Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

PC Gradebook 4.1.2

Autor: Schoolhouse Software
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.34 MB
Cena: 79.00 $
Počet stiahnutí: 1378
Dátum pridania: 2005-06-15
Aktualizácia: 2011-11-12

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu PC Gradebook:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PC Gradebook vo verzií 4.1.2 od autora Schoolhouse Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PC Gradebook je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PC Gradebook ..

Popis od autora programu - Schoolhouse Software v anglickom jazyku:

Make grading easy. PC Gradebook - The Teacher's Secret Weapon. Grading has never been easier than it is now. With PC Gradebook you can print five different style progress reports for parent communication, maintain conduct grades, print over 40 different administrative reports, print student report cards that combine averages from different classes, and more. There are just to many features to list. Download the demo today. PC Gradebook represents the culmination of 23 years of grade book research and development. PC Gradebook has been created by a teacher for teachers with input from hundreds of other teachers. Teacher talk is used, not computer speak. The menus are straightforward and easy to follow. Our programs contain many features that teachers will appreciate including the generation of over 30 different on-screen and printer reports. We encourage you to download a demo. The demo is fully functional except it limits input to 10 students and 10 assignments.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Aby triedenie jednoduché. PC Gradebook - učiteľ tajná zbraň. Triedenie nebolo nikdy jednoduchšie ako teraz. S PC Gradebook môžete vytlačiť piatich rôznych správy štýl pokroku na materskej komunikáciu, zachovať správania tried, vytlačiť viac ako 40 rôznych administratívne správy, vytlačiť študent správu kariet, ktoré kombinujú priemerov z rôznych tried a viac. Existuje len na mnoho funkcií do zoznamu. Stiahnite si demo dnes. PC Gradebook predstavuje vyvrcholením 23 rokov triedy knihy výskumu a vývoja. PC Gradebook vytvoril učiteľ pre učiteľov so vstupnými údajmi od stovky ďalších učiteľov. Používa učiteľ hovoriť, hovoriť nie počítača. Ponuky sú priamočiare a jednoduché sledovať. Naše programy obsahujú mnoho funkcií, že učitelia ocenia, vrátane generácie viac ako 30 rôznych na obrazovke a tlačiarne správy. Odporúčame vám stiahnuť demo. Demo je plne funkčné, okrem toho obmedzuje vstup 10 študentov a 10 priradenia.

Sťahujte tu: PC Gradebook 4.1.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

YouTube Traffic Secrets 1Novinka

5 Exciting YouTube Tricks to Increase Targeted Website Traffic Fast.

Orientačný preklad: 5 Vzrušujúce YouTube trikov pre zvýšenie cielené prevádzku webových stránok rýchlo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.53 MB

Ultimate Vocabulary 2006Novinka

Improve Your Vocabulary And Success. Money Back Guarantee.

Orientačný preklad: Zlepšiť svoje slovnej zásoby a úspech. Záruka vrátenia peňazí.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.01 MB

Tattos: Which One 1.0Novinka

A tattoo ebook touching on very fascinating aspects of the the subject

Orientačný preklad: Tetovanie ebook dotýka veľmi fascinujúce aspekty predmetu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

AT Electronics 4.1Novinka

Automotive electronic systems simulation and diagnostic training program

Orientačný preklad: Automobilové simulácia elektronických systémov a diagnostických vzdelávací program

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.40 MB

Methode de guitare - Vol I 5.5.0Novinka

Cours de guitare pour debutants - Volume I - Special Debutant(e)s

Orientačný preklad: Cours de gitaru pour debutantmi - zväzok I - Špeciálne debutant (e) y

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.92 MB

InstantStretch 3.1Novinka

Fully Automated Stretching Routine Software with 135 unique Stretching Exercises

Orientačný preklad: Plne automatizovaný Strečing Rutinné Softvér s 135 unikátnych naťahovacie cvičenia

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.18 MB

MB Hanuman Chalisa 1.15Novinka

MB Hanuman Chalisa is a Vedic oracle software.

Orientačný preklad: MB Hanuman Chalisa je Vedic softvéru Oracle.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.43 MB

hydroponic nutrients 1.1Novinka

Nutrient deficiency, Flash player required for proper use

Orientačný preklad: Nedostatkom živín, Flash player potrebné pre správne použitie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.47 MB

Abilities Builder Whole Numbers Plus 8.0Novinka

Improve whole number computation skills from addition through division.

Orientačný preklad: Zlepšiť zručnosti celé číslo výpočtu z Navyše cez divíziu.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.78 MB

Najsťahovanejšie programy