Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Question Writer 3 Basic 3.0

Autor: Central Question
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.79 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1211
Dátum pridania: 2008-05-11
Aktualizácia: 2011-09-17

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista

Krátky popis k programu Question Writer 3 Basic:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Question Writer 3 Basic vo verzií 3.0 od autora Central Question. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Question Writer 3 Basic je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Question Writer 3 Basic ..

Popis od autora programu - Central Question v anglickom jazyku:

Question Writer 2.0 - Personal Edition

Personal Edition is an easy to use tool for creating multiple choice flash quizzes. It is free for personal use.

Fast Development
-Create new quizzes in minutes

No coding required
-Anyone can make quizzes - No programming skills required

Reporting
-Reports for on-line quizzes can be automatically sent to your e-mail address. (Requires Flash player 7)
-Quiz takers can print out test summary reports

Question Feedback
-Feedback is shown automatically at the end of the quiz for each question

Macromedia Flash® Based
-Quiz is delivered as Flash 6 (Flash MX)
-Identical appearance on every internet browser, ensuring a fair and identical quiz for everyone.
-Flash 6 is already installed on over 95% of client machines

Multiple language support
-Use languages like Greek, Japanese and Chinese, and special mathematical symbols.

Accessibility
-Screenreader support, keyboard-only access and magnification support is provided as default with all quizzes.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Otázka spisovateľ 2.0 - Personal Edition Personal Edition je ľahko použiteľný nástroj na vytváranie viacerých výber flash kvízy. Je zdarma pre osobné použitie.

Rýchly rozvoj-vytvoriť nové kvízy minút žiadny kódovanie povinné - niekto môže mať kvízy - žiaden programovací zručnosti požadované vykazovania – správ on-line kvízy je možné automaticky posielať na vašu e-mailovú adresu. (Vyžaduje Flash player 7) - kvíz príjemcovi môžete vytlačiť súhrnné správy zo skúšok otázka spätnej väzby-spätná väzba sa automaticky zobrazí na konci kvíz pre každú otázku Macromedia Flash ® založené-kvíz je dodávaný ako Flash 6 (Flash MX)-identické vzhľad na každý internetový prehliadač, zabezpečiť spravodlivé a rovnaké kvíz pre každého.


-Flash 6 je už nainštalovaný na viac ako 95% klientske počítače viacerých jazyková podpora - používanie jazykov ako Grécka, japonských a čínskych a špeciálne matematické symboly.

Zjednodušenie ovládania - programy podpory, klávesnice-len prístup a zväčšenie podpora sa poskytuje ako predvolené s všetky kvízy.

Sťahujte tu: Question Writer 3 Basic 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Internet Success 1.0Novinka

This document is the key to the internet success you deserve.

Orientačný preklad: Tento dokument je kľúčom k úspechu na internete, ktorú si zaslúžite.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

Ear and Memory Training 1.2.0.0Novinka

This software will help you develop tonal memory skills in recognizing notes.

Orientačný preklad: Tento softvér vám pomôže rozvíjať tonálne pamäťových schopností rozpoznávať v poznámkach.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.15 MB

Wig_and_hair_piece_faq.exe 1.0Novinka

Wig and hair piece faq , for backgroung training processes

Orientačný preklad: Parochňa a vlasy kus faq, postupy prípravy backgroung

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.05 MB

Create A Quiz 5.16Novinka

Creates interactive quizzes, exams, surveys

Orientačný preklad: Vytvorí interaktívne kvízy, skúšky, prieskumy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.63 MB

MB Learn Cartomancy 1.25Novinka

This is an easy to use playing card or Cartomancy divination learning software.

Orientačný preklad: Jedná sa o ľahko použiteľný hracie karty alebo veštenie z kariet veštenie učenia softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.02 MB

PowerQuizPoint - Quiz Creator Software 1.5Novinka

Create Interactive Flash Quizzes from PowerPoint easily with PowerQuizPoint.

Orientačný preklad: Vytvoriť interaktívne kvízy Flash z programu PowerPoint ľahko s PowerQuizPoint.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.36 MB

Rapid E-Learning Suite Deluxe 5.2.0Novinka

Rapid E-Learning Suite-Create multimedia content with quizzes,screencast,videos

Orientačný preklad: Rýchly e-learning Suite-Vytvorenie multimediálneho obsahu s kvízy, videoukážky, videá

Licencia: Shareware | Veľkosť: 38.96 MB

InstantStretch 3.1Novinka

Fully Automated Stretching Routine Software with 135 unique Stretching Exercises

Orientačný preklad: Plne automatizovaný Strečing Rutinné Softvér s 135 unikátnych naťahovacie cvičenia

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.18 MB

AT Electronics 4.1Novinka

Automotive electronic systems simulation and diagnostic training program

Orientačný preklad: Automobilové simulácia elektronických systémov a diagnostických vzdelávací program

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.40 MB

Najsťahovanejšie programy