Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Question Writer 3 Basic 3.0

Autor: Central Question
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.79 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1190
Dátum pridania: 2008-05-11
Aktualizácia: 2011-09-17

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista

Krátky popis k programu Question Writer 3 Basic:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Question Writer 3 Basic vo verzií 3.0 od autora Central Question. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Question Writer 3 Basic je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Question Writer 3 Basic ..

Popis od autora programu - Central Question v anglickom jazyku:

Question Writer 2.0 - Personal Edition

Personal Edition is an easy to use tool for creating multiple choice flash quizzes. It is free for personal use.

Fast Development
-Create new quizzes in minutes

No coding required
-Anyone can make quizzes - No programming skills required

Reporting
-Reports for on-line quizzes can be automatically sent to your e-mail address. (Requires Flash player 7)
-Quiz takers can print out test summary reports

Question Feedback
-Feedback is shown automatically at the end of the quiz for each question

Macromedia Flash® Based
-Quiz is delivered as Flash 6 (Flash MX)
-Identical appearance on every internet browser, ensuring a fair and identical quiz for everyone.
-Flash 6 is already installed on over 95% of client machines

Multiple language support
-Use languages like Greek, Japanese and Chinese, and special mathematical symbols.

Accessibility
-Screenreader support, keyboard-only access and magnification support is provided as default with all quizzes.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Otázka spisovateľ 2.0 - Personal Edition Personal Edition je ľahko použiteľný nástroj na vytváranie viacerých výber flash kvízy. Je zdarma pre osobné použitie.

Rýchly rozvoj-vytvoriť nové kvízy minút žiadny kódovanie povinné - niekto môže mať kvízy - žiaden programovací zručnosti požadované vykazovania – správ on-line kvízy je možné automaticky posielať na vašu e-mailovú adresu. (Vyžaduje Flash player 7) - kvíz príjemcovi môžete vytlačiť súhrnné správy zo skúšok otázka spätnej väzby-spätná väzba sa automaticky zobrazí na konci kvíz pre každú otázku Macromedia Flash ® založené-kvíz je dodávaný ako Flash 6 (Flash MX)-identické vzhľad na každý internetový prehliadač, zabezpečiť spravodlivé a rovnaké kvíz pre každého.


-Flash 6 je už nainštalovaný na viac ako 95% klientske počítače viacerých jazyková podpora - používanie jazykov ako Grécka, japonských a čínskych a špeciálne matematické symboly.

Zjednodušenie ovládania - programy podpory, klávesnice-len prístup a zväčšenie podpora sa poskytuje ako predvolené s všetky kvízy.

Sťahujte tu: Question Writer 3 Basic 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Abilities Builder Measure It 4.0Novinka

Build linear measurement skills with English and metric rulers.

Orientačný preklad: Zostavte lineárne meranie zručností s angličtinou a metrických pravítka.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.05 MB

PrimeExam 1.2.2Novinka

Use PrimeExam to quickly generate random exams from reusable question banks.

Orientačný preklad: Použite PrimeExam k rýchlemu generovanie náhodných skúšky z recyklovateľných otázku bánk.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.17 MB

School Maestro III 3.056Novinka

Grading program for teachers with Internet report publishing and report emailing

Orientačný preklad: Triedenie program pre učiteľov s publikovanie na internete správa a správa e-mailom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.29 MB

Super Crossword Creator 5.0.6Novinka

Make beautiful crossword puzzles for your students

Orientačný preklad: Program na tvorbu krížoviek, vhodný pre študentov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.56 MB

NoteCard 2 2.5Novinka

Learn the musical notes. Treble and/or bass. Builds fluency quickly.

Orientačný preklad: Naučte sa hudobné noty. Výšok a / alebo basu. Stavia plynulosť rýchlo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.89 MB

Question Writer 3.0Novinka

Easy to use tool for creating online Flash quizzes in minutes.

Orientačný preklad: Ľahko ovládateľný nástroj pre tvorbu online Flash kvízy v minútach.

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.17 MB

Dictée et Mémoire Musicale 1.2.0.0Novinka

Logiciel de dictée musicale et de mémoire auditive

Orientačný preklad: Logiciel de dictée musicale et de mémoire auditive

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.16 MB

Memory Improvement 1.0Novinka

Memory Improvement.

Orientačný preklad: Zlepšenie pamäti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

Classroom Word Games 1.0.4Novinka

Classroom Word Games - Crosswords, Word searches, Bingo cards and more

Orientačný preklad: Triede slovo hry - Crosswords, slovo, vyhľadávanie, Bingo kariet a ďalšie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.50 MB

Najsťahovanejšie programy