Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PayPal Batch Encrypted Button Generator 3.0

Autor: Renegade Minds
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.78 MB
Cena: 24.95 $
Počet stiahnutí: 809
Dátum pridania: 2006-10-23
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu PayPal Batch Encrypted Button Generator:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PayPal Batch Encrypted Button Generator vo verzií 3.0 od autora Renegade Minds. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PayPal Batch Encrypted Button Generator je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PayPal Batch Encrypted Button Generator ..

Popis od autora programu - Renegade Minds v anglickom jazyku:

Increase profits and sales by offering visitors time sensitive discounts that encourage conversions to paying customers. The Renegade PayPal Batch Encrypted Button Generator walks you through the process of creating encrypted PayPal buttons, and even generates HTML, ASP, and PHP code for you to increase your sales with.

Code is fully modifiable (excepting the encryption) for you to add additional security measures of your own.

For fast encrypted buttons, web automation lets you get started immediately with nothing more than a CSV file with your product and discounted prices in it.

For more control, you can create customized buttons with your own secure PKCS#12 encryption certificate that you upload to PayPal. Complete instructions in a step-by-step walk through show you how to create your secure certificates.

Customized batch encrypted PayPal button generation is faster than web automation, and you can create tens, hundreds or thousands of buttons practically without wasting time. A complete set of encrypted payment buttons for a product with discounts takes about 10 seconds. You can't create buttons any faster or easier.

Encrypted PayPal buttons prevent hacking and product theft. There is no way for anyone to change prices, products, or any payment details because each button is securely encrypted.

Time sensitive discounts are a proven way to motivate potential customers to make that crucial decision to BUY NOW! Since the customer gets a discount, they feel good about their purchase.

With increased sales, the Renegade PayPal Batch Encrypted Button Generator pays for itself almost instantly.

Download the fully functional trial today to find out just what the customer experience is and what time sensitive discounts are all about. You can quickly evaluate the process buy purchasing securely online through PayPal, with buttons that were encrypted using the Renegade PayPal Batch Encrypted Button Generator!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Zvýšenie zisku a predaja tým, že ponúka návštevníkom časovo citlivé zľavy, ktoré podporujú konverzie k platiacim zákazníkom. Renegade PayPal dávky šifrovaných tlačidla Generátor vás prevedie procesom vytvorenia šifrovaného PayPal tlačidlá, a dokonca aj generuje HTML, ASP, PHP a kód pre Vás k zvýšeniu predaja sa. Kód je plne modifikovateľné (okrem šifrovanie) pre vás pridať ďalšie bezpečnostné opatrenia na vlastnú päsť. Pre rýchle šifrované tlačidlá, web automatizácie umožňuje začať okamžite s ničím viac ako súbor vo formáte CSV s vaším produktom a zvýhodnené ceny v ňom. Pre väčšiu kontrolu, môžete si vytvárať vlastné tlačidlá s vlastným bezpečný PKCS # 12 šifrovací certifikát, ktorý nahráte na PayPal. Kompletný návod na krok-za-krokom prechádzke ukázať vám, ako vytvoriť bezpečné certifikáty. Zákazková šarže šifrované tlačidlo PayPal generácie je rýchlejší, než web automatizácie, a môžete vytvoriť desiatky, stovky alebo tisíce tlačidiel prakticky bez plytvania času. Kompletná sada tlačidiel pre šifrované platby produkt so zľavami trvá asi 10 sekúnd. Nemôžete vytvárať tlačidlá žiadne rýchlejšie a jednoduchšie. Šifrované PayPal tlačidla zabrániť vniknutiu a odcudzenie tovaru. Neexistuje žiadny spôsob, ako niekoho k zmene ceny, produkty, alebo akékoľvek údaje o platbe, pretože každé tlačidlo je bezpečne šifrovaná. Časovo citlivé zľavy sú osvedčený spôsob, ako motivovať potenciálnych zákazníkov, aby sa, že zásadné rozhodnutie Kúp teraz! Vzhľadom k tomu, zákazník získa zľavu, ale cítiť sa dobre o ich nákupe. Sa zvýšenie tržieb, Renegade PayPal dávky šifrovaných Tlačidlo Generátor vyplatí takmer okamžite. Stiahnite si plne funkčné skúšobné dnes zistiť len to, čo zákazník skúsenosti a čo časovo citlivé zľavy sú všetci okolo. Môžete rýchlo vyhodnocovať kúpiť nákupu bezpečne on-line prostredníctvom služby PayPal, s gombíkmi, ktoré boli zašifrované pomocou PayPal Renegade dávky Šifrovaný tlačidlo generátora!

Sťahujte tu: PayPal Batch Encrypted Button Generator 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ViewPoint 5.01Novinka

Viewpoint - double steganography, program and data hiding, file encryption.

Orientačný preklad: Aspekty - dvojitý steganografie, program a dáta úkrytu, šifrovanie súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.02 MB

dbQwikMySSH 1.1.0.0Novinka

Connect to MySQL using SSH, encrypt data, bypass port 3306 blocking

Orientačný preklad: Pripojiť k MySQL pomocou SSH, šifrovanie údajov, obísť prístavu 3306 blokovanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.53 MB

Take-Away USB Flashdisk Encryption 1.0.2.10Novinka

Encryption for USB pendrives.

Orientačný preklad: Šifrovanie pre USB pendrives.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.49 MB

Password Cracker 3.90Novinka

Tool for restoring forgotten passwords (also in Internet Explorer)

Orientačný preklad: Nástroj pre obnovu zabudnutého hesla (aj v Internet Exploreri)

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Whitenoise Computer File Security 5.0Novinka

Whitenoise Unbroken - Encrypt files on your computer hard drive

Orientačný preklad: Šifrovanie súborov na pevnom disku počítača.

Licencia: Demo | Veľkosť: 7.34 MB

TWSicher 1.1Novinka

Password save

Orientačný preklad: Heslo uložiť

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.31 MB

PartitionCleaner 1.0Novinka

With the partition Cleaner, you can download a program that the free area of you

Orientačný preklad: S oblasť Cleaner si prevziať program, ktorý oblasti bez výskytu ste

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.43 MB

Free File Encryptor 1.0Novinka

Free File Encryptor - Keep your information secure.

Orientačný preklad: Súbor zadarmo Encryptor - chrániť vaše informácie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.13 MB

Folder Password Expert 2.1.0.4Novinka

Security software program to put a password on computer folders.

Orientačný preklad: Bezpečnostné softvérový program, aby heslo na počítači zložky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.83 MB

Najsťahovanejšie programy