mathematics. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Partial Derivatives je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Partial Derivatives ..

Popis od autora programu - Numerical Mathematics v anglickom jazyku:

Partial Derivatives is a simple program that finds approximate numerical values for the 1st and 2nd order partial derivatives of a function at a given point. They are approximated using central difference formulas. You may predefine constants. Handles a wide variety of functions, including trigonometric and hyperbolic functions. Results can be saved or printed. Includes a help file with instructions, example and methodology.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Parciálne derivácie je jednoduchý program, ktorý zistí približný číselné hodnoty pre 1st a 2nd poriadku Parciálne derivácie funkcie v danom bode. Sú aproximované, pomocou centrálneho rozdiel vzorcov. Môže preddefinovať konštanty. Kľučky širokú škálu funkcií vrátane trigonometrický a hyperbolických funkcií. Výsledky môžete uložiť alebo vytlačené. Obsahuje súbor Pomocníka s pokynmi, príklad a metodiky.

Sťahujte tu: Partial Derivatives 1.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MathProf 4.0Novinka

MathProf is an easy to use mathematics program within approximately 180 subrouti

Orientačný preklad: MathProf je program jednoduché použitie matematiky v rámci približne 180 subrouti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.82 MB

Measurement Converter 1.0.1Novinka

Measurement Converter allows you to convert one measurement to another.

Orientačný preklad: Meranie Converter umožňuje prevádzať jedného merania k druhému.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

Animated Money 1.0Novinka

Teaches coin recognition and math skills using US and Canadian coins.

Orientačný preklad: Učí mince uznanie a matematické zručnosti pomocou USA a Kanady mincí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.04 MB

Retaining Ring Math Converter 1.0Novinka

Easily convert the most popular types of units of measure

Orientačný preklad: Jednoducho konvertovať najobľúbenejšie typy merných jednotiek

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.043 MB

Antiprism 0.19.1Novinka

Makes polyhedron models to view, analyze and export to other programs.

Orientačný preklad: Robí Polyhedron modely pre zobrazenie, analýzu a export do iných programov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8 MB

Partial Derivatives 1.00Novinka

Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Orientačný preklad: Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

3D Calculator 1.00Novinka

Compute expressions, plot 2D 3D animated functions and run programs.

Orientačný preklad: Compute výrazy, pozemok 2D 3D animovaný funkcií a spúšťať programy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.61 MB

Advanced Grapher 2.2Novinka

Plot and analyze graphs of equations and data

Orientačný preklad: Pozemok a analyzovať grafy rovnice a údajov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.38 MB

Cosmic Heart 1.0Novinka

Visualization of relationships between tetrahedron, cube, and dodecahedron

Orientačný preklad: Vizualizácia vzťahy medzi tetrahedron, kocky a dodecahedron

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.51 MB

Najsťahovanejšie programy