Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Quiz Press 2.5.9

Autor: Sol Robots L.L.C.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.25 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 1526
Dátum pridania: 2011-04-18
Aktualizácia: 2011-12-05

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Quiz Press:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Quiz Press vo verzií 2.5.9 od autora Sol Robots L.L.C.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Quiz Press je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Quiz Press ..

Popis od autora programu - Sol Robots L.L.C. v anglickom jazyku:

Quiz Press was designed primarily for teachers and educators who wish to create multi-media tests and training aids that are usuable both for the Internet and for the classroom. It works for Windows and Macintosh users. Quiz Press lets you include pictures, art, maps, diagrams, videos, sounds, movies, and more in your tests. Include multiple choice, true/false, fill-in the blanks, essay, short answer, and cloze style questions in your quizzes and tests and use them in print or on the web. All question types can contain text, images, sounds, music, video and interactive components. Multiple Choice questions can have an unlimited number of choice options. Quiz Press includes a built-in spell checker.

Features:

-Cross-Platform, Windows or Mac

-Question Types:
-- Multiple Choice (unlimited choices)
-- Completion (Cloze)
-- True / False
-- Short Answer
-- Fill-in-the-blank
-- Matching
-- Essay

-Randomized Answer sets
-Randomized Questions sets
-Embedded media choices
-- Sounds
-- Music
-- Pictures
-- Chemical and mathematical formulae
-- Electrical wiring diagrams
-- Function diagrams and schematics
-- Maps
-- Art
-- Videos
-- PowerPoints or Keynotes
-- Film and motion picture clips
-- etc.

-Built-in spell checker
-Choice of encrypted or open results

Tests can be set to show the answers and explanations for training and teaching purposes or as pure examinations for evaluation purposes without showing answers. Results can be printed locally or returned via encrypted emails. Test result summaries show questions missed or omitted.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Kvíz stlačte bolo určené predovšetkým pre učiteľov a pedagógov, ktorí si želajú vytvoriť multimédiové testy a učebné pomôcky, ktoré sú použiteľné pre Internet a na triede. Funguje to pre Windows a Macintosh užívateľov. Kvíz tlač vám umožňuje zahrnúť obrázky, umenie, mapy, diagramy, videá, zvuky, filmy a ďalšie vo vašej skúšky. Zahrnúť viacero výberu, true/false, vyplnenie prázdne, eseje, krátka odpoveď a cloze štýl otázky kvízy a testy a používať ich v tlači alebo na webe. Všetky druhy otázka môžu obsahovať text, obrázky, zvuky, hudbu, video a interaktívne prvky. Viacnásobné voľby otázky môžete mať neobmedzené množstvo možností výberu. Stlačte kvíz obsahuje vstavané pravopisu.

Funkcie:-Cross-platformy, Windows alebo Mac-otázka typy:--viacnásobný výber (neobmedzené možnosti)--ukončenia (Cloze)--True / False--krátke odpovede--vyplnenie-v--prázdne--zodpovedajúce--esej - súbory námatkovo odpoveď - randomizujú otázky nastaví - vložené médium voľby--zvuky--hudby--obrázky--chemické a matematické vzorce--elektrické vedenia diagramy--funkcie diagramy a schémata--mapy--Art--videá--PowerPoints alebo Keynotes--Film a pohybu obrázok klipy--atď.

-Zabudované-in spell checker - výber šifrované alebo otvoriť výsledky testov je možné nastaviť zobraziť odpovede a vysvetlenia pre školenia a učebné účely alebo ako čistý skúšky na účely hodnotenia bez uvedenia odpovede. Výsledky môžete vytlačiť lokálne alebo vrátený cez šifrované e-maily. Test výsledok súhrny zobraziť otázky vynechal alebo vynechané.

Sťahujte tu: Quiz Press 2.5.9

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Crossword Forge 6.3.4Novinka

Easily create and share crossword and word search puzzles (Web, Print, & PDF).

Orientačný preklad: Jednoducho vytvárať a zdieľať křížovky a word puzzle vyhľadávania (Web, tlač "PDF).

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.46 MB

integumentory system coding 1.oNovinka

Medical Coding and Billing Training, Integumentory System Medical Coding, 100%

Orientačný preklad: Lekárske Kódovanie a fakturácie vzdelávania, Integumentory systém lekárskej Kódovanie, 100%

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.60 MB

hydroponic grow 1.1Novinka

Hydroponics Calculator, Flash player required for proper use

Orientačný preklad: Hydroponie Kalkulačka, prehrávač Flash Player nevyhnutné na riadne užívanie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.47 MB

MS-Agent Scripting Software 2.3Novinka

Allows you to create MS Agent presentation without programming.

Orientačný preklad: Umožňuje vytvárať prezentácie MS Agent bez programovania.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.15 MB

Create A Quiz 5.16Novinka

Creates interactive quizzes, exams, surveys

Orientačný preklad: Vytvorí interaktívne kvízy, skúšky, prieskumy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.63 MB

LearnWords PocketPC 3.4Novinka

Training program for learning foreign languages on desktop and mobile computers

Orientačný preklad: Vzdelávací program pre výučbu cudzích jazykov na stolových i mobilných počítačov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.94 MB

GRE Test Simulator 5.0.0Novinka

GRE Test Simulator - Complete with all three sections

Orientačný preklad: Test GRE Simulator - kompletné so všetkými tromi bodmi

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.08 MB

Troubleshooting Basic Electrical Circuit 3.20Novinka

Troubleshooting - Basic Electrical Circuits System with Circuits

Orientačný preklad: Riešenie problémov - základné elektrické obvody systém s obvodmi

Licencia: Demo | Veľkosť: 19.80 MB

PowerQuizPoint - Quiz Creator Software 1.5Novinka

Create Interactive Flash Quizzes from PowerPoint easily with PowerQuizPoint.

Orientačný preklad: Vytvoriť interaktívne kvízy Flash z programu PowerPoint ľahko s PowerQuizPoint.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.36 MB

Najsťahovanejšie programy