Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Planet Quest 4.0

Autor: 3D Wonders
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.50 MB
Cena: 14.95 $
Počet stiahnutí: 675
Dátum pridania: 2006-02-17
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Planet Quest:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Planet Quest vo verzií 4.0 od autora 3D Wonders. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Planet Quest je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Planet Quest ..

Popis od autora programu - 3D Wonders v anglickom jazyku:

Are we alone? It seems rather unlikely. In the last ten years astronomers have discovered over 150 planets beyond our own solar system. Soon we will know how many of them contain life. And one day there will be more charted planets than you can count. But sadly, with today's technology there are no direct images of these distant worlds. Planet Quest is our artistic vision of what these worlds might look like. Join us as we marvel at the infinity of creation - using the awesome power of your PC to create an infinity of worlds to enjoy and to marvel at, in stunning 3D. And, of course you'll see nebulae, galaxies, stars, suns, comets, asteroids, moons, planetary rings and even the occasional supernova in these unique and believable scenes. Flexible music playback options are included, as well as our theme music - an original composition created by Stuart Bassett. Planet Quest is also suitable for laptop users, providing a special "low power" mode when the battery is in use. Please note that Planet Quest never repeats a scene, and yet does not require advanced graphics hardware. So dim the lights and use the music playback function to get yourself into the mood for some extrasolar discoveries! A 3D Wonders creation.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Sme sami? Zdá sa, že dosť nepravdepodobné. V posledných desiatich rokoch astronómovia objavili vyše 150 planét mimo našej slnečnej sústavy. Čoskoro budeme vedieť, koľko z nich obsahujú života. A jeden deň tam bude viac mapoval planéty, než sa môžete spoľahnúť. Ale bohužiaľ, s dnešnou technológiou neexistujú žiadne priame obrazy týchto vzdialených svetov. Planet Quest je naša umelecké vízie o tom, čo tieto svety by mohol vyzerať. Pridajte sa k nám, keď sme sa divili, ako nekonečno tvorby - s využitím úžasnú silu vášho PC vytvoriť nekonečno svetov, aby si a obdivovať, v úžasnom 3D. A samozrejme uvidíte, hmloviny, galaxie, hviezdy, slnko, kométy, asteroidy, mesiace, planetárny prstene, a dokonca aj občasné supernovy v týchto jedinečných a uveriteľný scény. Flexibilné možnosti prehrávania hudby sú zahrnuté, rovnako ako naša téma hudba - originálne kompozície vytvorené Stuart Bassett. Planet Quest je tiež vhodná pre užívateľov notebookov, ktoré poskytujú špeciálnu "Low Power" režime, kedy je batéria v prevádzke. Vezmite prosím na vedomie, že Planet Quest nikdy opakuje scéna, a napriek tomu nevyžaduje pokročilý grafický hardvér. Takže stlmte svetla a použitie funkcie prehrávania hudby dostať sa do nálady u niektorých extrasolárnych objavy! 3D divov stvorenia.

Sťahujte tu: Planet Quest 4.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Fire Element Clock screensaver 2.7Novinka

Combine fiery humor with igneous energy and passion via our Fire Element Clock!

Orientačný preklad: Kombinujú humor s ohnivý magmatických energiou a vášňou prostredníctvom nášho elementom ohňa hodiny!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.02 MB

Happy Halloween ScreenSaver 2.1Novinka

You can celebrate Happy Halloween with your children. You will delight in cheerf

Orientačný preklad: Môžete osláviť Happy Halloween s deťmi. Budete záľubu v cheerf

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.51 MB

Beach 4 1.0Novinka

Free high resolution Wellfleet, Massachusetts beach screensaver.

Orientačný preklad: Voľný vysokým rozlíšením Wellfleet, Massachusetts pláži šetrič obrazovky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.23 MB

Patterns of Nature DesktopFun Scree... 3.0Novinka

Free Patterns of Nature DesktopFun Up Close Screensaver

Orientačný preklad: Vzory zadarmo prírody DesktopFun zblízka Screensaver

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.54 MB

Japanese Eye Screensaver 1.0Novinka

You've seen London Eye? Then we introduce you to the Japanese version.

Orientačný preklad: Videl ste London Eye? Potom vám ho chceme predstaviť aj v japonskej verzii, ako šetrič obrazovky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.46 MB

Ion Cleanse v1.0Novinka

Ion Cleasne Detox Foot Bath Machines

Orientačný preklad: Ion Cleasne Detox Kúpeľ nôh stroje

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.01 MB

Majestic Horses Screensaver 1Novinka

Majestic horses screensaver presents some of the world most beautiful horses.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky majestátne koní predstavuje niektoré z najkrajších kone sveta.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.4 MB

How To Bonsai 1.0Novinka

How To Bonsai Screensaver for your desktop.

Orientačný preklad: Ako Bonsai šetrič obrazovky pracovnej plochy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.58 MB

Gandalf Bubble Clock screensaver 3.0Novinka

Bubbles of wisdom and Gandalf stories of eternal time to unfold your imagination

Orientačný preklad: Bubbles múdrosti a Gandalf príbehy večného času rozvinúť svoju fantáziu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.53 MB

Najsťahovanejšie programy