Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Podcast Studio 1.41

Autor: ExtraLabs Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.36 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 911
Dátum pridania: 2008-12-2
Aktualizácia: 2011-07-31

Kategória programu:

Audio a multimédia > Nástroje na multimediálnu tvorbu

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Podcast Studio:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Podcast Studio vo verzií 1.41 od autora ExtraLabs Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Podcast Studio je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Podcast Studio ..

Popis od autora programu - ExtraLabs Software v anglickom jazyku:

Podcast Studio is a universal "all-in-one" tool for creating podcasts. If you want to create high-quality podcasts, Podcast Studio is a solution for you! Having a lot of features and at the same time a simple intuitive interface, the program makes creating podcasts easy and simple. Both users who are new to podcasts and professionals will appreciate Podcast Studio.

Want to create a new track? No problems! You have a convenient recorder at your disposal. It can record sound from various sources and mix the audio signal.

Do you already have an audio file and want to prepare it for publication? Use the built-in visual audio editor to process the track, apply special sound effects and improve the sound quality.

Tired of difficulties related to creating an RSS feed and uploading files to the site? Try Podcast Studio. To make your work comfortable, we have added a multifunctional WYSIWYG RSS editor and a built-in FTP client to the program.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Podcast Studio je univerzálny nástroj "All-in-one" pre vytvorenie podcasty. Ak chcete vytvoriť vysoko kvalitné podcasty, Podcast Studio je riešenie pre vás! Má veľa funkcií a súčasne jednoduché intuitívne rozhranie, program vytvorí vytváranie podcasty, ľahké a jednoduché. Oboch používateľov, ktorí sú nové podcasty a odborníkmi ocenia Podcast Studio.

Chcete vytvoriť nové skladby? Žiadne problémy! K dispozícii máte pohodlné rekordér. To môžete zaznamenať zvuk z rôznych zdrojov a premieša zvukový signál.

Už máte zvukový súbor a chcete pripraviť na uverejnenie? Použite vstavané vizuálny audio editor na spracovanie dráhy, špeciálne zvukových efektov a zlepšiť kvalitu zvuku.

Nebaví ťažkosti súvisiace s vytvorením RSS kanál a nahrávanie súborov na stránke? Skúste Podcast Studio. Aby sa práca pohodlné, sme pridali multifunkčné editor WYSIWYG RSS a vstavaný FTP klient programu.

Sťahujte tu: Podcast Studio 1.41

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

4Media DVD Copy for Mac 1.5.38.1105Novinka

It can copy entire DVD movie in 1:1 ratio perfectly with fast speed.

Orientačný preklad: Je možné skopírovať celý DVD film v pomere 1:1 dokonale s rýchlou rýchlosťou.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.07 MB

Mp3 Clipper and Joiner 1.1Novinka

Clip small parts from a MP3 and join them to make your own remixes and ringtones

Orientačný preklad: Klip malých častí z MP3 a spojte ich, aby vaše vlastné remixy a zvonenie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.56 MB

Eltima SWF Decompiler 4.0Novinka

Eltima SWF Decompiler decompiles flash and extracts all of its elements.

Orientačný preklad: ELTIMA SWF Decompiler decompiles flash a extrakty všetky jeho prvky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.97 MB

1st AutoRun Express 3.11Novinka

Make autorun CD in a few clicks, no design or programming required

Orientačný preklad: Make autorun CD pomocou niekoľkých kliknutí, bez dizajnu alebo programovania

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.08 MB

BestHD Blu-Ray DVD Copy 1.00.78Novinka

Copy/backup/burn blu-ray DVD movies to general dvd with high definition.

Orientačný preklad: Dokáže kopírovať, zálohovať a napalovať z Blu-ray DVD na DVD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.36 MB

Voxengo Impulse Modeler 1.9Novinka

Reverb impulse response design tool software.

Orientačný preklad: Reverb impulzný odozva nástroj pre navrhovanie softvéru.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.58 MB

WinX DVD Author 5.9Novinka

Free DVD creator/free DVD burner for you to convert/burn DVD from MKV, AVI, MP4

Orientačný preklad: Voľný DVD tvorca/Voľný DVD vypalovačku môžete konvertovať/napaľovanie DVD z MKV, AVI, MP4

Licencia: Freeware | Veľkosť: 10.95 MB

Voxengo SPAN 2.3Novinka

Real-time audio spectrum analyzer plugin.

Orientačný preklad: V reálnom čase zvukové spektrum analyzátor plugin.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.97 MB

Longtion SlideShow Pro 5.0Novinka

Create slide shows from your digital pictures with 47 transition effects.

Orientačný preklad: Vytvorenie prezentácie z digitálnych obrázkov s 47 efekty prechodov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.04 MB

Najsťahovanejšie programy