Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Planet Quest 4.0

Autor: 3D Wonders
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.50 MB
Cena: 14.95 $
Počet stiahnutí: 696
Dátum pridania: 2006-02-17
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Planet Quest:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Planet Quest vo verzií 4.0 od autora 3D Wonders. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Planet Quest je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Planet Quest ..

Popis od autora programu - 3D Wonders v anglickom jazyku:

Are we alone? It seems rather unlikely. In the last ten years astronomers have discovered over 150 planets beyond our own solar system. Soon we will know how many of them contain life. And one day there will be more charted planets than you can count. But sadly, with today's technology there are no direct images of these distant worlds. Planet Quest is our artistic vision of what these worlds might look like. Join us as we marvel at the infinity of creation - using the awesome power of your PC to create an infinity of worlds to enjoy and to marvel at, in stunning 3D. And, of course you'll see nebulae, galaxies, stars, suns, comets, asteroids, moons, planetary rings and even the occasional supernova in these unique and believable scenes. Flexible music playback options are included, as well as our theme music - an original composition created by Stuart Bassett. Planet Quest is also suitable for laptop users, providing a special "low power" mode when the battery is in use. Please note that Planet Quest never repeats a scene, and yet does not require advanced graphics hardware. So dim the lights and use the music playback function to get yourself into the mood for some extrasolar discoveries! A 3D Wonders creation.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Sme sami? Zdá sa, že dosť nepravdepodobné. V posledných desiatich rokoch astronómovia objavili vyše 150 planét mimo našej slnečnej sústavy. Čoskoro budeme vedieť, koľko z nich obsahujú života. A jeden deň tam bude viac mapoval planéty, než sa môžete spoľahnúť. Ale bohužiaľ, s dnešnou technológiou neexistujú žiadne priame obrazy týchto vzdialených svetov. Planet Quest je naša umelecké vízie o tom, čo tieto svety by mohol vyzerať. Pridajte sa k nám, keď sme sa divili, ako nekonečno tvorby - s využitím úžasnú silu vášho PC vytvoriť nekonečno svetov, aby si a obdivovať, v úžasnom 3D. A samozrejme uvidíte, hmloviny, galaxie, hviezdy, slnko, kométy, asteroidy, mesiace, planetárny prstene, a dokonca aj občasné supernovy v týchto jedinečných a uveriteľný scény. Flexibilné možnosti prehrávania hudby sú zahrnuté, rovnako ako naša téma hudba - originálne kompozície vytvorené Stuart Bassett. Planet Quest je tiež vhodná pre užívateľov notebookov, ktoré poskytujú špeciálnu "Low Power" režime, kedy je batéria v prevádzke. Vezmite prosím na vedomie, že Planet Quest nikdy opakuje scéna, a napriek tomu nevyžaduje pokročilý grafický hardvér. Takže stlmte svetla a použitie funkcie prehrávania hudby dostať sa do nálady u niektorých extrasolárnych objavy! 3D divov stvorenia.

Sťahujte tu: Planet Quest 4.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Aquarium Real Life 1 1.0Novinka

Real filmed, living, colorful coralfish, no animation

Orientačný preklad: Real filmoval, bývanie, farebné coralfish, bez animácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 55.99 MB

Reindeer Screensaver 1Novinka

Free Reindeer screensaver. Lots of reindeer pictures to decorate your screen.

Orientačný preklad: Zdarma šetrič obrazovky sobov. Veľa obrázkov sobov zdobili obrazovky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.2 MB

Snakes Screensaver 1.2bNovinka

Images of reptiles (snakes)+music

Orientačný preklad: Snímky z plazov (hadov) + hudba

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.71 MB

Online Job From Home 2.31Novinka

Legitimate online job from home. Lots of Jobs.

Orientačný preklad: Legitímne online prácu z domova. Veľa pracovných miest.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.58 MB

Gals Flowers Screensaver: 911 Sales -Novinka

Gals Flowers: This is a free screensaver which is a compilation of some of my

Orientačný preklad: Gals kvety: Je to zdarma šetrič obrazovky, ktorý je kompiláciou niektorých z mojich

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.49 MB

Phases of the Moon 5.07Novinka

"Phases of the Moon" - Animated Screensaver by EleFun Multimedia. Do y

Orientačný preklad: "Fáza Mesiaca" - animovaný šetrič obrazovky v EleFun multimédií. Do y

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.89 MB

Cosmic Voyage 3.5Novinka

Journey into the depths of the Universe with this stunning 3D screensaver !

Orientačný preklad: Cesta do hlbín vesmíru s tento ohromujúce 3D šetrič obrazovky!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.89 MB

NFS AutumnMountainsRiver 1.1Novinka

AutumnMountainsRiver screensaver on http://www.newfreescreensavers.com

Orientačný preklad: AutumnMountainsRiver screensaver na http://www.newfreescreensavers.com

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.67 MB

Landscapes Screensaver 1.2Novinka

Earth's beauty of landscapes - islands, mountains, waterfalls, woods, lakes

Orientačný preklad: Krajina krásy krajiny - ostrovy, hory, vodopády, lesy, jazerá

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.11 MB

Najsťahovanejšie programy