Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Frogs Screensaver

  Žaby ako šetrič obrazovky. Množstvo fotografií žiab. »
  Licencia: Shareware

 • Best Vista Tune

  Ladenie výkonu a optimalizácia systému Windows Vista. »
  Licencia: Shareware

 • Numero

  Numero je zaujímavá kalkulačka, ktorá bola vyrobená ako náhrada kalkulačky OS Windows. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Pelagian Dictionary 2.7

Autor: Pelagian Softwares
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.60 MB
Cena: 23 $
Počet stiahnutí: 1172
Dátum pridania: 2008-02-18
Aktualizácia: 2012-04-04

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Slovníky

Operačný systém:

Win98, WinXP

Krátky popis k programu Pelagian Dictionary:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Pelagian Dictionary vo verzií 2.7 od autora Pelagian Softwares. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Pelagian Dictionary je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Pelagian Dictionary ..

Popis od autora programu - Pelagian Softwares v anglickom jazyku:

This software is an electronic searchable Hindi-English and English-Hindi e-dictionary. Using this dictionary you no longer need to spend hours looking up a word. This is the most comprehensive, highly valued edition which is useful for Professionals, Industrialists, Computer Users, and Hindi - English Learners, Higher study Students and children. Using this software you can learn Hindi or English mean with synonymous and pronunciation by the given word of alternate language. To get the translated mean and synonymous of any word, just click on or type in the search box of English or Hindi word and you will be taken to the dictionary's entry for the word in the alternate language. This CD is indispensable for those learning Hindi or English. Basic Features of this Hindi to English and English to Hindi e-dictionary software are as follow here >>> ? Words described bilingually ?English-Hindi and Hindi-English? More than 1, 20,000 Words Power with definition and synonyms ? More than 20,000 Idioms, Phrases, Proverbs ? Pronunciation in written and voice also ? Search available from both language ? First e-Dictionary of its kind ? Used both of script : Devnagari Lipi and Roman Script ?Search and Display available in both script Devnagari Lipi and Roman Script ? User Friendly Interface

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tento softvér je elektronický prehľadávateľný Hindčina anglicky a Hindčina angličtina e-slovník. Pomocou tohto slovníka už budete musieť stráviť hodiny vzhlédl slovo. To je najviac komplexný, vysoko cenený vydanie, ktorá je užitočná pre odborníkov, priemyselníkmi, tvorcami politík, používatelia počítačov a Hindčina - anglický žiakov, vyššieho štúdia študentov a deti. Pomocou tohto softvéru môžete dozvedieť Hindčina alebo angličtine stredná hodnota s synonymom a výslovnosti dané slovo alternatívnom jazyku. Získať preložené stredná a synonymické akéhokoľvek slova, jednoducho kliknite na alebo typ vyhľadávacieho poľa angličtina alebo Hindčina slovo a bude venovať sa slovník prepustenie slovo v alternatívnom jazyku. Tento disk CD je nevyhnutnou podmienkou učia Hindčina alebo angličtine. Základné funkcie tohto softvéru Hindčina do angličtiny a angličtiny do hindčiny e-slovník sú nasleduj tu >>>? Slová uvedené bilingually?Hindčina anglicky a Hindčina-English? Viac ako 1, 20.000 slov energie s definíciou a synonymá? Viac ako 20.000 Idioms vetami, prísloví? Výslovnosť písomne a aj hlasová? Vyhľadávanie dostupných z oboch jazyka? Prvý e-Dictionary svojho druhu? Používajú ako skript: Devnagari Lipí a Roman skript?Vyhľadávací a zobrazovací v skript Devnagari Lipí a Roman skript k dispozícii? Užívateľsky prívetivé rozhranie

Sťahujte tu: Pelagian Dictionary 2.7

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Word Finder 1.1.0Novinka

Find words that start with, end in, containing letters, specify length

Orientačný preklad: Hľadať slová, ktoré začínajú, koniec, obsahujúci písmená, určiť dĺžku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.43 MB

Stella dictionary 1.6Novinka

STELLA is a windows based multilingual dictionary

Orientačný preklad: STELLA je windows založené bab.la dictionary toolbar

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.05 MB

Rhymesaurus FREE Edition 2.0Novinka

Free rhyming dictionary for Windows freeware rhymes

Orientačný preklad: Bezplatne rýmov slovník pre nádchy Windows freeware

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.97 MB

Insurance Dictionary 1.0Novinka

A pocket Sized electronic insurance dictionary by http://www.askforinsurance.com

Orientačný preklad: Elektronické poistenia slovník veľkosť vrecku podľa http://www.askforinsurance.com

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

mueller-dict 3.1Novinka

V. K. Mueller English-Russian dictionary in DICT format.

Orientačný preklad: V. K. Mueller English-Russian slovník vo formáte DICT.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.6 MB

WordStone Dictionary 1.2Novinka

WordStone is electronic dictionary with approximate search.

Orientačný preklad: WordStone je elektronický slovník s približné hľadanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1,72 MB

TWAphorism 1.6Novinka

Read daily a german aphorism on screen.

Orientačný preklad: Čítať denne nemecký aforizmus na obrazovke.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.49 MB

JLearnItME 2.2Novinka

JLearnItME is a multilingual dictionary.

Orientačný preklad: JLearnItME je viacjazyčný slovník.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.0 MB

MB Aromatherapy Dictionary Software 1.75Novinka

This free program is a free online Aromatherapy Dictionary.

Orientačný preklad: Tento bezplatný program je voľný online slovník aromaterapie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.40 MB

Najsťahovanejšie programy