Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PC Gradebook 4.1.2

Autor: Schoolhouse Software
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.34 MB
Cena: 79.00 $
Počet stiahnutí: 1279
Dátum pridania: 2005-06-15
Aktualizácia: 2011-11-12

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu PC Gradebook:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PC Gradebook vo verzií 4.1.2 od autora Schoolhouse Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PC Gradebook je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PC Gradebook ..

Popis od autora programu - Schoolhouse Software v anglickom jazyku:

Make grading easy. PC Gradebook - The Teacher's Secret Weapon. Grading has never been easier than it is now. With PC Gradebook you can print five different style progress reports for parent communication, maintain conduct grades, print over 40 different administrative reports, print student report cards that combine averages from different classes, and more. There are just to many features to list. Download the demo today. PC Gradebook represents the culmination of 23 years of grade book research and development. PC Gradebook has been created by a teacher for teachers with input from hundreds of other teachers. Teacher talk is used, not computer speak. The menus are straightforward and easy to follow. Our programs contain many features that teachers will appreciate including the generation of over 30 different on-screen and printer reports. We encourage you to download a demo. The demo is fully functional except it limits input to 10 students and 10 assignments.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Aby triedenie jednoduché. PC Gradebook - učiteľ tajná zbraň. Triedenie nebolo nikdy jednoduchšie ako teraz. S PC Gradebook môžete vytlačiť piatich rôznych správy štýl pokroku na materskej komunikáciu, zachovať správania tried, vytlačiť viac ako 40 rôznych administratívne správy, vytlačiť študent správu kariet, ktoré kombinujú priemerov z rôznych tried a viac. Existuje len na mnoho funkcií do zoznamu. Stiahnite si demo dnes. PC Gradebook predstavuje vyvrcholením 23 rokov triedy knihy výskumu a vývoja. PC Gradebook vytvoril učiteľ pre učiteľov so vstupnými údajmi od stovky ďalších učiteľov. Používa učiteľ hovoriť, hovoriť nie počítača. Ponuky sú priamočiare a jednoduché sledovať. Naše programy obsahujú mnoho funkcií, že učitelia ocenia, vrátane generácie viac ako 30 rôznych na obrazovke a tlačiarne správy. Odporúčame vám stiahnuť demo. Demo je plne funkčné, okrem toho obmedzuje vstup 10 študentov a 10 priradenia.

Sťahujte tu: PC Gradebook 4.1.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

GMAT Exam Simulator 5.0.0Novinka

GMAT Exam Simulator - Complete with all three sections

Orientačný preklad: GMAT skúška Simulator - kompletné so všetkými tromi bodmi

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.08 MB

performing the dumbbell lunge 1.0Novinka

The dumbbell lunge has always been a critical exercise in professional bodybuild

Orientačný preklad: Činka lopte vždy bolo kritické výkon v profesionálnych bodybuild

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

Opus Headstart 5.5Novinka

Dedicated educational multimedia software for primary school and KS2.

Orientačný preklad: Špecializované vzdelávacie multimediálneho softvéru na základnej škole a KS2.

Licencia: Demo | Veľkosť: 80.82 MB

MS-Agent Scripting Software 2.3Novinka

Allows you to create MS Agent presentation without programming.

Orientačný preklad: Umožňuje vytvárať prezentácie MS Agent bez programovania.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.15 MB

creditor-debt-settlement-teaching-tool 1.15Novinka

Great for teachers, students and parents.

Orientačný preklad: Skvelé pre učiteľov, študentov a rodičmi.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.96 MB

InstantStretch 3.1Novinka

Fully Automated Stretching Routine Software with 135 unique Stretching Exercises

Orientačný preklad: Plne automatizovaný Strečing Rutinné Softvér s 135 unikátnych naťahovacie cvičenia

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.18 MB

GS Typing Tutor Network 1.0.0Novinka

A network version of GS Typing Tutor for schools,learning centers,computer labs.

Orientačný preklad: Sieťovú verziu GS Typing Tútor pre školy, vzdelávacie centrá, počítačové laboratóriá.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.42 MB

Custom T shirts & Custom Screen Printing 1.0Novinka

Custom T shirts & Custom Screen Printing ebook from TheTdesigner.com

Orientačný preklad: Vlastné t shirts & vlastné obrazovke tlač ebook z TheTdesigner.com

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.51 MB

Rationale 1.5.4Novinka

Critical thinking, argument mapping and structured mind mapping tool

Orientačný preklad: Kritické myslenie, argumentácia mapovanie a mapovanie mysle štruktúrovaný nástroj

Licencia: Demo | Veľkosť: 7.78 MB

Najsťahovanejšie programy