Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

PayPal Batch Encrypted Button Generator 3.0

Autor: Renegade Minds
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.78 MB
Cena: 24.95 $
Počet stiahnutí: 839
Dátum pridania: 2006-10-23
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu PayPal Batch Encrypted Button Generator:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PayPal Batch Encrypted Button Generator vo verzií 3.0 od autora Renegade Minds. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PayPal Batch Encrypted Button Generator je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PayPal Batch Encrypted Button Generator ..

Popis od autora programu - Renegade Minds v anglickom jazyku:

Increase profits and sales by offering visitors time sensitive discounts that encourage conversions to paying customers. The Renegade PayPal Batch Encrypted Button Generator walks you through the process of creating encrypted PayPal buttons, and even generates HTML, ASP, and PHP code for you to increase your sales with.

Code is fully modifiable (excepting the encryption) for you to add additional security measures of your own.

For fast encrypted buttons, web automation lets you get started immediately with nothing more than a CSV file with your product and discounted prices in it.

For more control, you can create customized buttons with your own secure PKCS#12 encryption certificate that you upload to PayPal. Complete instructions in a step-by-step walk through show you how to create your secure certificates.

Customized batch encrypted PayPal button generation is faster than web automation, and you can create tens, hundreds or thousands of buttons practically without wasting time. A complete set of encrypted payment buttons for a product with discounts takes about 10 seconds. You can't create buttons any faster or easier.

Encrypted PayPal buttons prevent hacking and product theft. There is no way for anyone to change prices, products, or any payment details because each button is securely encrypted.

Time sensitive discounts are a proven way to motivate potential customers to make that crucial decision to BUY NOW! Since the customer gets a discount, they feel good about their purchase.

With increased sales, the Renegade PayPal Batch Encrypted Button Generator pays for itself almost instantly.

Download the fully functional trial today to find out just what the customer experience is and what time sensitive discounts are all about. You can quickly evaluate the process buy purchasing securely online through PayPal, with buttons that were encrypted using the Renegade PayPal Batch Encrypted Button Generator!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Zvýšenie zisku a predaja tým, že ponúka návštevníkom časovo citlivé zľavy, ktoré podporujú konverzie k platiacim zákazníkom. Renegade PayPal dávky šifrovaných tlačidla Generátor vás prevedie procesom vytvorenia šifrovaného PayPal tlačidlá, a dokonca aj generuje HTML, ASP, PHP a kód pre Vás k zvýšeniu predaja sa. Kód je plne modifikovateľné (okrem šifrovanie) pre vás pridať ďalšie bezpečnostné opatrenia na vlastnú päsť. Pre rýchle šifrované tlačidlá, web automatizácie umožňuje začať okamžite s ničím viac ako súbor vo formáte CSV s vaším produktom a zvýhodnené ceny v ňom. Pre väčšiu kontrolu, môžete si vytvárať vlastné tlačidlá s vlastným bezpečný PKCS # 12 šifrovací certifikát, ktorý nahráte na PayPal. Kompletný návod na krok-za-krokom prechádzke ukázať vám, ako vytvoriť bezpečné certifikáty. Zákazková šarže šifrované tlačidlo PayPal generácie je rýchlejší, než web automatizácie, a môžete vytvoriť desiatky, stovky alebo tisíce tlačidiel prakticky bez plytvania času. Kompletná sada tlačidiel pre šifrované platby produkt so zľavami trvá asi 10 sekúnd. Nemôžete vytvárať tlačidlá žiadne rýchlejšie a jednoduchšie. Šifrované PayPal tlačidla zabrániť vniknutiu a odcudzenie tovaru. Neexistuje žiadny spôsob, ako niekoho k zmene ceny, produkty, alebo akékoľvek údaje o platbe, pretože každé tlačidlo je bezpečne šifrovaná. Časovo citlivé zľavy sú osvedčený spôsob, ako motivovať potenciálnych zákazníkov, aby sa, že zásadné rozhodnutie Kúp teraz! Vzhľadom k tomu, zákazník získa zľavu, ale cítiť sa dobre o ich nákupe. Sa zvýšenie tržieb, Renegade PayPal dávky šifrovaných Tlačidlo Generátor vyplatí takmer okamžite. Stiahnite si plne funkčné skúšobné dnes zistiť len to, čo zákazník skúsenosti a čo časovo citlivé zľavy sú všetci okolo. Môžete rýchlo vyhodnocovať kúpiť nákupu bezpečne on-line prostredníctvom služby PayPal, s gombíkmi, ktoré boli zašifrované pomocou PayPal Renegade dávky Šifrovaný tlačidlo generátora!

Sťahujte tu: PayPal Batch Encrypted Button Generator 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Password Recovery for FileZilla 1.05.04.09Novinka

FileZilla Password Recovery Tool

Orientačný preklad: FileZilla Heslo Recovery Tool

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.29 MB

Easy Email Encryption Lite 8.09Novinka

For sending and receiving encrypted email.

Orientačný preklad: Na odosielanie a prijímanie Zašifrovaný e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.47 MB

Neo Cryptor 1.1Novinka

Easy to use utility, used to protect and secure all your important files.

Orientačný preklad: Jednoduché použitie nástroja, ktorý sa používa na ochranu a zabezpečiť všetky vaše dôležité súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.32 MB

File Own Guard 2.1Novinka

Swift File and Folder Encryption and Secure Data Deletion Tool...

Orientačný preklad: Swift šifrovanie súborov a priečinkov a bezpečné odstránenie dát nástroj ...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

Fox Protection 2.1.535Novinka

Lock file,folder,drive. Encrypt file by AES encryption.Protect your PC data.

Orientačný preklad: S programom Fox Protection môžete zamknúť súbor, priečinok a chrániť Vaše dôležité dáta pred ich zneužitím.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.77 MB

Idea crypting module for BestCrypt 7.20Novinka

Idea crypting driver for BestCrypt version 6.0b or newer.

Orientačný preklad: Modul na šifrovanie dát pomocou IDEA algoritmu, ktorý pracuje v prostredí BestCrypt.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

SecuKEEPER 2.93Novinka

SecuKEEPER lock or encrypt files, folders and disk with all-in-one encryption.

Orientačný preklad: Sú vaše súbory a priečinky v bezpečí? SecuKEEPER je softvér, ktorý šifruje súbory na disku.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.36 MB

DRMsoft Video Packer 10.0Novinka

Pack video & codec & player into exe with password protect, Video to EXE Convert

Orientačný preklad: Balík videa & kodek & prehrávač do exe heslom chrániť, Video EXE previesť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.84 MB

BLUBOX v5 Novinka

Powerful photo compression tool - encrypt, compress & share your digital photos

Orientačný preklad: Mocný foto kompresie nástroj - šifrovanie, kompresiu "zdieľať vaše digitálne fotografie

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.9 MB

Najsťahovanejšie programy