Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

PlainSight Desktop Calendar 2.3.9

Autor: Desksware
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.90 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 1730
Dátum pridania: 2006-06-04
Aktualizácia: 2011-07-23

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu PlainSight Desktop Calendar:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PlainSight Desktop Calendar vo verzií 2.3.9 od autora Desksware. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PlainSight Desktop Calendar je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PlainSight Desktop Calendar ..

Popis od autora programu - Desksware v anglickom jazyku:

Do you often look for wallpaper calendar here and there? Or make it yourself by some professional image tools with hard work? Now PlainSight Desktop Calendar makes things easy.
It offers great looking calendar which can be full integrated with your favorite wallpaper. You can define its position, font, color, size, transparency just by a few clicks. For getting best user experience, it uses anti-aliased font.

PlainSight Desktop Calendar is not only a great looking calendar but also a useful tool. It can get data from Outlook and display them on the desktop. It supports recurrence pattern for appointments and can display different status of tasks. Double click the appointment window or task window will auto open the data with Outlook. You can create, edit, delete and change data status easily.

Weather forecast is another useful feature. It can get 7-day weather forecasts from National Weather Service. More than 8000 cities in US are covered. When you move mouse to calendar, all the information of a day (weather, appointment, holiday, etc) shows in plain sight.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Často hľadať tapety kalendár tu a tam? Alebo urobiť sami niektoré nástroje profesionálny obraz s tvrdú prácu? Teraz PlainSight Desktop Calendar robí veci jednoduché.


Ponúka veľký hľadáte kalendára, ktoré môžu byť plne integrovaný s vaše obľúbené pozadie. Jeho pozícia, písmo, farba, veľkosť, transparentnosti môžu definovať len pomocou niekoľkých kliknutí. Pre získanie najlepších užívateľské skúsenosti, používa anti-aliasované písma.

PlainSight Desktop Calendar je nielen veľká hľadáte kalendár, ale aj užitočný nástroj. Môže získať údaje z programu Outlook a zobraziť na pracovnej ploche. Podporuje spôsob opakovania pre plánované činnosti a zobraziť rôzne stav úlohy. Dvojité kliknutie vymenovanie okno alebo okno úlohy bude auto otvoriť údajov s programom Outlook. Môžete vytvoriť, upraviť, odstrániť a ľahko zmeniť stav údajov.

Predpoveď počasia je ďalšie užitočnou vlastnosťou. Je možné získať predpoveď počasia 7-dňový z National Weather Service. Viac ako 8000 mestá v USA sú zahrnuté. Pri pohybe myšou do kalendára, všetky informácie denne (počasia, plánovaná činnosť, dovolenky atď.) sa zobrazuje v jednoduchých očami.

Sťahujte tu: PlainSight Desktop Calendar 2.3.9

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

SetPay Bill Manager 1.00Novinka

Successfully manage regular bill payments with SetPay!

Orientačný preklad: Úspešne riadiť pravidelné vyúčtovanie platieb s SetPay!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.90 MB

YearPlanner 2.5.8Novinka

An interactive software Year Planner, with reminders and WYSIWYG Interface

Orientačný preklad: Interaktívny softvér rok Planner, s upomienok a WYSIWYG rozhranie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.42 MB

zNote 1.0.2Novinka

zNote Organize your notes in Topics-Tree view.

Orientačný preklad: zNote usporiadať svoje poznámky v témach stromové zobrazenie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.03 MB

Airline Pilot's Daily Aviation Logbook 6.0.4Novinka

Pilot Flight Logbook for FAR 121 Airline Pilots - Palm OS Edition

Orientačný preklad: Pilotné lodnom denníku letu na ĎALEKO 121 piloti - Palm OS Edition

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.16 MB

InfoManager 1.0Novinka

InfoManager includes sticky notes, calendars, contact manager, tasks and to-do.

Orientačný preklad: InfoManager zahŕňa poznámok, kalendára, správcu kontaktov, úloh a to-do.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.83 MB

Compact Notes 1.1Novinka

Tiny, mobile and safe information and project manager with rich edit support

Orientačný preklad: Drobček, mobilné a bezpečné informácie a projektového manažéra s bohatými upraviť pomoci

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.25 MB

CalendarPro 2.43Novinka

Easy-to-use calendar that allows you to quickly look up dates and set reminders.

Orientačný preklad: Easy-to-používať kalendár, ktorý vám umožní rýchlo vyhľadať dáta a nastaviť pripomenutie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.91 MB

AddressBook for Windows 7.02Novinka

Addresses can be printed as labels (all formats), lists or directly on Couvert.

Orientačný preklad: Adresy je možné tlačiť ako menovky (všetky formáty), zoznamy alebo priamo na Couvert.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.44 MB

Pregnancy Calendar 8.0Novinka

Pregnancy Calendar

Orientačný preklad: Tehotenský kalendár

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.02 MB

Najsťahovanejšie programy