Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Question Writer 3 Basic 3.0

Autor: Central Question
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.79 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1130
Dátum pridania: 2008-05-11
Aktualizácia: 2011-09-17

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista

Krátky popis k programu Question Writer 3 Basic:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Question Writer 3 Basic vo verzií 3.0 od autora Central Question. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Question Writer 3 Basic je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Question Writer 3 Basic ..

Popis od autora programu - Central Question v anglickom jazyku:

Question Writer 2.0 - Personal Edition

Personal Edition is an easy to use tool for creating multiple choice flash quizzes. It is free for personal use.

Fast Development
-Create new quizzes in minutes

No coding required
-Anyone can make quizzes - No programming skills required

Reporting
-Reports for on-line quizzes can be automatically sent to your e-mail address. (Requires Flash player 7)
-Quiz takers can print out test summary reports

Question Feedback
-Feedback is shown automatically at the end of the quiz for each question

Macromedia Flash® Based
-Quiz is delivered as Flash 6 (Flash MX)
-Identical appearance on every internet browser, ensuring a fair and identical quiz for everyone.
-Flash 6 is already installed on over 95% of client machines

Multiple language support
-Use languages like Greek, Japanese and Chinese, and special mathematical symbols.

Accessibility
-Screenreader support, keyboard-only access and magnification support is provided as default with all quizzes.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Otázka spisovateľ 2.0 - Personal Edition Personal Edition je ľahko použiteľný nástroj na vytváranie viacerých výber flash kvízy. Je zdarma pre osobné použitie.

Rýchly rozvoj-vytvoriť nové kvízy minút žiadny kódovanie povinné - niekto môže mať kvízy - žiaden programovací zručnosti požadované vykazovania – správ on-line kvízy je možné automaticky posielať na vašu e-mailovú adresu. (Vyžaduje Flash player 7) - kvíz príjemcovi môžete vytlačiť súhrnné správy zo skúšok otázka spätnej väzby-spätná väzba sa automaticky zobrazí na konci kvíz pre každú otázku Macromedia Flash ® založené-kvíz je dodávaný ako Flash 6 (Flash MX)-identické vzhľad na každý internetový prehliadač, zabezpečiť spravodlivé a rovnaké kvíz pre každého.


-Flash 6 je už nainštalovaný na viac ako 95% klientske počítače viacerých jazyková podpora - používanie jazykov ako Grécka, japonských a čínskych a špeciálne matematické symboly.

Zjednodušenie ovládania - programy podpory, klávesnice-len prístup a zväčšenie podpora sa poskytuje ako predvolené s všetky kvízy.

Sťahujte tu: Question Writer 3 Basic 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Test Constructor 2.5.4Novinka

Test constructor is a universal program for testing the knowledge.

Orientačný preklad: Test konštruktor je univerzálny program pre testovanie vedomostí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.54 MB

MusicGoals Rhythm 2.1Novinka

Music Fundamentals Rhythm Training Software - Beginner to Professional Level

Orientačný preklad: Základy hudobný rytmus Školenia Software - začiatočníci profesionálnej úrovni

Licencia: Commercial | Veľkosť: 8.98 MB

UniTest System 4.11.0Novinka

Powerful tool to create and give tests, quizzes, and exams (online or offline)

Orientačný preklad: Mocný nástroj na vytváranie a dať testy, kvízy a skúšky (online alebo offline)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.98 MB

Basic Electrical Control Circuits 3.20Novinka

Troubleshooting - Basic Electrical Control Circuits System with Circuits

Orientačný preklad: Vzdelávací program, umožňuje základné elektrické ovládanie obvodov. Môžete používať základné zapojenia a schémy zapojenia.

Licencia: Demo | Veľkosť: 30.30 MB

Ultimate Vocabulary 2006Novinka

Improve Your Vocabulary And Success. Money Back Guarantee.

Orientačný preklad: Zlepšiť svoje slovnej zásoby a úspech. Záruka vrátenia peňazí.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.01 MB

creditor-debt-settlement-teaching-tool 1.15Novinka

Great for teachers, students and parents.

Orientačný preklad: Skvelé pre učiteľov, študentov a rodičmi.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.96 MB

APSW Instant Converter 1.0Novinka

A simple, user friendly unit conversion program complete with breeding chart.

Orientačný preklad: Jednoduchý, používateľ priateľské jednotky konverzie program kompletné s chovnými grafu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.75 MB

Catchysoft Typing Tutor 1.9Novinka

Master touch typing in five days.

Orientačný preklad: Majster dotyk písanie v piatich dňoch.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.59 MB

NetSupport School 10.5Novinka

NetSupport School - Complete Classroom Management solution.

Orientačný preklad: NetSupport School - Kompletné učebňa Management riešení.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 24.62 MB

Najsťahovanejšie programy