Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Project-Eo Multi Diary - Day Edition 1.0.2

Autor: Project-Eo
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.97 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 665
Dátum pridania: 2004-09-03
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Project-Eo Multi Diary - Day Edition:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Project-Eo Multi Diary - Day Edition vo verzií 1.0.2 od autora Project-Eo. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Project-Eo Multi Diary - Day Edition je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Project-Eo Multi Diary - Day Edition ..

Popis od autora programu - Project-Eo v anglickom jazyku:

Multi Diary is a lot more than just a diary or PIM - it is an invaluable business tool, it can be used for creating and managing appointments for multiple people (Doctors, Hairdressers, Garages, Tradesmen, IT Support, Delivery Services salespeople, Advice Centers etc). Booking and recording Resource useage ( Meeting Rooms, Computers, Plant and Machinery, Pool Tables, tennis and squash courts, sun beds and other leisure facilities etc). Time Recording for Billing (PR, Accountants, Lawyers, Tradesmen) - simply create resources with your client's names and insert biiling itmes. The print options provide daily, weekly and monthly summaries. Multi Diaries are excellent fo Day to Day Project Management. They provide a convenient medium for both planning and recording daily tasks.There is no practical limit to the number of people or resources that can be managed with Multi Diaries. The elegantly simple interface hides the true power of Multi Diary. We are presently developing a low cost Multi User This will provide Enterprise wide appointment and resource booking as well as shared project management.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Multi Denník je oveľa viac než len denníček, alebo PIM - to je neoceniteľný nástroj pre podnikanie, možno ho použiť pre tvorbu a správu udalostí pre viac ľudí (lekári, Kaderníctvo, garáže, živnostníkov, IT podpora, dodávkové služby predajcov, poradne atď). Informácie a rezervácie nahrávanie využitie zdrojov (zasadacie miestnosti, počítače, zariadenia a strojov, biliardy, tenisové a squashové kurty, lehátka a ďalšie zariadenia pre voľný čas, atď). Doba záznamu na Billing (PR, účtovníkov, právnikov, živnostníci) - jednoducho vytvárať zdroje so svojím klientom mená a vložte biiling itmes. Možnosti tlače poskytovať denné, týždenné a mesačné prehľady. Multi Diáre sú vynikajúce pre každodenné riadenie projektu. Poskytujú vhodné médium pre plánovanie a zaznamenávanie každodenné tasks.There žiadny praktický limit na počet osôb alebo zdrojov, ktoré môžu byť spravované s Multi denníky. Elegantne jednoduchý interface skrýva skutočnú silu Multi Denník. Sme v súčasnosti vyvíja nízkonákladové viac užívateľov Tým bude zaistená Enterprise širokej menovania a zdrojov, rezervácie, rovnako ako zdieľaného riadenia projektov.

Sťahujte tu: Project-Eo Multi Diary - Day Edition 1.0.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ToDoPilot 1.12Novinka

ToDoPilot helps you never forget about planned activities and special events.

Orientačný preklad: ToDoPilot vám pomôže zabudnúť nikdy o plánovaných akciách a špeciálnych akcií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.91 MB

Belkasoft BookaMark 2.04Novinka

Organize, search, manage your bookmarks easily with Belkasoft BookaMark

Orientačný preklad: Organizovať, vyhľadávať, spravovať svoje záložky ľahko Belkasoft BookaMark

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.94 MB

Address Ex 4.72Novinka

Store names and addresses, print small address books, labels, and envelopes

Orientačný preklad: Uložiť mená a adresy, tlač malých adresára, štítky a obálky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.94 MB

DateInTray 1.6Novinka

Displays today's date in the system tray, includes popup calendar.

Orientačný preklad: Zobrazuje aktuálny dátum v systémovej lište, obsahuje popup kalendár.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.12 MB

coOpera 1.1.0Novinka

Easily migrates your contacts from Outlook, Gmail and Yahoo! to Opera browser.

Orientačný preklad: Ľahko presunie kontaktov z programu Outlook, Gmail a Yahoo! prehliadača Opera.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.37 MB

Power To-Do List 1.25Novinka

Do you have the Power To Do? A powerful, flexible, GTD-friendly To-Do list

Orientačný preklad: Máte, právomoc na to? Silný, flexibilné, zoznam GTD-priateľské úloh

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.82 MB

Forte CRM Professional 1.5.0Novinka

Knowledge Management for professionals, with the power to grow.

Orientačný preklad: Znalostná management pre profesionálov, so silou rastie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 27.78 MB

OxyCube 1.4.1Novinka

OxyCube phone manager is a convenient and feature-rich alternative to PC Suite.

Orientačný preklad: OxyCube Phone Manager je pohodlný a rys-bohatý alternatívu k PC Suite.

Licencia: Demo | Veľkosť: 28.70 MB

Priorganizer 1.0Novinka

Simple, Powerful To Do List Manager with SubTasks, Knowledge Base and More!

Orientačný preklad: Jednoduchý, silný urobiť zoznam Manager s vedľajšie úlohy, Knowledge Base a ďalšie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.97 MB

Najsťahovanejšie programy