Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PC Activity Monitor Professional 7.6.4

Autor: Global Information Technology (UK) Ltd
Stránka: www.pcacme.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.90 MB
Cena: 112.46 $
Počet stiahnutí: 1518
Dátum pridania: 2007-11-03
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu PC Activity Monitor Professional:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PC Activity Monitor Professional vo verzií 7.6.4 od autora Global Information Technology (UK) Ltd. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PC Activity Monitor Professional je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PC Activity Monitor Professional ..

Popis od autora programu - Global Information Technology (UK) Ltd v anglickom jazyku:

PC Activity Monitor Professional (PC Acme Professional) is designed for monitoring user's PC activity. PC Acme Professional works under Windows 2000/XP operating systems. All the data collected while monitoring are saved to the encrypted log file located on the user's machine. The monitoring program works in the background, transparently for the user, on the level of OS kernel driver. PC Acme Professional supports UNICODE, i.e. it is able to record even the languages with hieroglyphic writing. Another strong side of PC Acme Professional is its protection measures. It is completely hidden, and even an experienced user cannot locate, stop or destroy the program. Each event has its own timestamp. Information from the log file after it has been correspondingly decoded and operated is entered in the data base (DB). Reports from the DB are converted to HTML format for more convenient viewing in browser. PC Acme Professional supports client/server architecture and allows to monitor all PCs in the local network from a centralized control center. The program is totally invisible and undetectable for firewalls and other software.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

PC Activity Monitor Professional (PC Acme Professional) je určený pre sledovanie aktivity užívateľov PC. PC Acme Professional pracuje pod Windows 2000/XP operačné systémy. Všetky údaje zozbierané pri monitorovaní sú ukladané do šifrovaného súboru denníka sa nachádza na počítači užívateľa. Program sledovania pracuje na pozadí, transparentne pre používateľov, na úrovni ovládača jadra OS. PC Acme Professional podporuje UNICODE, tj je schopný zaznamenať i jazyky s Hieroglyphica písania. Ďalšou silnou stránkou PC Acme Professional je jeho ochranné opatrenia. Je to úplne skrytá, a dokonca aj skúsený užívateľ nemôže nájsť, zastaviť alebo zničiť program. Každá udalosť má svoje vlastné časovú pečiatku. Informácie zo súboru protokolu potom, čo bol zodpovedajúcim spôsobom dekódovať a prevádzkuje je zapísaná v databáze (DB). Správy z DB sú prevádzané do formátu HTML pre pohodlnejšie prehliadanie v prehliadači. PC Acme Professional podporuje architektúru klient / server a umožňuje monitorovať všetky počítače v lokálnej sieti z centrálneho riadiaceho centra. Tento program je úplne neviditeľné a nezistiteľný pre firewally a ďalší softvér.

Sťahujte tu: PC Activity Monitor Professional 7.6.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

LaptopLocate 2.9.2Novinka

Keeps a log of where your laptop goes and sends to an email address.

Orientačný preklad: Udržuje log, kde notebook jede a odošle na e-mailovú adresu.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.58 MB

EagleEyeOS One 3.0.1Novinka

Quick and easy-to-manage data protection solution to prevent data leakage.

Orientačný preklad: Rýchle a jednoduché spravovanie údajov ochrana roztok na zabránenie úniku dát.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.83 MB

Spy Voice Recorder 3.24Novinka

Spy Voice Recorder, computer sound monitor expert spying voice chat messengers.

Orientačný preklad: Spy hlasový záznamník, počítačové sound monitorovať poslíčkov chat odborníkov špionážne hlas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.23 MB

SpyPal Yahoo! Messenger Spy 2012 9.15Novinka

Spypal, secretly record all Yahoo! Messenger chats.

Orientačný preklad: Spypal, tajne záznam všetkých Yahoo! Messenger chaty.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.9 MB

Desktop Scout 5.20Novinka

Secretly record and monitor any PC in the home, school or office remotely.

Orientačný preklad: Tajne zaznamenať a monitorovať všetky PC v domov, školy alebo office vzdialene.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.25 MB

Keylogger Remote 5.1.4.1Novinka

Advanced keylogger software captures screenshots of all accessed application

Orientačný preklad: Pokročilý softvér keylogger zachytiť screenshoty zo všetkých prístupné aplikácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.41 MB

All-Spy Keylogger 4.7Novinka

All-Spy Keylogger it

Orientačný preklad: All-Spy Keylogger je

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.29 MB

Stealth Web Page Recorder 1.1Novinka

Invisibly records web-based emails and password protected web pages

Orientačný preklad: Neviditeľne záznamy on-line e-maily a heslo chránené webových stránok

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.11 MB

MG-Shadow: Computer monitoring software 2.0.1617Novinka

The most stable and easy to use software to secretly monitor anyone's computer

Orientačný preklad: Najstabilnejší a ľahko použiteľný softvér pre niekoho tajne sledovať v počítači

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.96 MB

Najsťahovanejšie programy