Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Quick To-Do Pro 4.5.1

Autor: Capstan Australia Pty Ltd
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.19 MB
Cena: 34.95 $
Počet stiahnutí: 745
Dátum pridania: 2006-11-29
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Quick To-Do Pro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Quick To-Do Pro vo verzií 4.5.1 od autora Capstan Australia Pty Ltd. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Quick To-Do Pro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Quick To-Do Pro ..

Popis od autora programu - Capstan Australia Pty Ltd v anglickom jazyku:

Quick To-Do Pro is an award-winning small and easy-to-use organizer with a strong focus on to-do list management. You can color-code to-do tasks according to priority and attach any type of file or URL to a task and run it directly from the program.
Quick To-Do Pro can also act as project-management software, letting you assign tasks to any
user-defined project and/or to a person responsible for a task.
It also has powerful filtering tools and alarms. Moreover it will keep your diary; remind you of
anniversaries, holidays(US holidays are pre-installed),and birthdays; give you information on each day, such as week number and day number.
Quick To-Do Pro minimizes to system tray, takes small resource footprint and works very fast.
Quick To-Do Pro is regarded as the best to-do list organizer by users in 70+ countries.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rýchle To-Do Pro je cena-vyhrávať malé a ľahký-k-použitie organizátor s výrazným zameraním na to-do zoznamu konania. Môžete farba-kód-robiť úlohy podľa priority a pripojiť akýkoľvek typ súboru alebo URL na úlohu a spustiť priamo z programu. Rýchle To-Do Na môže tiež pôsobiť ako projekt-software pre správu, takže môžete prideľovať úlohy, aby každý užívateľ-definovaný projekt a / alebo osoby zodpovedné za úlohu. Má tiež silné nástroje pre filtrovanie a alarmy. Okrem toho bude udržiavať váš denník, vám pripomenie výročie, sviatky (USA prázdniny sú pre-nainštalované), a narodeniny, dá vám informácie o každý deň, ako je číslo týždňa, a deň číslo. Rýchle To-Do Na minimalizuje do systémovej lišty, berie malé rozmery zdroja a pracuje veľmi rýchlo. Rýchle To-Do Pro je považovaný za najlepší to-do zoznamu usporiadateľa užívateľov v 70 + krajín.

Sťahujte tu: Quick To-Do Pro 4.5.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Click Tray Calendar 2.58Novinka

It is a user-friendly calendar, address, and reminder program.

Orientačný preklad: Jedná sa o užívateľsky príjemný kalendári, adresu a pripomenutie program.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.93 MB

SEO Note 1.3.34Novinka

SEO Note is one of the best personal and business info managers.

Orientačný preklad: SEO Note je jedným z najlepšie osobné a obchodné informácie manažérov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.51 MB

Itel Office 2.1Novinka

Itel Office stores and manages all your contacts and your communications

Orientačný preklad: Itel úrad uchováva a spravuje všetky kontakty a vašej komunikácii

Licencia: Shareware | Veľkosť: 36.24 MB

MemoTicker 3.0Novinka

Broadcast real time text news over the company network or display notes locally.

Orientačný preklad: Vysielanie reálnom čase text novinky cez firemnej sieti alebo Zobraziť poznámky lokálne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.73 MB

StarPlanner 1.5Novinka

StarPlanner. The perfect tool for planning appointments with clients

Orientačný preklad: StarPlanner. Dokonalý nástroj pre plánovanie schôdzok s klientmi

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.68 MB

Power Phone Book for MS Access 3.721Novinka

This program combines a simplicity of usage, pleasant interface and power search

Orientačný preklad: Tento program kombinuje jednoduchosť použitia, príjemné rozhranie a moc vyhľadávanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.41 MB

AcroWiki 2.0Novinka

AcroWiki is a hypertext browsing and authoring system for Palm OS.

Orientačný preklad: PDAbs je hypertextový prehliadania a nahrávacieho systém pre Palm OS.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.17 MB

Portable Notes 1.0Novinka

Portable Notes - data which is always with you!

Orientačný preklad: Prenosné Poznámky - údaje, ktoré sú vždy s vami!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.25 MB

WinLog Assist Task Tracking 2.1.5Novinka

Win Log Assist is a PC time-keeping tool.

Orientačný preklad: Win Prihlásiť Assist je PC čas-držať nástroj.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.90 MB

Najsťahovanejšie programy