Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Podcast Studio 1.41

Autor: ExtraLabs Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.36 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 941
Dátum pridania: 2008-12-2
Aktualizácia: 2011-07-31

Kategória programu:

Audio a multimédia > Nástroje na multimediálnu tvorbu

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Podcast Studio:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Podcast Studio vo verzií 1.41 od autora ExtraLabs Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Podcast Studio je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Podcast Studio ..

Popis od autora programu - ExtraLabs Software v anglickom jazyku:

Podcast Studio is a universal "all-in-one" tool for creating podcasts. If you want to create high-quality podcasts, Podcast Studio is a solution for you! Having a lot of features and at the same time a simple intuitive interface, the program makes creating podcasts easy and simple. Both users who are new to podcasts and professionals will appreciate Podcast Studio.

Want to create a new track? No problems! You have a convenient recorder at your disposal. It can record sound from various sources and mix the audio signal.

Do you already have an audio file and want to prepare it for publication? Use the built-in visual audio editor to process the track, apply special sound effects and improve the sound quality.

Tired of difficulties related to creating an RSS feed and uploading files to the site? Try Podcast Studio. To make your work comfortable, we have added a multifunctional WYSIWYG RSS editor and a built-in FTP client to the program.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Podcast Studio je univerzálny nástroj "All-in-one" pre vytvorenie podcasty. Ak chcete vytvoriť vysoko kvalitné podcasty, Podcast Studio je riešenie pre vás! Má veľa funkcií a súčasne jednoduché intuitívne rozhranie, program vytvorí vytváranie podcasty, ľahké a jednoduché. Oboch používateľov, ktorí sú nové podcasty a odborníkmi ocenia Podcast Studio.

Chcete vytvoriť nové skladby? Žiadne problémy! K dispozícii máte pohodlné rekordér. To môžete zaznamenať zvuk z rôznych zdrojov a premieša zvukový signál.

Už máte zvukový súbor a chcete pripraviť na uverejnenie? Použite vstavané vizuálny audio editor na spracovanie dráhy, špeciálne zvukových efektov a zlepšiť kvalitu zvuku.

Nebaví ťažkosti súvisiace s vytvorením RSS kanál a nahrávanie súborov na stránke? Skúste Podcast Studio. Aby sa práca pohodlné, sme pridali multifunkčné editor WYSIWYG RSS a vstavaný FTP klient programu.

Sťahujte tu: Podcast Studio 1.41

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

BestHD Blu-Ray DVD Copy 1.00.78Novinka

Copy/backup/burn blu-ray DVD movies to general dvd with high definition.

Orientačný preklad: Dokáže kopírovať, zálohovať a napalovať z Blu-ray DVD na DVD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.36 MB

McFunSoft Audio Editor 7.4.0.12Novinka

Edit, record, convert - mp3, rm, wav, wma, etc. Analysis audios in waveform.

Orientačný preklad: Upravovať, nahrávať, prevádzať - mp3, rm, wav, wma, atď Analýza audio v priebehu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.80 MB

AIO Audio CD Creator 1.5Novinka

AIO Audio CD Creator - Create your audio CD so easy as 1,2,3

Orientačný preklad: AIO Audio CD Creator - vytvoriť zvukový disk CD tak jednoduché ako 1,2,3

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.48 MB

*Spherical Panorama Virtual Tour Builder 5.05Novinka

SP_VTB Virtual Tour compiler for Executable, Internet, ScreenSaver, Flash9

Orientačný preklad: SP_VTB Virtuálna prehliadka kompilátor pre spustiteľný, Internet, ScreenSaver, Flash9

Licencia: Shareware | Veľkosť: 27.66 MB

Voxengo Elephant 3.8Novinka

Audio mastering limiter (maximizer) plugin.

Orientačný preklad: Audio zvládnutie obmedzovač (maximizer) plugin.

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.84 MB

Advanced Icon Editor 3.0.0.7Novinka

An easy Free program for editing and creating icons, cursors, animated cursors

Orientačný preklad: Bezplatný program pre jednoduchú editáciu a vytváranie ikon, kurzorov, animovaných kurzorov

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.54 MB

i.Vista WideShot 1.0Novinka

High Resolutioin Wide-View Image Creation Tool

Orientačný preklad: Vysoká Resolutioin. široký-zobrazenie obrázka tvorba nástroj

Licencia: Commercial | Veľkosť: 9.81 MB

Multimedia Displayer 2.9.3Novinka

an easy-to-use professional multimedia authoring tool.

Orientačný preklad: ľahký-k-používať profesionálne multimediálne autorské nástroje.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.85 MB

Icesun Flash Screensaver 2.50Novinka

You can make your own screensavers from your favorite Flash movies.

Orientačný preklad: Môžete vytvoriť vlastné šetriče z vašich obľúbených Flash filmov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.94 MB

Najsťahovanejšie programy