Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Quick To-Do Pro 4.5.1

Autor: Capstan Australia Pty Ltd
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.19 MB
Cena: 34.95 $
Počet stiahnutí: 774
Dátum pridania: 2006-11-29
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Quick To-Do Pro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Quick To-Do Pro vo verzií 4.5.1 od autora Capstan Australia Pty Ltd. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Quick To-Do Pro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Quick To-Do Pro ..

Popis od autora programu - Capstan Australia Pty Ltd v anglickom jazyku:

Quick To-Do Pro is an award-winning small and easy-to-use organizer with a strong focus on to-do list management. You can color-code to-do tasks according to priority and attach any type of file or URL to a task and run it directly from the program.
Quick To-Do Pro can also act as project-management software, letting you assign tasks to any
user-defined project and/or to a person responsible for a task.
It also has powerful filtering tools and alarms. Moreover it will keep your diary; remind you of
anniversaries, holidays(US holidays are pre-installed),and birthdays; give you information on each day, such as week number and day number.
Quick To-Do Pro minimizes to system tray, takes small resource footprint and works very fast.
Quick To-Do Pro is regarded as the best to-do list organizer by users in 70+ countries.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rýchle To-Do Pro je cena-vyhrávať malé a ľahký-k-použitie organizátor s výrazným zameraním na to-do zoznamu konania. Môžete farba-kód-robiť úlohy podľa priority a pripojiť akýkoľvek typ súboru alebo URL na úlohu a spustiť priamo z programu. Rýchle To-Do Na môže tiež pôsobiť ako projekt-software pre správu, takže môžete prideľovať úlohy, aby každý užívateľ-definovaný projekt a / alebo osoby zodpovedné za úlohu. Má tiež silné nástroje pre filtrovanie a alarmy. Okrem toho bude udržiavať váš denník, vám pripomenie výročie, sviatky (USA prázdniny sú pre-nainštalované), a narodeniny, dá vám informácie o každý deň, ako je číslo týždňa, a deň číslo. Rýchle To-Do Na minimalizuje do systémovej lišty, berie malé rozmery zdroja a pracuje veľmi rýchlo. Rýchle To-Do Pro je považovaný za najlepší to-do zoznamu usporiadateľa užívateľov v 70 + krajín.

Sťahujte tu: Quick To-Do Pro 4.5.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Snapture for Windows 2.0Novinka

Capture information from your computer to an MS Word, or Text file

Orientačný preklad: Zachytiť informácie z počítača do MS Word, alebo textového súboru

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.31 MB

Memo Book 3.0Novinka

Stores structured text documents with attachments in a file.

Orientačný preklad: Obchody štruktúrovaný textové dokumenty s prílohami v súbore.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 21.44 MB

CRMadar 3.627Novinka

a software solution for CRM, SFA, campaign,PIM, project management

Orientačný preklad: softvérové riešenia o CRM, sro, kampaň, PIM, projektový manažment

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.72 MB

Enhilex Medical Transcription Software 3.26Novinka

A great Medical Transcription Software tool built specifically for MTs

Orientačný preklad: Veľký lekársky prepis softvérový nástroj postavený špeciálne pre MTS

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.79 MB

Mindful Lite 2.2.0.0Novinka

Mindful Lite, Event Reminder and Password Manager

Orientačný preklad: Majúc na zreteli Lite, udalosť upomienky a hesla správcu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.27 MB

WinFonie Mobile v1 1.9.61Novinka

Outlook, David phone numbers into Nokia 6230i, 6610i, 6310i, 6810, 6822, 7210...

Orientačný preklad: Outlook, David telefónnych čísel do telefónu Nokia 6230i, 6610i, 6310i, 6810, 6822, 7210 ...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.2 MB

AllNotes Personal Organizer 2008.10Novinka

Store your tasks and notes, set reminders and print "to do" lists.

Orientačný preklad: Uložte si úlohy a poznámky, nastaviť pripomenutie a print "robiť" zoznamy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.76 MB

CleverCell Phone Manager 1.2Novinka

CleverCell Phone Manager - logging, multimedia and synchronization tool.

Orientačný preklad: CleverCell Phone Manager - ťažba dreva, multimédiá a synchronizačný nástroj.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.20 MB

MyLife 3.26.11Novinka

MyLife - Your ULTIMATE Alarm, Reminder, Scheduler, Organizer, and MUCH more!

Orientačný preklad: MyLife - ULTIMATE budík, upomienky, Plánovač, organizátor, a oveľa viac!

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.52 MB

Najsťahovanejšie programy