Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PopUp Ad SmasheR 4.1.55

Autor: www.PopUpStop.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.61 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 1285
Dátum pridania: 2006-03-26
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > Blokovanie reklám

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu PopUp Ad SmasheR:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PopUp Ad SmasheR vo verzií 4.1.55 od autora www.PopUpStop.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PopUp Ad SmasheR je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PopUp Ad SmasheR ..

Popis od autora programu - www.PopUpStop.com v anglickom jazyku:

Windows XP ready! Smasher is a fast, easy to use program that offers to
automatically stop pop-up ads and all other internet annoyances. For
example it will stop animated flash ads, 3rd party activity links, timer ads
(full page ads that sleep for 10 to 15 seconds and then take you to the link
you clicked on.), web bugs, messenger service ads and most floating ads.
Smasher also is a cookie manager with unique "Stealth", "Freeze", and "Smart
Allow" options. Other features include erasing internet traces when closing
your last Internet Explorer, password protect Internet Explorer and block
offending material (web content filter). This is one program that is packed
with tons of features you would normally have to run in separate programs.
Works with all popular anti-virus and firewall programs.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Windows XP pripravený! Smasher je rýchly, ľahko použiteľný program, ktorý ponúka automatické zastavenie pop-up reklamy a všetkých ďalších nepríjemností internet. Napríklad to prestane blikať animované reklamy, 3. strana aktivita odkazy, časovač reklamy (celostránkový inzeráty, ktoré spánok po dobu 10 až 15 sekúnd a potom sa vás na odkaz, ktorý ste klikli.), Web bugs, reklamy, kuriérske služby a väčšina plávajúce reklamy . Smasher je tiež cookie manager s unikátnym "Stealth", "Freeze" a "Smart Povoliť" možnosti. Medzi ďalšie vlastnosti patrí internetové mazanie stôp pri zatvorení posledného Internet Explorer, chrániť heslom v programe Internet Explorer a blokovať materiál obťažovania (webový obsah filtra). To je jeden program, ktorý je balená s hromadou funkcií, ktoré by ste normálne bežať v samostatnej programy. Pracuje so všetkými bežnými anti-virus a firewall programy.

Sťahujte tu: PopUp Ad SmasheR 4.1.55

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ID AntiPopup 1.2Novinka

ID AntiPopup is a top quality blocking program of all troublesome popup windows.

Orientačný preklad: ID AntiPopup je kvalitný blokovanie program všetkých nepríjemné vyskakovacie okná.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.60 MB

Web Monitor 1.2Novinka

Web Monitor controls all outgoing HTTP requests from your computer.

Orientačný preklad: Web Monitor ovláda všetky odchádzajúce HTTP požiadavky od počítača.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.13 MB

SmoothSurfin 2.0Novinka

Powerful, no-nonsense pop-up eliminator for Internet Explorer.

Orientačný preklad: Silný, nie-nezmysel pop-up odlučovače pre Internet Explorer.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.11 MB

SenseGuard 1.0Novinka

Hide Adsense in your web browser to protect your account from accidental clicks.

Orientačný preklad: Skryť Adsense vo webovom prehľadávači na ochranu vášho účtu proti náhodnému kliknutia.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

StopPop 2.0.7Novinka

StopPop.NET stops popups while you surf the internet through internet explorer

Orientačný preklad: StopPop.NET zastaví vyskakovacie okná pri surfovaní na internete prostredníctvom aplikácie Internet Explorer

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.87 MB

The Ad-Police 2.0Novinka

One time use utility to block 14000+ known (no duplicates) Advertisement servers

Orientačný preklad: Jeden čas používania pomôcka bloku 14000 + známe (bez duplicít) reklama servery

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.44 MB

Anti-AD Guard 2.1.2.5Novinka

Powerful user-friendly program that filters and blocks commercial banners.

Orientačný preklad: Výkonný užívateľsky príjemný program, ktorý filtruje a blokuje komerčné bannery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.38 MB

BPS Popup Shield 5.0.0.2Novinka

BPS Popup Shield is a powerful program for blocking announig pop-ups.

Orientačný preklad: BPS Popup štít je výkonný program pre blokovanie pop-up okná announig.

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.89 MB

Anti-AD Guard PRO 2.1.2.7Novinka

Universal user-friendly program that filters and blocks ads in any application.

Orientačný preklad: Univerzálny užívateľsky príjemný program, ktorý filtruje a blokuje reklamy v ľubovoľnej aplikácii.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.99 MB

Najsťahovanejšie programy