Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • MobaPhoto

  Nástroj na zmenu veľkosti, orezávanie a upravovanie obrázkov i fotografií. Dokáže vytvárať tiež veľmi ľahko fotogalérie. »
  Licencia: Freeware

 • Interior Design Ideas Screensaver

  Šetrič obrazovky s tématikou interiéru. Obsahuje obývacie izby, spálne, kuchyne a jedálne. »
  Licencia: Freeware

 • A.S.C : Protect your privacy

  Chráňte si svoje súkromie a udržujte čistý systém s aplikáciou Action Surf Cool. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu

Perfect Database Icons 2011.5

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 3.67 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 1125
Dátum pridania: 2011-07-02
Aktualizácia: 2011-12-11

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Perfect Database Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Perfect Database Icons vo verzií 2011.5 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Perfect Database Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Perfect Database Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Perfect Database Icons is a collection of royalty-free ready-made icons for use in various database products, including software applications, information websites and presentations.

The icons have been carefully created pixel by pixel by professional artists. They shine with a bright palette of colors, smooth and good-rounded edges. These ready icons will help a developer to place a truly professional feel to his project's interfaces without the need to hire a designer or spend days and even weeks on designing icons on his own.

Your web products and database software will look more modern and attractive with Perfect Database Icons. Color formats include Windows XP and 8-bit formats. Available sizes are 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48. This icon set includes database related icons: edit record, add record, delete record, login, database, user, administrator, card file and others.

Aha-Soft plans to release the next icon libraries also: Small Android Library, iOS Icon Library, iPad Icon Library, Android Development Icons, iOS Human Interface Icons, Pure CSS Icons, iPhone and iOS Icons for Apps, Free Tab Bar Icons For iOS Apps.

You can read more about icon creation here: http://www.iconcreator.info

Where to get Android icons?

Android Tab Icons offer Android developers a quick and easy way to create stunning toolbars in their apps. Numerous raster and vector options are available to accommodate the latest super-high resolution displays used in Android 2.3 and later. Thanks to the high-pixel count and scalable vector versions available, Android Tab Icons will look attractive. Android Tab Icons collection includes images one's likely to encounter in menus used in Android apps.

http://www.aha-soft.com/stock-icons/android-tab-icons.htm

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Perfektné databázy ikony je kolekcia licenčných vstavaných ikon pre použitie v rôznych databázových produktov, vrátane softvérových aplikácií, webové stránky informácie a prezentácií.

Ikony boli starostlivo vytvorené pixel by pixel profesionálne umelcov. Ich lesk s svetlé paletu farieb, hladké a dobre-zaoblené hrany. Tieto pripravený ikony pomôže vývojárovi miesto naozaj profesionálny dojem na jeho projekt rozhrania bez nutnosti najať dizajnér alebo stráviť dní a dokonca týždňov na navrhovaní ikony na jeho vlastné.

Váš web výrobkov a databázy softvér bude vyzerať moderné a atraktívne ikonami perfektné databázy. Farba formáty zahŕňajú Windows XP a 8-bitové formáty. Sú k dispozícii veľkosti 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32, 48 x 48. Táto ikona množina obsahuje databázu súvisiace ikony: upraviť záznam, pridať záznam, odstránenie záznamu, prihlásenie, databázy, používateľa, správca, súbor karty a iní.

Aha-Soft plány uvoľniť ďalšie icon knižnice tiež: malé Android knižnice, iOS ikonu knižnice, iPad ikonu knižnice, Android rozvoj ikony, iOS ľudské rozhranie ikony, čisté CSS ikony, iPhone a iOS ikony pre Apps, voľný Tab Bar ikony pre iOS Apps.

Môžete si prečítať viac o ikonu vytvorenie tu: http://www.iconcreator.info kde získať Android ikony?

Android kartu ikony ponúknuť Android vývojári rýchly a jednoduchý spôsob, ako vytvoriť ohromujúci panely s nástrojmi v ich apps. Početné rastrové a vektora možnosti sú k dispozícii na prispôsobenie najnovšie super-high rozlíšenie obrazovky používané v Android 2.3 a neskôr. Vďaka high-pixel počítať a škálovateľná vektorová versions available Android kartu ikony bude atraktívny vzhľad. Android kartu ikony kolekcia obsahuje obrázky jeden sa pravdepodobne stretnete v ponukách používané v Android apps.

http://www.Aha-Soft.com/stock-icons/android-Tab-icons.htm

Sťahujte tu: Perfect Database Icons 2011.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Database Application Icons 1.0Novinka

Database Application Icons for Web or Applications

Orientačný preklad: Databáza ikony aplikácií pre web alebo aplikácie

Licencia: Demo | Veľkosť: 13.37 MB

3D Aqua Icons Collection 1.5Novinka

Over 175 royalty-free stock icons for sites and applications. All sizes!

Orientačný preklad: Viac ako 175 royalty-free stock ikony stránok a aplikácií. Všetky veľkosti!

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.56 MB

Small Email Icons 2011.1Novinka

Collection of attractive toolbar and menu icons for communication software

Orientačný preklad: Zbierka atraktívne panela s nástrojmi a ponuky ikony komunikačného softvéru

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.53 MB

i-Commerce Icon Set 3.8Novinka

114 liquid-smooth icons to enhance an interface of e-commerce projects

Orientačný preklad: 114 kvapalina-hladké ikony na zvýšenie rozhranie projektov e-commerce

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.89 MB

Dating Web Icons 2011.1Novinka

Enhance online dating sites with ready-made love icons

Orientačný preklad: Zvýšenie online dátumové údaje lokalít s vstavaných láska ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.86 MB

Standard Transport Icons 2008.3Novinka

A large collection of transport icons drawn in four different angles

Orientačný preklad: Veľká kolekcia dopravy ikony čerpané v štyroch rôznych uhlov

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.84 MB

Business Icons Collection (XP) 3.0Novinka

Professional Business Icons for use in Software, Web, and Digital Media

Orientačný preklad: Professional Business ikony na používanie softvéru, webových stránok a digitálnych médií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.26 MB

Medical Icon Set 3.5Novinka

The SibCode Medical Icon Library is a fantastic set of medicine-related icons!

Orientačný preklad: SibCode lekárska knižnica ikon je fantastický súbor medicíny-súvisiace s ikonami!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.99 MB

Artistic Toolbar Icons 2011.1Novinka

Artistic Toolbar Icons is a new collection of functional and characterful icons

Orientačný preklad: Umeleckých Toolbar Icons je Nová kolekcia funkčné a characterful ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.80 MB

Najsťahovanejšie programy