Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Rapid Mountain River Screensaver 1.0

Autor: Freesavers2k
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.93 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 602
Dátum pridania: 2009-11-18
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

Krátky popis k programu Rapid Mountain River Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Rapid Mountain River Screensaver vo verzií 1.0 od autora Freesavers2k. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Rapid Mountain River Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Rapid Mountain River Screensaver ..

Popis od autora programu - Freesavers2k v anglickom jazyku:

To your attention is presented fabulously beautiful charming image of a wild forest, which is located in these mountains. Among the dense untouched forest and bushes covered with gray rocks, breaks rushing mountain river and the proud. Landscape is really beautiful; it fascinates rigor and severity of wildlife. Only nature could create such a wonderful palette of colors and a clear severity lines. We must protect the beauty of pristine wilderness that it pleased their pristine beauty and yet our children and our grandchildren. If you love nature, but you do not have enough free time to visit such beautiful places untouched by civilization, download this screensaver now and install it on your computer. Beauty rapid mountain river relaxes and soothes. Gentle and unobtrusive colors of mountain forests caress the eye and soothe agitated nerves. Also saver is a free online watch. And you can always control the timing. This and other free screensavers you can download for free on our site. Download this beautiful free screensaver right now.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vašej pozornosti je prezentovaná rozprávkovo krásne očarujúce obraz divokého lesa, ktorý sa nachádza v týchto horách. Medzi hustý les nedotknutý a kríky pokryté šedou skaly, prestávky ponáhľa horské rieky a hrdý. Príroda je naozaj krásna, ale fascinuje prísnosť a krutosť voľne žijúcich živočíchov. Len príroda mohla vytvoriť taký krásny paletu farieb a jasné línie závažnosti. Musíme chrániť krásy nedotknutej divočiny, že to potešilo ich pôvodnú krásu a predsa naše deti a vnúčatá. Ak máte radi prírodu, ale nemáte dostatok voľného času k návšteve týchto krásnych miest nedotknutých civilizáciou, stiahnite si tento šetrič obrazovky a teraz ju nainštalovať do počítača. Krása horskej rieky rýchlo uvoľňuje a upokojuje. Jemný a decentné farby horských lesov pohladiť oko a upokojiť rozrušené nervy. Tiež šetrič je bezplatná on-line sledovať. A vždy môžete načasovať. Táto a ďalšie zadarmo šetriče obrazovky si môžete stiahnuť zadarmo na našich stránkach. Stiahnite si tento krásny Screensaver práve teraz.

Sťahujte tu: Rapid Mountain River Screensaver 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Sunset On The Beach Screensaver 1.0Novinka

Sunset on the beach is very beautiful. Beach, sand and beautiful sun.

Orientačný preklad: Západ slnka na pláži, je veľmi krásna. Pláž, piesok a krásne nie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.85 MB

World Saver 3D 3.4Novinka

A stunning 3D Earth, Sun and Moon screensaver that tells time globally !

Orientačný preklad: Ohromujúca 3D Zem, Slnko a Mesiac šetrič obrazovky, ktorý hovorí, čas na celom svete!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.92 MB

Steep Sydney Screensaver 1.0Novinka

City of Sydney in Australia. This is a very beautiful city.

Orientačný preklad: Mesto Sydney v Austrálii. To je veľmi krásne mesto.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.13 MB

Free Beach Screensaver 2.0Novinka

The screensaver brings a beautiful tropical beach to your desktop.

Orientačný preklad: Screensaver prináša krásne tropické pláže na plochu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.86 MB

Deep Sky Free Screensaver 1.0.1Novinka

Look at your desktop and enjoy the views of deep sky objects on it!

Orientačný preklad: Pozrite sa na ploche a vychutnať si výhľad na hlbokom vesmíre na to!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.05 MB

Alien Pet's Clock ScreenSaver 2.3Novinka

Pets delight in lovely clock. Put this clock to your desktop!

Orientačný preklad: Domáce zvieratá rozkoš krásne hodiny. Dať tieto hodiny na pracovnú plochu!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.35 MB

Wild Alaska 1.0Novinka

'Wild Alaska screen saver for desk top.

Orientačný preklad: 'Wild Aljaška šetrič obrazovky pre pracovný stôl.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.17 MB

Frosty Stream Screensaver 1.0Novinka

Frosty river does not freeze in winter. It flows and is not in a hurry.

Orientačný preklad: Mrazivý rieka nezamrzne v zime. To tečie a nie v zhone.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.26 MB

screensaver trentino 1.1Novinka

screensaver, pictures, italy, trentino

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky, obrázky, Taliansko, trentino

Licencia: Freeware | Veľkosť: 16 MB

Najsťahovanejšie programy