Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Quick To-Do Pro 4.5.1

Autor: Capstan Australia Pty Ltd
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.19 MB
Cena: 34.95 $
Počet stiahnutí: 728
Dátum pridania: 2006-11-29
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Quick To-Do Pro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Quick To-Do Pro vo verzií 4.5.1 od autora Capstan Australia Pty Ltd. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Quick To-Do Pro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Quick To-Do Pro ..

Popis od autora programu - Capstan Australia Pty Ltd v anglickom jazyku:

Quick To-Do Pro is an award-winning small and easy-to-use organizer with a strong focus on to-do list management. You can color-code to-do tasks according to priority and attach any type of file or URL to a task and run it directly from the program.
Quick To-Do Pro can also act as project-management software, letting you assign tasks to any
user-defined project and/or to a person responsible for a task.
It also has powerful filtering tools and alarms. Moreover it will keep your diary; remind you of
anniversaries, holidays(US holidays are pre-installed),and birthdays; give you information on each day, such as week number and day number.
Quick To-Do Pro minimizes to system tray, takes small resource footprint and works very fast.
Quick To-Do Pro is regarded as the best to-do list organizer by users in 70+ countries.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rýchle To-Do Pro je cena-vyhrávať malé a ľahký-k-použitie organizátor s výrazným zameraním na to-do zoznamu konania. Môžete farba-kód-robiť úlohy podľa priority a pripojiť akýkoľvek typ súboru alebo URL na úlohu a spustiť priamo z programu. Rýchle To-Do Na môže tiež pôsobiť ako projekt-software pre správu, takže môžete prideľovať úlohy, aby každý užívateľ-definovaný projekt a / alebo osoby zodpovedné za úlohu. Má tiež silné nástroje pre filtrovanie a alarmy. Okrem toho bude udržiavať váš denník, vám pripomenie výročie, sviatky (USA prázdniny sú pre-nainštalované), a narodeniny, dá vám informácie o každý deň, ako je číslo týždňa, a deň číslo. Rýchle To-Do Na minimalizuje do systémovej lišty, berie malé rozmery zdroja a pracuje veľmi rýchlo. Rýchle To-Do Pro je považovaný za najlepší to-do zoznamu usporiadateľa užívateľov v 70 + krajín.

Sťahujte tu: Quick To-Do Pro 4.5.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Melon 2.2Novinka

Melon is a simple yet powerful notes-taking/task-making utility.

Orientačný preklad: Melón je jednoduchý, ale účinný nástroj notes-taking/task-making.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.53 MB

Priorganizer 1.6Novinka

Finally a To-Do List Mgr that Doesn't Get In The Way. Subtasks, Knowledge Base.

Orientačný preklad: Nakoniec To-Do List Mgr ktorý nemá v ceste. Čiastkových úloh, Knowledge Base.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Date Wizard 2.6.91Novinka

DateWizard is a small reminder program for all those meetings, birthdays etc.

Orientačný preklad: DateWizard je malé upomienky program pre všetky tieto stretnutia, narodeniny atď.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.81 MB

BlackBerry AddressBook Synchronizer(Acce 2.3Novinka

Sync any desktop database with BlackBerry AddressBook. Ms Access, Excel,Oracle

Orientačný preklad: Sync na každom pracovnom stole databázy s BlackBerry AddressBook. MS Access, Excel, Oracle

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.01 MB

AgendaMax Plus 4.2.0.17104Novinka

Manage your appointments, tasks, holidays, notes and journals.

Orientačný preklad: Spravovať svoje schôdzky, úlohy, sviatky, poznámky a časopisov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.9 MB

MyPim and more DB's 2.00Novinka

All of your important data centrally available to you.

Orientačný preklad: Všetky vaše dôležité dáta centrálne k dispozícii.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.12 MB

MindVisualizer Standard 3.8.8.1215Novinka

Mind mapping software that's optimized for ease of use and productivity

Orientačný preklad: Myseľ mapovanie softvér, ktorý je optimalizovaný pre ľahké používanie a produktivity

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.22 MB

GG Duplicates Cleaner 1.3.1Novinka

Delete Duplicate Info in Google Contacts and Google Calendar

Orientačný preklad: Odstrániť duplicitné Info v Google Contacts a Google Kalendár

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.84 MB

iMagic Tour Reservation 1.15Novinka

iMagic Tour Reservation - tour reservation software.

Orientačný preklad: iMagic Tour Rezervácia - prehliadka rezerváciu softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.96 MB

Najsťahovanejšie programy