Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PayPal Batch Encrypted Button Generator 3.0

Autor: Renegade Minds
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.78 MB
Cena: 24.95 $
Počet stiahnutí: 784
Dátum pridania: 2006-10-23
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu PayPal Batch Encrypted Button Generator:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PayPal Batch Encrypted Button Generator vo verzií 3.0 od autora Renegade Minds. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PayPal Batch Encrypted Button Generator je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PayPal Batch Encrypted Button Generator ..

Popis od autora programu - Renegade Minds v anglickom jazyku:

Increase profits and sales by offering visitors time sensitive discounts that encourage conversions to paying customers. The Renegade PayPal Batch Encrypted Button Generator walks you through the process of creating encrypted PayPal buttons, and even generates HTML, ASP, and PHP code for you to increase your sales with.

Code is fully modifiable (excepting the encryption) for you to add additional security measures of your own.

For fast encrypted buttons, web automation lets you get started immediately with nothing more than a CSV file with your product and discounted prices in it.

For more control, you can create customized buttons with your own secure PKCS#12 encryption certificate that you upload to PayPal. Complete instructions in a step-by-step walk through show you how to create your secure certificates.

Customized batch encrypted PayPal button generation is faster than web automation, and you can create tens, hundreds or thousands of buttons practically without wasting time. A complete set of encrypted payment buttons for a product with discounts takes about 10 seconds. You can't create buttons any faster or easier.

Encrypted PayPal buttons prevent hacking and product theft. There is no way for anyone to change prices, products, or any payment details because each button is securely encrypted.

Time sensitive discounts are a proven way to motivate potential customers to make that crucial decision to BUY NOW! Since the customer gets a discount, they feel good about their purchase.

With increased sales, the Renegade PayPal Batch Encrypted Button Generator pays for itself almost instantly.

Download the fully functional trial today to find out just what the customer experience is and what time sensitive discounts are all about. You can quickly evaluate the process buy purchasing securely online through PayPal, with buttons that were encrypted using the Renegade PayPal Batch Encrypted Button Generator!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Zvýšenie zisku a predaja tým, že ponúka návštevníkom časovo citlivé zľavy, ktoré podporujú konverzie k platiacim zákazníkom. Renegade PayPal dávky šifrovaných tlačidla Generátor vás prevedie procesom vytvorenia šifrovaného PayPal tlačidlá, a dokonca aj generuje HTML, ASP, PHP a kód pre Vás k zvýšeniu predaja sa. Kód je plne modifikovateľné (okrem šifrovanie) pre vás pridať ďalšie bezpečnostné opatrenia na vlastnú päsť. Pre rýchle šifrované tlačidlá, web automatizácie umožňuje začať okamžite s ničím viac ako súbor vo formáte CSV s vaším produktom a zvýhodnené ceny v ňom. Pre väčšiu kontrolu, môžete si vytvárať vlastné tlačidlá s vlastným bezpečný PKCS # 12 šifrovací certifikát, ktorý nahráte na PayPal. Kompletný návod na krok-za-krokom prechádzke ukázať vám, ako vytvoriť bezpečné certifikáty. Zákazková šarže šifrované tlačidlo PayPal generácie je rýchlejší, než web automatizácie, a môžete vytvoriť desiatky, stovky alebo tisíce tlačidiel prakticky bez plytvania času. Kompletná sada tlačidiel pre šifrované platby produkt so zľavami trvá asi 10 sekúnd. Nemôžete vytvárať tlačidlá žiadne rýchlejšie a jednoduchšie. Šifrované PayPal tlačidla zabrániť vniknutiu a odcudzenie tovaru. Neexistuje žiadny spôsob, ako niekoho k zmene ceny, produkty, alebo akékoľvek údaje o platbe, pretože každé tlačidlo je bezpečne šifrovaná. Časovo citlivé zľavy sú osvedčený spôsob, ako motivovať potenciálnych zákazníkov, aby sa, že zásadné rozhodnutie Kúp teraz! Vzhľadom k tomu, zákazník získa zľavu, ale cítiť sa dobre o ich nákupe. Sa zvýšenie tržieb, Renegade PayPal dávky šifrovaných Tlačidlo Generátor vyplatí takmer okamžite. Stiahnite si plne funkčné skúšobné dnes zistiť len to, čo zákazník skúsenosti a čo časovo citlivé zľavy sú všetci okolo. Môžete rýchlo vyhodnocovať kúpiť nákupu bezpečne on-line prostredníctvom služby PayPal, s gombíkmi, ktoré boli zašifrované pomocou PayPal Renegade dávky Šifrovaný tlačidlo generátora!

Sťahujte tu: PayPal Batch Encrypted Button Generator 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ABC Lock 1.6Novinka

Lock, hide, and password-protect your all private files and folders.

Orientačný preklad: Zamknutie, skryť a heslo-chrániť všetky súkromné súbory a priečinky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.48 MB

Internet Secure Tunneling 2.0.0.244Novinka

Forward otherwise insecure TCP traffic through encrypted SSH tunne.

Orientačný preklad: Dopredu inak neisté TCP prevádzka cez šifrované SSH tunelov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.90 MB

SensiGuard 3.2.1Novinka

SensiGuard is the the fastest, easiest way to lock and encrypt folders & files

Orientačný preklad: SensiGuard je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako Zamknutie a šifrovať priečinky & súbory

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.35 MB

Exe Password 2004Novinka

Protect any EXE-file (also in the network) with a password.

Orientačný preklad: Chrániť všetky EXE-súbor (tiež v sieti), s heslom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

VIPstegano 1.2.1Novinka

A tool to hide scrambled text in a picture - a way to avoid attention

Orientačný preklad: Nástroj pre skrytie miešaná textu v obrázku - spôsob, ako sa vyhnúť pozornosti

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.54 MB

FileMax Cryptor 1.8Novinka

Encrypt your files easily and quickly with FileMax Cryptor.

Orientačný preklad: Šifrovať súbory ľahko a rýchlo s FileMax Cryptor.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.20 MB

Supreme Text Scrambler 1.21Novinka

Supreme Text Scrambler is text encryption software that encrypts/decrypts text.

Orientačný preklad: Najvyšší Scrambler Text je text šifrovací softvér, ktorý šifruje/decrypts text.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.32 MB

dbQwikMySSH 1.1.0.0Novinka

Connect to MySQL using SSH, encrypt data, bypass port 3306 blocking

Orientačný preklad: Pripojiť k MySQL pomocou SSH, šifrovanie údajov, obísť prístavu 3306 blokovanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.53 MB

Easy Private Disk 1.11Novinka

An easy-to-use program to protect sensitive data

Orientačný preklad: Je ľahké-to-use program na ochranu citlivých údajov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Najsťahovanejšie programy