Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Quiz Press 2.5.9

Autor: Sol Robots L.L.C.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.25 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 1580
Dátum pridania: 2011-04-18
Aktualizácia: 2011-12-05

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Quiz Press:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Quiz Press vo verzií 2.5.9 od autora Sol Robots L.L.C.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Quiz Press je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Quiz Press ..

Popis od autora programu - Sol Robots L.L.C. v anglickom jazyku:

Quiz Press was designed primarily for teachers and educators who wish to create multi-media tests and training aids that are usuable both for the Internet and for the classroom. It works for Windows and Macintosh users. Quiz Press lets you include pictures, art, maps, diagrams, videos, sounds, movies, and more in your tests. Include multiple choice, true/false, fill-in the blanks, essay, short answer, and cloze style questions in your quizzes and tests and use them in print or on the web. All question types can contain text, images, sounds, music, video and interactive components. Multiple Choice questions can have an unlimited number of choice options. Quiz Press includes a built-in spell checker.

Features:

-Cross-Platform, Windows or Mac

-Question Types:
-- Multiple Choice (unlimited choices)
-- Completion (Cloze)
-- True / False
-- Short Answer
-- Fill-in-the-blank
-- Matching
-- Essay

-Randomized Answer sets
-Randomized Questions sets
-Embedded media choices
-- Sounds
-- Music
-- Pictures
-- Chemical and mathematical formulae
-- Electrical wiring diagrams
-- Function diagrams and schematics
-- Maps
-- Art
-- Videos
-- PowerPoints or Keynotes
-- Film and motion picture clips
-- etc.

-Built-in spell checker
-Choice of encrypted or open results

Tests can be set to show the answers and explanations for training and teaching purposes or as pure examinations for evaluation purposes without showing answers. Results can be printed locally or returned via encrypted emails. Test result summaries show questions missed or omitted.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Kvíz stlačte bolo určené predovšetkým pre učiteľov a pedagógov, ktorí si želajú vytvoriť multimédiové testy a učebné pomôcky, ktoré sú použiteľné pre Internet a na triede. Funguje to pre Windows a Macintosh užívateľov. Kvíz tlač vám umožňuje zahrnúť obrázky, umenie, mapy, diagramy, videá, zvuky, filmy a ďalšie vo vašej skúšky. Zahrnúť viacero výberu, true/false, vyplnenie prázdne, eseje, krátka odpoveď a cloze štýl otázky kvízy a testy a používať ich v tlači alebo na webe. Všetky druhy otázka môžu obsahovať text, obrázky, zvuky, hudbu, video a interaktívne prvky. Viacnásobné voľby otázky môžete mať neobmedzené množstvo možností výberu. Stlačte kvíz obsahuje vstavané pravopisu.

Funkcie:-Cross-platformy, Windows alebo Mac-otázka typy:--viacnásobný výber (neobmedzené možnosti)--ukončenia (Cloze)--True / False--krátke odpovede--vyplnenie-v--prázdne--zodpovedajúce--esej - súbory námatkovo odpoveď - randomizujú otázky nastaví - vložené médium voľby--zvuky--hudby--obrázky--chemické a matematické vzorce--elektrické vedenia diagramy--funkcie diagramy a schémata--mapy--Art--videá--PowerPoints alebo Keynotes--Film a pohybu obrázok klipy--atď.

-Zabudované-in spell checker - výber šifrované alebo otvoriť výsledky testov je možné nastaviť zobraziť odpovede a vysvetlenia pre školenia a učebné účely alebo ako čistý skúšky na účely hodnotenia bez uvedenia odpovede. Výsledky môžete vytlačiť lokálne alebo vrátený cez šifrované e-maily. Test výsledok súhrny zobraziť otázky vynechal alebo vynechané.

Sťahujte tu: Quiz Press 2.5.9

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MB Learn Yoga 1.80Novinka

This is an advanced educational tool for learning the basics of yoga.

Orientačný preklad: Jedná sa o moderný vzdelávací nástroj pre výučbu základov jogy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.51 MB

Schoolhouse Bingo 1.3Novinka

Easily create educational bingo games to support lessons.

Orientačný preklad: Jednoduché vytváranie vzdelávacích bingo hry na podporu výučby.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.07 MB

APSW Instant Converter 1.0Novinka

A simple, user friendly unit conversion program complete with breeding chart.

Orientačný preklad: Jednoduchý, používateľ priateľské jednotky konverzie program kompletné s chovnými grafu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.75 MB

Abilities Builder Matching Tests 6.6Novinka

Improve retention of subject materials, reading, and test-taking skills.

Orientačný preklad: Zlepšiť uchovávanie predmetu materiálov, čítanie a test-brať zručnosti.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.04 MB

Question Writer 3 Basic 3.0Novinka

Easy to use tool for creating online multiple choice Flash quizzes in minutes.

Orientačný preklad: Ľahko ovládateľný nástroj pre tvorbu online viacnásobný výber Flash kvízy v minútach.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.79 MB

Classic Pythagorean Puzzles 1.82Novinka

Train your brain and brains of your children for abstract thinking!

Orientačný preklad: Vlak svoj mozog a mozgy svojich detí pre abstraktné myslenie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.62 MB

Bible Lesson Record Book 1.03Novinka

Sunday School teacher's Bible lesson workbook

Orientačný preklad: Nedeľa školy učiteľ biblické lekcie zošita

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.27 MB

Scripture Scholar 5.11Novinka

Bible question and answer game.

Orientačný preklad: Biblia otázku a odpoveď hry.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.69 MB

Memorization Master finalNovinka

Memory and attention development/testing software

Orientačný preklad: Pamäte a pozornosť vývoj a testovanie softvéru

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.36 MB

Najsťahovanejšie programy