Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Power MP3 WMA Free Converter 2010 5.0

Autor: CooolSoft
Licencia: Freeware
Veľkosť: 3.73 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 596
Dátum pridania: 2010-04-13
Aktualizácia: 2011-10-16

Kategória programu:

Audio a multimédia > Ripovanie a konvertovanie

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Power MP3 WMA Free Converter 2010:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Power MP3 WMA Free Converter 2010 vo verzií 5.0 od autora CooolSoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Power MP3 WMA Free Converter 2010 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Power MP3 WMA Free Converter 2010 ..

Popis od autora programu - CooolSoft v anglickom jazyku:

Power MP3 WMA Converter can convert audio format among mp3, wma(DRM supported), wav, ogg, ape, asf(audio part), wmv(audio part) and CD audio. By using high quality encoder and decoder, the loss of sound quality will be minimized. It is very easy to use. Power MP3 WMA Converter can convert and burn mp3, wma, wav, ogg, ape, asf(audio part), wmv(audio part) files to CD directly, it can also rip CD into one of the formats directly with CDDB information. It can edit the tag information of mp3, wma, ogg, ape files easily, It can also rename files by tag information automatically. Registered version can convert DRM protected wma music files into mp3 or other formats that can be played by your iPod or portable mp3 player.

Main features of Power MP3 WMA Converter:

* Fastest conversion speed from MP3 to WMA files and from WMA to MP3
By using the most advanced MP3 and WMA encoder and decoder, Power MP3 WMA Converter can convert a 5-minute-length music in about 15 seconds.
* Most familiar audio format support
Now Power MP3 WMA Converter supports mp3, wma, wav, ogg, ape, asf(audio part), wmv(audio part) and CD audio format, and it will keep on adding.
* CD Ripping
Power MP3 WMA Converter can rip CD into mp3, wma, wav, ogg, ape files directly. And it even can burn another CD directly at the same time, that is, direct copy of CD audio files is supported. Power MP3 WMA Converter also supports CDDB auto searching.
* Burn CD
Power MP3 WMA Converter can burn mp3, wma, wav, ogg, ape, asf(audio part), wmv(udio part) files to cd directly.
* APE and CUE index support
Power MP3 WMA Converter can divide APE format with CUE files into several separate sound track according the information in CUE files.
* Part conversion of one audio file support
Power MP3 WMA Converter can convert part of one audio file according to the desired conversion start position and length. And this can be done batching.
* Combine of

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Výkon MP3 WMA Converter môžete konvertovať audio formáte medzi mp3, wma(DRM supported), wav, ogg, ape, asf(audio part), wmv(audio part) a zvukových diskov CD. Pomocou vysokej kvality kódovač a dekódovač budú minimalizovať straty kvality zvuku. Je to veľmi jednoduché použitie. Výkon MP3 WMA Converter môžete konvertovať a napáliť mp3, wma, wav, ogg, ape, asf (audio časť), wmv (audio časť) súbory na disk CD priamo, že aj rip CD do jeden z formátov priamo s CDDB informácie. To môžete upravovať tag informácií mp3, wma, ogg, ape súbory ľahko, ho môžete premenovať aj súbory tag informácií automaticky. Registrovaných verzia môžete konvertovať DRM chránené wma hudobných súborov do mp3 alebo iných formátov, ktoré je možné prehrávať vaše iPod alebo prenosný mp3 prehrávač.

Hlavné rysy Power MP3 WMA Converter: * najrýchlejšou rýchlosť konverzie z MP3 súbory WMA a z formátu WMA na MP3 pomocou najvyspelejší kódovač formátu MP3 a WMA a dekodér, Power MP3 WMA Converter môžete previesť 5-minútové-dĺžku hudby v asi 15 sekúnd.


* Najviac známych audio formáte podpora teraz Power MP3 WMA Converter podporuje mp3, wma, wav, ogg, ape, asf (audio časť), wmv (audio časť) a CD audio formáte, a bude mať na pridanie.


* CD Kopφrovanie Power MP3 WMA Converter môžete kopírovať disk CD do mp3, wma, wav, ogg, ape súbory priamo. A to dokonca môžete napáliť iný disk CD priamo v rovnakom čase, je podporovaná priame kopírovanie CD audio súbory. Výkon MP3 WMA Converter podporuje aj CDDB automatické vyhľadávanie.


* Napaľovanie CD Power MP3 WMA Converter môžete napáliť mp3, wma, wav, ogg, ape, asf(audio part), wmv(udio part) súbory na disk cd priamo.


* APE a CUE indexu podporu Power MP3 WMA Converter môžete rozdeliť APE formát s CUE súbory na niekoľko samostatných zvukovej stopy podľa informácií v súboroch CUE.


* Časť konverziu zvukových súborov podpory Power MP3 WMA Converter môžete previesť časť jeden zvukový súbor podľa požadovaného konverzie začať pozícia a dĺžka. A to možno urobiť, dávkovanie.


* Kombinovať z

Sťahujte tu: Power MP3 WMA Free Converter 2010 5.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Altdo Video To PMP Converter 4.1Novinka

convert video files to pmp format to watch them on your pc.

Orientačný preklad: konvertovať video súbory do formátu PMP sledovať na vašom PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.66 MB

Free WMP Video 2 Blackberry 8100 Pro 1.8.3Novinka

Free convert your WMP Video to Blackberry 8100 format

Orientačný preklad: Bezplatne Konvertuj WMP Video Blackberry 8100 formát

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Free DAT to MPEG-4 Convert 1.9.9Novinka

A professional, free program for converting DAT file to MPEG-4 format

Orientačný preklad: Profesionálne, voľný program konverzie súbor DAT na formát MPEG-4

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Free RMVB 2 MPEG1 Pro 1.9.0Novinka

Convert RMVB to MPEG1 totally free

Orientačný preklad: Konvertovať RMVB MPEG1 úplne zadarmo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Make Your Own Ringtones 3.2Novinka

Make unlimited ringtones from your music files & download to your phone

Orientačný preklad: Uskutočňovať časovo neobmedzené zvonenie z hudobných súborov a stiahnuť do telefónu

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.14 MB

Ringtone Keypress 1.0Novinka

Accept Midi file and RTL file as input, Generate Nokia Ringtone keypress

Orientačný preklad: Prijať súbor, Midi a RTL súbor ako vstupné, generovať Nokia zvonenie jediným stlaèením tlaèidla

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Stunt DVD to iPod Ripper 2.32Novinka

Rip DVD to iPod,iPod Touch,iPhone,AVI,WMV,MP3,Zune,Archos,Zen Vision

Orientačný preklad: RIP DVD na iPod, iPod dotyk, iPhone, AVI, WMV, MP3, Zune, Archos, Zen Vision

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.94 MB

uSeesoft DVD to AVI Ripper 2.0.3.3Novinka

Best DVD to AVI ripping program to rip DVD to AVI format

Orientačný preklad: Najlepšie DVD do AVI Ripovanie program na rip DVD do formátu AVI

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.00 MB

Free AVCHD 2 XviD Movie Fast 1.6.6Novinka

Free convert AVCHD to XviD Movie format with high speed and good quality

Orientačný preklad: Bezplatne Konvertuj AVCHD XviD video formátu s vysokou rýchlosťou a dobrej kvality

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.91 MB

Najsťahovanejšie programy