Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PicturesToExe 6.5

Autor: WnSoft Ltd.
Stránka: www.wnsoft.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 7.58 MB
Cena: 75 $
Počet stiahnutí: 657
Dátum pridania: 2010-08-06
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Audio a multimédia > Nástroje na multimediálnu tvorbu

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu PicturesToExe:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PicturesToExe vo verzií 6.5 od autora WnSoft Ltd.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PicturesToExe je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PicturesToExe ..

Popis od autora programu - WnSoft Ltd. v anglickom jazyku:

PicturesToExe Deluxe is a photo slideshow software for the PC. PicturesToExe will help you create magnificent slideshows, consisting of an almost limitless number of pictures in an executable file for the PC and the Mac.

The interface of PicturesToExe Deluxe is very easy to use. A slideshow in executable format can be played on PCs under Windows XP, Vista, Windows 7, 2000 and Macs with OS X 10.4, 10.5, 10.6. No additional program, not even PicturesToExe itself, is needed to run a finished slideshow. The produced executable file is all that's needed.

You'll have great opportunities to place any objects (images, text labels with drop shadows) on a slide and customize complex animations using various cinematographic transitions and 3D effects, adding background music, sound and text comments. The slideshow has a very high picture quality and the smoothest playback of Pan/Zoom/Rotate effects you have ever seen.

Advanced Audio editing. Crossfading between audio clips, multi-tracks, tools for editing of an audio clip (start time, duration, fade in, fade out, time offset, etc). Envelope Tool for an audio clip.

The VideoBuilder in the PicturesToExe Deluxe edition allows you to create MP4 video files, and burn a DVD-Video disc with your slideshows quickly and easily. You can also publish your slideshows online on YouTube.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

PicturesToExe Deluxe je prezentácia fotografií softvér pre PC. PicturesToExe vám pomôže vytvoriť nádherné prezentácie, pozostávajúci z takmer neobmedzený počet obrázkov v spustiteľného súboru pre PC a Mac. Rozhranie PicturesToExe Deluxe je veľmi jednoduché použitie. Slideshow vo spustiteľnom formáte možné prehrať na PC pod systémom Windows XP, Vista, Windows 7, 2000 a Mac s OS X 10.4, 10.5, 10.6. Žiadne ďalší program, a to ani PicturesToExe sám, je potrebné na spustenie finálnej prezentácii. Vyrobené spustiteľného súboru je všetko, čo je potreba. Budete mať veľké možnosti umiestniť žiadne predmety (obrázky, textové popisky sa tiene) na snímke a prispôsobiť zložité animácie s využitím rôznych filmových prechody a 3D efekty, pridanie hudby na pozadí, zvuk a text komentára. Prezentácia má veľmi vysokú kvalitu obrazu a najhladšie prehrávanie Pán / Zoom / Rotácia účinky ste kedy videli. Advanced Audio editáciu. Prelínanie medzi zvukových klipov, multi-stop, nástroje pre editáciu zvukového klipu (čas začiatku, trvanie, fade in, fade out, časový posun, atď). Obálka Nástroj pre zvukový klip. VideoBuilder v PicturesToExe Deluxe edícii vám umožní vytvárať MP4 video súbory, a napáliť DVD-Video disk s vašou prezentácie ľahko a rýchlo. Môžete tiež publikovať svoje prezentácie na YouTube online.

Sťahujte tu: PicturesToExe 6.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ApecSoft Audio Stripper V1.20Novinka

Easy to grab audio from various video and convert various audio formats

Orientačný preklad: Jednoduché uchopenie zvuku z rôznych video a audio formátov konvertovať rôzne

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.31 MB

Bladder Problems 1.0Novinka

Upload snapshots quickly. Capture multiple screenshots.

Orientačný preklad: Rýchlo nahrať snímky. Zachytiť viaceré snímky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

iRingtunes 2.3Novinka

Create iPhone ringtones from any unprotected song in your iTunes library.

Orientačný preklad: Vytvoriť iPhone zvonenie z akéhokoľvek nechráneného skladbu v knižnici iTunes.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

Music DVD Creator 1.0Novinka

Music DVD Creator is an innovative utility for you to personalize your own music

Orientačný preklad: Hudba DVD Creator je inovačný utilita pre vás prispôsobiť svoj vlastný hudbu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.15 MB

AimOne MP4 Cutter & Joiner 1.21Novinka

Split/Cut MP4 file into smaller one; join mulitple mp4 files into one.

Orientačný preklad: Split / Cut MP4 súborov na menšie jeden, pripojiť mulitple mp4 súborov do jedného.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

Voxengo TransGainer 1.1Novinka

Attack and sustain reshaping audio plugin.

Orientačný preklad: Útok a udržať pretvorenie audio plugin.

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.63 MB

Free DivX Converter 1.2.17Novinka

Freeware to convert video to DivX video or DivX video to other videos

Orientačný preklad: Freeware previesť video DivX video alebo DivX video na iné video

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.44 MB

i.Vista Panorama 1.0Novinka

High Resolutioin 360 Degrees Panoramic Image Creation Tool

Orientačný preklad: Vysoká Resolutioin 360 stupňov panoramatické obraz vytvorenie nástroja

Licencia: Commercial | Veľkosť: 9.86 MB

honestech Fireman CD/DVD Burner 3.0Novinka

Easily create multi-session data CD/DVD, audio or MP3 CD, and video discs

Orientačný preklad: Ľahko vytvoriť viacrelačné údaje CD/DVD, zvukové MP3 CD a video disky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 26.56 MB

Najsťahovanejšie programy