Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Quiz Press 2.5.9

Autor: Sol Robots L.L.C.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.25 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 1605
Dátum pridania: 2011-04-18
Aktualizácia: 2011-12-05

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Quiz Press:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Quiz Press vo verzií 2.5.9 od autora Sol Robots L.L.C.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Quiz Press je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Quiz Press ..

Popis od autora programu - Sol Robots L.L.C. v anglickom jazyku:

Quiz Press was designed primarily for teachers and educators who wish to create multi-media tests and training aids that are usuable both for the Internet and for the classroom. It works for Windows and Macintosh users. Quiz Press lets you include pictures, art, maps, diagrams, videos, sounds, movies, and more in your tests. Include multiple choice, true/false, fill-in the blanks, essay, short answer, and cloze style questions in your quizzes and tests and use them in print or on the web. All question types can contain text, images, sounds, music, video and interactive components. Multiple Choice questions can have an unlimited number of choice options. Quiz Press includes a built-in spell checker.

Features:

-Cross-Platform, Windows or Mac

-Question Types:
-- Multiple Choice (unlimited choices)
-- Completion (Cloze)
-- True / False
-- Short Answer
-- Fill-in-the-blank
-- Matching
-- Essay

-Randomized Answer sets
-Randomized Questions sets
-Embedded media choices
-- Sounds
-- Music
-- Pictures
-- Chemical and mathematical formulae
-- Electrical wiring diagrams
-- Function diagrams and schematics
-- Maps
-- Art
-- Videos
-- PowerPoints or Keynotes
-- Film and motion picture clips
-- etc.

-Built-in spell checker
-Choice of encrypted or open results

Tests can be set to show the answers and explanations for training and teaching purposes or as pure examinations for evaluation purposes without showing answers. Results can be printed locally or returned via encrypted emails. Test result summaries show questions missed or omitted.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Kvíz stlačte bolo určené predovšetkým pre učiteľov a pedagógov, ktorí si želajú vytvoriť multimédiové testy a učebné pomôcky, ktoré sú použiteľné pre Internet a na triede. Funguje to pre Windows a Macintosh užívateľov. Kvíz tlač vám umožňuje zahrnúť obrázky, umenie, mapy, diagramy, videá, zvuky, filmy a ďalšie vo vašej skúšky. Zahrnúť viacero výberu, true/false, vyplnenie prázdne, eseje, krátka odpoveď a cloze štýl otázky kvízy a testy a používať ich v tlači alebo na webe. Všetky druhy otázka môžu obsahovať text, obrázky, zvuky, hudbu, video a interaktívne prvky. Viacnásobné voľby otázky môžete mať neobmedzené množstvo možností výberu. Stlačte kvíz obsahuje vstavané pravopisu.

Funkcie:-Cross-platformy, Windows alebo Mac-otázka typy:--viacnásobný výber (neobmedzené možnosti)--ukončenia (Cloze)--True / False--krátke odpovede--vyplnenie-v--prázdne--zodpovedajúce--esej - súbory námatkovo odpoveď - randomizujú otázky nastaví - vložené médium voľby--zvuky--hudby--obrázky--chemické a matematické vzorce--elektrické vedenia diagramy--funkcie diagramy a schémata--mapy--Art--videá--PowerPoints alebo Keynotes--Film a pohybu obrázok klipy--atď.

-Zabudované-in spell checker - výber šifrované alebo otvoriť výsledky testov je možné nastaviť zobraziť odpovede a vysvetlenia pre školenia a učebné účely alebo ako čistý skúšky na účely hodnotenia bez uvedenia odpovede. Výsledky môžete vytlačiť lokálne alebo vrátený cez šifrované e-maily. Test výsledok súhrny zobraziť otázky vynechal alebo vynechané.

Sťahujte tu: Quiz Press 2.5.9

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

NoteCard 2 2.5Novinka

Learn the musical notes. Treble and/or bass. Builds fluency quickly.

Orientačný preklad: Naučte sa hudobné noty. Výšok a / alebo basu. Stavia plynulosť rýchlo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.89 MB

Wig_and_hair_piece_faq.exe 1.0Novinka

Wig and hair piece faq , for backgroung training processes

Orientačný preklad: Parochňa a vlasy kus faq, postupy prípravy backgroung

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.05 MB

GIAC SANS Certification Guide 9.0Novinka

Get at www.ePlanetLabs.com GIAC, certification, exam,

Orientačný preklad: Dostať sa na www.ePlanetLabs.com Giac, certifikácia, skúšky,

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.0 MB

PianoHead 2.0Novinka

PianoHead is a fun and effective way to learn music theory.

Orientačný preklad: PianoHead je zábavná a účinný spôsob, ako učiť hudobnej teórii.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.299 MB

Teachers Report Assistant 6.0Novinka

Process student report cards. Store comments. Free. A great time saver!

Orientačný preklad: Procesu študent správu kariet. Ukladanie komentáre. Voľný. Veľký šetrič času!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.50 MB

MB Astro Palmistry 1.15Novinka

MB Astro Palmistry combines the knowledge of astrology and palmistry.

Orientačný preklad: MB Astro Veštenie kombinuje znalosti astrológie a veštenia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.29 MB

MB Learn Cartomancy 1.25Novinka

This is an easy to use playing card or Cartomancy divination learning software.

Orientačný preklad: Jedná sa o ľahko použiteľný hracie karty alebo veštenie z kariet veštenie učenia softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.02 MB

LERSUS 3.1.0.0Novinka

LERSUS - content developing authoring tool, support IMS standards and metadata

Orientačný preklad: LERSUS - obsah rozvojových autorské nástroje, podpora IMS štandardov a metaúdajov

Licencia: Demo | Veľkosť: 43.9 MB

Fret Fun 1.2Novinka

Fret Fun is the flash card game that helps you learn notes on guitar.

Orientačný preklad: Pražec Fun je flash kartová hra, ktorá vám pomôže naučiť poznámky na gitaru.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.01 MB

Najsťahovanejšie programy