Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Planet Quest 4.0

Autor: 3D Wonders
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.50 MB
Cena: 14.95 $
Počet stiahnutí: 663
Dátum pridania: 2006-02-17
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Planet Quest:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Planet Quest vo verzií 4.0 od autora 3D Wonders. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Planet Quest je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Planet Quest ..

Popis od autora programu - 3D Wonders v anglickom jazyku:

Are we alone? It seems rather unlikely. In the last ten years astronomers have discovered over 150 planets beyond our own solar system. Soon we will know how many of them contain life. And one day there will be more charted planets than you can count. But sadly, with today's technology there are no direct images of these distant worlds. Planet Quest is our artistic vision of what these worlds might look like. Join us as we marvel at the infinity of creation - using the awesome power of your PC to create an infinity of worlds to enjoy and to marvel at, in stunning 3D. And, of course you'll see nebulae, galaxies, stars, suns, comets, asteroids, moons, planetary rings and even the occasional supernova in these unique and believable scenes. Flexible music playback options are included, as well as our theme music - an original composition created by Stuart Bassett. Planet Quest is also suitable for laptop users, providing a special "low power" mode when the battery is in use. Please note that Planet Quest never repeats a scene, and yet does not require advanced graphics hardware. So dim the lights and use the music playback function to get yourself into the mood for some extrasolar discoveries! A 3D Wonders creation.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Sme sami? Zdá sa, že dosť nepravdepodobné. V posledných desiatich rokoch astronómovia objavili vyše 150 planét mimo našej slnečnej sústavy. Čoskoro budeme vedieť, koľko z nich obsahujú života. A jeden deň tam bude viac mapoval planéty, než sa môžete spoľahnúť. Ale bohužiaľ, s dnešnou technológiou neexistujú žiadne priame obrazy týchto vzdialených svetov. Planet Quest je naša umelecké vízie o tom, čo tieto svety by mohol vyzerať. Pridajte sa k nám, keď sme sa divili, ako nekonečno tvorby - s využitím úžasnú silu vášho PC vytvoriť nekonečno svetov, aby si a obdivovať, v úžasnom 3D. A samozrejme uvidíte, hmloviny, galaxie, hviezdy, slnko, kométy, asteroidy, mesiace, planetárny prstene, a dokonca aj občasné supernovy v týchto jedinečných a uveriteľný scény. Flexibilné možnosti prehrávania hudby sú zahrnuté, rovnako ako naša téma hudba - originálne kompozície vytvorené Stuart Bassett. Planet Quest je tiež vhodná pre užívateľov notebookov, ktoré poskytujú špeciálnu "Low Power" režime, kedy je batéria v prevádzke. Vezmite prosím na vedomie, že Planet Quest nikdy opakuje scéna, a napriek tomu nevyžaduje pokročilý grafický hardvér. Takže stlmte svetla a použitie funkcie prehrávania hudby dostať sa do nálady u niektorých extrasolárnych objavy! 3D divov stvorenia.

Sťahujte tu: Planet Quest 4.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Old Garden Screensaver 1.0Novinka

Old garden really does not seem so old. These majestic oaks are spectacular.

Orientačný preklad: Staré záhradné naozaj nezdá byť tak starý. Tieto majestátne duby sú veľkolepé.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.56 MB

How To Save a Marriage SS 1.0Novinka

How To Save a Marriage Free Screensaver. Tired of boring screensavers?

Orientačný preklad: Ako zachrániť manželstvo Screensaver. Už vás nebaví nudné šetriče displeja?

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.93 MB

Old Pier Screensaver 1.0Novinka

The old pier is well preserved. Here are beautiful boats.

Orientačný preklad: Staré mólo je dobre zachovaná. Tu sú nádherné lode.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.28 MB

Inhabitants of Wood Screensaver 1.0Novinka

This screensaver shows beautiful images of animals living in the woods

Orientačný preklad: Tento šetrič obrazovky ukazuje krásne obrázky zvierat žijúcich v lese

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.79 MB

Flight Simulator Screensaver 1.0Novinka

Flight Simulator Screensaver

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky zobrazujúci krásne vysoké hory, formou letového simulátora.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.52 MB

Grand Waterfall Screensaver 1.0Novinka

It is a beautiful picture. On the picture we can see a grateful waterfall.

Orientačný preklad: Je to krásny obraz. Na obrázku vidíme vďačný vodopád.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.86 MB

Seashore Clock ScreenSaver 2.3Novinka

Decorate your desktop with original clock built in a small sea yacht!

Orientačný preklad: Vyzdobiť svoj počítač s pôvodného hodinami postavený v malé morské jachtu!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.03 MB

Picture of Earth Screensaver 1.0Novinka

Plunge into the space infinity.

Orientačný preklad: Zchlazovacim do nekonečna priestor.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.70 MB

Lighthouse Clock ScreenSaver 2.3Novinka

Check the current time and always follow your dreams!

Orientačný preklad: Pozrite aktuálny čas a vždy riadiť svoje sny!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.99 MB

Najsťahovanejšie programy