Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PicturesToExe 6.5

Autor: WnSoft Ltd.
Stránka: www.wnsoft.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 7.58 MB
Cena: 75 $
Počet stiahnutí: 713
Dátum pridania: 2010-08-06
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Audio a multimédia > Nástroje na multimediálnu tvorbu

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu PicturesToExe:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PicturesToExe vo verzií 6.5 od autora WnSoft Ltd.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PicturesToExe je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PicturesToExe ..

Popis od autora programu - WnSoft Ltd. v anglickom jazyku:

PicturesToExe Deluxe is a photo slideshow software for the PC. PicturesToExe will help you create magnificent slideshows, consisting of an almost limitless number of pictures in an executable file for the PC and the Mac.

The interface of PicturesToExe Deluxe is very easy to use. A slideshow in executable format can be played on PCs under Windows XP, Vista, Windows 7, 2000 and Macs with OS X 10.4, 10.5, 10.6. No additional program, not even PicturesToExe itself, is needed to run a finished slideshow. The produced executable file is all that's needed.

You'll have great opportunities to place any objects (images, text labels with drop shadows) on a slide and customize complex animations using various cinematographic transitions and 3D effects, adding background music, sound and text comments. The slideshow has a very high picture quality and the smoothest playback of Pan/Zoom/Rotate effects you have ever seen.

Advanced Audio editing. Crossfading between audio clips, multi-tracks, tools for editing of an audio clip (start time, duration, fade in, fade out, time offset, etc). Envelope Tool for an audio clip.

The VideoBuilder in the PicturesToExe Deluxe edition allows you to create MP4 video files, and burn a DVD-Video disc with your slideshows quickly and easily. You can also publish your slideshows online on YouTube.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

PicturesToExe Deluxe je prezentácia fotografií softvér pre PC. PicturesToExe vám pomôže vytvoriť nádherné prezentácie, pozostávajúci z takmer neobmedzený počet obrázkov v spustiteľného súboru pre PC a Mac. Rozhranie PicturesToExe Deluxe je veľmi jednoduché použitie. Slideshow vo spustiteľnom formáte možné prehrať na PC pod systémom Windows XP, Vista, Windows 7, 2000 a Mac s OS X 10.4, 10.5, 10.6. Žiadne ďalší program, a to ani PicturesToExe sám, je potrebné na spustenie finálnej prezentácii. Vyrobené spustiteľného súboru je všetko, čo je potreba. Budete mať veľké možnosti umiestniť žiadne predmety (obrázky, textové popisky sa tiene) na snímke a prispôsobiť zložité animácie s využitím rôznych filmových prechody a 3D efekty, pridanie hudby na pozadí, zvuk a text komentára. Prezentácia má veľmi vysokú kvalitu obrazu a najhladšie prehrávanie Pán / Zoom / Rotácia účinky ste kedy videli. Advanced Audio editáciu. Prelínanie medzi zvukových klipov, multi-stop, nástroje pre editáciu zvukového klipu (čas začiatku, trvanie, fade in, fade out, časový posun, atď). Obálka Nástroj pre zvukový klip. VideoBuilder v PicturesToExe Deluxe edícii vám umožní vytvárať MP4 video súbory, a napáliť DVD-Video disk s vašou prezentácie ľahko a rýchlo. Môžete tiež publikovať svoje prezentácie na YouTube online.

Sťahujte tu: PicturesToExe 6.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Easy DVD Copy 3.5.3Novinka

Copy DVD movies to your hard drive or DVD/RW discs

Orientačný preklad: Kopírovanie DVD filmov na pevný disk alebo DVD / RW

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.97 MB

Skin Lumps, Skin Flakes 1.0Novinka

This is a article software. Create unique content.

Orientačný preklad: Jedná sa o článku software. Vytvoriť jedinečný obsah.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

PicturesToExe 7.0Novinka

Photo slideshow software. Pan/Zoom, Layers, Masks, 3D effects. PC, DVD, HD video

Orientačný preklad: Foto slideshow softvér. Pan/Zoom, vrstvy, masky, 3D efekty. PC, DVD, HD video

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.58 MB

Cool Music Record/Edit Station 7.4.4.57Novinka

It meets all your needs for audio editing

Orientačný preklad: Spĺňa všetky vaše potreby pre strih zvuku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

Reel Project 2.30Novinka

Create DVD from JPG, MP3, AVI and MPEG with template based animated menus.

Orientačný preklad: Vytvoriť DVD z JPG, MP3, AVI a MPEG s šablóny založenej animované menu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.53 MB

Voxengo Voxformer 2.5Novinka

Vocal channel strip audio plugin.

Orientačný preklad: Vokálna channel strip audio pluginu.

Licencia: Demo | Veľkosť: 6.01 MB

4Media DVD Copy for Mac 1.5.38.1105Novinka

It can copy entire DVD movie in 1:1 ratio perfectly with fast speed.

Orientačný preklad: Je možné skopírovať celý DVD film v pomere 1:1 dokonale s rýchlou rýchlosťou.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.07 MB

Cucusoft DVD to Zune Converter Pro 5.3Novinka

Cucusoft DVD to Zune Converter Pro

Orientačný preklad: Cucusoft DVD do Zune Converter Pro

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.05 MB

Longtion SlideShow Pro 5.0Novinka

Create slide shows from your digital pictures with 47 transition effects.

Orientačný preklad: Vytvorenie prezentácie z digitálnych obrázkov s 47 efekty prechodov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.04 MB

Najsťahovanejšie programy