Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Podcast Studio 1.41

Autor: ExtraLabs Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.36 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 952
Dátum pridania: 2008-12-2
Aktualizácia: 2011-07-31

Kategória programu:

Audio a multimédia > Nástroje na multimediálnu tvorbu

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Podcast Studio:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Podcast Studio vo verzií 1.41 od autora ExtraLabs Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Podcast Studio je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Podcast Studio ..

Popis od autora programu - ExtraLabs Software v anglickom jazyku:

Podcast Studio is a universal "all-in-one" tool for creating podcasts. If you want to create high-quality podcasts, Podcast Studio is a solution for you! Having a lot of features and at the same time a simple intuitive interface, the program makes creating podcasts easy and simple. Both users who are new to podcasts and professionals will appreciate Podcast Studio.

Want to create a new track? No problems! You have a convenient recorder at your disposal. It can record sound from various sources and mix the audio signal.

Do you already have an audio file and want to prepare it for publication? Use the built-in visual audio editor to process the track, apply special sound effects and improve the sound quality.

Tired of difficulties related to creating an RSS feed and uploading files to the site? Try Podcast Studio. To make your work comfortable, we have added a multifunctional WYSIWYG RSS editor and a built-in FTP client to the program.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Podcast Studio je univerzálny nástroj "All-in-one" pre vytvorenie podcasty. Ak chcete vytvoriť vysoko kvalitné podcasty, Podcast Studio je riešenie pre vás! Má veľa funkcií a súčasne jednoduché intuitívne rozhranie, program vytvorí vytváranie podcasty, ľahké a jednoduché. Oboch používateľov, ktorí sú nové podcasty a odborníkmi ocenia Podcast Studio.

Chcete vytvoriť nové skladby? Žiadne problémy! K dispozícii máte pohodlné rekordér. To môžete zaznamenať zvuk z rôznych zdrojov a premieša zvukový signál.

Už máte zvukový súbor a chcete pripraviť na uverejnenie? Použite vstavané vizuálny audio editor na spracovanie dráhy, špeciálne zvukových efektov a zlepšiť kvalitu zvuku.

Nebaví ťažkosti súvisiace s vytvorením RSS kanál a nahrávanie súborov na stránke? Skúste Podcast Studio. Aby sa práca pohodlné, sme pridali multifunkčné editor WYSIWYG RSS a vstavaný FTP klient programu.

Sťahujte tu: Podcast Studio 1.41

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Visual MP3 Splitter & Joiner 6.1Novinka

WAV MP3 Cutter & WAV MP3 Joiner in one. Join, combine and split MP3,WAV quickly.

Orientačný preklad: WAV MP3 Cutter & WAV MP3 Joiner v jednom. Zaregistrujte sa, spojiť a rozdeliť MP3, WAV rýchlo.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.37 MB

Magic Music Workshop 8.0.2.5Novinka

Audio record, convert, edit, burn, grab are all supported in it.

Orientačný preklad: Audio záznam, konvertovať, upravovať, vypaľovať, uchopiť sú podporované v tom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.83 MB

Wave Expert Audio Editor 1.2Novinka

Professional Audio Editing Software, mix,cut, copy, paste, audio.

Orientačný preklad: Profesionálne Audio Software pre strih, premiešajte, Vystrihnúť, kopírovať, prilepiť, audio.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.14 MB

ImTOO AVI to DVD Converter 6.2.1.0321Novinka

AVI to DVD converter to convert AVI, MPEG, DAT, M2V, VOB video files to DVD.

Orientačný preklad: AVI na DVD konvertor pre prevod AVI, MPEG, DAT, M2V, VOB video súbory na DVD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 31.98 MB

Easy MP3 Cutter 2.9Novinka

Easy MP3 Cutter - the best tool for lossless and fast MP3 and WAV audio cutting!

Orientačný preklad: Jednoduché MP3 Cutter - najlepší nástroj pre bezstratový a rýchly MP3 a WAV audio rezanie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.11 MB

Voxengo Voxformer 2.5Novinka

Vocal channel strip audio plugin.

Orientačný preklad: Vokálna channel strip audio pluginu.

Licencia: Demo | Veľkosť: 6.01 MB

Cool Music Card 3.6Novinka

make and send email cards to friend and family,multimedia create windows pro

Orientačný preklad: volať a posielať e-mail kariet priateľov a rodinu, multimediálne vytvorenie okna pre

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.23 MB

PicturesToExe 6.5Novinka

Photo slideshow software. 3D effects. Output for PC, Mac, DVD & YouTube.

Orientačný preklad: Foto slideshow softvér. 3D efekty. Výstup pre PC, Mac, DVD a YouTube.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.58 MB

Ants Sound Recorder 1.0Novinka

Record sound from any sources to audio file Mp3, WAV, WMA, AAC, and more.

Orientačný preklad: Záznam zvuku z ľubovoľného zdroja audio súborov MP3, WAV, WMA, AAC a ďalšie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.34 MB

Najsťahovanejšie programy