Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Partial Derivatives 1.00

Autor: Numerical Mathematics
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.54 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1276
Dátum pridania: 2001-04-25
Aktualizácia: 2011-08-31

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Partial Derivatives:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Partial Derivatives vo verzií 1.00 od autora Numerical Mathematics. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Partial Derivatives je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Partial Derivatives ..

Popis od autora programu - Numerical Mathematics v anglickom jazyku:

Partial Derivatives is a simple program that finds approximate numerical values for the 1st and 2nd order partial derivatives of a function at a given point. They are approximated using central difference formulas. You may predefine constants. Handles a wide variety of functions, including trigonometric and hyperbolic functions. Results can be saved or printed. Includes a help file with instructions, example and methodology.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Parciálne derivácie je jednoduchý program, ktorý zistí približný číselné hodnoty pre 1st a 2nd poriadku Parciálne derivácie funkcie v danom bode. Sú aproximované, pomocou centrálneho rozdiel vzorcov. Môže preddefinovať konštanty. Kľučky širokú škálu funkcií vrátane trigonometrický a hyperbolických funkcií. Výsledky môžete uložiť alebo vytlačené. Obsahuje súbor Pomocníka s pokynmi, príklad a metodiky.

Sťahujte tu: Partial Derivatives 1.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Polynomial Regression 1.00Novinka

Performs multivariate polynomial regression using the Least Squares method.

Orientačný preklad: Vykonáva multidimenzionálnej polynomickej regresie pomocou metódy najmenších štvorcov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.71 MB

A-Converter 1.0SR1Novinka

A-Converter is a handy unit-conversion utility

Orientačný preklad: A-Converter je šikovný nástroj pre prevod jednotka-

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Maxima and Minima 1.00Novinka

Finds the relative maxima and minima of functions of several variables.

Orientačný preklad: Nájde relatívne maximá a minimá funkcií viac premenných.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.56 MB

Data Pilot 1.03Novinka

Expand Microsoft Excell data analysis options with Data Pilot

Orientačný preklad: Rozbaľte položku Microsoft Excell možnosti analýzy údajov s údajmi Pilot

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

Z-Plot 1.02Novinka

2D / 3D function plotter that is able to calculate with complex numbers

Orientačný preklad: 2D / 3D funkcia zapisovača, ktorý je schopný vypočítať s komplexných čísel

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.76 MB

Retaining Ring Math Converter 1.0Novinka

Easily convert the most popular types of units of measure

Orientačný preklad: Jednoducho konvertovať najobľúbenejšie typy merných jednotiek

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.043 MB

Mathomatic 15.6.0Novinka

Mathomatic is an easy to learn computer algebra system.

Orientačný preklad: Mathomatic je ľahké sa naučiť počítač systém algebry.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.87 MB

Math Homework Help 1.0Novinka

We provide a complete array of math problems

Orientačný preklad: Poskytujeme kompletnú škálu matematické problémy

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.37 MB

FlatGraph 1.10b2Novinka

Plotting functions (usual and parametric) with more possibilities

Orientačný preklad: Zobrazenie funkcií (bežné a parametrov) viac možností

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

Najsťahovanejšie programy