Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Project-Eo Multi Diary - Day Edition 1.0.2

Autor: Project-Eo
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.97 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 699
Dátum pridania: 2004-09-03
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Project-Eo Multi Diary - Day Edition:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Project-Eo Multi Diary - Day Edition vo verzií 1.0.2 od autora Project-Eo. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Project-Eo Multi Diary - Day Edition je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Project-Eo Multi Diary - Day Edition ..

Popis od autora programu - Project-Eo v anglickom jazyku:

Multi Diary is a lot more than just a diary or PIM - it is an invaluable business tool, it can be used for creating and managing appointments for multiple people (Doctors, Hairdressers, Garages, Tradesmen, IT Support, Delivery Services salespeople, Advice Centers etc). Booking and recording Resource useage ( Meeting Rooms, Computers, Plant and Machinery, Pool Tables, tennis and squash courts, sun beds and other leisure facilities etc). Time Recording for Billing (PR, Accountants, Lawyers, Tradesmen) - simply create resources with your client's names and insert biiling itmes. The print options provide daily, weekly and monthly summaries. Multi Diaries are excellent fo Day to Day Project Management. They provide a convenient medium for both planning and recording daily tasks.There is no practical limit to the number of people or resources that can be managed with Multi Diaries. The elegantly simple interface hides the true power of Multi Diary. We are presently developing a low cost Multi User This will provide Enterprise wide appointment and resource booking as well as shared project management.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Multi Denník je oveľa viac než len denníček, alebo PIM - to je neoceniteľný nástroj pre podnikanie, možno ho použiť pre tvorbu a správu udalostí pre viac ľudí (lekári, Kaderníctvo, garáže, živnostníkov, IT podpora, dodávkové služby predajcov, poradne atď). Informácie a rezervácie nahrávanie využitie zdrojov (zasadacie miestnosti, počítače, zariadenia a strojov, biliardy, tenisové a squashové kurty, lehátka a ďalšie zariadenia pre voľný čas, atď). Doba záznamu na Billing (PR, účtovníkov, právnikov, živnostníci) - jednoducho vytvárať zdroje so svojím klientom mená a vložte biiling itmes. Možnosti tlače poskytovať denné, týždenné a mesačné prehľady. Multi Diáre sú vynikajúce pre každodenné riadenie projektu. Poskytujú vhodné médium pre plánovanie a zaznamenávanie každodenné tasks.There žiadny praktický limit na počet osôb alebo zdrojov, ktoré môžu byť spravované s Multi denníky. Elegantne jednoduchý interface skrýva skutočnú silu Multi Denník. Sme v súčasnosti vyvíja nízkonákladové viac užívateľov Tým bude zaistená Enterprise širokej menovania a zdrojov, rezervácie, rovnako ako zdieľaného riadenia projektov.

Sťahujte tu: Project-Eo Multi Diary - Day Edition 1.0.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

PIMEX 1.24Novinka

Manage your contacts, addresses, appointments, notes, and diary with this PIM

Orientačný preklad: Spravovať kontakty, adresy, plánované činnosti, poznámky a denník s touto PIM

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.83 MB

Note-It 4.6.0.4Novinka

Enhanced desktop notes with lots of features and a clean interface

Orientačný preklad: Vylepšené desktop poznámky s množstvom funkcií a čisté rozhranie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.02 MB

Secure Notes Organizer 3.0.9Novinka

Organizing notes in an outline tree form with document password protection

Orientačný preklad: Organizovanie poznámok v podobe osnovy strom s ochranou dokumentu heslom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.5 MB

A-book 3.1Novinka

Handy digital address book with many useful options for home and office use.

Orientačný preklad: Handy digitálny adresár s mnohými užitočných možností pre domáce a kancelárske použitie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.79 MB

Smart Reminder 1.24bNovinka

Advanced personal information manager that helps you organize your life.

Orientačný preklad: Pokročilé správcu osobných informácií, ktorý vám pomôže usporiadať svoj život.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.90 MB

Barca 2.1Novinka

Email, Calendar, Planner, Notes, RSS, Contacts in a small yet powerful package

Orientačný preklad: E-mail, kalendár, Planner, poznámky, RSS, kontakty v malých ešte výkonnejšie balík

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.06 MB

Reminder Commander 3.05Novinka

A smart reminder manager that reminds you about important events in advance.

Orientačný preklad: Inteligentné pripomenutie manažér, ktorý vám pripomenie, o dôležitých udalostiach v predstihu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.62 MB

MyWeekly 1.02Novinka

MyWeekly is a simple notes keeper.

Orientačný preklad: MyWeekly je jednoduchý poznámky držiteľom.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.91 MB

SetPay Bill Manager 1.00Novinka

Successfully manage regular bill payments with SetPay!

Orientačný preklad: Úspešne riadiť pravidelné vyúčtovanie platieb s SetPay!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.90 MB

Najsťahovanejšie programy