Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Podcast Studio 1.41

Autor: ExtraLabs Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.36 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 927
Dátum pridania: 2008-12-2
Aktualizácia: 2011-07-31

Kategória programu:

Audio a multimédia > Nástroje na multimediálnu tvorbu

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Podcast Studio:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Podcast Studio vo verzií 1.41 od autora ExtraLabs Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Podcast Studio je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Podcast Studio ..

Popis od autora programu - ExtraLabs Software v anglickom jazyku:

Podcast Studio is a universal "all-in-one" tool for creating podcasts. If you want to create high-quality podcasts, Podcast Studio is a solution for you! Having a lot of features and at the same time a simple intuitive interface, the program makes creating podcasts easy and simple. Both users who are new to podcasts and professionals will appreciate Podcast Studio.

Want to create a new track? No problems! You have a convenient recorder at your disposal. It can record sound from various sources and mix the audio signal.

Do you already have an audio file and want to prepare it for publication? Use the built-in visual audio editor to process the track, apply special sound effects and improve the sound quality.

Tired of difficulties related to creating an RSS feed and uploading files to the site? Try Podcast Studio. To make your work comfortable, we have added a multifunctional WYSIWYG RSS editor and a built-in FTP client to the program.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Podcast Studio je univerzálny nástroj "All-in-one" pre vytvorenie podcasty. Ak chcete vytvoriť vysoko kvalitné podcasty, Podcast Studio je riešenie pre vás! Má veľa funkcií a súčasne jednoduché intuitívne rozhranie, program vytvorí vytváranie podcasty, ľahké a jednoduché. Oboch používateľov, ktorí sú nové podcasty a odborníkmi ocenia Podcast Studio.

Chcete vytvoriť nové skladby? Žiadne problémy! K dispozícii máte pohodlné rekordér. To môžete zaznamenať zvuk z rôznych zdrojov a premieša zvukový signál.

Už máte zvukový súbor a chcete pripraviť na uverejnenie? Použite vstavané vizuálny audio editor na spracovanie dráhy, špeciálne zvukových efektov a zlepšiť kvalitu zvuku.

Nebaví ťažkosti súvisiace s vytvorením RSS kanál a nahrávanie súborov na stránke? Skúste Podcast Studio. Aby sa práca pohodlné, sme pridali multifunkčné editor WYSIWYG RSS a vstavaný FTP klient programu.

Sťahujte tu: Podcast Studio 1.41

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Slide Show Pilot 3.0Novinka

The program creates slide shows and screensavers, supports 30 transition effects

Orientačný preklad: Program vytvorí prezentácií a šetričov displeja, podporuje 30 prechodových efektov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.73 MB

Easy MP3 Joiner 2.9Novinka

Merge MP3 and WAV files with Easy MP3 Joiner! Easy to use and 100% efficient.

Orientačný preklad: Zlúčiť MP3 a WAV s Easy MP3 Joiner! Jednoduché použitie a 100% účinný.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.90 MB

iRingtunes 2.3Novinka

Create iPhone ringtones from any unprotected song in your iTunes library.

Orientačný preklad: Vytvoriť iPhone zvonenie z akéhokoľvek nechráneného skladbu v knižnici iTunes.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

Voxengo TransGainer 1.1Novinka

Attack and sustain reshaping audio plugin.

Orientačný preklad: Útok a udržať pretvorenie audio plugin.

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.63 MB

DVD to Archos Converter 2.51Novinka

Powerful DVD to Archos Converter for Convert DVD movies to Archos Players.

Orientačný preklad: Výkonný DVD Archos Converter pre prevod DVD filmov do prehrávača Archos.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.83 MB

ImTOO MPEG to DVD Converter 6.2.1.0321Novinka

MPEG to DVD burner to burn MPEG files to DVD movie, DVD folder or ISO file

Orientačný preklad: MPEG na DVD napaľovačka vypáliť MPEG súborov na DVD filmu, DVD zložka alebo ISO súbor

Licencia: Shareware | Veľkosť: 31.97 MB

Convert DVD to AVI 1.1Novinka

Freeware for converting DVD video to AVI format

Orientačný preklad: Freeware na konverziu DVD videa do AVI formát

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.36 MB

ImTOO AVI to DVD Converter 6.2.1.0321Novinka

AVI to DVD converter to convert AVI, MPEG, DAT, M2V, VOB video files to DVD.

Orientačný preklad: AVI na DVD konvertor pre prevod AVI, MPEG, DAT, M2V, VOB video súbory na DVD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 31.98 MB

Sofonica MP3 Cutter 1.1Novinka

This software can cut desired parts of a MP3 song.Ringtones can be made by this.

Orientačný preklad: Tento softvér môže znížiť požadované časti MP3 skladby.Zvonenie môže urobiť to.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.47 MB

Najsťahovanejšie programy