Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Power MP3 WMA Free Converter 2010 5.0

Autor: CooolSoft
Licencia: Freeware
Veľkosť: 3.73 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 646
Dátum pridania: 2010-04-13
Aktualizácia: 2011-10-16

Kategória programu:

Audio a multimédia > Ripovanie a konvertovanie

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Power MP3 WMA Free Converter 2010:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Power MP3 WMA Free Converter 2010 vo verzií 5.0 od autora CooolSoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Power MP3 WMA Free Converter 2010 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Power MP3 WMA Free Converter 2010 ..

Popis od autora programu - CooolSoft v anglickom jazyku:

Power MP3 WMA Converter can convert audio format among mp3, wma(DRM supported), wav, ogg, ape, asf(audio part), wmv(audio part) and CD audio. By using high quality encoder and decoder, the loss of sound quality will be minimized. It is very easy to use. Power MP3 WMA Converter can convert and burn mp3, wma, wav, ogg, ape, asf(audio part), wmv(audio part) files to CD directly, it can also rip CD into one of the formats directly with CDDB information. It can edit the tag information of mp3, wma, ogg, ape files easily, It can also rename files by tag information automatically. Registered version can convert DRM protected wma music files into mp3 or other formats that can be played by your iPod or portable mp3 player.

Main features of Power MP3 WMA Converter:

* Fastest conversion speed from MP3 to WMA files and from WMA to MP3
By using the most advanced MP3 and WMA encoder and decoder, Power MP3 WMA Converter can convert a 5-minute-length music in about 15 seconds.
* Most familiar audio format support
Now Power MP3 WMA Converter supports mp3, wma, wav, ogg, ape, asf(audio part), wmv(audio part) and CD audio format, and it will keep on adding.
* CD Ripping
Power MP3 WMA Converter can rip CD into mp3, wma, wav, ogg, ape files directly. And it even can burn another CD directly at the same time, that is, direct copy of CD audio files is supported. Power MP3 WMA Converter also supports CDDB auto searching.
* Burn CD
Power MP3 WMA Converter can burn mp3, wma, wav, ogg, ape, asf(audio part), wmv(udio part) files to cd directly.
* APE and CUE index support
Power MP3 WMA Converter can divide APE format with CUE files into several separate sound track according the information in CUE files.
* Part conversion of one audio file support
Power MP3 WMA Converter can convert part of one audio file according to the desired conversion start position and length. And this can be done batching.
* Combine of

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Výkon MP3 WMA Converter môžete konvertovať audio formáte medzi mp3, wma(DRM supported), wav, ogg, ape, asf(audio part), wmv(audio part) a zvukových diskov CD. Pomocou vysokej kvality kódovač a dekódovač budú minimalizovať straty kvality zvuku. Je to veľmi jednoduché použitie. Výkon MP3 WMA Converter môžete konvertovať a napáliť mp3, wma, wav, ogg, ape, asf (audio časť), wmv (audio časť) súbory na disk CD priamo, že aj rip CD do jeden z formátov priamo s CDDB informácie. To môžete upravovať tag informácií mp3, wma, ogg, ape súbory ľahko, ho môžete premenovať aj súbory tag informácií automaticky. Registrovaných verzia môžete konvertovať DRM chránené wma hudobných súborov do mp3 alebo iných formátov, ktoré je možné prehrávať vaše iPod alebo prenosný mp3 prehrávač.

Hlavné rysy Power MP3 WMA Converter: * najrýchlejšou rýchlosť konverzie z MP3 súbory WMA a z formátu WMA na MP3 pomocou najvyspelejší kódovač formátu MP3 a WMA a dekodér, Power MP3 WMA Converter môžete previesť 5-minútové-dĺžku hudby v asi 15 sekúnd.


* Najviac známych audio formáte podpora teraz Power MP3 WMA Converter podporuje mp3, wma, wav, ogg, ape, asf (audio časť), wmv (audio časť) a CD audio formáte, a bude mať na pridanie.


* CD Kopφrovanie Power MP3 WMA Converter môžete kopírovať disk CD do mp3, wma, wav, ogg, ape súbory priamo. A to dokonca môžete napáliť iný disk CD priamo v rovnakom čase, je podporovaná priame kopírovanie CD audio súbory. Výkon MP3 WMA Converter podporuje aj CDDB automatické vyhľadávanie.


* Napaľovanie CD Power MP3 WMA Converter môžete napáliť mp3, wma, wav, ogg, ape, asf(audio part), wmv(udio part) súbory na disk cd priamo.


* APE a CUE indexu podporu Power MP3 WMA Converter môžete rozdeliť APE formát s CUE súbory na niekoľko samostatných zvukovej stopy podľa informácií v súboroch CUE.


* Časť konverziu zvukových súborov podpory Power MP3 WMA Converter môžete previesť časť jeden zvukový súbor podľa požadovaného konverzie začať pozícia a dĺžka. A to možno urobiť, dávkovanie.


* Kombinovať z

Sťahujte tu: Power MP3 WMA Free Converter 2010 5.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Free Convert Adobe Flash to DVD VOB 1.3.3Novinka

An easy to use converter which convert Adobe Flash to DVD VOB format free

Orientačný preklad: Jednoduché použitie konvertora, ktorý konvertovať Adobe Flash na DVD VOB formáte

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Altdo Video to AVI DVD Converter&Burner 6.5Novinka

convert mpeg,rm,rmvb,wmv,asf,mov ,mp4,3pg to avi

Orientačný preklad: konverziu mpeg, rm, rmvb, wmv, asf, mov, mp4, 3PG do avi

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.66 MB

Free Flash Video 2 Epson 7000 SE 1.0.4Novinka

Free convert Flash Video to Epson 7000 format with high speed and good quality

Orientačný preklad: Bezplatne Konvertuj Flash Video do formátu Epson 7000 s vysokou rýchlosťou a dobrej kvality

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

OGG MP3 Converter 4.1.929Novinka

Convert OGG to MP3 and MP3 to OGG, join OGG, and resample OGG files.

Orientačný preklad: Prevod OGG do MP3 a MP3 do OGG, pripojiť OGG a súborov resample OGG.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.82 MB

Altdo 3GP to AVI DVD Converter&Burner 6.5Novinka

It can convert 3GP to AVI,DIVX,XVID,VCD,SVCD,DVD,MPEG-1,MPEG-2 etc.

Orientačný preklad: Je možné previesť 3GP do AVI, DivX, XviD, VCD, SVCD, DVD, MPEG-1, MPEG-2, atď

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.66 MB

Free Movie to H264 SE 1.0.5Novinka

One of the best professional Movie to H264 converters. And it's free

Orientačný preklad: Jedným z najlepších profesionálnych film H264 spracovateľom. A je to zdarma

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Free Convert Epson 6000 from DAT 1.6.0Novinka

Convert DAT to Epson 6000 format with good quality, without any charge

Orientačný preklad: Konvertovať DAT Epson 6000 formáte s dobrou kvalitou, bez akéhokoľvek poplatku

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.91 MB

4Videosoft Walkman Video Converter 3.3.38Novinka

Convert all video to MP4, MP4 AVC(.mp4)video and audio for Sony Walkman players.

Orientačný preklad: Konvertovať video do MP4, MP4 AVC (.mp4) video a audio pre Sony Walkman hráčov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.66 MB

Free MPEG4 to Blackberry Convert 1.0.2Novinka

An easy-to-use MPEG4 to Blackberry converter which is free and professional

Orientačný preklad: Ľahké-to-use MPEG4 pre Blackberry konvertora, ktorý je zadarmo a profesionálneho

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Najsťahovanejšie programy