Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Rapid Mountain River Screensaver 1.0

Autor: Freesavers2k
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.93 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 682
Dátum pridania: 2009-11-18
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

Krátky popis k programu Rapid Mountain River Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Rapid Mountain River Screensaver vo verzií 1.0 od autora Freesavers2k. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Rapid Mountain River Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Rapid Mountain River Screensaver ..

Popis od autora programu - Freesavers2k v anglickom jazyku:

To your attention is presented fabulously beautiful charming image of a wild forest, which is located in these mountains. Among the dense untouched forest and bushes covered with gray rocks, breaks rushing mountain river and the proud. Landscape is really beautiful; it fascinates rigor and severity of wildlife. Only nature could create such a wonderful palette of colors and a clear severity lines. We must protect the beauty of pristine wilderness that it pleased their pristine beauty and yet our children and our grandchildren. If you love nature, but you do not have enough free time to visit such beautiful places untouched by civilization, download this screensaver now and install it on your computer. Beauty rapid mountain river relaxes and soothes. Gentle and unobtrusive colors of mountain forests caress the eye and soothe agitated nerves. Also saver is a free online watch. And you can always control the timing. This and other free screensavers you can download for free on our site. Download this beautiful free screensaver right now.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vašej pozornosti je prezentovaná rozprávkovo krásne očarujúce obraz divokého lesa, ktorý sa nachádza v týchto horách. Medzi hustý les nedotknutý a kríky pokryté šedou skaly, prestávky ponáhľa horské rieky a hrdý. Príroda je naozaj krásna, ale fascinuje prísnosť a krutosť voľne žijúcich živočíchov. Len príroda mohla vytvoriť taký krásny paletu farieb a jasné línie závažnosti. Musíme chrániť krásy nedotknutej divočiny, že to potešilo ich pôvodnú krásu a predsa naše deti a vnúčatá. Ak máte radi prírodu, ale nemáte dostatok voľného času k návšteve týchto krásnych miest nedotknutých civilizáciou, stiahnite si tento šetrič obrazovky a teraz ju nainštalovať do počítača. Krása horskej rieky rýchlo uvoľňuje a upokojuje. Jemný a decentné farby horských lesov pohladiť oko a upokojiť rozrušené nervy. Tiež šetrič je bezplatná on-line sledovať. A vždy môžete načasovať. Táto a ďalšie zadarmo šetriče obrazovky si môžete stiahnuť zadarmo na našich stránkach. Stiahnite si tento krásny Screensaver práve teraz.

Sťahujte tu: Rapid Mountain River Screensaver 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

From Space to Earth - Florida 1.01Novinka

Protect your monitor with satellite-eye views of different parts of Florida.

Orientačný preklad: Chrániť váš monitor s satelit-eye názory rôznych častí Florida.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.95 MB

hummer limo 2.0Novinka

hummer limo, screen saver, screen, saver, desktop, free, new, very nice, good

Orientačný preklad: Limuzína Hummer, šetrič obrazovky, obrazovky, šetrič, desktop, voľný, nové, veľmi pekné, dobré

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.94 MB

Beauty Screensaver 1.0Novinka

It is hard to say that we always feel ourselves comfortable in our usual urban..

Orientačný preklad: To je ťažké povedať, že sme sa vždy cítime pohodlne v našom mestskom obvyklé ..

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.88 MB

Polar Bear Screensaver 1Novinka

Free Polar Bear Screensaver. Pictures of polar bears to decorate your screen.

Orientačný preklad: Zdarma šetrič obrazovky medveď. Obrázky lední medveďov zdobili obrazovky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.1 MB

Free 3D Valley Screensaver 1.0Novinka

Feast your eyes on the real natural beauty with this wonderful screensaver!

Orientačný preklad: Meniny vaše oči na reálne prírodné krásy s tento nádherný šetrič obrazovky!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.51 MB

Hunting Screensaver 1.0Novinka

Hunting Screensaver with newest Hunting News

Orientačný preklad: Lov šetrič obrazovky s najnovšie lovu Novinky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.21 MB

GetMyExBoyfriendBack screensaver 1Novinka

Get my ex boyfriend back screensaver link to save your relationship site

Orientačný preklad: Dostať môj ex priateľ späť screensaver odkaz na uloženie lokality vzťah

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.63 MB

Solar System Structure Screensaver 1.0Novinka

Different celestial bodies on your desktop!

Orientačný preklad: Rôzne nebeských telies na pracovnej ploche!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.85 MB

City Pier Screensaver 1.0Novinka

Municipal Marina is located on the edge of town. It is always a lot of...

Orientačný preklad: Mestské Marina sa nachádza na okraji mesta. Je vždy veľa ...

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.33 MB

Najsťahovanejšie programy