Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PMI PMP Exam Simulator 4.0

Autor: Project Management Training
Licencia: Freeware
Veľkosť: 3.03 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 963
Dátum pridania: 2009-06-23
Aktualizácia: 2011-06-11

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Riadenie projektov

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu PMI PMP Exam Simulator:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PMI PMP Exam Simulator vo verzií 4.0 od autora Project Management Training. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PMI PMP Exam Simulator je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PMI PMP Exam Simulator ..

Popis od autora programu - Project Management Training v anglickom jazyku:

pmp professional As you attempt your PMP preparation, your aim is to learn the skills required to train you for your project management profession exam. The PMP credential test targets two primary areas of your training; the theory and practical. The test is intended to evaluate not only your level of expertise but your ability to utilize that in given situations. Therefore, these are what the PMP preparation aspires to develop for you.

An individual that is accountable for project management needs to hold the right knowledge and fact to smoothly maneuver every process concerned. In your PMP preparation, you'll receive the chance to recap that information as a part of your PMP exam preparation. This level is integrated with every other level involved since information is your driving power.

PMP jobs are even more complex with the mixture of information is supplied in this area. It may come in reports, diagrams, graphs, among other means. So you need to be able to understand the supplied information; what is the purpose of information if you don't have the ability to understand and evaluate them?
After you have interpreted the data, your next step is to decide how that information will be used in propelling the project ahead. This is among the greater focus that you are required to know for your PMP exam.

As with all additional tests, analysis is essential in a PMP examination preparation. Thus, most PMP preparation demand proper analysis technique that enables prospective PMP exam candidates to break down the information provided to them. In association with this is the power to decide the relationship among regions of complex information.

Once it comes to evaluation, you need the knowledge capacity as well as other complex elements that are essential in project management such as social skills. How competent is one individual to evaluate and constitute judgments about ideas or decisions related to a particu

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

PMP profesionálne ako pokúsite PMP prípravku, váš cieľ je naučiť schopností potrebných na vlak ti za váš projekt riadenia profesie skúšku. PMP poverenie testovanie dve základné oblasti cieľov vašej odbornej prípravy; teória a praktické. Test je určený na zhodnotenie nielen vaše úroveň odbornosti, ale vašu schopnosť využívať v uvedených situáciách. Preto sú čo PMP príprava aspiruje na rozvoj pre vás.

Jednotlivec, ktorý je zodpovedný za riadenie projektu je potrebné držať správne poznanie a skutočnosť hladko manévruje každý proces. PMP prípravu, dostanete šancu znovu tieto informácie ako súčasť vášho PMP Zkouąka prípravku. Táto úroveň je integrovaný s každé iné úrovňou pretože informácie je hnacou moc.

PMP miest sú ešte zložitejšie zmesou informácie poskytnuté v tejto oblasti. To môže prísť v správach, diagramy, grafy, medzi inými prostriedkami. Takže budete musieť byť schopní pochopiť poskytnutými informáciami; čo je účelom informácie, ak nemáte schopnosť pochopiť a hodnotiť ich?


Po výkladu údajov vaším ďalším krokom je rozhodnúť, ako sa použije tieto informácie v katapultovacím projektu dopredu. To je medzi väčšie zameranie, ktoré ste povinní poznať pre vaše PMP skúšku.

Ako s všetky dodatočné testy, analýzy je nevyhnutná pripravovaných PMP preskúmanie. Teda väčšina PMP príprava dopytu riadne analýzy techniku, ktorá umožňuje potenciálnym PMP skúąka kandidátov sa rozdeliť informácie im poskytnuté. V spojení s týmto je právomoc rozhodovať vzťah medzi regióny komplexné informácie.

Keď príde na hodnotenie, musíte poznatkov spôsobilosť, ako aj iných zložitejších prvkov, ktoré sú nevyhnutné na riadenie projektov, ako sú sociálne zručnosti. Ako príslušný je jedného jedinca na vyhodnotenie a predstavujú rozsudkov o nápady alebo rozhodnutí súvisiacich s particu

Sťahujte tu: PMI PMP Exam Simulator 4.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

HD Projette 3.0.0.1Novinka

Viewer for Microsoft Project files. The cheapest solution to view an MPP file.

Orientačný preklad: Prehliadač pre súborov Microsoft Project. Najlacnejšie riešenie pre zobrazenie súboru MPP.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.56 MB

Projects manager 1.0.6Novinka

Program for accounting projects, tasks, cliens and actions of executors.

Orientačný preklad: Program pre účtovné projekty, úlohy, cliens a akcie pozostalosti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9 MB

ProLibra 2.0Novinka

Keep teams in control of their documents, without the need for complex databases

Orientačný preklad: Vďaka programu ProLibra môžete si organizovať svoje dokumenty a doklady.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.75 MB

eTaskMaker Project Planning Software 1.0Novinka

eTaskMaker exports project schedules to many popular project management systems.

Orientačný preklad: eTaskMaker vývozu projektových plánov pre mnoho operačných systémov, riadenia projektov.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.05 MB

Calendar 50 People to Tasks With Excel 1.28Novinka

Assign 50 employees to groups and tasks with an Excel calendar scheduler.

Orientačný preklad: Priradenie 50 zamestnancov skupiny a úlohy s Excel kalendár plánovač.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

OrderGen Purchase Order Form 1.0.1.45Novinka

Create and print purchase orders without a database. Trialware: 30-day limit.

Orientačný preklad: Vytvorenie a tlač objednávok, bez databázy. Skúšobná verzia: 30-denný limit.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.99 MB

Rotating Shift Schedules for Your People 5.24Novinka

Rotating or Fixed Shift Schedules for 10 People for 52 Weeks with Excel.

Orientačný preklad: Rotačné alebo pevné Shift poriadky pre 10 osôb po dobu 52 týždňov s aplikáciou Excel.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.81 MB

Zuschnittoptimierung WoodWorks (Windows) 1.6Novinka

windows-program to optimize rectangular cuts of wood, glass, steel and plastic

Orientačný preklad: program Windows na optimalizáciu obdĺžnikových kusov dreva, skla, ocele a plastu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.13 MB

Anuko Time Tracker 1.2.12.486Novinka

Free, easy to use, open source, web-based work time tracking system for everyone

Orientačný preklad: Zdarma, ľahko ovládateľný, open source, web-založené práce čas sledovanie systému pre každého

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.14 MB

Najsťahovanejšie programy