Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Power Email Harvester 1.45

Autor: YesGoal LLC
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.38 MB
Cena: 149.95 $
Počet stiahnutí: 1256
Dátum pridania: 2003-07-20
Aktualizácia: 2011-09-25

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Power Email Harvester:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Power Email Harvester vo verzií 1.45 od autora YesGoal LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Power Email Harvester je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Power Email Harvester ..

Popis od autora programu - YesGoal LLC v anglickom jazyku:

Power Email Harvester is the most powerful, easiest to use bulk email software on the market today. The program is so simple to use. It can be mastered in 5 minutes. It will query email hosts, such as hotmail.com and many others, returning a list of valid addresses. And it does this automatically, in one easy step. There is not a more powerful bulk email program available on the net today!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Výkon Email kombajnom je najviac mocný, najjednoduchšie použiť hromadný email softvér na trhu dnes. Program je tak jednoduché na použitie. Mohli byť zvládnuté v 5 minút. Bude dotaz e-mail hostiteľov, ako hotmail.com a mnoho ďalších, vracia zoznam platné adresy. A je to automaticky, v jednom jednoduchom kroku. Nie je silnejší hromadnej e-mailový program k dispozícii na internete dnes!

Sťahujte tu: Power Email Harvester 1.45

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Colon Health 1.0Novinka

Increase your opt ins. Deliver your opt in gift or message instantly.

Orientačný preklad: Zvýšiť vaše zvoliť ins. doručovať vaše rozhodnúť v dar alebo správy okamžite.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Actual Outlook Express Password Recovery 2.0.1Novinka

Actual Outlook Express Password Recovery knows where your password is!

Orientačný preklad: Skutočné Outlook Express Password Recovery vie, kde je heslo!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.29 MB

Attachment Extractor for Outlook Express 1.5.2Novinka

Extract email attachments automatically and only what you want.

Orientačný preklad: Extrakt e-mailových príloh automaticky a len to, čo chcete.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.53 MB

GERTES(R) Outlook Add-in 2010-2007Novinka

Turbo-boost your email efficiency.

Orientačný preklad: Turbo boost váš email účinnosť.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 17.38 MB

Outlook Express Attachment Extractor 1.62Novinka

Saving a bunch of attachments out of Outlook Express and store on your disk.

Orientačný preklad: Ukladanie veľa príloh z Outlook Express a uložiť na vašom disku.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.0 MB

Thyroxine 1.0Novinka

This is an Optin Software. Increase your opt ins by 200%.

Orientačný preklad: To je Optin softvér. Zvýšiť vaše ins rozhodnúť o 200%.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

EZ eMail Backup 1.11Novinka

Freeware program backs up your email and settings on a schedule you set.

Orientačný preklad: Freeware program zálohuje vaše e-mailu a nastavenia rozvrhu, ktorý nastavíte.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.08 MB

AYMS 1Novinka

Small application for automatically send multiple Yahoo mails

Orientačný preklad: Malá aplikácia pre automatické odosielanie viacerých Yahoo maily

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.01 MB

Outlook Duplicate Remover 10.02.01Novinka

Result-oriented tool to remove Outlook duplicate and ensure PST safety

Orientačný preklad: Výsledok-orientovaný nástroj pre odstránenie duplicitných Outlook pst a zaistiť bezpečnosť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

Najsťahovanejšie programy