Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PayPal Batch Encrypted Button Generator 3.0

Autor: Renegade Minds
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.78 MB
Cena: 24.95 $
Počet stiahnutí: 721
Dátum pridania: 2006-10-23
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu PayPal Batch Encrypted Button Generator:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PayPal Batch Encrypted Button Generator vo verzií 3.0 od autora Renegade Minds. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PayPal Batch Encrypted Button Generator je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PayPal Batch Encrypted Button Generator ..

Popis od autora programu - Renegade Minds v anglickom jazyku:

Increase profits and sales by offering visitors time sensitive discounts that encourage conversions to paying customers. The Renegade PayPal Batch Encrypted Button Generator walks you through the process of creating encrypted PayPal buttons, and even generates HTML, ASP, and PHP code for you to increase your sales with.

Code is fully modifiable (excepting the encryption) for you to add additional security measures of your own.

For fast encrypted buttons, web automation lets you get started immediately with nothing more than a CSV file with your product and discounted prices in it.

For more control, you can create customized buttons with your own secure PKCS#12 encryption certificate that you upload to PayPal. Complete instructions in a step-by-step walk through show you how to create your secure certificates.

Customized batch encrypted PayPal button generation is faster than web automation, and you can create tens, hundreds or thousands of buttons practically without wasting time. A complete set of encrypted payment buttons for a product with discounts takes about 10 seconds. You can't create buttons any faster or easier.

Encrypted PayPal buttons prevent hacking and product theft. There is no way for anyone to change prices, products, or any payment details because each button is securely encrypted.

Time sensitive discounts are a proven way to motivate potential customers to make that crucial decision to BUY NOW! Since the customer gets a discount, they feel good about their purchase.

With increased sales, the Renegade PayPal Batch Encrypted Button Generator pays for itself almost instantly.

Download the fully functional trial today to find out just what the customer experience is and what time sensitive discounts are all about. You can quickly evaluate the process buy purchasing securely online through PayPal, with buttons that were encrypted using the Renegade PayPal Batch Encrypted Button Generator!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Zvýšenie zisku a predaja tým, že ponúka návštevníkom časovo citlivé zľavy, ktoré podporujú konverzie k platiacim zákazníkom. Renegade PayPal dávky šifrovaných tlačidla Generátor vás prevedie procesom vytvorenia šifrovaného PayPal tlačidlá, a dokonca aj generuje HTML, ASP, PHP a kód pre Vás k zvýšeniu predaja sa. Kód je plne modifikovateľné (okrem šifrovanie) pre vás pridať ďalšie bezpečnostné opatrenia na vlastnú päsť. Pre rýchle šifrované tlačidlá, web automatizácie umožňuje začať okamžite s ničím viac ako súbor vo formáte CSV s vaším produktom a zvýhodnené ceny v ňom. Pre väčšiu kontrolu, môžete si vytvárať vlastné tlačidlá s vlastným bezpečný PKCS # 12 šifrovací certifikát, ktorý nahráte na PayPal. Kompletný návod na krok-za-krokom prechádzke ukázať vám, ako vytvoriť bezpečné certifikáty. Zákazková šarže šifrované tlačidlo PayPal generácie je rýchlejší, než web automatizácie, a môžete vytvoriť desiatky, stovky alebo tisíce tlačidiel prakticky bez plytvania času. Kompletná sada tlačidiel pre šifrované platby produkt so zľavami trvá asi 10 sekúnd. Nemôžete vytvárať tlačidlá žiadne rýchlejšie a jednoduchšie. Šifrované PayPal tlačidla zabrániť vniknutiu a odcudzenie tovaru. Neexistuje žiadny spôsob, ako niekoho k zmene ceny, produkty, alebo akékoľvek údaje o platbe, pretože každé tlačidlo je bezpečne šifrovaná. Časovo citlivé zľavy sú osvedčený spôsob, ako motivovať potenciálnych zákazníkov, aby sa, že zásadné rozhodnutie Kúp teraz! Vzhľadom k tomu, zákazník získa zľavu, ale cítiť sa dobre o ich nákupe. Sa zvýšenie tržieb, Renegade PayPal dávky šifrovaných Tlačidlo Generátor vyplatí takmer okamžite. Stiahnite si plne funkčné skúšobné dnes zistiť len to, čo zákazník skúsenosti a čo časovo citlivé zľavy sú všetci okolo. Môžete rýchlo vyhodnocovať kúpiť nákupu bezpečne on-line prostredníctvom služby PayPal, s gombíkmi, ktoré boli zašifrované pomocou PayPal Renegade dávky Šifrovaný tlačidlo generátora!

Sťahujte tu: PayPal Batch Encrypted Button Generator 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MAXA Text2EXE 3.3Novinka

MAXA Text2Exe is an executable container for encrypted text.

Orientačný preklad: MAXA Text2Exe je spustiteľný kontajner pre šifrovaný text.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.13 MB

Stealth Files 4.0Novinka

The ultimate Tool for packing, encrypting and hiding files.

Orientačný preklad: Ten najdokonalejší nástroj na balenie, šifrovanie a skrytie súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.59 MB

Relationship and Dating CHMOD Calculator 1.0Novinka

Download free relationship and dating CHMOD calculator for internet explorer.

Orientačný preklad: Je určený pre program internet explorer, venuje sa témam ako vzťah, manželstvo, priateľstvo, rozvod, láska.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.40 MB

1 Second Folder Encrypt Free 6.71Novinka

With 1 Second Folder Encryption, You don't worry your child find your amor photo

Orientačný preklad: S 1 Druhá zložka šifrovanie, Neboj vaše dieťa nájsť amor foto

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

BLUBOX v5 Novinka

Powerful photo compression tool - encrypt, compress & share your digital photos

Orientačný preklad: Mocný foto kompresie nástroj - šifrovanie, kompresiu "zdieľať vaše digitálne fotografie

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.9 MB

Belkasoft Parental IM Control 1.01Novinka

Searches and analyzes your children chats made with various Internet Messengers

Orientačný preklad: Vyhľadáva a analyzuje vaše deti z chaty s rôznymi Internet Poslovia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.64 MB

Dekart Private Disk 2.09Novinka

Powerful, reliable and flexible disk encryption program for Windows.

Orientačný preklad: Výkonný, spoľahlivý a flexibilný šifrovanie disku program pre Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.23 MB

Alligator Data Guard 1.1.060Novinka

Alligator Data Guard is a powerful tool for protecting your confidential data.

Orientačný preklad: Alligator Data Guard je mocný nástroj pre ochranu vašich dôverných údajov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.87 MB

My Encrypter 1.3.3Novinka

My Encrypter provides easy to use fast file encryption for all file types.

Orientačný preklad: My Encrypter ponúka jednoduché použitie rýchle šifrovanie súborov pre všetky typy súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.65 MB

Najsťahovanejšie programy