Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Red Mountain Screensaver 1.0

Autor: Freesavers2k
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.33 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 699
Dátum pridania: 2009-12-08
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

Krátky popis k programu Red Mountain Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Red Mountain Screensaver vo verzií 1.0 od autora Freesavers2k. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Red Mountain Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Red Mountain Screensaver ..

Popis od autora programu - Freesavers2k v anglickom jazyku:

Lakes... What else can be so beautiful and calming? The answer is obvious: only a lake in the mountains. Thousands of people all over the world are eager to see those admirable red mountains in Utah. It is a unique place with unique views and landscapes. One of them is this spectacular lake situated on the top of the mountain. People usually spend many days and sources to see such an amazing nature marvel like this mountain lake. But you can see it every day on your computer monitor. Just download this free screensaver (Yes, you get it right: FREE. You don't have to pay a cent for this program) and enjoy this fantastic view. Look at the water: it is so calm and clean that it looks like a giant mirror and we can see reflected sky and clouds in it. Don't forget that this screensaver is not static but animated one. All changes are very realistic and it seems you are really present there. Also this program has one very important and useful feature - an inbuilt clock. Is allows you know what time it is when you feast your eyes on the amazing picture of the mountain lake. The nature has a lot of fabulous places like this one and we must see them even if the only way to do this is to use the facilities of our computers. So, do you want to take a virtual trip to Red Mountains in Utah? Download this animated screensaver for free, if you do.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Jazera ... Čo iného môže byť tak krásny a upokojujúci? Odpoveď je zrejmá: iba jazero v horách. Tisíce ľudí na celom svete túži vidieť tie obdivuhodné červené hory v Utahu. Je to jedinečné miesto s jedinečným výhľadom a krajiny. Jedným z nich je tejto veľkolepej jazero sa nachádza na vrchole hory. Ľudia zvyčajne trávia mnoho dní, a zdroje, aby bol tento úžasný zázrak prírody, ako je toto horské jazero. Ale môžete to vidieť každý deň, na monitore počítača. Stačí stiahnuť tento zadarmo šetrič obrazovky (Áno, máš si to pravé:. VOĽNÝ Nemusíte platiť ani cent pre tento program) a užite si to fantastický výhľad. Pozrite sa na vodu: to je tak pokojný a čistý, že to vyzerá ako obrie zrkadlá a vidíme odrážať oblohu a mraky v ňom. Nezabudnite, že tento šetrič obrazovky nie je statická, ale animovaný jeden. Všetky zmeny sú veľmi realistické a zdá sa, že ste naozaj prítomný. Aj tento program má jednu veľmi dôležitú a užitočnú vlastnosť - vstavané hodiny. Je vám vedieť, koľko je hodín, keď sviatok vaše oči na úžasný obraz horského jazera. Príroda má mnoho báječný miestach, ako je tento, a musíme ich vidieť, aj keď jediný spôsob, ako to dosiahnuť je použitie zariadenia z našich počítačov. Takže si chcete vziať virtuálny výlet do Červenej hory v Utahu? Stiahnite si tento animovaný šetrič obrazovky zadarmo, ak nemáte.

Sťahujte tu: Red Mountain Screensaver 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

flower screensaver 1.2Novinka

A beautiful red rose lying on the stones at the shore of some dreamy lake.

Orientačný preklad: Krásne červené ruže ležiace na kameňoch na brehu nejaké snové jazera.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.15 MB

NorwaySaver 1.0Novinka

Screen saver, Norway, nature

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s témou Nórsko.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.04 MB

Flowers and Plants ScreenSaver 2.3Novinka

Magic reality born by Mother Nature is still waiting for you to be rediscovered

Orientačný preklad: Magické realitu narodil matka príroda je stále čaká na vás byť znovuobjevili

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.67 MB

eBook Shop Kenya Safari screensaver 1.0Novinka

Download screensaver Kenya Safari for free.

Orientačný preklad: Stiahnite si šetrič obrazovky Keňa Safari zadarmo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.09 MB

Web Page Graphics Free SS 1.0Novinka

Free Web Page Graphics Free Screensaver. Tired of boring screensavers?

Orientačný preklad: Voľný webovej stránky grafiky zdarma šetrič obrazovky. Unavený nudné šetriče obrazovky?

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.93 MB

City Pier Screensaver 1.0Novinka

Municipal Marina is located on the edge of town. It is always a lot of...

Orientačný preklad: Mestské Marina sa nachádza na okraji mesta. Je vždy veľa ...

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.33 MB

Bonsai Pictures 1Novinka

A screensaver of a bonsai tree

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky bonsai strom

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.84 MB

Amazing Athens Screensaver 1.1Novinka

A screensaver of divine beauty. Beauty which transmits at a distance.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky divine krásy. Krása, ktorý prenáša na diaľku.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.04 MB

Patterns of Nature DesktopFun Scree... 3.0Novinka

Free Patterns of Nature DesktopFun Up Close Screensaver

Orientačný preklad: Vzory zadarmo prírody DesktopFun zblízka Screensaver

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.54 MB

Najsťahovanejšie programy