Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PlainSight Desktop Calendar 2.3.9

Autor: Desksware
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.90 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 1714
Dátum pridania: 2006-06-04
Aktualizácia: 2011-07-23

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu PlainSight Desktop Calendar:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PlainSight Desktop Calendar vo verzií 2.3.9 od autora Desksware. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PlainSight Desktop Calendar je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PlainSight Desktop Calendar ..

Popis od autora programu - Desksware v anglickom jazyku:

Do you often look for wallpaper calendar here and there? Or make it yourself by some professional image tools with hard work? Now PlainSight Desktop Calendar makes things easy.
It offers great looking calendar which can be full integrated with your favorite wallpaper. You can define its position, font, color, size, transparency just by a few clicks. For getting best user experience, it uses anti-aliased font.

PlainSight Desktop Calendar is not only a great looking calendar but also a useful tool. It can get data from Outlook and display them on the desktop. It supports recurrence pattern for appointments and can display different status of tasks. Double click the appointment window or task window will auto open the data with Outlook. You can create, edit, delete and change data status easily.

Weather forecast is another useful feature. It can get 7-day weather forecasts from National Weather Service. More than 8000 cities in US are covered. When you move mouse to calendar, all the information of a day (weather, appointment, holiday, etc) shows in plain sight.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Často hľadať tapety kalendár tu a tam? Alebo urobiť sami niektoré nástroje profesionálny obraz s tvrdú prácu? Teraz PlainSight Desktop Calendar robí veci jednoduché.


Ponúka veľký hľadáte kalendára, ktoré môžu byť plne integrovaný s vaše obľúbené pozadie. Jeho pozícia, písmo, farba, veľkosť, transparentnosti môžu definovať len pomocou niekoľkých kliknutí. Pre získanie najlepších užívateľské skúsenosti, používa anti-aliasované písma.

PlainSight Desktop Calendar je nielen veľká hľadáte kalendár, ale aj užitočný nástroj. Môže získať údaje z programu Outlook a zobraziť na pracovnej ploche. Podporuje spôsob opakovania pre plánované činnosti a zobraziť rôzne stav úlohy. Dvojité kliknutie vymenovanie okno alebo okno úlohy bude auto otvoriť údajov s programom Outlook. Môžete vytvoriť, upraviť, odstrániť a ľahko zmeniť stav údajov.

Predpoveď počasia je ďalšie užitočnou vlastnosťou. Je možné získať predpoveď počasia 7-dňový z National Weather Service. Viac ako 8000 mestá v USA sú zahrnuté. Pri pohybe myšou do kalendára, všetky informácie denne (počasia, plánovaná činnosť, dovolenky atď.) sa zobrazuje v jednoduchých očami.

Sťahujte tu: PlainSight Desktop Calendar 2.3.9

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

StarPlanner 1.5Novinka

StarPlanner. The perfect tool for planning appointments with clients

Orientačný preklad: StarPlanner. Dokonalý nástroj pre plánovanie schôdzok s klientmi

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.68 MB

ToDoPilot 1.12Novinka

ToDoPilot helps you never forget about planned activities and special events.

Orientačný preklad: ToDoPilot vám pomôže zabudnúť nikdy o plánovaných akciách a špeciálnych akcií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.91 MB

GYZ Personal Database 1.1.1Novinka

Store your personal or business information using templates defined by yourself.

Orientačný preklad: Uložiť vaše osobné alebo obchodné informácie pomocou šablón definované sami.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.94 MB

Daily To-Do List 2.35Novinka

Day by day organized to-do list with reminder, RTF notes and printing options

Orientačný preklad: Deň čo deň organizovaný to-do zoznamu s pripomienkou, RTF poznámky a možnosti tlače

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.23 MB

Outlook Meetings Addin 1.1Novinka

Simplify the process of meeting invitation in Outlook and resource selection.

Orientačný preklad: Zjednodušiť proces Schôdzka pozvánka Outlook a zdrojov výberu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.03 MB

Pimero Free Edition 2010.R5Novinka

Pimero 2009 enables you to manage your appointments, contacts, tasks and notes.

Orientačný preklad: Pimero 2009 vám umožní spravovať svoje stretnutia, kontakty, úlohy a poznámky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 22.28 MB

Melon 2.2Novinka

Melon is a simple yet powerful notes-taking/task-making utility.

Orientačný preklad: Melón je jednoduchý, ale účinný nástroj notes-taking/task-making.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.53 MB

EzReminder 2.1Novinka

a useful reminder software for your life.

Orientačný preklad: užitočnou pripomienkou softvéru pre váš život.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.9 MB

InfoWonder 2.0.4010Novinka

PIM for notes, audio, images, websites and custom forms; full reminder setup.

Orientačný preklad: PIM pre poznámky, zvuk, obrázky, webové stránky a vlastných formulárov; Nastavenie úplné upomienky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.04 MB

Najsťahovanejšie programy